رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟

Follow Share on Tumblrارسال – میرباقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، دوازدهم ژوئیه 2019:… خانم مریم رجوی  چرا دولت ما باید استحاله و عقب نشینی کند؟ دولت ما باید تمام قد در مقابل تمام زورگوئیها بایستد و این حق  ایران است که برای دفاع از خود هر نوع موشکی که دوست دارد تولید کند. هنوز یادمان … Continue reading رجوی همیشه طرف دشمن ایرانیان را میگیرد. چرا؟