رجوی وعضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

رجوی وعضدانلو (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

علی شیرزاد، وبلاگ  وطنم ایران، اول فوریه 2019:… گفت از بالا گفتند رژیم منطقه را محاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ آثاری از نیروی رژیم نیست اگر بمونه یا خونریزی او را میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده و او را با خود میبرند و عاقبتش معلوم است گفت خیر باید برگردیم دستوره ….

مسعود و مریم رجوی به زخمی های مجاهدین خلق هم رحم نمی کندجنگ فروغ جاویدان، بعد از سی سال

لینک به منبع

رجوی وعضدانلو به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

یکی ازدوستانم مدتی بود بهم ریخته بود بخودم گفتم حتما مثل من مشگل تشکیلاتی دارد وبمن هم ربطی نداردکه وارد مسائل ومشکلات او بشوم ولی بعد مدتی دیدم بدترشده به اوگفتم مشکلات تو بمن ربطی ندارد وهرکس دردرون تشکیلات مشکلاتی دارد خود منهم دارم ولی تو روزبروز بهم ریخته ترواینطورکه می بینم بعد مدتی دکوراژه میشی میتونم کمکت کنم اگرمایل هستی واشکالی ندارد بگو مشگل چیه اگرهم که نمیخواهی رک بگو ما که باهم تعارف نداریم شروع به صحبت کرد

سوال کرد فلانی را میشناسی گفتم نه فقط اسمش را شنیدم وهرگز هم اوراندیدم ومیدونم که برای ماموریت به داخل اعزام ورژیم هم اورا دستگیر واعدام کرده است که چند وقت پیش هم درمزاربرایش با حضورتعداد زیادی عراقی مراسم گرفتند گفت پس گوش بده داستان او را تا بفهمی چرا اینقدر ناراحتم او ازایران که امد اورا اماده کردند برای عملیات داخله ما اورا بداخل ایران برده ونزدیک اولین شهرفرستادیم رفت وقراربرگشت و محل ملاقات راهم برایش مشخص کردیم رفت وما درزمان تعیین شده به محل رفتیم ودرانجا متوجه شدیم که با نیروهای رژیم درگیرو زخمی شده ونتوانسته خود را به محل قراربرساند کمی صبرکردیم نگو او درچند متری قرارایستاده ونمیتونه خودشو بما برسونه ولی من که جلوتردرحال دیده بانی بودم صدای اورا شنیدم که فریاد میزد من اینجا هستم درپایین پای شما وصدای صحبت شما رامیشنوم به فرمانده ام گفتم برویم بیاوریمش درچند متری ماست جواب داد اگربخواهیم پایین برویم باید با بالا هماهنگ کنم تماس گرفت و داستان را گفت و بمن گفت ازبالا گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ اثاری از نیروی رژیم نیست اگربمونه یا خونریزی اورا میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده واو را باخود میبرند وعاقبتش معلوم است گفت خیرباید برگردیم دستوره بهش گفتم برادرمن تو فرمانده صحنه هستی ومیتونی براساس شرایط صحنه تصمیم بگیری اگرهم میگویند رژیم منطقه را محاصره کرده شما بروید دوسه دقیقه بعد او را روی کولم میاندازم و بشما میرسم اینجا هیچ خبری نیست که جواب داد دستورازبالاست کسی نمیتونه بره برگردید وما برگشتیم رژیم او را دستگیرشکنجه واعدامش کرد حالا سازمان امده با کلی تبلیغات برعلیه رژیم ودعوت ازعراقیها وهماهنگی با امریکایی ها در مزاربرای او مراسم گرفته واورا شهید واستفاده تبلیغاتی میکند درصورتی که خودش اورا کشت وبه کشتن داد دو رویی و ناراستی سازمان مرا دیوانه کرده ودلیل بهم ریختگیم این است راستش بنده غیرازسکوت هیچ چیزی نداشتم به اوبگویم وچند دقیقه بعد ودلداری جداشده ورفتم . برای رجوی وعضدانلو چیزی که برایشون مهم نبود ،جون نیروها بود واگاهانه وعمدا با شیوه های مختلف انها را بکشتن میداد و برسرقبریا عکس انها مرثیه میخوند میهمانی میداد خودرا پیش عراقی ها باشیادی عاشق نیروهای خودش نشان میداد وهرکس هم حرفی میزد مثل الان میگفت هیس روضه بهم میخورد این سوالها واین شکها کار وزارت اطلاعات وشعبه سپاه پاسداران است بیائید خود رابخوانید که کجاها با رهبری شکاف دارید ویکسویه نیستید ومثل کلپاسه به پروپای رهبری می پیچید ونمیگذارید خط پیش برود واینطوری دهان ملت رامی بست شکرخدا که ماها جداشدیم ودیگرنمیتواند باهیچ دروغ ودغل وفریب ودجالیت دهان ماها راببندد وما هم ظلم وستمی که برملت روا داشته ودستان خون الودش راافشا میکنیم

(پایان)

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_
تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_Albania
Farid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

کنفراس ضد ایرانی صهیونیستها در ورشو لهستان و نوکری مریم رجوی و مجاهدین خلق برای ارباب
مریم رجوی و قتل خاشقجی، لابی های اجاره ای و توهم ریاست جمهوری

:همچنین

از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا
2019/01/31
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه 2019:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته…


رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی)ا
2019/01/29
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه 2019:… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده…


رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی
2019/01/28
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه 2019:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو 300 گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو…

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا
2019/01/27
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه 2019:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که 50سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در 1200 شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند…


از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا
2019/01/22
علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه 2019:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر…


رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند
2019/01/21
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه 2019:… 22بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم 40 سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و…


سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت
2019/01/20
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه 2019:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری…


رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست
2019/01/18
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه 2019:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات…


بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا
2019/01/14
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه 2019:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور…


پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو
 2019/01/13
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه 2019:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این…


از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا
2019/01/11
علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2019:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا…