رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم کرکس جنگ

Follow Share on Tumblrارسال – احسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هشتم ژوئن 2019:… مریم رجوی این سیمرغ مزدورنشان نیز در عمل نشان داده که  توان نشست و برخواست بر قله های خفت و خواری و وطن فورشی را دارد، یکبار با اربابان آمریکایی ، یکبار عرب های سعودی ، یکبار هم نمایندگان … Continue reading رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم کرکس جنگ