رجوی شیعه یا وهابی ؟ – خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد مناف

رجوی شیعه یا وهابی ؟ – خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد مناف

رجوی شیعه یا وهابی ؟ - خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد منافعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم فوریه 2021:… ازآنجایی که دیدگاه رجوی خلص اسلام سیاسی ست که شاخص آن رهبرعقیدتی ست که آنروی سکه ولایت فقیه است ، حرف من نیست حرف خودش است. بارها وبارها دراشرف  ودرنشستها گفته خمینی ولی فقیه را وسط کشید، ما هم رهبرعقیدتی را در مقابلش گذاشتیم. او شورای نگهبان و خبرگان تماما مرد درست کرد، ما هم شورای رهبری تماما زن درمقابل خمینی قراردادیم. او جنگ را علم کرد ما شعارصلح دادیم. او اتم راه اندازی کرد ما هم انقلاب ایدئولوژیک را وسط کشیدیم. خمینی با اسلامش مرد مجاهدین هم با انقلاب به اسلام چنگ زده و زنده شدند. می بینید تمام کارها علم کردن چیزی دربرابرخمینی بوده و سنگ بنا و نقطه عزیمت همه بقول خودش نشان دادن فرق دو دیدگاه و برداشت از اسلام است درصورتی که دو دیدگاه حرف مفت است یاوه است. رجوی شیعه یا وهابی ؟ – خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد مناف

رجوی شیعه یا وهابی ؟ - خزیدن رجوی زیر عبای قبیله عبد منافرسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق

رجوی شیعه یا وهابی ؟

خزیدن آقا وخانم رجوی به زیرعبای قبیله عبد مناف

بنده نمیدونم دعوای اقای یغمایی واقای رجوی چی بوده ازنوشته های دارودسته رجوی اینطوراستنباط کردم ، میگویند حمله یغمایی به اسلام بهانه حمله به مجاهدین است واین بنفع رژیم خمینی ست که مسلمان چپ راست مسیحی یهودی نصا را ترسا ، سوسیال دمکرات وسکولار، شاعرودانشمند انس  وجن کافروگبررابه میدان اورده وداد وفغان که چه نشسته اید اسلام به فنا رفت معلوم نیست منافع غیرمسلمان دراین وسط چیست که مثل یزید گوگیجه وا اسلاما گرفته اند ، اسلام چه ربطی به شما ها دارد ؟ انکه خودرا صاحب وپرچمدار اسلام ناب محمدی و را ه یافته مکتب توحید واسلام انقلابی میخواند که پنجاه سال است مسولیت رهبری عقیدتی این اسلام رایدک میکشد و پرچم سرخ حسینی را بردوش گرفته  وبرسردرش فدا وصداقت نقش بسته دردرون تشکیلات وجامعه امام زمانی که بسوی بی طبقه توحیدی شتابان درحرکت است حداقل پنجاه درصد نیروهایش نمازنمیخوندند بندرت دیده میشد که کسی قران بخواند انوقت بی دینهایش امده ازچنین اسلامی دفاع میکنند ، سوال ایا بحث اسلام درد انهاست یا موضوع دیگری درمیان است ؟ حرف را خودشون گفته اند حمله به مجاهدین را از ان تفسیرکرده اند مشگل و درد اینجاست ، ایا کسی ازاسلام سیاسی یا حکومت دینی بگوید وحقایق وتناقضات دیدگاه را برملا کند اشکال دارد خیراشکال ندارد ولی چرا رجوی اینقدربراشفته شده است ؟ دلیل خیلی ساده است ازانجایی که دیدگاه رجوی خلص اسلام سیاسی ست که شاخص ان رهبرعقیدتی ست که انروی سکه ولایت فقیه است ، حرف من نیست حرف خودش است بارها وبارها دراشرف ودرنشستها گفته خمینی ولی فقیه را وسط کشید ما هم رهبرعقیدتی رادرمقابلش گذاشتیم او شورای نگهبان وخبرگان تماما مرد درست کرد ما هم شورای رهبری تماما زن درمقابل خمینی قراردادیم او جنگ را علم کرد ما شعارصلح دادیم او اتم راه اندازی کرد ما هم انقلاب ایدئولوژیک را وسط کشیدیم خمینی با اسلامش مرد مجاهدین هم با انقلاب به اسلام چنگ زده وزنده شدند ، می بینید تمام کارها علم کردن چیزی دربرابرخمینی بوده وسنگ بنا ونقطه عزیمت همه بقول خودش نشان دادن فرق دو دیدگاه وبرداشت ازاسلام است درصورتی که دودیدگاه حرف مفت است یاوه است همه یکی هستند

مسعود رجوی - رجوی شیعه یا وهابی ؟ از زیارت مخفی مسعود رجوی از مکه تا دعوت علنی از مریم رجوی برای زیارت شیخ عربستان

بنده مخالف اسلام سیاسی وحکومت دینی بوده وهستم رجویها خیلی خوب میدونند زیرا خدا پرستی چیزیست وحکومت بنام دین چیز دیگریست اگربگوییم حکومت دینی بد است و…..اگررجوی حکومت دینی نمیخواهد وازاسلام سیاسی وحکومت دینی متنفراست واسلامش فرق دارد چرا ناراحت میشود ؟ به این دلیل حمله به اسلام سیاسی را مترادف با حمله به مجاهدین میداند که خودش دقیقا وصد روی صد مدافع تمام عیاروسرسخت حکومت دینی ست وگرنه ازان حرفها نمیزد با فحش غیرمسلمانها میخواهدکاری کند تا کسی به اسلام اقای رجوی حمله نکند ، اسم این سرکوب عریان است  اینجاست که نیازمندی رجوی ها به چنین داستان سرایی هایی هویدا میشود که چرا انها با واسلامای شدید وغلیظ واویزان شدن به فرهنگ بیگانه برای هزارمین باربه زیرقبای شیخ قبیله عبد مناف درعربستان میخزد تا خود را حفظ کند زیرا زدن زیراب اسلام سیاسی وحکومت دینی یعنی قطع کردن ریشه رجوی ست بهمین دلیل است که اینقدروحشیانه با زیرپا گذاشتن تمامی اصول وپرنسیبها به مخالفین حمله و سربه دیوارمیکوبد هست ونیست زیرعلامت سوال است اقای رجوی زیرقبای عبد مناف وبنی قریظه سینه زدن دردی ازشما درمان نمیکند ایرانگراییست که حلال همه دردهاست که شما دشمن ان هستید وبا دشمن ایران وایرانی وانواع قبایل برای حفظ خود ورسیدن به قدرت همکاروهمراه هستید این درد را که زیرعبا ها حل نمیکند زیرعباها شرافت را میگیرند وبی شرافتی را به عاریه میدهند کسانی که همراه رجوی حملات راشروع کردند شاید که حقوق ماهیانه انها درخطربوده است      

لینک به منبع

رجوی شیعه یا وهابی ؟

***

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمIs Saudi Arabia Pivoting Toward Iranian Radicals?

مریم رجوی مزدور عربستان سعودی گردن زدن را تایید می کنداز «ضارب دختران» تا «اعدام ضدبشری یک زندانی»! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-لنگ-بستن-رجوی-برای-دشمنان-ایر/

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2021:… رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

آقا و خانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

وضعیت آقا و خانم رجوی و سازمان مجاهدین و شورای مقاومت آنها برهمگان مشخص است. یک روز زیرعلم تروریسم ، یک روز زیر علم بوش و ترامپ ، روز دیگر زیر علم اسراییل ، اما رجوی همیشه گفته  دمکراتها و اروپا با حاکمیت دینی مماشات میکنند. این حرف جزو دروغهای هزاران باره رجویها ست. واقعیت بیرونی ندارد چرا ؟ برای اینکه همین دمکراتها وقتی مجاهدین را در لیست تروریستی قرار دادند هیچ وقت دفتر آنها در واشنگتن را نبستندم هیچ وقت از ورود آنها به کنگره و سنا و رابطه با سناتورها جلوگیری نکردند. فقط گفتند در خیابونها پول جمع ـوری نکنید و در برابر تمامی کارهای آنها سکوت و همکاری هم کردند. درنهایت این دمکراتها بودند که مجاهدین را از لیست تروریستی خارج و آنها را ازعراق به آلبانی با پول امریکا به هجرت بزرگ کمک کردند پس می بینیم حرف رجوی سر تا پا دروغ و دغل و شیادیست. اروپا هم همین ریل را رفته و در حال ادامه دادن است.

اما رجوی درزمان ترامپ به دمکراتها و اروپا حمله و ازانها میخواست ازسیاست مماشات دست بردارند. سیاستی که رجوی اسم آنرا مماشات میگذارد ضدیت اروپا با ایران وایرانی ها را میگوید. درحقیقت حرف رجوی اینه که چرا آنها اتحاد بین المللی مثل داستان عراق و لیبی ایجاد و به ایران با صد و بیست کشورحمله نمیکنند. میگفت اگراروپا مماشات نکند ما حاکمیت را سریعا سرنگون میکنیم و دلیل سرنگون نشدن مماشات اروپا وامریکاست. البته بنده معتقدم و بارها نوشتم دمکراتها بسیارجانی تراز بقیه هستند و اگر دیده باشید کابینه بایدن تماما صهیونیست  و ضد ایران و جنگ طلب تشریف دارند. ازاینها که بگذریم سایتهای رجوی وهواداران شروع کرده اند شب و روز حرفهای اعضای کابینه بایدن را غرغره کردن و آویزان اروپا شده اند. چی شد مماشات که بد بود. اخ بود. زشت بود. ضد مردمی بود. چوب زیربغل حاکمیت بود. چرا با لنگ اندازی مشمئزکننده شب و روزحرفهای آنها را تکرارمیکند؟ 

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجویها چیزی در چنته نداشته و ندارند. با آویزان شدن و لنگ بستن برای همین آدمخواران زنده اند. در تمام عمرشان مجیزگوی جانیان و جنایتکاران و دشمنان ایران و ایرانی بوده  و هستند مجیزگویی و لنگ بستن برای غربیها استراتژی رجوی ست که در شکاف زیسته و در شکاف هم خواهد مرد. عملکردهای رجوی آدمی را یاد مارمولک میاندازد. تا چیزی میبیند فورا داخل جرزدیوار می خزد و تا اطمینان از رفع خطر در جرز و شکاف دیواراوقات را میگذراند.  تروریست است. با صدام هم کاسه. آنوقت همین امریکا و اروپای مماشاتگر به عراق حمله و با رجوی چلو کباب میخوردند طلبکار از آنها هم هست. فکرنمیکنم کسی دردنیا طلبکارتر از رجوی پیدا شود. دلیل اینگونه حرفها از اینجا نشات میگیرد که مماشات را پیش میکشد و زیر کلمه مماشات و تکرار آن در زیر بده بستانهایش را انجام  و به  بهانه جنگ با خمینی زیر قبای آنها رفتن را توجیه و یاوه ها و حرفهای ضد ایرانی آنها را تکرار میکند. اگر از این حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم آنها سینه بزند. به همین دلیل تروریسم را ارتش آزاد وعشایرانقلابی میخواند و در مقابل امریکا و اروپا را مماشات گر تا راحت و بدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد. به آقا وخانم رجوی یاد آوری میکنم که خانه از پای بست ویران است. با دوغ آب مالی و نقش و نگار رنگی خانه استوار نمی ماند.

لینک به منبع

استراتژی لنگ بستن رجوی برای دشمنان ایرانیان

رجوی شیعه یا وهابی ؟ 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استراتژی-سواربرترامپ-رجوی-بگل-نشست/

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2021:… استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع آن درعراق و با همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد. دراشرف به مسئولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیراز اینکه ما مثل زمان صدام کارت و برگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهد که براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم. نتیجه آن شدو خروج ازعراق و رفتن به آلبانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم به مجاهدین زد. ترامپ آمد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته و با حمایت از ترامپ چه حرفها و چه حمایتها که نکرد. با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان و بهمان و بولتون چه و چه و سنا و کنگره این و آن. دراین راستا در چهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت. استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست 

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشستحمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

همانطورکه قبلا بارها نوشتم استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت بلکه شبانه روز بعنوان شپش درجیب ترامپ سه قاپ پرتاپ کرد تحریم حمله نظامی ودفاع ازتروروجنایت برعلیه ملت اقدام و به پشتوانه ترامپ درانواع دسیسه ها شریک شد

در آبان 98 از آشوب دفاع و توسط کانونهای شورشی ادعایی، بخوانید تروریسم، دست به ترور زد. یکی از آنها داستان نوید افکاریست.  ازاینها که بگذریم دیروز اعلام کردند ترامپ شکست خورده. نمیدونم درشکنجه گاه روانی رجوی چی میگذرد ولی این را میدانم که ماتم سراست، عزا عزاست، قران برسرکردن است، ولوله و شیون است، روضه خوانی و نمازنجات برپاست. در تعزیه ها غوغاست. چرا ؟ خری که استراتژی را سوار بر آن کرده بودن در باتلاق گیرکرد ومرد. انگار به استراتژی رجوی بمب اتم زده اند. آثاری ازش باقی نماند.  بهمین دلیل مثل اربابانش نتانیاهوی صهیونیست و پادشاه وهابی عربستان لال شده و قدرت هیچ گونه عکس العملی را ندارد. در سکوت است. چرا این یکی مثل دوران بوش ضربه اش کم نیست و نابود کننده است؟ به این دلیل که امریکا  دیگرامریکای آنزمان نیست که مثلا با انتقال به آلبانی چند صباحی نفس بکشند. تازه شروع درگیری ها و جنگهاست. فکرنکنید با آمدن بایدن اوضاع بهترمیشود خیرکاملا برعکس اغازفروپاشی رسمیست ، سرعت وتحولات امریکا وبهم ریختن انکشورتسریع خواهد شد ، شکافها هم نخواهد امد ، صدها گرفتاری شروع میشود ، وازنظربین المللی بعد انتخابات نه ابرویی موند ونه حیثیتی ونه ارزشی ، جهان تمام اینها را مدنظرقرارمیدهد ودریک کلام امدن بایدن امریکا را بشدت ضعیف کرد نه قوی اگرسیاستهای بایدن همان ترامپ است که فاتحه اش ازحالا خونده شده اگرتعغیرکند که حتما مقداری تعدیل خواهد شد چه بلایی برسرنتانیاهو ودارودسته عربستان وجنگ یمن وموضوع فلسطین خواهد امد ، رابطه اش هرگز با اروپا مثل قبل نخواهد شد زیرا زمزمه ها وعملهای اروپا نشان میدهد که انها بسمت استقلال ازامریکا درحرکت هستند که با امدن بایدن حل نخواهد شد پس می بینیم چه دربعد داخلی وچه بعد خارجی امریکا هرگز به قبل برنخواهد گشت ودیگرنمیتواند اب رفته رابجوی برگرداند با کوزه شکسته هم نمیتواند اب بخورد

درداخل چه میشود نولیبرالیسم درانتخابات بعدی جاروب خواهد شد هم امریکا وغربی ها وهم اپوزیسیون داخل راهم ازدست خواهند داد نتیجه با این همه ضعف ودرماندگی ومشکلات دربرابرایران وملتش که چهارسال درمحاصره کامل مقاومت کرد وپیروز بیرون امد چگونه باید رفتارکند ؟ یکی ازانها رها کردن مدعیان اپوزیسیون خارج کشوردرتمامیتش است  مجبوراست همه را ول کند وگرنه با ایران نمیتواند دربی افتدیعنی اینکه خانم کلینتونی وشرایطی ندارد که بخواهد یک البانی دیگربرای رجوی برپا کند ومیگذارد تا درتنهایی خودش بمیرد چون بدردش نمیخورد کارت سوخته وجزغاله شده ازطرف دیگرزمان تعیین تکلیف تعهدات فرا رسیده ترامپ رفته وسرنگونی که هیچ خودش درتله گرفتاراست چه جوابی به نیروها میدهد ایا ریزش نخواهد داشت ؟ اگرحتی یک نفرهم ریزش نداشته باشد با شناختی که بنده دارم از درون می پوکاند ، استراتژی باد فناست ، انقلاب چی ؟ بهمین دلیل امدن بایدن را مثل انفجاربمب اتم دانستم ، رجوی مهمترین حامی خود را از دست داد که سلسله وارادامه خواهد داشت ازنتانیاهو گرفته تا پادشاهان عربها دیگرنمیتوانند چه مالی وچه سیاسی حامی رجوی باشند دومینه اول افتاد ، دومینه های بعدی پشت سرهم تا اخرین خواهند افتاد کسی نمیتواند متوقف کند وازمرگ سیاسی وایدئولوژیک رجوی جلو گیری کند  رفتن ترامپ یعنی خراستراتژیک رجوی درباتلاق مرد وامدن بایدن خود استراتژی راقبل ازرفتن به کاخ سفید کشت حال رجوی برود نمازشفاعت درعراق بخواند که بوش انتخاب شود وخانم رایس هم وزیرخارجه بشود تا شب قدرش رقم بخورد اهای اقای رجوی وخانم عضدانلو حالا فهمیدید چرا دراشرف نوشتم لعنت براین شب قدریا هنوز نفهمیدید ؟  

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

رجوی شیعه یا وهابی ؟ 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-آویزان-هر-کفن/

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفنعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم اکتبر 2020:… یکی ازکارهای همیشگی رجویها آویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد. آنها ورشکسته و درمانده میشوند به آویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند. یک روز قهرمان ملی نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است. یک روز به مرضیه آویزان  و دفتراورا دزدیده  ودرنهایت کفن او را برسروصورت میمالند و یک روز آویزان کفن شجریان میشوند. یک روز مرضیه قناری و بزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد و یک روز مثل قهرمان ملی خود او را ول کرده نان به نرخ روز خورده شجریان را درهنر به آسمان میبرند. سوارقالیچه او را به کهکشان همسایه میفرستند. یک روز کفن کرونایی میپوشند و اشک تمساح میریزند. رجوی آویزان هر کفن .

افشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی استافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

رجوی آویزان هر کفن رجوی شیعه یا وهابی ؟

آقای رجوی وخانم عضدانلو را آویزان ازکفن می بینم

رجوی آویزان هر کفن

رجوی آویزان هر کفن

دراین نوشتاربه دوموضوع به اختصاراشاره میکنم

یکی ازکارهای همیشگی رجویها اویزان شدن ازکفن است که ازفاز سیاسی ادامه دارد وهرچه زمان میگذرد انها ورشکسته ودرمانده میشوند به اویزان شدن ازکفن بیشتراحساس نیازمیکنند یک روزقهرمان ملی بنام علی اکبرکه لاجوردی را کشت علم میکنند یک روز قهرمان ملی  نوید افکاری میشود که توهین به قهرمان ملی سابقش است یک روز به مرضیه اویزان ودفتراورا دزدیده ودرنهایت کفن اورا برسروصورت میمالند ویک روز اویزان کفن شجریان میشوند یک روز مرضیه قناری وبزرگترین هنرمند ایران لقب میگیرد ویک روز مثل قهرمان ملی خود اورا ول کرده نان بنرخ روز خورده شجریان را درهنربه اسمان میبرند سوارقالیچه  اورابه کهکشان همسایه میفرستند یک روز کفن کرونایی میپوشند واشک تمساح میریزند غافل ازاینکه ملت ایران خود انها را تمساح شریک ادمخواران غربی ووهابی وصهیونیزم میدانند روزی اویزان کفن متعفن وگندیده تروریستها درسوریه وعراق میشوند وروزی اویزان کشته های وهابی درانفجارپالایشگاه توسط یمنی ها وامروزچون پمپئو وترامپ ویاران هنوزکفن ندارند بند تنبان انها را غنیمت شمرده اویزان میشوند سوالی که مطرح است براستی چرا وچه مشگلی رازا انها حل میکند دریک کلام وقتی شکستهای پی درپی میخورند وخود را به درودیوارمیکوبند هرپالانی رادرقواره خود میپندارند ولی خط شکست خورده پیش نمیرود مجبورهستند برای سرخ نگه داشتن صورت به کفنها اویزان شوند که اخرین ان تحریم تسلیحاتی بود که امروز ازهم پاشید درحقیقت کفنها حکم سیلی صورت سرخ کن رادارد که برسروصورت خود مینوازند

 

موضوع دوم کودک یازده ساله ای درایران خود کشی کرده که بنده دلیل ان وهرمصیبت دیگربه ملت را حاکمیت میدانم وباید روزی جوابگوی تمام جنایتهایش باشد اما رجوی انرا علم کرده درصورتی که خودش سابقه طول ودرازی دراین باره دارد اگرما یک خودکشی یا حتی ده نفررا درجمعیت هشتاد میلیونی ایران تقسیم کنیم امارخود کشی یک به هشت میلیون میشود انهم افراد عادی جامعه که احتمالا ازسواد وعلم هم بی بهره وجز اقشارضعیف جامعه هستند وسن وسال انها که بنده میخونم اغلب به سن قانونی هم نرسیده است ولی سوال ازرجوی راستی درجمعیت سه هزارنفری تو دراشرف چند نفرخودکشی و خود سوزی کردند اگرده نفربگیریم که زیادتراست میشود یک به سیصد نفر مقایسه کنید با یک به هشت میلیون چند برابر است میشود چیزی حدود بیست وهفت هزاریعنی امارخود کشی درتشکیلات رجوی بیست وهفت هزاربرابر ایران است این راهم درنظربگیرید که نیروی تشکیلاتی رجوی افراد عادی جامعه نیستند طبق تعاریف رجوی انها گوهران بی بدیل عبورکرده از ف وجیم وکه زنان رابالای سرخود با افتخارپذیرفته وبه تبعیض مثبت ادعایی تن داده اند تا ملت خود را رها کنند ، گلهای سرسبد ملت ایران  اگاه ترین قشرجامعه هشتاد میلیونی تشریف دارند سفید سفید وپاک ورها ازهرگونه تفکرات وخصلتهای استثماری مثل خود رجوی وعضدانلو هستند پس چگونه است چنین افرادی دردرون تشکیلات وحاکمیت رجوی امارخودکشی بیست وهفت هزاربرابر است میشود آقای رجوی و خانم عضدانلو دراینباره روشنگری وتوضیحات لازمه را برای مرم ایران وجهان بدهند وهمه را ازابهام بیرون بیاورند حقیقت اینه همه اینکارها واویزان شدن به کفن بچه یازده ساله واستفاده سیاسی ازان اوج رذالت وپستی وبی حیایی وبی وجدانی ست که ازانقلاب اید ئولوژیک کذایی وضد بشری وسرکوبگربیرون میاید ودوم شکستهای وبن بست استراتژیک که دران گرفتارونه راه پیش دارند ونه راه پس اگرترامپ هم ببازد که بحث دیگری ازدردهای بی درمان رجوی را عیان خواهد کرد که بارها اشاره کردم ، بعد انتخابات به ان خواهم پرداخت

لینک به منبع

رجوی آویزان هر کفن رجوی شیعه یا وهابی ؟

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

همچنین: