رجوی را مردک مینامید – بیاد ابوالفضل قنادی

رجوی را مردک مینامید – بیاد ابوالفضل قنادی

رجوی را مردک مینامید - بیاد ابوالفضل قنادیمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهارم فوریه 2020:… یک روز در تعمیرگاه مرکزی ابوالفضل زیر خودرو ایفا ( کامیونت نظامی ) مشغول کار بود خواست بیاد بیرون که پروتز پایش کج شد طوری که نه می توانست پایش را باز کند و نه می توانست پایی که پروتز داشت دراز کند . از آنجا که ارتفاع کامیونت الفا نسبت به قد ابوالفضل کم بود مجبور شد سینه خیز از زیر کامیونت خودش را بیرون بکشد . به ابوالفضل گفتم حداقل یک نفر کمک با خودت بیار که این جاها کمک ات بکند .ابوالفضل گفت : چند باراین درخواست مطرح کردم خواهر فرمانده گفت پروتز پایت را بهانه می گیری تا مفت خوری بکنی !سال 84 ابوالفضل از فرقه رجوی جدا شد و به تیف امد . چادر محل اسقرار روبروی چادری که من بودم قرار داشت . هر از گاهی عصر ها کمی هوا خنک می شد با هم کنار;چادر می نشستیم و همیشه ابوالفضل از رجوی بعنوان مردک یاد می کرد و می گفت : مردک در هر سر فصلی فقط جان خودش نجات داده ! رجوی را مردک مینامید – بیاد ابوالفضل قنادی 

رجوی را مردک مینامید - بیاد ابوالفضل قنادیمرگی دیگر در آلبانی – خاطراتی از مرحوم ذبیح الله مداح

رجوی را مردک مینامید – بیاد ابوالفضل قنادی

مرده هائی که در انتظار دفن شدن هستند !

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

پنجشنبه گذشته سایت فرقه رجوی داعشی خبر فوت ( ابوالفضل قنادی ) یکی دیگر از اسیران خود در را درسایت رسمی خود درج کرد .در این اطلاعیه سران فرقه و بطور خاص مرده خوری ؛ دروغ ؛ ریاکاری ؛ فریب افکار عمومی موج می زند .

چون هر انچه در مورد ابوالفضل در سایت درج کرده اند جز دروغ و دغل از طرف سران فرقه رجوی داعشی بیش نیست .من شخصآ بارها با ابوالفضل در تعمیر گاه مرکزی اردوگاه بد نام اشرف برخورد داشتم .ابوالفضل با اینکه یک پایش پروتز داشت ( پای مصنوعی ) اما از طرف سران فرقه رجوی به کارهای سخت در تعمیرگاه فرستاده می شد .

یک روز در تعمیرگاه مرکزی ابوالفضل زیر خودرو ایفا ( کامیونت نظامی ) مشغول کار بود خواست بیاد بیرون که پروتز پایش کج شد طوری که نه می توانست پایش را باز کند و نه می توانست پایی که پروتز داشت دراز کند . از آنجا که ارتفاع کامیونت الفا نسبت به قد ابوالفضل کم بود مجبور شد سینه خیز از زیر کامیونت خودش را بیرون بکشد . به ابوالفضل گفتم حداقل یک نفر کمک با خودت بیار که این جاها کمک ات بکند .ابوالفضل گفت : چند باراین درخواست مطرح کردم خواهر فرمانده گفت پروتز پایت را بهانه می گیری تا مفت خوری بکنی !سال 84 ابوالفضل از فرقه رجوی جدا شد و به تیف امد . چادر محل اسقرار روبروی چادری که من بودم قرار داشت . هر از گاهی عصر ها کمی هوا خنک می شد با هم کنار;چادر می نشستیم و همیشه ابوالفضل از رجوی بعنوان مردک یاد می کرد و می گفت : مردک در هر سر فصلی فقط جان خودش نجات داده !

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسید

مردک در هر سر فصلی فقط جان خودش نجات داده !

در تیف مشکل ابوالفضل به خاطر خراب شدن پروتز پایش بیشتر شد و هر روز از نگهبان امریکائی یک پیچ گوشتی و انبردست و اچار فرانسه می گرفت و با قسمت پیچ و مهره پروتز که از رگلاژ خارج می شد ور می رفت همچنین یک سوپاپ کوچک روی پروتز بود که خراب شده بود و این باعث شده بود روی قسمت بریده شده پای ابولفضل زخم شود .

یکبار سرهنگ جنایتکار دیوید فیلیپس که با همدستی رجوی داعشی برای اعضاء جد اشده زندان تیف با شرایط طاقت فرسا درست کرده بود برای بازدید به زندان تیف امد و ابوالفضل از طریق مترجم به سرهنگ دیوید فیلیپس پروتز هم زخم پا را نشان داد و مشکل خود را مطرح کرد سرهنگ دیوید فیلیپس در جواب ابوالفضل گفت :ما نمی توانیم کاری برای تو انجام بدهیم ! می خواستی از مجاهدین جدا نمی شدی !ابوالفضل گفت :

من در کمد شخصی ام سوپاپ یدک داشتم اگر ممکن ان از مجاهدین برایم پس بگیرید .سرهنگ دیوید فیلیس گفت .ما نمی توانیم اینکار بکنیم خودت می توانی با مجاهدین صحبت بکنی و به یکی از اقسانی که همراه خود بود گفت از مجاهدین وقت بگیر تا این فرد با انها صحبت بکند .چند روز بعد ابوالفضل به ملاقات یک از سران فرقه رفت و چند ساعت بعد بر گشت .

عصر همان روز باز در کنار چادر نشسته بودیم و چائی میخوردیم که ابوالفضل گفت رفتم ملاقات حسین مدنی گفت خواهر مریم تو را سفارش کرده و شخصا کار تو را دنبال می کند و گفت وی را به اروپا یا کانادا بفرستید !

چند روز بعد ابوالفضل قنادی ساک خودش را برداشت از تیف به اردوگاه بد نام اشرف برگشت .تقریبا 2 ماه از بر گشت ابوالفضل به اردوگاه بد نام اشرف نگذشته بود که چند نفر از فرقه رجوی جدا شده به تیف امدند .یکی از نفراتی که تازه به تیف امده بود از مقر سابق ما بود . داشتیم در مورد اتفاقات و نفرات اردوگاه اشرف صحبت می کردیم که از بر گشت ابوالفضل به مقر 2 صحبت کرد .

دوستمان گفت :ابوالفضل اوردند در یک انبار بصورت قرنطینه نگه داشتند و چند روز بعد صدیقه حسینی یکی از زنان مخ پوسیده فرقه رجوی برای نفرات نشست بر گزار کرده و گفته بود ابوالفضل قنادی از تیف برگشته و دوباره درخواست پیوستن به مجاهیدن تقاضا داده و ما می خواهیم شما مطلع باشید وضع تیف انقدر خراب نفرات در خواست بر گشت می دهند !سران فرقه رجوی ابوالفضل قنادی به چند مقر هم برده و نشست بر گزار کرده بودند و سران فرقه از ابوالفضل قنادی خواسته بودند هر چقدر می تواند در مورد وضعیت تیف و نفرات برای ترساندن و برای جلو گیری از جد اشدن اعضاء;سیاه نمائی بکند و دوستمان می گفت سرا ن فرقه ابوالفضل مثل اسیر در قرار گاه می چرخاندند و برای ترساندن نفرات به هر دلقک بازی دست می زدند .

چرا مریم قجر داعشی درب اردوگاه آلبانی را به روی خانواده ها و ایرانیها باز نمی کند؟!ا

در ادامه دوستمان گفت :

ابوالفضل می اوردند نشست هر کس باید به سر وصورت وی تف می کرد و هر کس موقع تف انداختن باید می گفت : تیف ؛ تف !البته این موضوع را دوستان دیگری هم وقتی از فرقه رجوی جدا شدند و به تیف امدند تقل و قول می کردند و بطور خاص به شکنجه روحی و روانی به ابوالفضل توسط سران فرقه داده می شد تاکید می کردند و می گفتند ابوالفضل تبدیل به یک جنازه متحرک شده و کسی حق ندارد حتا با ابوالفضل سلام علیک بکند .

ابوالفضل قنادی با فریب و نیرنگ توسط شخص مریم قجر و سران فرقه به اردوگاه بد نام اشرف برده شد .باز تاکید می کنم قاتل تک ؛ تک نفراتی که در اردوگاه بد نام اشرف 3 در البانی جان می دهند شخص مریم قجر داعشی و سران فرقه هستند که اعضاء را در شرایط غیر انسانی نگه داشته اند و فشارهای روحی و روانی و جسمی باعث مرگهای زود رس و یا دق مرگ شدن و حتا خود کشی اعضاء در اردوگاه اشرف 3 در البانی میشوند .حال مریم قجرهر چقدر هم بخواهد با سفسطه و یاوه سرائی و صاف کردن چین و چروک صورتهای اعضاء نگون بخت با فتوشاپ روی عکسهایشان واقعیتها را بپوشاند .

واقعیت گر چه تلخ ولی باید گفت : اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 مرده هائی هستند که در انتظار دفن شدن هستند .

اگر از ان جمع کسی جدا شد و به دنیا ی ازاد رسید باید بعنوان معجزه قلمداد کرد .پ

پاریس : محمد رزاقی

اشک تمساح مریم قجر (رجوی، مجاهدین خلق) داعشی برای دانشجوها !ا

رجوی را مردک مینامید – بیاد ابوالفضل قنادی

لینک به منبع

***

مرگى ديگر در آلبانى و پيامى به دوستانمرگى ديگر در آلبانى و پيامى به دوستان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-در-لیست-بازیچه-ها-فوت-ابوالفضل/

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادیعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست وششم ژانویه 2020:… ابوالفضل قنادی بعد از نزدیک به 40سال اسارت در زنجیر دروغ و فریب فرقه رجوی روز پنجشنبه 2 بهمن ماه در آلبانی با زندگی سراسر رنج و درد و مصیبت وداع کرد. فرقه ضدبشری مجاهدین و رهبران و مریم رجوی همانند موارد گذشته با تعریف و تمجید از به اصطلاح مبارزه و علاقه او به رجوی سعی کرد که از جسد وی هم بهره برداری تبلیغاتی نماید . کسانی که طی سالیان ابوالفضل را در یگانهای ترابری در قرارگاه اشرف دیده و می شناختند همگی اذعان دارند که وی همیشه زیر فشارهای روحی و روانی و جسمی تشکیلات رجوی بود. وی که یک پایش را سالیان قبل وضمن یک تصادف از دست داده بود تحت شدیدترین بیگاری ها قرار می گرفت. وی بارها با توجه به مشکلات جسمی وقتی درکارهای سخت بکارگرفته می شد اعتراض می کرد ولی هربار از طرف مسئولین فرقه به تمارض و سوء استفاده از مشکل جسمی اش متهم می شد. مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

1- ابوالفضل قنادی بعد از 4 دهه اسارت در زنجیر دروغ فرقه مجاهدین با زندگی وداع کرد

انجمن نجات مرکز خوزستان۶ بهمن ۱۳۹۸

علی اکرامی انجمن نجات مرکز خوزستان

 آقای علی اکرامی انجمن نجات مرکز خوزستان

ابوالفضل قنادی بعد از نزدیک به 40سال اسارت در زنجیر دروغ و فریب فرقه رجوی روز پنجشنبه 2 بهمن ماه در آلبانی با زندگی سراسر رنج و درد و مصیبت وداع کرد. فرقه ضدبشری مجاهدین و رهبران و مریم رجوی همانند موارد گذشته با تعریف و تمجید از به اصطلاح مبارزه و علاقه او به رجوی سعی کرد که از جسد وی هم بهره برداری تبلیغاتی نماید .

کسانی که طی سالیان ابوالفضل را در یگانهای ترابری در قرارگاه اشرف دیده و می شناختند همگی اذعان دارند که وی همیشه زیر فشارهای روحی و روانی و جسمی تشکیلات رجوی بود. وی که یک پایش را سالیان قبل وضمن یک تصادف از دست داده بود تحت شدیدترین بیگاری ها قرار می گرفت. وی بارها با توجه به مشکلات جسمی وقتی درکارهای سخت بکارگرفته می شد اعتراض می کرد ولی هربار از طرف مسئولین فرقه به تمارض و سوء استفاده از مشکل جسمی اش متهم می شد.

وی حتی با وجود قطع بودن یکی از پاهایش و داشتن مشکل تردد توسط فرماندهان سنگدل رجوی درعملیات های نظامی از جمله عملیات موسوم به چلچراغ به صحنه نظامی فرستاده شد. تمام اعضای قدیمی تر که بنوعی با ابوالفضل آشنایی داشته و او را از نزدیک می شناسند گواهی می دهند که او هیچگاه نیروی ایدئولوژیکی رجوی نبود.

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

مگر ابوالفضل قنادی در اسارتگاه مشترک سیا و مجاهدین خلق در آلبانی – نامی دیگر در لیست اهدایی مریم رجوی به اربابانش

درسال 1384 از تشکیلات رجوی درخواست جدایی داد وبه کمپ آمریکایی ها موسوم به تیف که محل نگهداری اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق بود آمد ولی بعد از مدتی درجریان یک ملاقات با یکی از مسئولین فرقه از طرف مریم رجوی به او پیام داده شد که اگر به تشکیلات اشرف برگردد وی را مستقیم به کشور کانادا خواهند فرستاد. اعضایی که بهنگام بازگشت مجدد ابوالفضل قنادی درپادگان اشرف بودند و بعد جدا شدند می گویند که بعد از بازگشت ابوالفضل به پادگان اشرف مسئولین علیرغم اینکه به او وعده ی اعزام به کشور کانادا داده بودند اما وی را دریک محل قرنطینه کرده و روزانه دادگاه های تفتیش عقاید موسوم به عملیات جاری برایش برگزار و تحت شدیدترین برخوردها وتوهین ها قرار می گرفت.

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

جالب اینجاست که دراطلاعیه فرقه مجاهدین که به مناسبت مرگ وی صادر شده هیچ اشاره ای به پروسه جدایی وی و وعده های فریبنده سران فرقه برای برگرداندن مجدد او به اشرف نشده است. ابوالفضل قنادی نماد عبرت انگیزی برای دیگر اعضا است که نباید آنها به وعده های سران فرقه بخصوص مریم ومسعود اعتماد کنند. به امید اینکه دیگر اعضایی که هنوز دراسارت فرقه آزادی کش رجوی اسیرهستند سرنوشت ابوالفضل درس عبرتی برای انها شود وهرچه زودتر خود را از بند اسارت فرقه رجوی رهایی بخشند.

اکرامی

لینک به منبع

2- مجاهدین ؛ از منع ملاقات تا قرار گرفتن در لیست بازیچه ها

انجمن نجات مرکز خوزستان۱ بهمن ۱۳۹۸

سیما و سایت های خبری فرقه مجاهدین خلق دربخش های خبری خود با انتشار و زیرنویس مستمر خبر مصاحبه برایان هوک رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در مورد ضرورت استفاده و بکارگیری نیروهای مخالف رژیم درسرنگونی جمهوری اسلامی بخود می بالید که گویا دستورالعمل منع مذاکره با این سازمان از طرف وزارت خارجه لغو شده است .

این سازمان از قول برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتی گفت خیلی از گروههای ایرانی احساسی قوی و شور زیادی از خود درمورد آینده ایران نشان می دهند. خیلی مهم است که ما با مخالفان حکومت ایران در مورد آینده ایران ملاقات کنیم و نگرانی های آنها را بشنویم. سیاست خارجی ما تضعیف رژیم ایران و نیروهای نیابتی آنهاست. ما هیچ گروهی را بر دیگری ترجیح نمی دهیم.

این صحبت های هوک درشرایطی اعلام میشود که حدود یکماه پیش پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی یک دستورالعمل به مسئولین وزارت خارجه اعلام کردند با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و 5 گروه دیگر ایرانی بدون اطلاع وزارت خارجه حق ملاقات ندارند . وزارت خارجه آمریکا بخاطر سیاست متناقض و دوگانه اش درحین بکارگیری شیوه های تروریستی و نظامی درقبال ایران بقول خودش دریچه ای راهم برای انجام مذاکرات سیاسی ودیپلماتیک باز گذاشته است و به همین دلیل نمی خواهد ضمن مذاکره با گروههای ایرانی دولت ایران را تحریک و راه مذاکره احتمالی را کاملا مسدود نماید .

ایالت متحد آمریکا ودولت های جمهوری خواه ودمکرات هیچگاه به نقش مجاهدین خلق درفرایند قدرت اینده ایران اعتقادی نداشته و همواره و بخصوص از کانال وزارت خارجه اعلام کرده اند که براساس تحقیقات آنها مجاهدین خلق هیچ پایگاهی درمیان مردم ایران ندارند و مردم ایران بشدت از آنها تنفر دارند و هیچگاه بعنوان یک گزینه جدی روی آنها حساب نکرده ونمی کنند.

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مضاف براینکه شیوه های ضددمکراتیک مناسبات آنها ونقش مجاهدین درترور مستشاران آمریکایی وتسخیر سفارت آمریکا موانع جدی در ارتباط آمریکا با آنها ایجاد می کند. ولی از انجایی که سیاست آمریکا درقبال مجاهدین خلق استفاده ابزاری از آنهاست هیچگاه بصورت کامل آنها را درمحاسبات ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی حذف نکرده است.

درسال 82 و بعداز سرنگونی صدام علیرغم اینکه ارتش آمریکا آنها را خلع سلاح و وزارت خارجه آنها را درلیست تروریستی قرار داد ولی همزمان فرماندهان ارتش آمریکا از نیروهای نظامی مجاهدین درسیطره های مشترک گلوگاهها وورودی شهرها استفاده می کردند ویا بااستفاده وهمکاری اطلاعاتی مجاهدین خلق بسیاری از مقامات حزب بعث و مسئولین رژیم صدام را دستگیر کرد. ولی نکته عبرت آمیز والبته شرم آور برای رهبران مجاهدین حلق که بایک موضع گیری برایان هوک قند تودلشان اب شده وافتخار می کنند که توسط یکی از مقامات وزارت خارجه به بازی گرفته شده اند این است که گویا فراموش کرده اند این همان امپریالیستیاست که روزگاری و درلفافه انقلابی گری و ضدامپریالیست نمایی ادعای نابودی آنها را داشتند و آنها را بزرگ ترین سد تکامل زمان می دانستند. همان آمریکایی است که رهبران جمهوری اسلامی ودولت موقت انقلاب را متهم به سازش می کرد و آمریکایی می نامید. سازمانی که بافاصله گرفتن از آرمانها وشعارهای ادعایی اوایل انقلاب که با سواستفاده از ان شعارها بسیاری از جوانان پرشور واحساسی را جذب کرد الان به نقطه ای رسیده است که اشاره تلویحی برایان هوک که آنها هم می توانند توسط آمریکا ودرراستای منافعش بکار گرفته شوند این چنین عنان از کف میدهند .ایا این سرنوشت رقت برانگیز ومایه عبرت تاریخ نیست؟

اکرامی

لینک به منبع

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/صدای-جنازه-مسعود-رجوی-هر-روز-جوانتر/

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، ششم ژانویه 2020:… در پی این حمله تروریستی سران فرقه رجوی داعشی دست به ابتکار جدید زدند و مرده روح پلید ی که نزدیک به 20 سال آفتابی نشده را با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی صدا رجوی روح پلید رابه اعضاء نگون بخت خود زنده جا زدند ! برای فهمیدن اینکه این صدا شبیه سازی شده نیاز به علم و علوم انچنانی ندارد . توجه به چند نکته می تواند جعلی بودن صدای مربوط به رجوی روح پلید را به اثبات برساند .  شاید با شنیدن برای اولین بار به یقین برسید صدای اصلی رجوی روح پلید می باشد . اما اگر برای بار دوم و سوم به دقت گوش بدهید متوجه خواهید شد صدا با تن یکسان نیست و قسمن به قسمت با تن مختلف به هم وصل شده .  سران مخ پوسیده رجوی یادشان رفته که رجوی روح پلید اگر زنده باشد بیش از 70 سالش هست و این صدا شبیه سازی شده  از صدای 30 ساله رجوی داعشی می باشد . صدای جنازه مسعود رجوی 

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

جفنگ گوئی از زبان یک مرده روح پلید .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

جمعه گذشته به تروریستهای امریکائی به فرمان ترامپ سردار سلیمانی به همراه چند تن از یاران ایرانی و عراقی اش در فرودگاه بغداد مورد حمله تروریستی قرار داد و کاخ سفید بار دیگر ثابت کرد که یک حکومت تروریستی و تروریست پرور در هیت حاکمه امریکا را می چرخاند و ادعا عایش در مورد حقوق بشر و قانون مداری داستان سرائی و دروغ و دغلی بیش نیست .

در پی این حمله تروریستی سران فرقه رجوی داعشی دست به ابتکار جدید زدند و مرده روح پلید ی که نزدیک به 20 سال آفتابی نشده را با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی صدا رجوی روح پلید رابه اعضاء نگون بخت خود زنده جا زدند !

برای فهمیدن اینکه این صدا شبیه سازی شده نیاز به علم و علوم انچنانی ندارد . توجه به چند نکته می تواند جعلی بودن صدای مربوط به رجوی روح پلید را به اثبات برساند .

ـــ شاید با شنیدن برای اولین بار به یقین برسید صدای اصلی رجوی روح پلید می باشد .

اما اگر برای بار دوم و سوم به دقت گوش بدهید متوجه خواهید شد صدا با تن یکسان نیست و قسمن به قسمت با تن مختلف به هم وصل شده .

ــ سران مخ پوسیده رجوی یادشان رفته که رجوی روح پلید اگر زنده باشد بیش از 70 سالش هست و این صدا شبیه سازی شده  از صدای 30 ساله رجوی داعشی می باشد .

ــ سران فرقه رجوی می دانند هیچ مرده ای تا بحال به دادگاهی برای اظهارات اش برده نشده است و سران فرقه مطمئن هستند رجوی روح پلیدی وجود ندارد که به خاطر حمایت از تروریسم به دادگاه کشیده شود لذا هر جفنگیاتی را به اسم رجوی روح پلید منتشر می کنند .

ـــ سران مخ پوسیده فرقه رجوی داعشی فکر می کنند مرده کسی هست که به لحاظ فیزیکی مرده باشد . این تعریف عام از مردن هست . در حالی که مرده ایدئولوژیک ؛ مرده سیاسی و بد نام شدن همچون رجوی روح پلید که حتا زنده هم باشد نمی تواند نزدیک به 20 سال از سوراخ موشی که خزیده بیرون بیاد هزاران بار بدتر از مردن فیزیکی هست و بد نامی هم به این مرده اضافه بکنیم حتا اسمش هم حال ادم بهم می زند .

اما فرض بر این می گیریم که رجوی داعشی زنده هست و ببینیم چه چرت و پرتهائی از خودش در می کند .

رجوی داعشی در اوایل پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تمام افتخارش این بود که سازمان مجاهدین چند امریکائی را ترور کرده و برای همین هم سرود معروف : سر کوچه کمین مجاهد پر کینه … امریکائی بیرو نشو خونت روی زمین ساختند .  رجوی بارها با قمپز در کردن که گویا ایران ویتنام دیگری برای امریکائها خواهند ساخت و … توانست یک عده را فریب داده و دور خود جمع کند .

 در 11 سپتامبر 2001 وقتی به برجهای 2 قلوی امریکا حمله تروریستی کرد مصادف با نشستهای درونی موسوم به طئمه بود در اردوگاهی اهدائ صدام ملعون به رجوی داعشی در نزدیکی شهر فلوجه عراق که در ان نشست وقتی خبر حمله به برجهای 2 قلو پخش شد رجوی داعشی و مریم قجر داعشی روی سن دستور پخش شیرینی دادند 3 روز جشن پایکوبی به خاطر این حمله تروریستی بر گزار شد و طی روز هائی که فیلم حملات به برجهای 2 قلو در سالن نشست بر گزار می شد رجوی گفت :

تازه این حملات مال اسلام ارتجاعی و با انکشت به سینه خود اشاره می کرد گفت وای به روزی که اسلام انقلابی تصمیم بگیرد ! مریم قجر داعشی هم به تائید حرفهای رجوی داعشی گفت :

این کارها ( حملات تروریستی ) برای مجاهدان انقلاب کرده کوچکترین کار هست و اگر مجاهدین بخواهند 10 نه 100 برابر این انجام می دهند ! اما امروز می بینیم که فرقه رجوی چطور از تروریسم دولتی امریکا حمایت می کند و برای ان سوت و کف می زند و رجوی روح پلید 3 روز جشن گرفتن را به اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 در البانی صادر می کند .

این دگرگونی  و یا دامن پوشیدن جلو امریکائها نیست بلکه هضم شدن در معده و رد شدن از روده کوچک ؛ بزرگ و تبیدل شدن به گو… و اسهال هست .

در نوار منتسب به رجوی روح پلید همچنین از ارتش و سپاه و بسیجی ها می خواهد  تسلیم شوند و سلاحهای خود را تحویل بدهند ! خنده حضار .

رجوی روح پلید فکر کرده ملت ایران یا نیروهای مسلح ایران نشسته بودند تا فرمان این مردک صادر شود و انها هم بدو بدو تسلیم شوند و سلاح هایشان را تحویل دهند . اما یادش رفت ادرس دقیق بدهد که نیروهای مسلح به کدام ادرس بروند ؟

البته مدعی شده تسلیم ارتش ازادیبخش شوند ! خوب ارتش دسته طی داران پوشک پوشان در خانه سالمندان اشرف 3 در البانی تشریف دارند 20 ملیون نیروی مسلخ بیایند البانی ؟

واقعا رجوی مرزهای یاوه سرائی ؛ سفسطه بازی  را در هم شکسته و رکود دار جفنگ گوئی شده .

همچنین رجوی روح پلید در نوار منتسب ادعا کرده که مدارکی دارد که نشان دهنده حقوق و … هست به دادگاه ارائه خواهد داد . من شخصا از امدن رجوی روح پلید به دادگاه استقبال می کنم . در دادگاهی که به دریافت دلارهای خونینی از صدام ملعون در مقابل مزدوری و ترور ؛ وطن فروشی  که اسناد انکار ناپذیر ان وجود دارد . رسیدگی به ملیونها دلاری که از موسسات و مردم اروپا به اسم بچه یتیم و خانواده زندانی و پناهنده های ایرانی گرفتید و مدارک پولشوئی های ملیونی در اردوگاههای اهدائی صدام در عراق درست کردید . رسیدگی به پولشوئی هائی که به اسم جمع اوری کمک به تلویزیون به اسم سیمای اسارت جمع میکنید . در همین نوار منتسب به رجوی روح پلید از مردم ایران برای قیام و اتش زدن و … دعوت شده !

اولا مردم ایران ماهیت پلید و داعش گونه شما ؛ مزدوران شازده و بن سلمان را در اتش زدن خانه ومغازه مردم به چشم دیدند نفرتشان هزار بار بیشتر شده است  .

دومآ . در اواخر ابان ماه شما با فرستادن کانونهای داعشی برای اتش زدن و تخریب باعث شدید مردم برای اینکه نامشان به نام فرقه رجوی داعشی الوده نشود حتا از مطالبات به حق خود کوتاه امدند علاوه بر ان دانشجویان برای اولین بار  با شعار رجوی ؛ پهلوی ضد ازادی نفرت خود را از فرقه شما ه نمایش گذاشتند و به شما تف کردند . سومآ : اگر این همه کانون شورشی  داخل ایران دارید که بتواند تسلیحات 20 ملیون نیروهای مسلح ( زمینی ؛ هوائی ؛ دریائی ؛ موشکی و … ) را جمع کنند اولین سوالی گه پیش می اید پس چرا از سوراخ موش نمی ایید بیرون و به داخل ایران نمی روید تا این مدال افتخار مبارزه را به گردن خود به اندازید؟

مگر شما مدعی نیستید که مبارز ؛ انقلابی ؛ مجاهد هستید ؟ بفرمائید داخل ایران ببینید مردم چه بلائی سرتان می اورند . هارت و پورت کردن از سواخ موش از کنار رود سن و برج ایفل یا از کنار تخت و روی تخت در اروپا از جای گرم و نرم فقط فریب دادن مردم هست لا غیر .

اما اوج جفنگ و یاوه گوئی در نوار منتسب به رجوی انجا بود که مدعی شده سال جدید میلادی را سال سرنگونی اعلام می کند ! باز حنده حضار  می گویند ادم دروغگو کم حافظه است رجوی روح پلید باز این را هم ثابت کرد که واقعا کم حافظه است مثل اینکه یادش رفته 30 سال سال به سال وعده سرنگونی می دهد یکبار مدعی می شود که مرحله سرنگونی ؛ یک سال می گوید آغاز سرنگونی ؛ سال بعد می گوید شروع سرنگونی ؛ بار دیگر مدعی میشود سر اشیبی سرنگونی ؛ یک بار مدعی می شود دوران سرنگونی و …. این بار هم مدعی شده سال میلادی سال سرنگونی رجوی روح پلید با همین فرمان پیش برود سال بعد سال چینی سال سرنگونی اعلام می کند  و بعد ان هم سال گینه و بعد ان هم سال جدید در کره مریخ و … را سال سرنگونی اعلام خواهد کرد .

اما به یک نکته تاکید می کنم : اگر فردا روزی  سران فرقه رجوی داعشی یک فیلم چند ثانیه ای یا چند دقیقه ای از نیم تنه پائین کسی را نشان دادند و مدعی شدند فیلم رجوی روح پلید اصلا تعجب نکنید از این دم بریده ها همه چیز بر می اید .

پاریس : محمد رزاقی

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

لینک به منبع

***

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: