رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هشتم اکتبر 2019:… فرقه مجاهدین خلق  آنقدر  بزدل است  که حتی جرات نمی کند حرفهای به اصطلاح رهبر پوشالی انقلاب نوین ایران را رسانه ای کند تا مشخص شود ما تروریست هستم یا او و فرقه مجاهدین .  چون پول باد آورده دارید و همه را … Continue reading رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه