رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شد

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شد

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و نهم ژانویه 2020:… کسی نیست از خود این مرده حقیر و سران بی وطن فرقه رجوی سوال کند که شماها که بیش ازسی و پنج سال در عراق بودید هیچ غلطی نتوانستید بکنید و تنها کاری که کردید سوء استفاده از مردم فقیر عراق بود که با دادن پول و غذا و امکانات توانستید نامه و بیانیه های جعلی ساخته و پرداختۀ خود مسئولین سازمان و با امضاهای جعلی را به نام مردم عراق انتشار بدهید. تازه همین مردم عراق بودند که شما را با خفت و خواری از عراق بیرون انداختند. آنوقت این مسعود حقیر با پررویی تمام به همین مردم عراق پیام می دهد. اگر به خاطر داشت باشید آن زمان که داعش به عراق حمله کرد رجوی با تمام ذلت از قول خودش و همچیین با نام مستعار سخنگوی مجاهدین همین داعش را با نام انقلابیون غیور عراقی نام گذاری می کرده وبه آنها پیام می داد. رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شد 

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شد

رجوی از درون قبر خود را رهبر «انقلابیون عراق» هم خواند!!

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

قبل از هر نکته ای می خواستم یادآوری کنم که این مردک فراری بی وطن و بی هویت یعنی مسعود رجوی به توصیف خودش «حقیر» از ابتدای تشکیل سازمان مجاهدین تا به همین امروز در هر سر فصلی یا زمانی که کوچکترین خطری احساس کرده قافیه را باخته و فراری شده است. همانطور که گفتم در زمان شاه که همبندان زندانی او همگی اعدام شدند رجوی زنده ماند تا اینکه در سال شصت تمام نیروهایش را در ایران گذاشت و خودش به فرانسه گریخت.

وی از فرانسه نیز به عراق رفت و در حقیقت فرار کرد زیرا به گفتۀ خودش احساس کرده بود که دولت فرانسه قصد تحویل دادن او به رژیم ایران را دارد. این مردک مزدور همیشه فراری در چندین سرفصل مهم دیگر نیز از جمله در حالیکه تمام نیروهایش در مقابل بمبارانهای امریکا سینه سپر کرده بودند با همسرش مریم قجر از صحنه متواری شدند.

درآخرین مورد هم وقتی رژیم صدام سرنگون شد رهبر مقاومت!! و رهبر عقیدتی تمام عالم!! مخفی شد بطوری که زنده یا مرده بودنش بعداز این همه سال تا به همین امروز معلوم نیست و در هاله ای از ابهام است بطوری که پیامهای جعلی با نامهای جعلی بدون نام و نشان با عنوان سخنگوی مجاهدین برای تمام انقلابیون عالم پیام می فرستد آن هم با یک عکس از چهرۀ سی سال پیشش که در حقیقت اعتراف به این است که رهبر فراری بزدل در قید حیات نیست که عکس جدیدی از خود منتشر کند.

تناقض عملكرد هاى رجوى

خیلی جالب است که اخیرا این مرده برای عراقیان با توصیف «انقلابیون عراق» هم پیام داده و کانونهای دروغین شورشی هم برای آنها مانند ادعایش در ایران درست کرده است که اگر از عربهای عراقی سوال کنی نمی دانند کانون شورشی چیست و بدرد چی می خورد؟!!

کسی نیست از خود این مرده حقیر و سران بی وطن فرقه رجوی سوال کند که شماها که بیش ازسی و پنج سال در عراق بودید هیچ غلطی نتوانستید بکنید و تنها کاری که کردید سوء استفاده از مردم فقیر عراق بود که با دادن پول و غذا و امکانات توانستید نامه و بیانیه های جعلی ساخته و پرداختۀ خود مسئولین سازمان و با امضاهای جعلی را به نام مردم عراق انتشار بدهید. تازه همین مردم عراق بودند که شما را با خفت و خواری از عراق بیرون انداختند. آنوقت این مسعود حقیر با پررویی تمام به همین مردم عراق پیام می دهد.

اگر به خاطر داشت باشید آن زمان که داعش به عراق حمله کرد رجوی با تمام ذلت از قول خودش و همچیین با نام مستعار سخنگوی مجاهدین همین داعش را با نام انقلابیون غیور عراقی نام گذاری می کرده وبه آنها پیام می داد.

البته این فرقه از بیناد وضعش خراب و ویران است و به هر خس و خاشاکی برای چند صباحی چنگ می زند تا خودش را از فروپاشی حتمی قریب الوقوعش نجات دهد. مثل همین ارتش ازاد سوریه که رجوی تمام هست ونیست خودش را روی آن گذاشت آخر هم پوزۀ رجوی به خاک مالیده شد و ارتش آزاد سوریه و شاخ افریقا هم دردی از او دوا نکرد. رجوی از این همه باتلاقی که برای خودش و مریدانش درست کرده خلاصی نخواهد داشت.

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

در ضمن برای همگان کاملا روشن است که صدای رجوی از قبر یا سوراخ موش به هر شکلی باشد چه با نوار و چه با نام سخنگوی مجاهدین تنها و تنها به درد روحیه دادن مقطعی به بیماران روانی و کهنسالان این فرقه در مقرش در آلبانی می خورد که نسبت به سیاستهای خود مسعود رجوی و مریم قجر از چهل سال پیش تا به همین الآن مسأله دار و معترض هستند.

از این رو رجوی در هر بزنگاهی که جاسوسان او در داخل تشکیلات آژیر قرمز را می کشند و هشدار قرمز تشکیلاتی به رجوی می دهند بلافاصله رجوی ترفند جدیدی رو می کند تا چند روز به این بدبختهای علیل روحیۀ تشکیلاتی بدهد اخیرا هم بدلیل تمام شدن مدت قول و قرارهای سرنگونی در سال شمسی ایرانی اکنون رجوی سال میلادی را سال سرنگونی اعلام کرده است آنهم با صدای ساخته شدۀ خودش!! حال بماند تا سال دیگر ببینیم که رجوی ساز سرنگونی را برای کدام سال کوک کرده و این بار کدام فیلی را هوا خواهد کرد؟!!!…

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شد

لینک به منبع

***

رجوی رهبر انقلابیون عراق هم شدمسعود رجوی قبر گمشده اش را ترک کرد تا چه بگوید و چرا؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/صدای-جنازه-مسعود-رجوی-در-سایتهای-مجاهد/

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، هفتم ژانویه 2019:… سایت فارسی زبان فرقه خائن و کثیف رجوی برای سر پا نگه داشتن مشتی علیل و ذلیل پوشاکی و سالمند که در خانه سالمندان در نزدیکی پایتخت آلبانی روزگار خیانت و خباثت را می گذارنند، یک شبه پیام صوتی یک مرده پوسیده را پخش می کند که خود صحبت های درست شده با کپی سازی صدا برای این مرده داستانی جداگانه ای دارد. ولی من با شناختی که از این مردۀ وطن فروش دارم و چندین بار هم گوش دادم و با شناخت دیگری که از این فرقه در حرامزادگی دارم فکر می کنم که این را صدا گذاری کردند تا بگویند رجوی یا همان سخنگوی مجاهدین زنده است. صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق 

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق

خرناسهای یک مرده و بزدل فراری از قبر چندین ساله

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

باند رجوی خائن بوی کباب را شنیده و مرده چندین ساله و پوسیده را زنده کرده ولی غافل از اینکه در اینجا خر داغ می کنند و خبری از بوی کباب نیست.

سایت فارسی زبان فرقه خائن و کثیف رجوی برای سر پا نگه داشتن مشتی علیل و ذلیل پوشاکی و سالمند که در خانه سالمندان در نزدیکی پایتخت آلبانی روزگار خیانت و خباثت را می گذارنند، یک شبه پیام صوتی یک مرده پوسیده را پخش می کند که خود صحبت های درست شده با کپی سازی صدا برای این مرده داستانی جداگانه ای دارد.

ولی من با شناختی که از این مردۀ وطن فروش دارم و چندین بار هم گوش دادم و با شناخت دیگری که از این فرقه در حرامزادگی دارم فکر می کنم که این را صدا گذاری کردند تا بگویند رجوی یا همان سخنگوی مجاهدین زنده است. حال بگذریم که زنده و مرده بودن او هیچ فرقی با هم ندارند ولی اگر مرده اعلام می شد خیلی برایش بهتر بود زیرا سالمندان آلبانی حداقل دچار تناقض این پرسش نمی شدند که این مردکه بزدل چرا خودش را مخفی کرده است. حال باز هم بماند که این مردک دجال همان کسی بود که اقای عبدالله اوجلان را مورد نکوهش قرار می داد که چرا نیروهاییش را تنها گذاشته است و اگر رهبری در میان نیروهایش نباشد که دیگر رهبر نیست این همان حرفی است که خود رجوی زده

و باید به سران این فرقه جنایت کار و وطن فروش گفت این پیام صوتی که برای این مرده درست کرده اید اگر واقعا صدای او است چرا جرات ندارد خودش را نشان بدهد؟ وانگهی مگر کسی هم به جز خود شما حتی آن سالمندان آلبانی یعنی اصحاب کهفی که هیچ اطلاعی از بیرون ندارند این صداگذاری رجوی را باور می کند؟ من مطمئن هستم که بیشتر همین سالمندان هم متناقض شده اند و می گویدند این چه رهبری است که در همۀ سر فصل ها اول زنش را یعنی همان مریم خانم را فراری می دهد سپس خودش فراری می شود؟!

از اینها گذاشته صدا گذاری برای این مرده هم بسیار ناشیانه صورت گرفته بطوری که هر کسی که به این اراجیف گوش می کند در ابتدا فکرمیکند که گوینده دیوانه ای است که به تخت بیمارستان روانی غل و زنجیر شده است مخصوصا آنجا که از ارتش و نیروهای نظامی ایران می خواهد که سلاحها را تحویل “ارتش” موهوم رجوی بدهند؟ خوب پس چرا در عراق سلاحهای خودمان را به دستورخودت تحویل آمریکایی ها دادیم؟ همان سلاحهایی که تو سالیان سال با آنها بر سر ماها کلاه گذاشتی و گفتی سلاح ناموس مجاهدین خلق است پس چی شد؟؟!!

در جای دیگر این خرناسهای متوهمانه و خیالپردازانه می گوید مردم باید بها بدهند!! باید از این مرده سوال کنیم کی باید بها بدهد؟ تو که همان روز اول فرار کردی و تازه معلوم نیست زنده یا مرده هستی جرات نداری زنده و مرده بودن خودت را اثبات و اعلام کنی چرا حاضر به دادن هیچ بهایی نبوده و نیستی؟!!
وسپس می گوید امسال را سال سرنگونی اعلام می کنیم این همان کسی است که درست سی سال بیش هم تا به امروز هر سال را سال سرنگونی اعلام کرده است حال یک خاطره تلخی را برای خوانندگان بیان کنم
در ان زمان که من در پادگان بدنام اشرف بودم در سال 77 رجوی این سال را سال سرنگونی اعلام کرد و روی ان خیلی تبلیغات کرد بیشتر کسانی که در انجا بودند این توهمات رجوی را باور کرده بودند در یکی از این نشستها که من در کنار یکی از مسئولین بالای سازمان نشست بودم و رابطه خوبی با من داشت و همین الان هم در البانی است که راجب همین سال سرنگونی نظرش را پرسیدم که به من گفت نه الان و نه صد سال دیگر خبری از سرنگونی نیست سرنگونی برای ما مجاهدین همانند این است که بخواهیم پیاده تا کره مریخ بروید ایا امکانش هست و خود رجوی هم بهتراز من و همه اینها می داند که خبری نیست ولی برای ساکت کردن این نرینه های وحشی یعنی تمام مردانی که در انجا بودند هر سال را سال سرنگونی اعلام می کند و جزئ این راهی نداریم

و باید نیروهایش را سال به سال چشم انتظار سرنگونی نگه دارد واگرنه از هم می پاشد و کسی برایش نمی ماند

در جای دیگر هم ما جدا شدگان از این فرقه را تهدید می کند. باید به این مرده فراری بگویم: ما را از سر بریده می ترسانی؟ خیال می کنی همه مثل ترسو و بزدل و فراری هستند که جرات نکنند حتی خود را نشان بدهند؟ بهتر بود که همان مرده می ماندی چون این هم برای خودت و هم برای همه خیلی بهتر بود.

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلق

لینک به منبع

***

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده استمسعود خدابنده، هافینگتون پست: جنجال بزرگ برای اینکه مجاهدین خلق نمیتوانند ثابت کنند رهبرشان مسعود رجوی زنده است

بررسی تحولات مجاهدین خلق خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت دارد

خبر اخراج مریم رجوی از فرانسه صحت داردمحدودیت مجاهدین در فرانسه بی پایه و اساس نیست – لوبلاگ 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/غلطهای-اضافی-سخنگوی-مجاهدین/

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدین که جرأت به زبان آوردن اسم خودش را ندارد

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدینغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و سوم دسامبر 2019:… سایت فارسی زبان فرقه رجوی که توسط سرویس های عربی اداره می شود هر ازگاهی نکاتی را که سران فرقه جرأت بیان آن را ندارند بدون هیچ نام و نشانی با اسم مستعار سخنگوی مجاهدین اعلام می کند که هیچ خرجی برای هیچ کس ندارد و کسی هم مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و در واقع یک اراجیف صد بار تکرار شده فرقه رجوی است. زیرا کسی نمی داند این سخنگو کیست و کجاست؟ حال برای خوانندگان عزیز هویت اصلی این سخنگوی کذاب فرقه را افشا می کنم تا بدانند اصلا از کجا آمده و برای چه بکار می رود. غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدین که جرأت به زبان آوردن اسم خودش را ندارد 

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدینمجاهدین خلق حشمت علوی ، نفوذی ها و اهداف پشت پرده

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدین که جرأت به زبان آوردن اسم خودش را ندارد

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

23-12-2019

سایت فارسی زبان فرقه رجوی که توسط سرویس های عربی اداره می شود هر ازگاهی نکاتی را که سران فرقه جرأت بیان آن را ندارند بدون هیچ نام و نشانی با اسم مستعار سخنگوی مجاهدین اعلام می کند که هیچ خرجی برای هیچ کس ندارد و کسی هم مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و در واقع یک اراجیف صد بار تکرار شده فرقه رجوی است. زیرا کسی نمی داند این سخنگو کیست و کجاست؟

حال برای خوانندگان عزیز هویت اصلی این سخنگوی کذاب فرقه را افشا می کنم تا بدانند اصلا از کجا آمده و برای چه بکار می رود.

زمانی که ما در عراق و در قلعه بدنام اشرف بودیم فرقه رجوی که جرات بیان بعضی نکات به نام بدنام خودش را نداشت و نمی خواست دستی در آن داشته باشد می آمد و فقط برای روحیه دادن به نفرات روحیه باخته و زوار دررفته خود به تعدادی از مسئولینش مأموریت می داد که یک بیانیه قلابی را درست کرده و به نام سخنگوی مجاهدین در اسلو منتشر کنند که آنها هم همین کار را می کردند ولی حتی خود همین مسئولین این کار خودشان را مورد تمسخر قرار می دادند. من یادم هست که وقتی برای اولین بار در رابط با همین موضوع شروع به تبلیغات کردند و همه را داخل سالن جمع کرده و گفتند پیام رجوی است، بعداز خواندن آن بیشتر اعضا متناقض شدند که این چه نوع پیامی است که هیچ اسم و رسمی ندارد آخر مگر کسی به غیراز ماها که در اشرف هستیم و تازه کلی مسئولین برای ما توجیه گذاشتند که این پیام مسعود است مگر کسی متوجه می شود که این پیام کیست؟ این سخنگو کی است؟ حال مردم عادی در جامعه که هیچ شناختی از مجاهدین ندارند از کجا متوجه بشوند که این مسعود رجوی ملعون است؟. ولی ما در همان ابتدا متوجه می شدیم که این فقط برد داخل تشکیلاتی دارد و لاغیر.

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

بله، هدف فرقه هم همین بود و اصلا نیازی نداشت به بیرون و جامعه ایران که بفهمند که این از کجا است؟ این مسئولین فرقه فقط داخل مناسبات و تشکیلات خودشان برایشان مهم بود که از هم نپاشد چون خودشان بهتر از هر کسی می دانستند که گوش کسی به این حرفها بدهکار نیست.

حال نگاه کنید به همین سایت فارسی زبان فرقه که پیام سخنگوی مجاهدین یا همان ملعون رجوی را که از جهنم یا همان اشرف چهار صادر کرده تا ببینید که حتی جرات نکرده اسم خودش را بیاورد.

تازه خطاب به کانونهای شورشی در عراق است!! حال بگذریم که درهمان زمان که ما در عراق بودیم خودمان را می کشتیم و کلی پول می دادیم تا یک نفر حرفی در حمایت از ما بزند آن هم نزد خودمان نه جای دیگر!!!

حال این مردک ملعون از آن دنیا در اشرف چهار (جهنم) به کانون شورشی عراق!! پیام می دهد.

و جالب است بدانید که کانونهای شورشی مریم خانم هم که همه در کوه و بیابان هستند با صورت پوشیده چند عکسی هم برای اربابان مریم می فرستند تا مزد ارسالی برای مریم به تأخیر نیافته. در این رابطه به این زنک شیاد و شوهر مرده اش باید گفت این چه کانون شورشی است که جرأت هیچ فدا کردنی را ندارد البته وقتی که رهبر بزدل آنها مسعود رجوی باشد کانون های شورشی او هم بهتر از این نمی شوند. بگذریم که تمام این فیلمسازیها و عکسبرداریها و شعارنویسی ها در همان اشرف سه در آلبانی توسط بخشی به نام ستاد داخله انجام می شود.

این موضوع مرا یاد قلعه اشرف می اندازد که آنجا هم همین ستاد داخل کشور بود که خودمان آنجا همه کار در داخل اشرف و روی در و دیوارهای آنجا اعم از چسباندن عکس و شعار نویسی انجام می دادیم و فیلم آن را هم برمی داشتیم که مسئولین ستاد تبلیغات آن را به عنوان داخل کشور پخش می کردند و خودمان هم برای خودمان کف می زدیم و از آن تعریف می کردیم!! برای همین است که در این سازمان هیچ نوع تبلیغی در رابطه با فعالیتهایش در داخل کشور پایه و اساسی ندارد چرا که این سازمان که تبدیل به یک فرقه شده خودش هم دیگر پایه و اساسی و پایگاهی مردمی در داخل کشور و حتی در خارج کشور و در میان گروههای اپوزیسیون هم ندارد بلکه در نزد ایرانیان منفور و مطرود می باشد.

حال بماند که خود مسعود رجوی گور به گور شده در آن دنیا اشرف چهار را تاسیس کرده!! و حالا هم تک به تک جناب عزرائیل آنها را در اشرف سه در البانی به دام می اندازد و به اشرف چهار منتقل می کند تا تشکیلات و یکانهای شورشی رجوی در جهنم گسترده بشوند!! بطوریکه در همین هفته گذاشته در دو روز پیاپی دو نفر از سران فرقه رفتند پیش مسعود و انشاء لله در آینده نزدیک بقیۀ سران آن هم به اشرف چهار نزد مسعود رجوی منتقل می شوند تا آنجا یکان جهنمی خودش را فقط با آن تعداد سران تشکیل بدهد که در آن صورت این دنیایی ها از دست شیادیها و حقه بازیهای آنان راحت شده و اسیران دربند تشکیلاتشان در این دنیا و مشخصا در آلبانی آزاد و رها می شوند. به امید آن روز.

غلطهای اضافی سخنگوی مجاهدین که جرأت به زبان آوردن اسم خودش را ندارد

لینک به منبع

***

گلریزان و همیاری مجاهدین با حرکت به سمت خاورمیانه بزرگرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

همچنین: