رجوی وعده‌ها و خیانت‌ها

رجوی وعده‌ها و خیانت‌ها

رجوی وعده‌ها و خیانت‌هاعلی جهانی، وبلاگ آیینه، هشتم فوریه 2021:…. یکی دیگر از وعده های دروغین رجوی این بود که کوهها و دنیا بجنبد اشرف از جایش نمی جنبد و اینگونه در حالی که مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی برای انتقال تشکیلات سازمان به کشور آلبانی با نیروهای ارتش آمریکا در حال ساخت و پاخت بود عده‌ای از نیروهای سازمان را در قرار گاه استراتژیکی اشرف به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف تنها گذاشت و به کشتن داد . رجوی وعده‌ها و خیانت‌ها 

رجوی وعده‌ها و خیانت‌هااخراج مجاهدین از عراق و سفسطه مریم رجوی

رجوی وعده‌ها و خیانت‌ها

رجوی که با  مصادره رهبری سازمان  خودش را رهبر عقیدتی می نامید و بدین وسیله  نیروهای سازمان را مجبور به اطاعت کور کورانه و بی چون و چرا از خودش کرده و نیروهای معترض و مخالف را زندانی و شکنجه و اعدام می کرد و هیچگاه هم  نه تنها پاسخگوی اشتباهات فاحش و استراتژیکی خودش نبود بلکه آنها را ناشی از کم کاری نیروهای سازمان می دانست و هر وقت هم که احساس خطر جانی کرد فرار را بر قرار ترجیح داده است و آخرین باری هم که  در سال هزار سیصد و هشتاد و دو بعد از سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق این بقول خودش شیر خفته برای خوابیدن به سوراخ موش خزید  تا کنون که حدود بیست سال است که از این به اصطلاح شیر خفته خبری نیست و مفقودالاثر می باشد و معلوم نیست که مرده یا زنده هست هرچند اگر زنده هم باشد یک مرده سیاسی بیشتر نیست . در اینجا می خواهیم نگاهی گذرا به وعده های پوشالی و خیانت های واقعی  رجوی در دوران حیات خوار و خفیف و خائنانه اش بیندازیم .

رجوی بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران خطاب به نیروهای سازمان گفت ما انقلاب اسلامی را قبول نداریم و باید اسلام انقلابی باشد و جمهوری اسلامی را قبول نداریم و باید جمهوری دمکراتیک اسلامی باشد و قانون اساسی را قبول نداریم وبعد هم که کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری بخاطر قبول نداشتن قانون اساسی رد شد شروع به  مخالفت با مردم و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان کرده و بعد هم که با  اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت عملا رو در روی مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان ایستاد و خیانت هایش را استارت زد و بعد هم که به نیروهای سازمان وعده سرنگونی چند هفته ای و حداکثر شش ماهه داد ولی نیروهای سازمان را در ایران رها کرده و به پاریس گریخت و چنان برای فرار عجله داشت که حتی زن و بچه اش رو با خودش نبرد و بدین وسیله خیانت به نیروهای سازمان را استارت زد. 

سفارت آمریکا مجاهدین خلق و مبارزه ضد امپریالیستی

در پاریس برای تثبیت جایگاه رهبری خودش در سازمان دفتر سیاسی سازمان را منحل کرده و مریم عضدانلو که همسر مهدی ابریشم چی بود را مجبور به طلاق گرفتن از مهدی ابریشم چی و ازدواج غیر شرعی با خودش کرد و اسم این طلاق و ازدواج غیر شرعی را انقلاب ایدئولوژیک نامیده و خودش رهبری را هم رهبر عقیدتی این انقلاب ایدئولوژیک نامید و بعد هم که برای گسترش سیطره خودش بر سازمان بود دنبال یک ظرف مناسب بود در نتیجه به عراق رفت و در حالی که به نیروهای سازمان وعده داده بود که می رود تا آتش بیفروزد در کوهستانها  پیمان نوکری و مزدوری تمام عیار با صدام حسین دیکتاتور سابق عراق را امضاء کرد و به دستور صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادی بخش را که در حقیقت ارتش کوچکی در خدمت صدام حسین بود را تاسیس کرد و رو در روی مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان وارد جنگ ضد میهنی ایران و عراق شده و به سرباز کشی در جنگ ایران و عراق پرداخت و کلی هم از نیروهای سازمارا به کشتن داد و اینگونه هم به مردم ایران و هم به نیروهای سازمان خیانت کرد. 

دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی

یکی دیگر از وعده های دروغین رجوی هم که عملیات سرنگونی تحت عنوان عملیات فروغ جاویدان که در حقیقت دروغ جاویدان می باشد بود ولی در آن رجوی بدون کمترین آمادگی نظامی برای عملیات نیروهای نگونبخت سازمان را به قتلگاهی تحت عنوان عملیات سرنگونی فروغ جاویدان فرستاد که بیش از هزار و پانصد تن از نیروهای سازمان کشته و مفقود الاثر شدند و بقیه نیروهای سازمان هم که اکثریت آنها مجروح بودند شکست خورده و متناقض به قرارگاه استراتژیکی اشرف برگشتند و رجوی هم به جای پذیرش اشتباه استراتژیکی خودش آمد توپ را تو زمین نیروهای سازمان انداخت و گفت علت پیروز نشدن در عملیات سرنگونی وابستگی شما به خانواده بوده است لذا با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم سرکوب و سانسور و خفقان در تشکیلات استالینی  را به اوج رساند و اینگونه بزرگترین خیانت را نسبت به نیروهای سازمان مرتکب گشت. 

شکست مریم رجوی در عرصه سیاسی – اجتماعی در سالروز فروغ جاویدان

رجوی در حالی که همچنان با دادن وعده های دروغین سرنگونی شش ماهه به نیروهای سازمان بود و بعد هم می گفت جنگ عراق با آمریکا اتفاق نمی افتد و اگر هم اتفاق بیفتد ما به سمت ایران حرکت کرده و برای سرنگونی رژیم ایران می رویم ولی ملاحظه فرمودید که جنگ عراق با آمریکا اتفاق افتاده و صدام حسین دیکتاتور سابق عراق سرنگون شد و اینبار هم رجوی طبق معمول به نیروهای سازمان خیانت کرد و خودش به مخفیگاه رفت و مریم عضدانلو را هم به همراه بیش از چهار صد تن از سوگلی هایش به پاریس فراری داد و نیروهای نگونبخت سازمان را زیر مهیب ترین بمباران ها در طول جنگ ها تنها گذاشت. 

یکی دیگر از وعده های دروغین رجوی این بود که کوهها و دنیا بجنبد اشرف از جایش نمی جنبد و اینگونه در حالی که مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی برای انتقال تشکیلات سازمان به کشور آلبانی با نیروهای ارتش آمریکا در حال ساخت و پاخت بود عده‌ای از نیروهای سازمان را در قرار گاه استراتژیکی اشرف به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف تنها گذاشت و به کشتن داد .

اخراج مجاهدین خلق از عراق یا هجرت رجوی؟

یکی دیگر از وعده های دروغین رجوی و شعارهای پوج و توخالی رجوی مبارزه با آمریکا بود و به همین خاطر در زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران یگان های میلیشیا را تشکیل داد و در جنگ عراق با آمریکا هم می گفت آمریکا غلط می کند که به صاحب خانه ما چپ نگاه بکند و از این قبیل حرفها که نیروهای سازمان را از ایران به عراق کشاند تا با سرنگونی رژیم ایران جامعه بی طبقه توحیدی را در راستای مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بنا نماید و با همین بهانه نیروهای معترض سازمان را با مارک اینکه بورژوازی زده شده اید زندانی و شکنجه و اعدام کرد. ولی به محض سقوط صدام حسین تحت عنوان حرکت موازی در دامن آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل خزید و  اینگونه به آرمانهای نیروهای سازمان خیانت کرد. 

علیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاری ، تروریست خوب امریکا

الان هم که در خانه سالمنداندر کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه که در حقیقت زندانی بیش نیست و همچنین در حالی که دیگر از آن ارتش به اصطلاح آزادی بخش و قرار گاه استراتژیکی اشرف در جوار خاک میهن چیزی باقی نمانده است مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی  با وعده های دروغین کانون های شورشی که دروغ و توهمی بیش نیست می خواهند سرنگونی را محقق نمایند و اینگونه با این وعده های دروغین نیروهای نگونبخت سازمان را در تشکیلات پوسیده شان در مرگ تدریجی قرار داده اند و اینگونه بزرگترین خیانت را نسبت به جان  و مال و هستی و خانواده های نیروهای سازمان و مردم ایران مرتکب شده اند و همچنان نه تنها از گذشته خیانت بار خود پشیمان نیستند بلکه از هیچ فرصتی برای خیانت به نیروهای سازمان و مردم ایران دریغ نمی کنند. 

لینک به مبع

تحلیل آبکی فرقه رجوی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

رجوی وعده‌ها و خیانت‌ها 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کارنامه-رجوی-و-مجاهدین-در-آستانه-سالرو/

کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتی

کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دوم فوریه 2021:… رجوی بعد از سقوط صدام حسین بخاطر حفظ جان خود و فرار از پاسخگویی به مخفیگاه رفت و تا الان هم مفقودالاثر می باشد و  مشخص نیست که مرده یا زنده هست و اکنون بقایای سازمان در کشور آلبانی مستقر شده و مریم عضدانلو هم که در حال حاضر سرکردگی این تشکیلات پوسیده را یدک می کشد در زمان ریاست جمهوری ترامپ خودش را آویزان سیاست های ضد ایرانی ایشان کرده بود و با سیاست های ضد ایرانی ایشان و متحدان منطقه ای اش نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل هم سوئی کامل داشته و دارد و مقابل منافع ملی مردم ایران ایستاده و از تحریم های اقتصادی و سیاست های جنگ طلبانه دفاع می کند. کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتی 

کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتیتوصیف فرقه رجوی و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتی

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

رجوی بعد از خیانت به بنیان گزاران سازمان که منجر به اعدام آنها توسط ساواک رژیم شاه شد موفق شد رهبری سازمانی را که رهبری و کادرهای برجسته اش را از دست داده بود را به سرقت ببرد. ایشان بعد از اینکه به همراه زندانیان دیگر به همت مبارزه مردم ایران از زندان آزاد شد  سودای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را داشت و قصد داشت همانطور که رهبری سازمان را به سرقت برده بود رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را هم مصادره کند و وقتی هم که اکثریت مردم ایران برای قدرت طلبی مفرط رجوی ارزشی قائل نشدند ایشان بجای تشکر از مردم ایران بخاطر آزادی اش از زندان رو در روی مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی ایستاد و بعد هم با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت عملا خیانت هایش را علیه مردم ایران استارت زد و بعد هم که احساس خطر جانی کرد و با بنی صدر به پاریس گریخت و در آنجا با ازدواج کردن با دختر بنی صدر سعی کرد ایشان را با سیاست های ضد مردمی اش همراه سازد ولی از آنجا که بنی صدر دست رجوی را خوانده بود و از مطامع شیطانی رجوی با خبر شده بود دخترش را از  او طلاق گرفته و راهش را از ایشان جدا کرد. رجوی برای تثبیت جایگاه رهبری خودش در سازمان دفتر سیاسی سازمان را منحل کرده و مریم عضدانلو که همسر مهدی ابریشم چی بود را مجبور به طلاق گرفتن از مهدی ابریشم چی  و ازدواج با خودش کرد  و اسم این طلاق و ازدواج غیر شرعی را انقلاب ایدئولوژیک نامیده و خودش رهبری عقیدتی سازمان نامید .

از آنجایی که قدرت طلبی مفرط رجوی و هوس بازی هایش حد و مرز نداشت رجوی دنبال یک ظرف مناسب برای گسترش سیطره خودش بر سازمان بود در نتیجه در اوج جنگ ایران و عراق به عراق رفت و پیمان نوکری و مزدوری تمام عیار با صدام حسین دیکتاتور سابق بست و اسم این پیمان ضد مردمی اش پیمان صلح نامید و بعد هم به دستور  ارباب خودش صدام حسین که او را بقول خودش صاحب خانه می نامید ارتش به اصطلاح آزادی بخش را که در حقیقت ارتش کوچکی در خدمت صدام حسین بود را تاسیس کرد و رو در روی مردم ایران و انقلاب نو پای ضد سلطنتی شان وارد جنگ ضد میهنی ایران و عراق شد و شرکت در اقدامات تروریستی در داخل کشور و کشتار سربازان در مناطق مرزی خیانت ها و جنایاتش علیه مردم ایران را به اوج رساند. رجوی که همواره تحلیل های آبکی اش این بود که رژیم ایران پای صلح با عراق نمی آید و صلح طناب دار رژیم ایران هست وقتی با اعلام آتش بس بین ایران و عراق شوکه شده بود و  می دید که تحلیل های آبکی اش نتیجه عکس داده و آتش بس و به دنبال آن صلح طناب دار تشکیلات رجوی خواهد شد. لذا عجولانه تصمیم گرفت نیروهای سازمان را فدای مطامع شیطانی خودش کند و آنها را بدون اینکه کمترین آمادگی نظامی برای عملیات داشته باشند را به قتلگاهی تحت عنوان عملیات سرنگونی فروغ جاویدان که در حقیقت دروغ جاویدان بود فرستاد که بیش از هزار و پانصد تن از نیروهای سازمان کشته و مفقود الاثر شدند و  بقیه نیروهای سازمان هم که اکثریت آنها مجروح بودند شکست خورده و متناقض به قرارگاه استراتژیکی اشرف برگشتند.  رجوی در اینجا بجای معذرت خواهی و اعتراف به اشتباه استراتژیکی خودش آمد توپ را تو زمین نیروهای سازمان انداخت و گفت علت پیروز نشدن در عملیات سرنگونی وابستگی شما به خانواده بوده است لذا با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم سرکوب و سانسور و خفقان در تشکیلات فرقه گرایانه اش را به اوج رساند. رجوی که بخاطر بن بست تشکیلات و عدم چشم انداز سرنگونی و شکست استراتژی ترور و خشونت با شدت گرفتن مسئله داری و ریزش نیروهای سازمان مواجه شده بود.  شمشیر را از رو بسته و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام نیروهای معترض سازمان و برگزاری نشست های عملیات جاری و غصل هفتگی و نشست طعمه که مستقیما توسط خودش به مدت چهار ماه و نیم طول کشید و در آنجا گفت “خروج ممنوع ” سرکوب و سانسور و خفقان   در تشکیلات استالینی اش را  به اوج رساند . 

رجوی در عراق علاوه بر خیانت به مردم با سرباز کشی در جنگ ایران و عراق به مردم عراق هم  با شرکت در عملیات کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق خیانت کرد. 

رجوی برای بقای خودش و تشکیلات قرون وسطایی و استالینی اش حتی به نیروهای سازمان هم رحم نکرد و در این رابطه عده‌ای را در اقدامات تروریستی در داخل کشور و مناطق مرزی تحت عنوان عملیات سرنگونی به کشتن داد و عده‌ای را هم بعد از سقوط صدام حسین تحت عنوان حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف به کشتن داد و نیروهای معترض و مخالف را زندانی و شکنجه و اعدام کرد و از ملاقات خانواده با عزیزان شان جلوگیری کرد و با راه اندازی طلاق های اجباری کانون خانواده در سازمان را در هم پاشید و بدین سان به نیروهای سازمان هم خیانت کرد. 

رجوی بعد از سقوط صدام حسین بخاطر حفظ جان خود و فرار از پاسخگویی به مخفیگاه رفت و تا الان هم مفقودالاثر می باشد و  مشخص نیست که مرده یا زنده هست و اکنون بقایای سازمان در کشور آلبانی مستقر شده و مریم عضدانلو هم که در حال حاضر سرکردگی این تشکیلات پوسیده را یدک می کشد در زمان ریاست جمهوری ترامپ خودش را آویزان سیاست های ضد ایرانی ایشان کرده بود و با سیاست های ضد ایرانی ایشان و متحدان منطقه ای اش نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و اسرائیل هم سوئی کامل داشته و دارد و مقابل منافع ملی مردم ایران ایستاده و از تحریم های اقتصادی و سیاست های جنگ طلبانه دفاع می کند.  ولی الان با باخت ترامپ این طناب پوسیده ای که فرقه رجوی استراتژی پوسیده اش را به آن آویزان کرده بود در حال فروپاشی و سقوط در دره خیانت هایش علیه مردم ایران می باشد. 

بله دوستان ملاحظه می فرمائید که اکنون بعد از بیش از چهل سال که از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران می گذرد این سازمان و رهبری سازمان بطور خاص رجوی که اکنون مفقودالاثر می باشد بخاطر کارنامه سیاه و پر از خیانت و جنایاتش علیه مردم ایران و بخاطر سرباز کشی در جنگ ایران و عراق و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق و پول شویی در کشور های  اروپا  و بخاطر تبدیل سازمان از صفت یک سازمان انقلابی که دارای پرنسیپ های انقلابی گری و سیاسی بود و معتقد به دین مبین اسلام بود به سازمان مسعود و مریم که با عقاید فرقه ای اداره‌ می‌شود در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و سران این فرقه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این فرقه تروریستی برای ادامه حیات خوار و خفیف و خائنانه اش از هیچ تلاشی و دست و پا زدن علیه منافع ملی مردم ایران فروگذار نمی کنند. 

کارنامه رجوی و مجاهدین در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتی

***

خروج از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکاکلمه: خروج از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا ؟ ! مجاهدین خلق؛ همچنان نماد وابستگی، خشونت و ترور

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سی%e2%80%8cام-دیماه-سال-57-چه-بود-و-چه-شد؟/

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟

سی‌ام دیماه سال 57 - چه بود و چه شد؟علی جهانی، وبلاگ آیینه، هجدهم ژانویه 2021:… ملاحظه می فرمائید که سی دی سال ۵۷ که سران سازمان آنرا سرفصل و نقطه عطف مبارزه می پندارند در واقع نقطه استارت جنایات و خیانت های رجوی علیه مردم بوده است و اکنون از این سازمان که روزی با هدف مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا تاسیس شده بود اکنون بخاطر همین خیانت و جنایات بی شمار رجوی علیه مردم و کارنامه سیاه مسعود رجوی تشکیلات اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و این نتیجه و دستاوردهای رجوی خائن از سرباز کشی و کردکشی سرکوب شیعیان جنوب عراق و پولشویی در خارج کشور می باشد که بعد از آزادی در سی دی ماه سال ۵۷ تا کنون نصیب سازمان شده است. سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟ 

سی‌ام دیماه سال 57 - چه بود و چه شد؟مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟ 

سی دی چی بود و چی شد؟

در ۳۰ دیماه سال ۵۷ بعد از اوجگیری قیام ضد سلطنتی مردم ایران و چهار روز بعد از فرار شاه خائن از ایران ساواک رژیم شاه مجبور به آزادی زندانیان سیاسی شد که مسعود رجوی هم به همراه تعدادی دیگر از مجاهدین خلق از زندان آزاد شدند. سران مجاهدین این روز را یکی از سر فصل های سازمان می نامند و این آزادی را که رجوی و سایر زندانیان سیاسی مدیون جان فشانی ها و فداکاری های مردم ایران هستند را حاصل مقاومت های سازمان و بطور خاص رجوی می دانند. ولی واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. واقعیت این است که رجوی که بقول خودش دو بار تا پای اعدام رفته ولی اعدام نشده است بخاطر این بود که به رهبری سازمان و بطور خاص به بنیان گزاران سازمان خیانت کرده و نزد ساواک آنها را لو داده  که منجر به اعدام آنها شد و بعد هم که به همت مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه از زندان آزاد شدند.

ولی ایشان بجای تشکر از مردم ایران بابت آزادی اش از زندان ساواک شاه از همان روز آزادی علیه مردم و قیام ضد سلطنتی مردم ایران دست به کار شد. ایشان که با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان را تصاحب کرده بود اکنون سودای رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران را داشت و بر اساس همین خیال و توهم ابلهانه رو در روی مردم ایران ایستاد و بعد هم با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت خیانت های خودش رو علیه مردم ایران و انقلاب نو پای شان را استارت زد و بعد که احساس خطر کرده بود به فرانسه گریخت و بعد هم در اوج جنگ ایران و عراق نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق  را پذیرفت و به عراق رفته و  به دستور صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تاسیس کرده و تحت عنوان عملیات سرنگونی علیه مردم ایران وارد جنگ شدند و مشغول سرباز کشی در مناطق مرزی شدند که این اوج خیانت های رجوی علیه مردم ایران بود و رجوی برای خود شیرینی و اثبات مزدوری و نوکری تمام عیار خودش به صدام حسین در کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق نقش فعال داشت و اینگونه به مردم عراق هم که کشور میزبان بود خیانت کرد.

رجوی همچنین به نیروهای سازمان هم با به کشتن دادن آنها در اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی و به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف و همچنین با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم و ممانعت از ملاقات خانواده ها با عزیزان گرفتارشان در تشکیلات مخوف سازمان و همچنین با راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام مخالفان و نیروهای معترض در سازمان و  با تشدید خفقان و سرکوب و سانسور و نقض فاحش حقوق بشر خیانت کرده و سرانجام هم که مفقودالاثر شده است و معلوم نیست که مرده یا هنوز زنده می باشد . خلاصه اینکه رجوی برای بقاء خودش و تشکیلات استالینی و قرون وسطایی اش بعد از خیانت به بنیان گزاران سازمان و تصاحب رهبری سازمان از هیچ جنایت و خیانتی علیه مردم ایران و مردم عراق و حتی نیروهای سازمان دریغ نکرد و همچنین برای حیات خوار و خفیف و خائنانه اش درست صد و هشتاد درجه عکس اهداف بنیان گزاران سازمان حرکت کرده و سازمان مجاهدین خلق ایران را که یک سازمان انقلابی مسلمان و دارای پرنسیپ های انقلابی و سیاسی بود را تبدیل به سازمان مسعود و مریم کرده که با اندیشه فرقه گرایانه اداره می شود. 

و اکنون برای بقاء خودش و تشکیلات پوسیده و رو به آستانه  زوالش دست به دامن آمریکا و متحدانش در منطقه نظیر شیوخ مرتجع عربستان سعودی و دولت اسرائیل شده است و اکنون که دولت ترامپ هم روزهای پایانی خودش را می گذراند سران سازمان و بطور خاص مریم عضدانلو  سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی عزا دار  شده است. چون که استراتژی شکست خورده مبارزه مسلحانه سازمان را به ریسمان پوسیده جنگ خارجی توسط آمریکا  و دولت ضد ایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران گره زده بود و اکنون این ریسمان پاره شده است .  بنابراین ملاحظه می فرمائید که سی دی سال ۵۷ که سران سازمان آنرا سرفصل و نقطه عطف مبارزه می پندارند در واقع نقطه استارت جنایات و خیانت های رجوی علیه مردم بوده است و اکنون از این سازمان که روزی با هدف مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا تاسیس شده بود اکنون بخاطر همین خیانت و جنایات بی شمار رجوی علیه مردم و کارنامه سیاه مسعود رجوی تشکیلات اش در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است و این نتیجه و دستاوردهای رجوی خائن از سرباز کشی و کردکشی سرکوب شیعیان جنوب عراق و پولشویی در خارج کشور می باشد که بعد از آزادی در سی دی ماه سال ۵۷ تا کنون نصیب سازمان شده است. 

لینک به منبع

سی‌ام دیماه سال 57 – چه بود و چه شد؟

***

همچنین: