رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ میرباقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، دوازدهم ژوئیه 2019:… خانم مریم رجوی  چرا دولت ما باید استحاله و عقب نشینی کند؟ دولت ما باید تمام قد در مقابل تمام زورگوئیها بایستد و این حق  ایران است که برای دفاع از خود هر نوع موشکی که دوست دارد تولید کند. هنوز یادمان نرفته است که صدام حسین با حمایت غرب و شرق تهران را به موشک می بست و ایران حتی یک موشک برای دفاع از خود نداشت. خانم مریم رجوی شما چرا همیشه طرف غیر ایرانی را میگیرید انگار شاقول شما مادر زادی کج بوده و شما باید به خود شک کنید . رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ 

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟ مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندندحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال ۷۴ مجاهدین خلق ایران

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟

نگاهی به پیام مریم رجوی به تظاهرات آلمان و آرزوهای خانم مریم رجوی برای ایران

انجمن وطنم میرباقر صداقی هشتم ژوئیه 2019

در زمان جوانی تنها دیده بودم بعضیها سر محل یا توی شهر دست به اسلحه در درگیری جان داده اند یا در زندانها اعدام و اسمش هم شده شهید مجاهد خلق , بعد هم نوحه مظلوم نمائی مادران که نه میدانستند و نه میخواستند بدانند برای چه این همه خون , همه داد حق سر میدادند و این میان تنها مظلوم نمائی بود و انگیزه حس انتقام , درنا پیدائی هزاران نکته پیدا از جمله در مثال  جاسوس روس و مجاهد خلق محمد رضا سعادتی باید از خود می پرسیدم و در نهایت از خود پرسیدم اما خیلی دیر من نمیخواستم بشنوم یا کسی به من نگفت . چرا من در انتخاب کوچکی کردم ومجاهد شدم  این چه دامی بود که من و هزاران ایرانی گرفتار آنیم . مگر مسیح علی نژادها , عباس فخر آورها ,ایرج مصداقیها و مریم رجویهای در مزدوری و وطن فروش  چه باید  بکنند که تا ما به خود آئیم و از آنها تبری جوئیم .

خانم رجوی اینبار هم  چون میداند این رژیم ماندی است و هزاران بار اصلحتر در پیامش به مزد بگیران در تظاهرات برلین در وقاحت سنگ تمام گذاشت و از اروپا خواست تا در تحریمهای غیر قانونی و ضد انسانی سنگ تمام گذاشته و با آمریکا همسوئی کنند و چون رادیو آمریکا و بی بی سی فارسی  این دشمنان دیرن مردم ایران که در سیاه نمائی ایران استاد و ید طولانی دارند  تمامی اتفاقات از جمله حمله به کشتی های نفتکش و غیره را به ایران نسبت داد به نظرم به زعم این خانم هر وطن پرستی باید از دولت انقتاد کند  که چرا  در مقابل زور گوئیها اروپائیها  خیلی  کم کسرمیگذارد . بله باید این دولت برای شروع هر گونه مذاکره با پیش شرط جبران ضرر وزیان و جریمه خروج یکجانبه آمریکا از برجام وارد شود . این دولت با  تاخیر یکساله تازه آنهم به صورت محدود از تعهدات برجامی تا حدودی عقب نشسته است خانم مریم رجوی  چرا دولت ما باید استحاله و عقب نشینی کند دولت ما باید تمام قد در مقابل تمام زورگوئیها بایستد و این حق  ایران است که برای دفاع از خود هر نوع موشکی که دوست دارد تولید کند هنوز یادمان نرفته است که صدام حسین با حمایت غرب و شرق تهران را به موشک می بست و ایران حتی یک موشک برای دفاع از خود نداشت خانم مریم رجوی شما چرا همیشه طرف غیر ایرانی را میگیرید انگار شاقول شما مادر زادی کج بوده و شما باید به خود شک کنید .

اگر دلتان واقعا برای ایران و ایرانی می سوخت آستین بالا می زدید و برای آبادانی این خاک همّت , اما وای و دریغ . خانم مریم رجوی چرا اینهمه شما از پیشرفت ایران در سوزش و عذاب و چشم دیدن سرفرازی ایران را ندارید ممکن است ایران هزاران کم و کاستی هم داشته باشد اما من به آن درصدی دل بسته ام که همّت سرفرازی ایران کرده اند . خانم مریم رجوی شما دم از حقوق  بشر میزنید مگر شما کم جنایت کرید هنوزیادم نرفته  فرمان چگونه در مقابل چشمان ما خود را در محور سی و پنج ارتش آزادیبخش شما  به آتش کشید هیچگاه حمزه رحیمی را از یاد نمی برم تو او را چگونه کشتی تنها به بهانه نفوذی تو چگونه انسان بی رحمی هستید که حتی به نیروهای وفا دار خود هم رحم نکردی خانم مریم حمزه رحیمی نه نفوذی بود نه رژیمی او برای مبارزه با رژیم به شما پیوسته بود  چرا حمزه رحیمی را  زیر شکنجه کشتید

عکس از حمزه رحیمی که بدستور رجوی در عراق به قتل رسید

مریم رجوی مسعود رجوی در عراق حمزه رحیمی را به قتل رساندند

بیچاره بهروز نظریان میگفت مهدی ابریشمچی در قرارگاه باقرزاده   برگه مهر و امضا شده ای را جلوی من گذاشت و گفت بهروز این برگه پزشک قانونی توست که در بغداد امضا و مهر شده است تو را میکشیم و بعد هر چه دوست داشتیم در این برگه می نویسیم خانم مر یم رجوی تو در پیامت گفتی جامعه جهانی و مشخصاً اتحادیه اروپا باید حق فرقه شما  برای مقاومت به‌منظور سرنگونی را به‌رسمیت بشناسد شما چقدر بی بوته هستید که برای برسمیت شناخته شدن دست به دامان  اجنبی شدید اگر شما بی بوته نبودید و در دل مردم ایران جای داشتید نیازی نبود برای مقاومت شما کسی حق شما را برسمیت بشناسد .معلوم  شما خیلی عاشق جنگ هستید  شما چرا دنبال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستید ومیخواهید پرونده ایران به شورای امنیت کشیده شود, در حادثه لیبی دیدیم پرونده لیبی در شورای امنیت مردم لیبی را به چه خاک سیاهی نشاند واقعا دست مریزاد خانم مریم رجوی  شما چه آرزوهای برای ایران دارید .

رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-مسعود-رجوی-از-قبر/

پیام مسعود رجوی از قبر  

پیام مسعود رجوی از قبر  میر باقر صداقی، انجمن وطنم، سوئیس، اول ژوئیه ۲۰۱۹:… سالهاست به یقین خبر, گمان میبردم ترکی فیصل راست گفته که مسعود رجوی مرحوم شده است و خانم مریم رجوی بیوه .  شاید این نشان  کمالات روزگار هست یا فریب هر چه که باشد آدمی ناخوداگاه به یاد ضرب المثل خر داغ میکنند کبابی در کار نیست میافتد . گوئی خبر تحریمهای سپاه و بیت رهبری لب و لوچه خیلی های را آب انداخته, مردک هم( مسعود ) به زعم کباب سری از قبر بیرون آورد و گفت من هم هستم . اگر شما ندیدید ما اعضا چه جدا شده و چه باقیمانده در تشکیلات چه بسیار  چاپلوسی ها از این مردک  پیش صاحب خانه ( صدام حسین) و صاحب خانه جدید آمریکا دیده ایم.  پیام مسعود رجوی از قبر  

پیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیونپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

پیام مسعود رجوی از قبر  

پیام مسعود رجوی ! مگر مرده ها هم از قبر سر بیرون میآورند

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹

سالهاست به یقین خبر, گمان میبردم ترکی فیصل راست گفته که مسعود رجوی مرحوم شده است و خانم مریم رجوی بیوه .  شاید این نشان  کمالات روزگار هست یا فریب هر چه که باشد آدمی ناخوداگاه به یاد ضرب المثل خر داغ میکنند کبابی در کار نیست میافتد .

گوئی خبر تحریمهای سپاه و بیت رهبری لب و لوچه خیلی های را آب انداخته, مردک هم( مسعود ) به زعم کباب سری از قبر بیرون آورد و گفت من هم هستم . اگر شما ندیدید ما اعضا چه جدا شده و چه باقیمانده در تشکیلات چه بسیار  چاپلوسی ها از این مردک   پیش صاحب خانه ( صدام حسین) و صاحب خانه جدید آمریکا دیده ایم مگر هزاران بار مسعود از خاطراتش در جلسات و ملاقاتهایش با سید رئیس( صدام حسین) برای ما تعریف نمیکرد صدام هر چه بود در گنده لاتی هم برای خودش مردی بود  البته این حرف جانبداری از صدام نباید تلقی شود و در تکمیل جمله  باید بگم صدام پای مسعود رجوی و نیروهایش در عراق ایستاد ولی اولین کسی که صدام را به نیروهای انگلیسی و آمریکا فروخت همین مسعود رجوی بود. چه بسیار در مناسبات بعد از سقوط صدام حسین میشنیدیم که سازمان اطلاعات اماکن حساس و محرمانه  عراق را به نیروهای ائتلاف داده است مخصوصا کاخهای صدام حسین را که در آنها ملاقات برقرار میشد . رجوی  بوقلمون صفت بعد از سقوط صدام به یکباره تمام نوشته ها و کتابهای ترانه سرودها مخصوصا  نبرد با آمریکا و سر کوچه کمینه را جمع کرد و شد دعا گوی صاحب خانه جدید . با این اوصاف دشمنی این مردک با سپاه پاسداران  حافظ مرزها و رهبریش قابل فهم  است وقتی رجوی دوش بدوش سربازان عراقی میجنگید تا پیروزی عراق را در جنگ تثبیت و تضمین  کند این مردان سپاه بودند که با نبود امکانات و تحریم تسلیحاتی با چنگ وناخن دندان از این مرز و بوم پاسداری میکردن و در عوض شما  مزدوری میکردید .

تا جائیکه ما بیاد داریم همیشه و در همه حال دولتهای آمریکا با مردم ایران سر دشمنی داشته و دارند برای ایران چاره ای جز مقاومت باقی نمانده است مگر این دولت در مذاکره با دولت اوباما به برجام نرسیده بودند چرا آقای ترامپ یکجانبه برجام را کنار گذاشت و با تحریم مردم ایران آنها را در وضعیت بد معشیتی قرار داد باید کوریا مغرض باشی تا این دشمنی آمریکا با مردم ایران را نبینی بعد از خروج آمریکا از برجام هر گونه مذاکره با آمریکا میشود تسلیم چرا باید در مقابل زور گوئی و زیاده خواهی تسلیم شد ترامپی که مردم ایران را مردم تروریست میداند به نظر شما به تر و خشک مردم ما رحم خواهد کرد البته که نه آقای رجوی وقتی منجی شما میشود آمریکا من به تمام تاروپود به خود می لرزم شما با  چه منطقی آمریکا را منجی یافتید مگر تجربه افغانستان و عراق و لیبی کافی نیست مگر بعد از سرنگونی طالبان , صدام و قذافی مردم این کشورها به رفاه و آرامش رسیدند این چه نسخه ایست که شما برای مردم ایران می پیچید واقعا بر شما ننگ باد  .

بیش از هر زمانی ایران به یک دولت مقتدر نیاز داشته و دارد و خوشبختانه به یمن نیروهای ارتش و سپاه با تمام کم و کاستیها  دولت مقتدردر ایران برقرار هست چرا شما دست دوستی به این مردم دراز نمی کنید چرا هر روز بیگانه و بیگانه پرستر میشوید . آقای رجوی کدام کشور با انقلاب به خوشبختی رسیده است شما کشوری را سراغ دارید؟  مردم از هیچ انقلابی خیر ندیدند شما و جنگ تان به اسم انقلاب از اساس باطل هست آیا بر کسی پوشیده است که شما در حسرت رسیدن به حکومت اینهمه دست به کشتار و ترور وقتل زده اید منظور شما از دیالوگ سازنده و انتقادی چیست کدام اجنبی چشم دیدن ایران مقتدر را دارد  چرا باید ایران منتظر و در قید پاسخگویی به این و آن دولت بیگانه باشد .

 میر باقر صداقی انجمن وطنم

پیام مسعود رجوی از قبر  

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-سوگوار-تروریست-عبدالاسط-سار/

مریم رجوی سوگوار تروریست عبدالباسط ساروت

Maryam Rajavi MEK Syriaمیر باقر صداقی، انجمن وطنم، سوئیس، سیزدهم ژوئن ۲۰۱۹:… به چه حقی با مردم چنین تا کردی؟ وقتی طرفین آتش میکنند با توپ و تانک شاید لایه اول نیروهای نظامی باشند ولی لایه های دوم و سوم زنان و کودکان بیگناه هستند. چنانکه وقتی سازمان مجاهدین درجنگ اول خلیج فارس در طوز خورماتو شهر را به گلوله توپ تانک بست تنها در پشت بام لایه اول خانه ها کردهای مسلح بودند، خانه های بعدی زن و بچه های بیگناه بودند که با ترکشهای توپها کشته میشدند.  پس تو هم در کشتار کودکان و زنان بیگناه مقصر هستی و تاثر تو هیچ فایده ای دیگر ندارد بیگناهان کشته شدند. مردم آواره و بی خانمان شدند. مریم رجوی سوگوار تروریست عبدالباسط ساروت 

آرزوی که تو، مریم رجوی، به گور خواهی برد ( سرنگونی سرنگونی سرنگونی )آرزوی که تو، مریم رجوی، به گور خواهی برد ( سرنگونی سرنگونی سرنگونی )

مریم رجوی سوگوار تروریست عبدالباسط ساروت 

سوگواری فرقه رجوی از مرگ یک تروریست به اسم  عبدالباسط ساروت، عضو ارتش آزاد سوریه

میرباقر صداقی سوئیس

میرباقر صداقی سوئیس

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس یازده ژوئن دوهزار و نوزده

بعد از هشت سال جنگ داخلی در سوریه  ,  با نگاه به طرفهای درگیر در این جنگ از جمله ارتش آزاد سوریه , جبهه نصرت , تحریر شام ,جبهه فتح شام (القاعده)  و داعش وباز با نگاه به  ابعاد نابودی آثار و میراث فرهنگی سوریه و مراکز تجاری و صنعتی سوریه مخصوصا کشته های  جنگ و بی خانمانی هشت میلیون نفر از ساکنان  و مهاجرت و آواره شدن چند میلیونی مردم سوریه هر ناظر بی طرف حتی غیر منصف تنها یک چیز میتواند بگوید که ارزشش را نداشت . اما متاسفانه آنهائیکه سودای وطن فروشی و شعارتغاری بشکند ماستی بریزد , جهان گردد به کام کاسه لیسان را هنوز بر ورد زبان دارند,  هنوز با سوگواری از این مردگان , مردگانی که  در مرام وطن فروشی همچون ایشان ( فرقه رجوی ) هستند چاکری خود را به نمایش میگذارند تا بگویند باز من هستم .

Maryam Rajavi MEK Syria

فرقه رجوی در سایت همبستگی ملی سعی دارد با ظرافت کلمات از عبد الباسط اسطور درست کند , این همان خباثتی است که خواننده را گمراه میکند بیائید نوشته های فرقه رجوی را بخوانیم :

عبدالباسط که ۲۷سال داشت و در شهر زادگاهش حمص، دروازه‌ بان حرفه‌یی فوتبال بود و از زمان آغاز خیزش مخالفان سوریه در سال ۲۰۱۱میلادی با اپوزیسیون همراه شد. خیلی زود به معروف‌ترین خواننده و سراینده ترانه‌های اعتراضی بدل شد.

عبدالباسط ساروت گفت:

به خدای بزرگ سوگند، هرگز از انقلاب دست نخواهیم کشید من یکی از این مردم هستم که وارد مبارزه شدم و مردم را تشویق به انقلاب کردم. با دیدن کشتار و آواره کردن مردم و به قتل رساندن مادران و پدران و بقیه مردم متاثر شدم هرچند که زمانه پرخطری را پشت سر گذاشتم ولی بسیار زیبا بود چرا که انقلاب مردم بود. درتمام عمرم ناامید نشدم چرا که این مردم ایستاده اند و انقلاب ادامه دارد. انقلاب با فداکاری و دادن خون به پیش می رود.

اما من نوعی با خود حساب میکنم و میگویم اگر عبدالباسط بر فرض محال یکی از فرشتگان خدا بر روی زمین بود و در نیت او شکی نبود  بهتر نبود بجای شورش و طغیان بر بغض و دشمنی  خود غلبه میکرد تا مردم سوریه به این روز سیاه نمی نشست .

اما جوابهای من به شعر عبدالباسط ساروت

عزیز دل برادر , انقلاب یعنی شورش و هرج و مرج. تو تنها یک نفر از مردم بودی حق نابودی زندگی دیگران را نداشتی. به چه حقی با مردم چنین تا کردی؟ وقتی طرفین آتش میکنند با توپ و تانک شاید لایه اول نیروهای نظامی باشند ولی لایه های دوم و سوم زنان و کودکان بیگناه هستند. چنانکه وقتی سازمان مجاهدین درجنگ اول خلیج فارس در طوز خورماتو شهر را به گلوله توپ تانک بست تنها در پشت بام لایه اول خانه ها کردهای مسلح بودند، خانه های بعدی زن و بچه های بیگناه بودند که با ترکشهای توپها کشته میشدند.  پس تو هم در کشتار کودکان و زنان بیگناه مقصر هستی و تاثر تو هیچ فایده ای دیگر ندارد بیگناهان کشته شدند. مردم آواره و بی خانمان شدند. هرج و مرج و انقلاب مردم نیست. تو اگر جزو فرشتگان خدا هم باشی بعد از انقلاب کذایی نمیتوانی زندگی از دست رفته و  غم اندوه ببار آمده میلیونها نفر را جبران کنی تو با خطر کردن دیگران را در خطر انداختی. امید و نامید شدن تو به خودت ربط دارد مردم سوریه لایق زندگی کردن بودند نه لایق خون دادن مرگ .

اما تاریخچه مختصر از ارتش آزاد سوریه : یک گروه تروریست که از آغاز بحران سوریه در این کشور با پولهای عربستان و قطر و آمریکا و غیره شکل گرفت تاسیس آن در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ این گروه توسط ریاض موسی ریاض الاسعد فرماندهی میشد که از نظامیان فراری و جدا شده از ارتش سوریه بود ریاض الاسعد در سال ۱۹۶۱ میلادی در منطقه جبل الزاویه از توابع استان ادلب در شمال سوریه در خانواده ای سنی به دینا آمد جای که باید آنرا کانون شکل گیری جماعت اخوان المسلمین سوریه دانست ریاض الاسعد در هشت اکتبر ۲۰۱۱ حدود سه ماه بعد از اعلام تشکیل ارتش آزاد سوریه به ترکیه گریخت تا از ترکیه عملیات این گروه تروریستی را هدایت کند  . ریاض الاسعد در ۲۰ فوریه ۲۰۱۱ در گفت و گو با روزنامه الری صراحتا از حمایت های گسترده عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تقدیر میکند ودر ادامه با تمجید از مواضع ضد سوری رژیم عربستان سعودی و شخص سعود الفیصل وزیر امور خارجه این رژیم گفت ما مواضع جناب ملک عبدالله و قرار گرفتن امیر سعود الفیصل درکنار سوری ها را ارج مینهیم و بر نقش عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس در حمایت از ارتش آزاد در تمام زمینه ها از جمله نظامی حساب باز کرده ایم , از حامیان دیگر ارتش آزاد سوریه باید از فرانسه و انگلیس و آمریکا یاد کرد این کشورها بارها وبه مناسبتهای مختلف ضمن حضور در نشستهای معارضان حمایت مالی و نظامی وسیاسی خود از گروه تروریستی ارتش آزاد سوریه را اعلام کرده اند  .

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس یازده ژوئن دوهزار ونوزده

مریم رجوی سوگوار تروریست عبدالباسط ساروت 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محمد-محدثین-شورای-ملی-مقاومت-ایران-یا-ع/

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایرانمیر باقر صداقی، سایت وطنم، دوم ژوئن ۲۰۱۹:… محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در سلسله توئیتهایی در توضیح وقایع کنفرانس فوق‌العاده سران عرب در مکه گفت: تصمیمات متخذه در این کنفرانس بر این حقیقت صحه گذاشت که رژیم ایران عامل اصلی جنگ و ناامنی است. از به خطر انداختن کشتیرانی تا جنگ یمن و سوریه و موشک‌پرانی و ناامنی در کشورهای منطقه. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران افزود : اعتراض عراق نسبت به محکوم نمودن اقدامات رژیم ایران توسط کنفرانس سران عرب در مکه نشان می‌دهد که این کشور همچنان گروگان رژیم ایران و سکوی صدور تروریسم وبنیادگرایی است . محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان ؟

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران هذیان گویی های محمد محدثین

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان ؟

آقای محمد محدثین تو بچه کجا هستی آیا میشود به تو  ایرانی گفت ؟

میر باقر صداقی  انجمن وطنم سوئیس ۱ ژوئن ۲۰۱۹

نشست سران عرب شامگاه پنجشنبه / ۹ خرداد با سخنان ملک سلمان، پادشاه عربستان در انتقاد از برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای ایران آغاز شد , این نشست روز  جمعه / ۱۰ خرداد پیش از سحر با انتشار بیانیه‌ای ایران را بخاطر دخالت در امور کشورهای عربی محکوم کرد. در بیانیه پایانی نشست اضطراری سران عرب در مکه، حادثه نفت‌کش‌ها در بندر فجیره امارات و حملات پهپادی حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودی  و همچنین «اشغال» جزایر سه‌ گانه در خلیج فارس که امارات ادعای مالکیت بر آن‌ها را دارد و همچنین دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی از جمله سوریه و یمن محکوم شد. سران کشورهای عربی در بیانیه اجلاس اضطراری مکه رفتارهای ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده دانستند و از جمهوری اسلامی خواستند با توجه به اصل همجواری از دخالت در امور کشورهای دیگر دست بردارد. سران کشورهای عربی اعلام کردند جامعه بین‌المللی باید موضع قاطعی در قبال ایران و فعالیت بی‌ثبات‌کننده این کشور در منطقه به عمل آورد و در برابر تلاش‌های تهدیدکننده امنیت انرژی، آزادی و سلامت تأسیسات دریایی در خلیج فارس و آبراه‌های دیگر بایستد . عراق بیانیه پایانی را امضاء نکرد . در قبال بیانیه فوق باید پرسیئ  رگ غیرت میهن پرستی کجاست  چرا آقای محمد محدثین سر  جمله اشغال جزایر سه گانه  توسط ایران در خلیج فارس و ادعای مالکیت امارات اینگونه بی غیرت شده است مگر داشتن موشک و برنامه هسته ای منافع ملی هر کشور دارنده ای را تضمین نمیکند وقتی عربستان با بی شرمی به ترامپ پیام میدهد ایران را تحریم کن من سهم نفت ایران را در بازار جهانی پر میکنم تا آمریکا راحت بتواند  مردم ایران را با گرسنگی دادن شکنجه کند   منافع ملی ایران ایجاب نمیکند جلوی این زور گوئی بایستد تازه هنوز هیچ منبع آگاه و موثقی  دخالت ایران در حادثه نفت کش ها را در بندر فجیره امارات را تائید  نکرده است من نوعی مدعی میشوم اینکار کار اسرائیل بوده هست تا آمریکا را برای جنگ تحریک کند مگر میشود با حدس و گمان کشوری را محکوم  کرد , چرا فرقه مجاهدین باید اینگونه هیستریک دنبال منافع ملی آمریکا و کشورهای عربی باشند , سر انجام کار یمن و عراق و سوریه با مردم این کشورها است نه کشورهای مرتجع عربی , هنوز یادمان نرفته است هادی ربه منصور مستعفی  را چه کشوری شاخ کرده به عربستان چه ربطی داشته و دارد که به یمن چه کسی حکومت میکند یا نمیکند . چرا آقای محمد محدثین نمیگوید سران کشورهای عربی غلط کرده اند که سر جزایر سه گانه ادعای مالکیت میکنند در یک کلام گفته و نوشته آقای محمد محدثین در سایت ایلاف لندن گند نامه و گنده گوئی  است باید مجاهدین سر این گفته ها شرم کنند  و اگر فرقه رجوی از شدّت شرم بمیرد بر آن ملامتی نیست .

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

اما اراجیف محمد محدثین :

سایت ایلاف لندن روز شنبه ۱۱خرداد۹۸ نوشت :‌ محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در سلسله توئیتهایی در توضیح وقایع کنفرانس فوق‌العاده سران عرب در مکه گفت: تصمیمات متخذه در این کنفرانس بر این حقیقت صحه گذاشت که رژیم ایران عامل اصلی جنگ و ناامنی است. از به خطر انداختن کشتیرانی تا جنگ یمن و سوریه و موشک‌پرانی و ناامنی در کشورهای منطقه.

مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران افزود : اعتراض عراق نسبت به محکوم نمودن اقدامات رژیم ایران توسط کنفرانس سران عرب در مکه نشان می‌دهد که این کشورهمچنان گروگان رژیم ایران و سکوی صدور تروریسم وبنیادگرایی است .

محدثین در رابطه با اشغال عراق توسط رژیم ایران بعد از ۲۰۰۳ گفت :‌ بعد از جنگ ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم سابق عراق و باز کردن دروازه‌های آن توسط آمریکا این رژیم توانست بدون پرداخت هیچ قیمتی عملاً عراق را اشغال و سکوی پیشروی در منطقه کند ,محدثین خاطرنشان ساخت تا رژیم از عراق اخراج نشود و قیمت تجاوزاتش را ندهد به وقایعی مانند انفجار کشتی‌ها در فجیره و خطوط لوله نفت سعودی ادامه می‌دهد .

مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در ادامه افزود: مماشات‌گران مبلغ این تئوری احمقانه بودند که بنیادگرایی سنی خطرناکتر از شیعه است و با دومی می‌توان به جنگ اولی رفت. ما از اول می‌گفتیم مرز غیرقابل عبوری بین آنها وجود ندارد و اگر قلب بنیادگرایی اسلامی در تهران ملایان خاموش شود نه از حزب‌الشیطان و نه از داعش اثری باقی نمی‌ماند.

​میر باقر صداقی  انجمن وطنم سوئیس

(پایان)

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان ؟

***

محمد محدثین و اعتراف به ترور و کشتار در مقابل دوربین مخفی:

 محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران(معرقی محمد سید المحدثین شکنجه گر زندنهای صدام)

Moammad Mohaddesin MEK Mojahedin Khalq Rajavi cult NCRIMohammad Mohaddesin 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفشورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز ( سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEKTerrorists, cultists – or champions of Irahe wild wild story of the MEK

همچنین: