رجوی راه اوجالان را خواهد رفت(6) – در باره تغییر در باندرجوی

رجوی راه اوجالان را خواهد رفت(6) – در باره تغییر در باندرجوی

ایران دیدبان، دوازدهم اوت 2013: … رهبری مجاهدین با وقاحت و بی شرمی تمام حاضر است زیر تمام ادعاهایش بزند، تمام افتخاراتش را لجن مال کند، تاکتیک که سهل است، استراتژی اش را هم حراج کند، ناموسش را دودستی تقدیم دشمنش کند و اگر لازم شد دامن بپوشد و خوش رقصی نماید و به همین غلط کردم گویی ها، افتخار کند. درک ذات و جوهر، زمان و نحوه تغییر در باندرجوی، در باورمندی به تجربه تغییرات فراوان به شکلی که …

لینک به منبع

تلقی از تغییر در باره گروه تروریستی مجاهدین به دو دسته تقسیم می شود:

1- گمان برخی براین است که وقتی صحبت از تغییر در باره گروه تروریستی مجاهدین به میان می آید، منظور به سرعقل آمدن رهبری این گروه برای دمکراتیزاسیون و محترم شدن آراء و عقاید منتقدان ویا انتقاد و عذرخواهی از پیشینه ترورریستی است. دست برداشتن از روشهای تمامیت خواهانه و پایان دادن به زدو بندهای پنهانی و شفاف سازی روابط، که اصولاً آن را برای باندرجوی امری محال می دانند، در همین تلقی از تغییر می‌گنجانند.

2- به زعم بعضی نیز، تغییر جهت حرکت مجاهدین از تلاش برای جلب حمایت آمریکا و جادادن خود در مناسبات جنگ طلبان به سمت داخل و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی به مثابه عامل ضروری برای ادامه حیات، تغییر محسوب می شود.

معتقدین به این باورها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، یا تغییر را در ید قدرت رهبری مجاهدین می‌بینند که اگر تصمیم بگیرد و بخواهد، امری شدنی و ممکن است و یا از اساس با توجه به وضعیت سیاسی – ایدئولوژیک این گروه، تغییر را امری محال و غیر ممکن می دانند.

در این باره بایستی کمی توضیح داد:

در قسمت اول، کسانی که فرقه بودن مجاهدین را باور دارند و روابط غیرانسانی و منحط این گروه را از نزدیک تجربه و لمس کرده اند – همچنان که خود رهبری مجاهدین نیز بارها تأکید کرده که حیات تشکیلاتش را وام دار انقلاب ایدئولوژیک است – تغییر دمکراتیک در این گروه را محال می‌دانند؛ اساساً پایداری تشکیلات این گروه را در ساختارفعلی، ممکن می دانند.

وابستگان عاطفی، فکری، سیاسی و احیاناً مالی به مجاهدین که نیاز به تغییر را حس می کنند، انجام ندادن آن از سوی رهبری مجاهدین را منطقی دانسته و پیچیدگی شرایط مبارزه را دلیل مناسبی برای وجود این منطق می دانند.

در بخش دوم و در سویه جهت گیری به سمت داخل کشور و رهیافت اجتماعی، دو ایده در دوسر طیف قرار دارد، یک عده که وضع اسفناک مجاهدین در رابطه با توده مردم را به خوبی و به طور عینی درک کرده و می دانند که مطلقاً هیچ رابطه ای بین آنان با مردم جز تخاصم و دشمنی وجود ندارد، قرار گرفتن مجاهدین در جایگاه هدایت و رهبری مردم برای براندازی را امری محال می‌دانند و لذا چون این را نشدنی می دانند، تغییرات در سایر ابعاد سیاسی – تشکیلاتی را نیز غیرممکن می‌بینند.

در سر دیگر طیف، نوستالوژیکهای دهه 60 هستند که در رؤیای گزارشهای ستاد داخله و اخبار تیم‌های عملیاتی به سر می برند و بار دیگر خواهان گسیل داشتن نیرو در شهرها و سازماندهی مردم با روشهای نظامی و چریکی هستند، از آنجا که این امر اصولاً در عالم واقع امکانپذیر نیست و مثل استفاده از نمک برای مرهم زخم می باشد، از دید رهبری مجاهدین پیشنهاد یک خودکشی دسته جمعی به حساب می آید. این دسته نیز چون عزمی برای چنین چرخشی مشاهده نمی‌کنند لامحاله تغییری را در چشم انداز نمی بینند.

اما تغییر واقعی در باره باندرجوی چگونه خواهد بود؟

تجربه نشان داده است که رهبری مجاهدین با وقاحت و بی شرمی تمام حاضر است زیر تمام ادعاهایش بزند، تمام افتخاراتش را لجن مال کند، تاکتیک که سهل است، استراتژی اش را هم حراج کند، ناموسش را دودستی تقدیم دشمنش کند و اگر لازم شد دامن بپوشد و خوش رقصی نماید و به همین غلط کردم گویی ها، افتخار کند.

درک ذات و جوهر، زمان و نحوه تغییر در باندرجوی، در باورمندی به تجربه تغییرات فراوان به شکلی که در بالا گفته شد در مجاهدین است که از اصلی ترین لوازم آن ” فشار خارجی ” است.

منتهی این بار و در «وضعیت جدید»، شرایط کمی پیچیده تر، فشار از جهات مختلف و ناگزیری رهبری مجاهدین افزون تر است، خودش فکری به حال خودش نکند، هیچکدام از طرفهای دعوا علاقه ای به جمع و جور کردن این پیکر افلیج و جسم بیمار ندارند. از این رو تغییرات لازمی که بایستی انجام دهد، فراتر و گسترده تر از آن است که تغییر شکل به یک لابی، پاسخ مناسبی به آن باشد!

همچنین:

رجوی راه اوجالان را خواهد رفت(۵) – مجاهدین در منظومه جنگ طلبان تعریف می شوند

2013/08/07 by

ایران دیدبان، هفتم اوت ۲۰۱۳: …  واکنش مقاومتی رهبری مجاهدین آن است که خود را در تضادهای جامعه آمریکا در باره موضوع ایران تعریف کند تا از سیرقهری در این مسیر مصون بماند و خود را در طیف ضد ایرانی استتار کند و موجودی طبیعی نشان دهد که نیاز به تغییر دیگری ندارد. غافل از […]

تکاپوی دلالهای کمپانی های تسلیحاتی، مجاهدین خلق، فرقه رجوی

2013/08/05 by

ایران دیدبان، پنجم اوت ۲۰۱۳: …  واقعیت آن است که علاوه بر رژیم صهیونیستی که یکی از منابع مهم درآمدش از طریق فروش سلاح است، در میان این سه جریان اسامی بسیار زیادی ازسهامداران، دلالان و حقوق بگیران کمپانیهای عظیم تسلیحاتی به چشم می خورد که سالهاست درآمدهای هنگفتی از رهگذر جنگ های پی در […]

پیرامون یک خبر؛ حراج باندرجوی در واشنگتن

2013/08/03 by

ایران دیدبان، سوم اوت ۲۰۱۳: … بدون شک رهبری مجاهدین از اظهارات آقای تدپو نماینده جمهوری خواه کنگره در باره همکاری این گروه با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، خوشحال و شادمان است و احتمالاً  از این که رسانه ها ( در آمریکا و ایران ) آن چنان که انتظار داشتند به انعکاس این خبر نپرداخته و […]


(Massoud Rajavi and Saddam Hussein)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )