سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایرانعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم اوت 2021:… در این بین خودفروشان ایرانی نما در این شو نقش فعالی داشتند و از همه برجسته تر فرقه خود فروش رجوی بود که برای اسرائیل جامه تن خود را چاک می داد و فغان سر داده که وای اسرائیل مظلوم واقع شده و باید به ایران حمله نظامی صورت گیرد. باید از این وطن فروشان و مزدوران و خائنین به مردم و سرزمین ایران پرسید که آیا در همین یک سال اخیر فقط این اتفاق برای کشتی اسرائیلی افتاده که چنین سوز و گداز سر میدهید؟ سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران 

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایرانمواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 09.08.2021

فرقه رجوى در دروغگويى، سياه نمایی و خیانت بر ضد ایران و مردمش سر آمد تمام خائنین و خودفروشانی است که از بدو تاریخ بشریت تا کنون جهان به خود دیده است که چنین رذیلانه و با سبعیت و کینه بر ضد مردم و منافع کشور خود اقدام کرده است و با دشمنان این خاک و مردمش  هم کاسه شده تا بلکه از گندم ری اندکی نصیبش گردد.

رجوی با ضدیت با ایران و مردمش و برای کسب قدرت و داشتن یک کیش شخصیتی مفرط که این جرثومه جهل و جنایت و تروریست و کشت و کشتار را بر مسند حاکمیت برساند بدون اغراق تا نهایت سیاه ترین خصلت یک حیوان درنده که همان درنده خویی آن است در این حیوان انسان نما بروز و تبلور یافته است و به معنای واقعی هیچ احساس میهن پرستی و انسان دوستی در وجود رجوی ها نیست و نبوده و نخواهد بود.

کسی که برای به قدرت رسیدن در ابتدای انقلاب مردم ایران دست به ترور و بمب گذاری و عملیات انتحاری و کشتار مردم عادی کوچه و بازار  می زند که با خشونت کسب قدرت کند و بعد از برچیده شدن این عملکرد رجوی و نا امید شدن او از این ایده ضد انسانی و تروریستی خودش به دامن دشمن کشور و مردمش که با ایران انقلابی و نوپا در حال جنگ بود، خزید و از هیچ رذالتی بر ضد کشور خود در همدستی با دیکتاتور عراق کوتاهی نکرد و عاقبت هم که همین دیکتاتور ساقط شد و به قعر جهنم رفت، رجوی ماهیت تروریستی خود را آشکار تر کرد و با همدستی تروریست های داعش که پس مانده های بعث و استخبارات صدام حسین شالکه اصلی آنها بود و در ابتدا رجوی نام عشایر انقلابی به آنها اطلاق می ‌کرد و امید داشت عراق را مجددا به بعث برگردانده و سپس ایران را لقمه ای راحت برای خود کند.

مردم خوزستان مریم رجوی را خائن و مزدور میدانند

 اما وقتی که قدرت ملی و مردم ایران و هم پیمانان آن تمام امیدهای رجوی را بر باد داد و هر روز بر سرافرازی ملت ایران و کسب قدرت و دفاع و امنیت ایران افزوده می ‌شد و نیز رجوی و فرقه اش از عراق بیرون انداخته و خود به غیبت کبرا رفته و از ترس جان در دالان های زیر زمین پنهان شده و به علت منفوریت و جنایت‌های بی حد و مرزش جرأت بروز و آشکار شدن در انظار عمومی را نداشت و ندارد و الان فرقه بی آینده اش و هزار و اندی افراد سن بالا و تا خرخره متناقض و با مشکلات متعدد تشکیلاتی – ایدئولوژیکی در البانی، چه سرنوشتی برای مسعود و مریم رقم خواهد زد؟

واقعیت این است که هر ساعت و هر روز که می گذرد وضعیت بر ضد رجوی و فرقه اش پیش رفته و بر عکس، امنیت ایران و مردمش روز به روز محکمتر و قوی تر شده به صورتی که نعره و دشمنی هیچ قدرتی با مردم ایران نمی تواند و نخواهد توانست قدرت ملی مردم ایران را به زانو در آورده و سرنوشت این ملت و مملکت به دست دشمنان آن بیفتد و یا توطئه تجزیه ایران که خواست دشمنان مردم ایران از جمله خواست رجوی است تا بتواند از آب گلالود ماهی بگیرد تعبیر نخواهد شد و جز بر روسیاهی و کینه مردم ایران از آنها نخواهد افزود.

با نگاهی به اعتراضات مسالمت آمیز و به حق مردم خوزستان و توطئه هماهنگ و یک پارچه دشمنان و خائنین به ایران برای محقق شدن اهداف شوم خود و خرابکاری و بکارگیری تروریسم در محقق کردن این اهداف، باز دیدیم که چگونه مردم میهن دوست ایران صف خود را از مزدوران اندک، جدا کرده و رسیدگی به مشکلات آنان راحت تر صورت گرفت و دشمنان این مرز و بوم چگونه بور شدند. فرقه بی صاحب رجوی در این ماجرا چنان به میدان تبلیغاتی و در عمل دامن زدن به سمت خشونت کشاندن اعتراضات پیش رفت که گویا خوزستان عربستانی – رجویسمی است  به طوری که رجوی از قبر نعره کانون شورشی سر می داد و پیام پشت پیام صادر می ‌کرد بلکه روحیه ی نداشته را به آلبانی نشینان برگرداند، اما باز این رجوی بود که بور شد و این واقعیت را بیشتر نشان داد که تمامیت مردم ایران چه راضی و چه ناراضی از وضعیت معیشتی و اداره حکومت، از این رجوی متنفر ‌و بیزار هستند و هارت و پورت های این خائنین راه به جایی نخواهد برد و باید به مریم رجوی یادآوری کرد که ای عجوزه دماغ سوخته از دست ملت ایران بیشتر بسوز تا دقمرگ شوید.

در هفته اخیر یک اتفاق برای یک کشتی تجاری که در اختیار اسرائیل بود، افتاد. دشمنان ایران انگشت اتهام را به سمت ایران بدون مدرک معتبری نشانه گرفتند و آه و واویلا سر دادند تا یک حمله و درگیری با ایران راه انداخته و هدف شومی را دنبال کنند. در این بین خودفروشان ایرانی نما در این شو نقش فعالی داشتند و از همه برجسته تر فرقه خود فروش رجوی بود که برای اسرائیل جامه تن خود را چاک می داد و فغان سر داده که وای اسرائیل مظلوم واقع شده و باید به ایران حمله نظامی صورت گیرد. باید از این وطن فروشان و مزدوران و خائنین به مردم و سرزمین ایران پرسید که آیا در همین یک سال اخیر فقط این اتفاق برای کشتی اسرائیلی افتاده که چنین سوز و گداز سر میدهید؟

چرا وقتی کشتی های ایرانی در آب های آزاد مورد حمله و اصابت قرار می گرفتند شماها خفه خون می گرفتید و حتی خبر آنرا سانسور یا درج نمیکردید؟

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

خطابم به رجوی ست که برو هر چه زودتر دقمرگ شو و بمیر! چرا که دیگر هیچ قدرتی نخواهد توانست برای ملت ایران خط و نشان بکشد و بر ضد ایران خطایی مرتکب شود و بدون پاسخ و ضربه ای سخت تر از جانب ایران مواجه نشود و هارت و پورت کردن هزینه نمی خواهد. شما هم آقای رجوی تاریخ مصرفتان برای اربابانتان تمام شده است. با انتخابات جدید در ایران و درایتی که در دولت مردان جدید وجود دارد حتما اولویت به قعر فرستادن شما در دنیای سیاست خواهد بود. هر  درگیری هم در این رابطه با ایران رخ دهد ایران متضرر شونده نخواهد بود و جز ذغال سیاه در کیسه گشادتان که برای این آرزو پهن کرده اید ریخته نخواهد شد. در پایان، به شخصه حمله به کشتی تجاری از طرف هر کسی باشد محکوم است و نباید صلح و آرامش در دریا و حتی در خشکی به مخاطره بیفتد و اعتقادم بر این است که این آمریکا و اسرائیل هستند که امنیت جهانی را به مخاطره انداخته و باعث جنگ و خشونت شده و می شوند.

„پایان“

لینک به منبع 

سریال مزدوری و خود فروشی رجوی علیه مردم ایران  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بحران-خوزستان-و-پیام-رجوی/

بحران خوزستان و پیام رجوی

بحران خوزستان و پیام رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم ژوئیه 2021:… یادآوری می کنم، عدو شود سبب خیر. از وقتی که مردم فهیم خوزستان فهمیدند که دشمنان ایران به خصوص فرقه کثیف رجوی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و شعار تجزیه در سر دارند به محکومیت اغتشاش گران و جدایی صف خود از آنان پرداخته و عده قلیل مزدبگیر و وطن فروش که اقدام به کشتار و تخریب نمودند توسط مردم شناسایی و معرفی شده اند و رجوی بداند که سرنوشت محتومش همان به دست عدالت سپرده شدن خود و زن هرزه و دیگر سران جانی اش به دست عدالت است و هیچ وضعیت دیگری باعث منتفی شدن این واقعیت نخواهد شد. بحران خوزستان و پیام رجوی 

بحران خوزستان و پیام رجویسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

بحران خوزستان و پیام رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 25.07.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

بحران بى آبی در خوزستان و فشار بر گرده مردم اين خطه از سرزمینم بسی سخت و طاقت فرسا است. مطالبه به حق مردم در اعتراض قانونی به خاطر این بحران کوچکترین تحرک مردم فهیم و ایران دوست خوزستان مقاوم و خطه زرخیز ایران است که باید به فوریت رسیدگی و معضل مردم آن حل شود. خوزستان یکی از پر آب ترین استان‌های ایران است و ننگ و نفرین بر دولتی که در رأس قدرت بوده و با بی لیاقتی و بی تدبیری و بی ‌توجهی در اداره حکومت که از طرف دیگر رشد فساد و دزدی و غارت گری را به همراه خود داشته  باعث این معضل مردم گردیده است لذا به حق است علاوه بر رفع فوری این مشکل، مسببین این وضعیت به دادگاه کشیده شوند و تاوان بی لیاقتی و فساد و بی مسئولیتی خود را بدهند.

شایسته نیست مردم شریف و وطن پرست خوزستان با چنین وضعیتی مواجهه شوند. لیاقت این خطه از ایران آباد ترین نقطه از کشور به هر لحاظی باید مد نظر قرار گیرد و امکانات وسیع برای آبادانی این استان صرف شود چون لایق ترین مردم و سرزمین زر خیز ایران است. اعتراضات امروزه این استان و خشم مردم از وضعیت موجود درس عبرتی برای حکومت باشد که مردم این خطه ایران وطن پرست بوده و هستند و تا پای جان برای این وطن جنگیده و کشته داده اند و امروز هم اعتراضشان به وضع موجود، اعتراض به بی توجهی و فسادی است که گریبانگیر آنان شده است.

لذا به قول بزرگان و سران قبایل و عشایر خوزستان اعتراض آنان مسالمت آمیز بوده و هست و خواهد بود و مردم این خطه وطن پرست ترین هستند، خشونت‌های ایجاد شده و خسارت به مردم و اموال عمومی کار مطالبین از وضعیت موجود نیست. کشتار سازی و به آتش کشیدن و شعار جدایی این سرزمین کار دشمنان مردم ایران بوده و مطمئناً راه به جایی نخواهد برد.

ایران ستیزان و بیگانه پرستان و مزدوران باید بدانند که ایران هیچوقت تجزیه نخواهد شد و شعار عربستانی سر دادن چند نفر جیره خوار و مزدور نمیتواند خللی در اراده مردم وطن دوست ایران به خصوص خوزستان در بحران بی آبی شود. البته دشمنان و خودفروشان مردم ایران به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و تجزیه ایران را در سر می پرورانند اما مردم ایران را نشناخته اند و هیچوقت این خواب آشفته شان تعبیر نخواهد شد و این اربابانشان هستند که شقه و پاره می ‌شوند و نه مردم میهن پرست و سرزمین پاک ایران.

در باره وطن فروش ترین دشمنان ایران باید به فرقه رجوی اشاره کرد که چگونه مزورانه اشک تمساح برای مردم خوزستان می ریزد و از زیر زمین و در تونل موش رهبر آن یعنی مسعود رجوی برای مردم خوزستان پیام قیام و خشونت و کشت ‌و کشتار می فرستند و کانون های شورشی نداشته اش را فراخوان به دستور می ‌کند.

حال باید به این جرثومه های خباثت و ترور و کشت و کشتار و سیاهی و تباهی گفت که شما به اربابان رو به زوال خود به چسپید و دلارها را در کیسه شان بریزید شاید فرجی باشد برای جلوگیری از استردادتان به مردم ایران و محاکمه عادلانه تان به خاطر نیم قرن خون ریزی و کشت و کشتار و خود فروشی و مزدوری برای بیگانه بر علیه سرزمین قبل خودتان.

یادتان باشد که حتی با این ترفندها و پیام های پوچ و بی محتوا حتی یک نفر در تشکیلات خودتان به آن وقعی نخواهد نهاد چه رسد به بیرون از اسرای در چنگال خونین تان.

یادآوری می کنم، عدو شود سبب خیر. از وقتی که مردم فهیم خوزستان فهمیدند که دشمنان ایران به خصوص فرقه کثیف رجوی می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و شعار تجزیه در سر دارند به محکومیت اغتشاش گران و جدایی صف خود از آنان پرداخته و عده قلیل مزدبگیر و وطن فروش که اقدام به کشتار و تخریب نمودند توسط مردم شناسایی و معرفی شده اند و رجوی بداند که سرنوشت محتومش همان به دست عدالت سپرده شدن خود و زن هرزه و دیگر سران جانی اش به دست عدالت است و هیچ وضعیت دیگری باعث منتفی شدن این واقعیت نخواهد شد.

با آرزوی رفع وضعیت موجود برای خوزستان عزیز و آبادانی سرزمینم ایران و نابودی فرقه کثیف و خودفروش رجوی و دیگر وطن فروشان خواهان تحریم مردم و سرزمینم ایران.

„پایان“

لینک به منبع

بحران خوزستان و پیام رجوی

***

 مسعود خدابنده ترور و حقوق بشر با انتخابات ایرانرابطه تجزیه طلبی ، مبارزه مسلحانه ، ترور و حقوق بشر با انتخابات ایران

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33598

تروریستها و جنایتکاران در اهواز تمامیت ارضی ایران را نشانه رفته اند 

Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۸:… از سوئی دیگر سازمان مجاهدین خلق که پیش از این تجربیات زیادی در اعمال تروریستی و حمایت از هر تروریسمی از جمله جنایتکاران و ادمکشان داعش در موصل تحت عنوان عشایر انقلابی دارد با دمبش فندق میشکند ، و خود را به کوچه علی چپ میزند ، این در حالیست که سازمان ملل متحد و تقریبا تمام … 

مقاومت ملی الاحواز سازمان مجاهدین خلق ایرانعملیات تروریستی مشترک امروز “مقاومت ملی الاحواز” از انگلیس و “سازمان مجاهدین خلق ایران” از آلبانی ده ها کشته و مجروح بجا گذاشت

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018Terrorists were from “al-Ahwaz Arab People’s Democratic Front” based in London and “Peoples Mojahedin Khalq Organisation” based in Albania 

http://iran-interlink.org

تروریستها و جنایتکاران در اهواز تمامیت ارضی ایران را نشانه رفته اند

 حمله تروریستی به مردم ایران و این بار به مردم اهواز  نه اولین و نه اخرین است دشمنان ایرانزمین روز و شب نقشه میکشند تا جغرافیای کشور ایران را تغئیر دهند و به کام خویش کنند ، در این میان انان به صراحت اعلام کرده اند که میخواهند  ایران ، سرزمین ما را تکه تکه کنند ، انان در چهار سوی ایرانزمین به کمین نشسته اند تا این استراتژی را محقق کنند اما روی سخن با انان نیست زیرا انها دشمنی اشکار با سرزمین ما دارند ، در حقیقت روی سخن با وطن فروشان پست فطرت  و لاشخورهائیست که زمینه سازان اینگونه حملات تروریستی هستند همانها که تروریستها را مدافعان حقوق بشر معرفی میکنند و تبلیغ میکنند که اینگونه اعمال تروریستی بخشی از کارزار حقوق بشری انان است . پس از انجام عمل تروریستی با سخنگوی سازمان تروریستی الحواز مصاحبه کرده اند و او رسما مسئولیت این عمل تروریستی را پذیرفته و انرا بخشی از کارزار حقوق بشری برای تجزیه ایران عنوان کرده است.

از سوئی دیگر سازمان مجاهدین خلق که پیش از این تجربیات زیادی در اعمال تروریستی و حمایت از هر تروریسمی از جمله جنایتکاران و ادمکشان داعش در موصل تحت عنوان عشایر انقلابی دارد با دمبش فندق میشکند ، و خود را به کوچه علی چپ میزند ، این در حالیست که سازمان ملل متحد و تقریبا تمام کشورهای جهان این عمل تروریستی را محکوم کرده اند ، اما سیاسیون هرجائی و وطن فروشانی که وطنشان را در طبق فروش گذاشته اند  در حال توجیح این عمل جنایتکارانه هستند ، البته این سناریو مدتهای زیادی بوده  که کلید خورده بوده است بدان معنا که پیش از انکه تروریستها وارد عمل شوند وطن فروشان زمینه سازی حقوق بشری میکنند و یا مشکلات اقتصادی و فقر را دستاویز برای اعمال تروریستی میکنند بی جهت نیست سخنگوی تروریستهای الحوازی در اولین مصاحبه بعد از قتل و ادمکشی تروریستهایشان میگوید که بدلایل حقوق بشری ما مجاز به این عمل یعنی ادمکشی هستیم همچنین سران مرتجع منطقه بطور رسمی بارها اعلام کرده اند که جنگ را به ایران میکشانیم و در این وسط وطن فروشان خائن سازمان مجاهدین خلق مزدور و پادو همین جنایتکاران هستند  که خط و خطوط انها را به پیش میبرند ناگفته نماند بخشی از سیاسیون هرجائی سعی میکنند این عملیات تروریستی را یک عملیات نظامی در راستای مبارزه برای ازادی مردم ایران جا بزنند همانها که مرزبان ایرانی را  در کردستان و یا بلوچستان سلاخی میکنند و مردم را به خاک و خون میکشند بعد میگویند که دارند مبارزه حقوق بشری میکنند .

بی شک سکوت در برابر این ادمکشان و جنایتکاران تروریست در کمترین حالت دفاع از ان جنایتکاران تلقی میشود ، کشتن انسان هر که میخواهد باشد جرم و جنایت است انکه از کشتن انسان دفاع میکند یا در برابر ان سکوت میکند همراهی با جنایتکاران است.

اما هدف دشمنان ایرانزمین بطور خاص کشورهای مرتجع و مغز پوسیده منطقه تمامیت ارضی ایران است انها نه فقط شهر اهواز را مورد عملیات تروریستی قرار داده اند بلکه به تمامیت میهن ما تجاوز کرده اند ، یکبار تحت عنوان جنایتکاران جیش الدل یک بار تحت عنوان جنایتکاران جندالله یک بار هم توسط جنایتکاران پژاک و گروهای تروریست کردی .

دشمنان ایران زمین مشغول تست زنی از طریق تروریستهای اجیر شده شان هستند اهواز نمونه ایست از این تست ، بدون تردید لاشخورها و ریزه خواران وطن فروش مشغول به داد و ستد هستند بخشی از این داد و ستد توجیح جنایت ادمکشان تروریست است وظیفه انها تبلیغات و سفید سازی عملیات های تروریستی از همین قبیل است .

بی تردید مردم ایران با هر مخالفتی با دولتمردان ایرانی اما از وجب به وجب خاک میهنشان دفاع خواهند کرد و نخواهند گذاشت تمامیت ارضی ایران توسط این وطن فروشان خائن و مزدور وتروریست خدشه بردارد .

*** مریم رجوی عربستان تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

تصاویری از حین عملیات تروریستی:

الاحواز مجاهدین خلق تروریسم

الاحواز مجاهدین خلق تروریسم

الاحواز مجاهدین خلق تروریسم

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مريم-رجوى؛-سيلزدگان-و-وضعيت-تشكيلات-مج/

مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم آوریل 2019:… در اين بين شيادى و حيله گرى فرقه رجوى كه با طومارهاى عريض و طويل بر روى آنتن تبليغاتى خود مي برد و براى كشته شدگان و خسارت ديدگان اين حاثه طبيعى أشك تمساح مي ريزد دور از انتظار نبود. مريم رجوى كه براى ابراز وجود و مظلوم نمايى، افراد تشكيلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار مي داد و كشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحين به حال خود رها شده و به علت عدم رسيدگى اونهم با مجروحيت يك گلوله كلاشينكف در پاى افراد، مي گذاشت تا بميرند .

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیکارنامه تاریک فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۹۷

لینک به منبع

مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.04.2019

عبدالکریم ابراهیمی 

عبدالکریم ابراهیمی، کلن آلمان

در ابتداى سال، بارش باران هاى سيل آسا خسارات جانى و مالى سنگينى بر هموطنان عزيزمان  در قسمت هايى از ايران وارد آورده است، بلاياى طبيعى كه خواستگاه و مشيتى خارج از اراده انسانى در آن نهفته است.

الام آن هم جز با همت و هميارى ساير إنسان ها و همنوعان، التيام پذير نيست و هر چند كه خسارت مالى و جانى در اين سيل اخير زياد بوده اما اتحاد و نوع دوستى مردم  در سراسر ايران در كمك و هميارى سيل زدگان ايمان، فرهنگ و نوع دوستى مردم ايران را در أنظار جهانيان انگشت نما كرده است. براى جان باختگان، آرزوى مغفرت و براى مجروحين اين بلاى طبيعى، آرزوى سلامتى و براى بازماندگان و خسارت ديدگان آرزوى صبر و اجر دنيوى و اخروى خواهانم.

در اين رابطه همدردى هموطنان با سيلزدگان قابل تقدير است چه جنبه معنوى و تسكينى داشته باشد و چه ارائه كمك هاى مادى. اما در اين بين شيادى و حيله گرى فرقه رجوى كه با طومارهاى عريض و طويل بر روى آنتن تبليغاتى خود مي برد و براى كشته شدگان و خسارت ديدگان اين حاثه طبيعى أشك تمساح مي ريزد دور از انتظار نبود.

مريم رجوى كه براى ابراز وجود و مظلوم نمايى، افراد تشكيلاتش را در عراق در برابر گلوله و تپانچه قرار مي داد و كشته سازى راه انداخته بود و بدستور او  مجروحين به حال خود رها شده و به علت عدم رسيدگى اونهم با مجروحيت يك گلوله كلاشينكف در پاى افراد، مي گذاشت تا بميرند و با آمار بالاى كشته ها بوق شيطان سازى و تبليغاتى و مظلوم نمايى خود را كوك مي كرد و در پس اين تراژدى به مزدورى و خودفروشى و خيانت مشغول بود و به اصطلاح حمايت محور غربى – عربى كه الان مشخص شده  كسانى همانند سران عربستان و جنگ طلبان آمريكا، بيش نبودند كه پدرخوانده  همين گروه هاى تروريست و آدم كش در خاورميانه  از جمله همين فرقه ضدانسانى رجوى مي باشند،  بوده است.

سياه نمايى و دروغ  از  درون ايران كار اصلى به اصطلاح ايدئولوژيكى و سياسى و تشكيلاتى براى فريب اذهان و خوراك افراد در نشست هاى مستمر بود كه ذهن و ضمير افراد را قبضه كرده و در اختيار خود بگيرند و أشك تمساح ريختن و سنگ مردم ايران را به سينه زدن هم شاخص بارز اين رويكرد فريبنده و حيله گر رهبرى فرقه بود در صورتى كه اولا تمام مردم ايران هم قربانى شوند، حاضرم وجدانم را گرو بگذارم كه براى شخص مسعود و مريم رجوى، ذره اى دلسوزى و آه و تاسف واقعى در اين دو شخص وجود ندارد و جز بقاء خود بعنوان رهبر و رئيس جمهور مادام العمر، دغدغه اى ديگر نداشته و تمام اعمال تروريستى و خودفروشى و حتى أشك تمساح ريختن و هر نوع معلق زدن ديگر اين زوج شيطان صفت براى همين است و لاغير.

حيله گرى مريم رجوى و أشك تمساح ريختن او براى سيل زدگان اخير در همين راستا است و اگر مريم رجوى واقعاً دلسوز مصيبت براى مردم ايران است بجاى اين كه ايام عيد در آلبانى اين قدر سورچرانى كند و اين قدر خرج و مخارج داشته باشد و براى روحيه و نگهداشتن افراد در اشرف ٣ تا اين حد سرگرم سازى نمايد، يك صدم اين ولخرجي ها را به سيل زدگان اختصاص دهد. البته اگر هم اين كار را بكند كه از چنين جانيانى بعيد است براى عوام فريبى بيش نيست.

مريم رجوى كه در آلبانى اطراق گزيده است و با براه انداختن جشن و سورهاى آنچنانى و خريد افراد دست چندم بعضى از دولت ها و شركت در مراسم شان براى روحيه دادن به افرادش به سختى مشغول وصله پينه كردن تشكيلات مندرس و پوسيده اش است، در آغاز سال نو و نشست براى افراد آلبانى با وقاحت تمام سال ١٣٩٨ را سال سرنگونى ناميده است. طبق گفته دوستان در البانى، مريم رجوى با اين حماقت هزار باره نمك روى زخم افراد پاشيده است و افراد هم متناقض از اين وعده هاى دروغين بعضى آشكارا به رخ فرماندهان خود كشيده اند كه بگذاريد سرنگوني هاى سال هاى قبل را درو كنيم بعد به سرنگونى امسال برسيم. الان هم خيلى از افراد در اشرف ٣ به اين خاطر حتى براى غذا خوردن جمعى هم نم يروند و خيلي ها مستقيماً زير نظر قرار دارند كه فرار نكنند.

مريم رجوى و سران تشكيلاتش، براى موج جدايى و فرار بعد از سيزده بدر، دارند چاره انديشى مي كنند و با تطميع مي خواهند ناراضيان خود را تا صباحى ديگر نگهدارند و با تجربه اى كه در کار تشكيلات داريم بعيد است كه مريم رجوى بتواند بر اين معضل فائق آيد و بايد در روزها و هفته هاى آينده شاهد موج فرار و جدايى از تشكيلات پوسيده رجوى ها باشيم. به اميد رهايى تمام دوستان در اسارت رجوى. نوروز سال 1398 بر همه اسرای آلبانی و مردم ایران مبارک باد.

„پایان“

***

همچنین: