درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

رجوی پایگاهی درایران نداردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم اوت 2021:… دریافت مبالغ کلان ازسران کشورهای دشمن مردم ایران چه ارتباطی با منت نکشیدن دارد؟ درکنار هزاران مدرک موجود ، آیا حرف های شاهزاده  ترکی فیصل عربستانی  که درنشست مرسوم تان ( نشست های سالانه ویلپنت ) بصراحت اظهار نمود که عربستان حامی دائمی مسعود بوده ودرغیاب او ازمریم حمایت خواهد کرد ، بحد کافی وابستگی شما را نشان نمیدهد؟ اتفاقا شیشه ی عمر شما دردستان این شاهزادگان عربستان است وزمانی که روابط دوکشور عادی شود که اجبارا هم چنین خواهد شد ، همین سران عربستان با قطع حمایت وسیع مالی ازشما که میزان این حمایت با بودجه ی کشورهای کوچک برابری میکند ، بیچاره و سرنگون تان خواهند ساخت وآن روز چندان دور نیست وخواهیم وخواهید دید! درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد  

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

ا17/05/1400

در زمانی که آلترناتیو قابل اعتنایی درمقابل جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد ، باند رجوی مصرّ است که تنها آلترناتیو حکومت موجود است وبرای اینکه ثابت کند که راست میگوید ، ناچار است که ادعا کند که پایگاه اجتماعی درایران دارد وحتی جوانان از آنها “الگوبرداری” کرده ودرجریان اعتراضات مدنی گروه هایی ازمردم ، ازکوکتل مولوتف و… استفاده میکنند که این امر اگر راست باشد، ضربات بزرگی به خواست های صنفی اقشاری ازمردم وارد میکند.

البته کاربرد کوکتل مولوتف و مشابهین آن ، اختراع ایرانیان و باند رجوی نیست وتاریخ اش اقلا به 150 سال پیش بازمیگردد که در اروپا وروسیه وبعدها دربیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفت و البته هیچکدام موفقیتی را دربر نداشت.

گروهی ازکادرهای باسواد نهضت مشروطیت ، از تکنیک های بالاتر از کوکتل استفاده کردند ونتیجه ی کار آن نبود که آنها درانتظارش بودند و…

به یکی ازنوشته های فرقه ی رجوی توجهی کرده وبه نقد منصفانه وواقع بینانه ی این نوشته میپردازم:

” یکی از محورهای شیطان‌سازی که آبشخور آن وزارت اطلاعات آخوندی است این است که مجاهدین در داخل ایران پایگاه اجتماعی ندارند. “

این امر، نه شیطان سازی ،  که بیان عین حقیقت است.

چرا که اگر غیر ازاین بود ، در جریان حرکت های اعتراضی گروه هایی ازمردم، نشانه هایی از علائم سازمانی این گروه دیده میشد وافرادی پیدا میشدند که پلاکارد مرتبط با منسوبیت شان به سازمان را دردست داشته وتصاویر منحوس رهبرخودرا بنمایش بگذارند که هواداران تک وتوک ویا مزد بگیران رجوی جرات انجام این کار را نداشته اند.

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

دوباره :

” این چه سازمانی است که پایگاه اجتماعی ندارد ولی طی ۵۶سال مبارزه‌یی حرفه‌یی و بدون وقفه با دو دیکتاتوری ماندگاری خود را به اثبات رسانده است؟!”

با کاری که رجوی کرد وآبروی هرچه مبارز وانقلابی وطن دوست ومردم گرا را برد، این ماندگاری به سرتان بخورد.

کاش میمردید واینهمه بخود و ملت ایران خیانت نمیکردید تا تاریخ قضاوت بهتری درموردتان میکرد!

بازهم :

” این چه سازمانی است که پیوسته از پیکر آن خون می‌رود ولی ذخایر انسانی آن تمام نمی‌شود؛ مگر به دریای انسان متصل است؟!”

زمانی شما ده هزارنفر چریک جوان داشتید وحالا 2000 نفر اعضای صم  وبکم ، پیر وفرسوده دارید ودر نقطه ای باهزاران کیلومتر فاصله ازایران قلعگی شده اید وآیا این بمعنی ازبین رفتن ذخایر انسانی نیست؟

ذخایری که تا ده سال دیگر آنهم ته میکشد؟

آیا منتظر وضعی بدتر ازاین بودید؟

سپس :

” این چه سازمانی است که در تاریخچهٔ خود منت‌دار هیچ قدرتی نبوده و حمایت مالی و مادی هیچ دولتی را نداشته اما توانسته است با حفظ استقلال مالی، پروژه‌های سنگین مبارزاتی را پیش ببرد. آیا سازمانی که به مردم خویش اتکا نداشت می‌توانست، در خارج از خاک و میهن خود این‌چنین روسپید و سرخ و راست‌قامت و شاداب و سبز و جوان بماند و باز هم دشمن خدا و خلق و تاریخ ایران را به هماوردی بخواند؟!”

دریافت مبالغ کلان ازسران کشورهای دشمن مردم ایران چه ارتباطی با منت نکشیدن دارد؟

درکنار هزاران مدرک موجود ، آیا حرف های شاهزاده  ترکی فیصل عربستانی  که درنشست مرسوم تان ( نشست های سالانه ویلپنت ) بصراحت اظهار نمود که عربستان حامی دائمی مسعود بوده ودرغیاب او ازمریم حمایت خواهد کرد ، بحد کافی وابستگی شما را نشان نمیدهد؟

رجوی پایگاهی درایران ندارد

اتفاقا شیشه ی عمر شما دردستان این شاهزادگان عربستان است وزمانی که روابط دوکشور عادی شود که اجبارا هم چنین خواهد شد ، همین سران عربستان با قطع حمایت وسیع مالی ازشما که میزان این حمایت با بودجه ی کشورهای کوچک برابری میکند ، بیچاره و سرنگون تان خواهند ساخت وآن روز چندان دور نیست وخواهیم وخواهید دید!

خواهید دید که این قدرت پول های عربستان است که چنین به عربده کشی تان انداخته ودر زمانی که قطع شود، مانند گداهای بی دست وپا درکنار دیوارهای شهرهای اروپا به تضرع والتماس روی خواهید آورد.

مجاهدین خلق و نقض حقوق بشر نجات یافتگان در آلبانی

همینطور :

” این چه سازمانی است که حمایت اجتماعی در داخل ندارد ولی قادر است روی جوانان و نوجوانان تأثیر بگذارد و آنها را در هیأت و هیبت کانون‌های شورشی به کاتالیزور قیام و سرنگونی تبدیل سازد؟… کدام را باور کنیم؟!”

حتی یک نفر هم میتواند درداخل کشور تعدادی ازجوانان را بسوی تحقق اهداف خود بکشد وجلب چند ده جوان کم تجربه و اغلب محتاج پول درکشوری 83 میلیون نفری کار شاقی نیست و مسئولی که دراین مورد دست به مبالغه میزند، کار درستی انجام نمیدهد وشما هم باور کنید که آبی ازاین حرف های نسنجیده ، برای شما گرم نمیشود ونه تنها گرم نمیشود، بلکه شما را متوهم تر نموده تا زودتر از موعد دست به انتحار کامل بزنید!

صابر  تبریزی

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد  

***

رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائمرزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

سوءاستفاده مریم رجوی از آزادی ها در فرانسه را متوقف کنیدسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فروش-شرف-و-تکرار-مکررات-در-گردهمآیی-مری/

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم اوت 2021:… چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟ افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟ تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟ دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتسخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

رجوی پایگاهی درایران ندارد  

12/05/1400

صحبت از خیمه شب بازی 19تیرماه ودو روز بعد مریم رجوی است.

ازاین حرف زدن های تکراری که طی آن شرف و وجدان های تعدادی به حراج گذاشته شد که دراین رهگذر نه آبی برای باند رجوی گرم شد و نه تکه نانی بدست مردم ایران رسید.

با اینحال مریدان ریز ودرشت رجوی خود شیفته ، همچنان به نوشتن “ظفرنامه” های قلابی مشغول اند وآنچه درمیان این ظفر نامه ها بچشم میخورد کم رنگ شدن نام مسعود تاحد بی رنگی و در عوض چاپلوسی مهوع بنفع مریم رجوی است.

رضا محمدی یکی از این نوچه های ظفزنامه  نویس است که درمطلب منتشر شده اش در رسانه های رجوی چنین گفته است :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ تحت عنوان “اجلاس جهانی ایران آزاد”اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه یک “جنگ تمام عیار و یک لشکرکشی سیاسی” بی نظیر بود که تنها یک پیروز سربلند داشت، مردم و مقاومت خونین مردم ایران.”

تنها پول های عربستان بود که هدر رفت و روسپیان سیاسی که بدون دریافت این پول ها هم ثروتمند بودند، ثروتمند شدند و مریم که برای عرضه ی چهره ی خود حاضر است جهانی ویران شود ، خود را مطرح کرد والبته چند صباحی هم اسرای رجوی سرگرم نگه داشته شدند ومردم ایران که هیچ نفعی دربراه انداختن این قیل وقال ها ندارند، هیچ توجهی به این گربه رقصانی ها نکردند.

دوباره :

” می بایستی در صحنه حضور داشت تا شور و شعف را در تک تک هواداران اشرف نشان دید، دید که با چه شوق وصف ناپذیری و داوطلبانه، غیر از انجام وظایف خود، به یاری یکدیگر شتافته و مسئولانه در حل مشکلات غیر قابل پیش بینی تلاش می کردند . “

چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟

افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟

تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟

این مرید رجوی اصل حرف خودرا بشکل زیر مطرح کرده است :

 “… در یک کلام از یک زن، “مریم رهایی”، باید نوشت که دنیا به احترام او برخاسته و با برنامه ده ماده ای خود نوید یک ایران آزاد آینده را می دهد.”

یعنی فکر میکنید که دنیا اینقدر کوچک وکم ظرفیت شده که تنها امکان جادادن این روسپیان سیاسی را دارند و 7 میلیارد مردم آن جزو حشرات الارض بشمار میروند؟

مریم رجوی بعنوان یک جنایتکار و دلاله ی محبت ، تنها دراین دنیایی که درتصورات گنجشکی تو وجود دارد ، کسی شمرده میشود و جای او دردنیای واقعی سطل زباله ای بیش نیست.

ضمنا چرا ازمسعود رجوی حرفی نمیزنی ومانند اغلب همفکرانت اورا ازصحنه رانده ای؟

مجددا:

” در باره مخالفین مقاومت، اصحاب رسانه و قلم به مزدان باید نوشت که در برابر این پیروزی چشمگیر، قلمشان از کار افتاد، کلامشان برید و خفقان سیاسی گرفته و مهر سکوت بی شرافتی بر لب زدند …”.

اینکه تو چیزی غیر از نوشته های خودتان را نمیخوانی، بدان معنی نیست که افرادی وجود نداشتند و درباره ی این جلسه ی رسوا حرفی نزدند و حرف های روسپیان سیاسی وخود مریم را نقد نکرده یا به مسخره نگفتند.

تعداد قابل توجهی وجود داشتند که شرف انسانی وملی خود را پاس داشته وبرعلیه این دخالت کاری های روسپیان سیاسی علیه کشور وملت ایران موضع گرفتند ودلیل قلت این نوشته ها این بود که اکثریت روشنفکران مردمی این مرز وبوم، باند رجوی را فاقد اعتبار لازم برای صرف وقت دانستند!

همچنین :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ بوقوع پیوست، یک نمایش قدرت سیاسی و حماسه ای بزرگ و برجسته بود که انجام آن تنها و تنها در توان مقاومتی است که طی ۴۰ سال با فدیه و فدا، بدور از کشور خود و بدون امکانات مالی در قیاس با امکانات همه جانبه دشمن، هیچ مانعی را در راه مبارزه برای آزادی و رهایی مردم خود به رسمیت نمی شناسد…”

اگر بین شارلاتان بازی وحماسه فرقی نیست، من ناچار به قبول حرف های شما هستم.

ازدیگر سو ، سازمان شما بدون داشتن حمایت وسیع مالی عربستان قادر به ایجاداینهمه هیاهو وآنهم برسر هیچ- وشاید  فقط وفقط بخاطر حفظ تداوم اسارت اسرای رجوی – نیست و آدم باید خیلی بی شرم باشد که تاثیر متقابل ورابطه ی مستقیم حضور فاحشه های سیاسی وپول عربستان را انکار کند!

صابر  تبریزی

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

رجوی پایگاهی درایران ندارد  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حرکت-مردمی-در-تبریز،-مجاهدین-خلق-را-رسو/

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه 2021:… با وجود اینکه هرتظاهراتی ضرباتی را برای طرف مقابل دارد، اما ازحق نباید گذاشت که تظاهرات 2مرداد گروهی ازجوانان تبریز ازنظر مدنی بودن و مسالمت جویی ، درمیان تظاهرات انجام شده درسایر نقاط ایران  بی نظیر بود  واین حکایت از تجربه ی بالای آذربایجانی ها در شکل درخواست حقوق شان میکند. نه جایی به آتش کشیده شد ونه تیراندازی درکار بود ونه کسی جرات داشت که ازرضا شاه که بانی تضییع حقوق اقوام غیر فارس است ، تعریفی بنماید. باردیگر نشان داده شد که اغلب جوانان آذربایجانی هوای زندگی در قرون گذشته ندارند و شیوه های مدنی را برای درخواست حقوقی که ازدوران رضا شاه ازآنها سلب شده ، دردستور کار خود قرار داده وعرصه را برفرصت طلبانی که اهداف کثیفی را درچهارچوب درخواست های قانونی دنبال میکنند، کاملا بسته اند. حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

هذیان گویی رجوی از ترس مکافاتاستحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

رجوی پایگاهی درایران ندارد  

05/05/1400

علت انتخاب تیتر فوق به این یاددداشت کوتاه آنست که یکی از وبسایت های باند رجوی عنوان سرمقاله اش را ” اهمیت خیزش تبریز” نام نهاده است.

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد

حرکت دوم مردادی گروهی ازجوانان تبریز درزمانی که اتفاق افتاد که قرار بود این حرکت روز سه شنبه مورخ 29 مرداد 1400صورت گیرد وزمانی که مجاهدین خلق وسلطنت طلبان درصدد میوه چینی برآمده وآنها نیز برای همین روز درتبریز دعوت به راهپیمایی کردند، گروه هایی ازجوانان هویت طلب تبریزی – که البته من کاری با درست ویا نادرست بودن طرزتفکرشان ندارم- برای جلوگیری ازاین فرصت طلبی واینکه ثابت کنند تبریز جای این حرف ها نیست ، با سرعت عمل زیاد اطلاعیه هایی صادر کرده وتجمع روز سه شنبه را لغو نمودند تا ثابت کنند شووینیست هایی مانند مجاهدین خلق وسلطنت طلبان جایی درتبریز ندارند.

روز سه شنبه یک نفری هم دعوت این گروه های ضد مردمی وضد آذربایجانی را اجابت نکرد و ثابت شد که کانون های موهوم شورشی رجوی ، کوچکترین مجال عرض اندامی در تبریز ودیگر شهرهای آذربایجانی ندارند وهرادعایی که تاکنون دراین مورد کرده اند ، لاف وگزاف های بی شرمانه ای بیش نبوده است.

در سرمقاله ی مورد بحث رجوی ها چنین آمده است:

” در دهمین روز قیام آتشین که رژیم آخوندی و دستگاه سرکوبش بر خوزستان متمرکز بود و گله‌های مزدورانش را به آنجا گسیل کرده و اینترنت را هم تقریباً به‌طور کامل قطع کرده بود، یکباره فریادها و شعارهای مردم و جوانان شورشی تبریز قهرمان، رژیم را غافلگیر کرد و تمامی پیکرهٔ فرسودهٔ نظام به لرزه درآمد.”

با وجود اینکه هرتظاهراتی ضرباتی را برای طرف مقابل دارد، اما ازحق نباید گذاشت که تظاهرات 2مرداد گروهی ازجوانان تبریز ازنظر مدنی بودن و مسالمت جویی ، درمیان تظاهرات انجام شده درسایر نقاط ایران  بی نظیر بود  واین حکایت از تجربه ی بالای آذربایجانی ها در شکل درخواست حقوق شان میکند.

نه جایی به آتش کشیده شد ونه تیراندازی درکار بود ونه کسی جرات داشت که ازرضا شاه که بانی تضییع حقوق اقوام غیر فارس است ، تعریفی بنماید.

باردیگر نشان داده شد که اغلب جوانان آذربایجانی هوای زندگی در قرون گذشته ندارند و شیوه های مدنی را برای درخواست حقوقی که ازدوران رضا شاه ازآنها سلب شده ، دردستور کار خود قرار داده وعرصه را برفرصت طلبانی که اهداف کثیفی را درچهارچوب درخواست های قانونی دنبال میکنند، کاملا بسته اند.

نکته ی قابل تامل اینکه شعار بسیار انحرافی ودر بطن خود ضد مردمی ( نه غزه…جانم فدای ایران- که مفهوم وهدف اصلی اش جانم فدای اسرائیل است ) توسط مردم فهیم تبریز سرداده نشد.

شعارمحبوب مجاهدین ضد خلق است ودر راستای  حضور داعش درمنطقه است و برمردم تبریز شایسته نبود که آنرا برزبان بیآورند که نیآورده ونشان دادند که چه اشرافیتی برمسائل دارند.

درادامه :

” زبانه کشیدن قیام در تبریز، سومین شهر ایران از نظر بزرگی با جمعیتی حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار نفر؛ و به‌ویژه نقش تاریخی تبریز در مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران از زمان مشروطیت به بعد و وجود سردارانی چون ستارخان، باقرخان، شیخ محمد خیابانی و حنیف‌نژاد و موسی خیابانی یک کیفیت در قیام کنونی مردم ایران است.”

اگر تبریز خاصیت ضد استبدادی دارد که چنین است ، بطور طبیعی با شما هم که مستبدترین ومخصوصا ضد ترک ترین جریان ایرانی هستند دشمنی مقدسی دارند.

آنها ارادتی که به ستارخان وبقیه ی سران مشروطه دارند ،به حنیف مرکزگرا ندارند واگر لطفی درحق او بکنند، حداکثر درباره اش سکوت میکنند والبته هیچ احترامی به موسی خیابانی که سردسته ی تروریست ها بوده ودرد دل آذربایجانی ها را منعکس نمیکرد ، قایل نیستند!

خلاصه اینکه بیشترین نمود تظاهرات گروهی از مردم تبریز ، این بود که باند رجوی وسلطنت طلبان هیچ حسابی نمیتوانند بر روی آنها باز کنند و بی جهت بیانیه واطلاعیه ندهند که اگر براین کار خود اصرار ورزند ، نوبت تجمع دیگر که برسد، شعارها متوجه این دو جریان وطن فروش هم خواهد بود!

صابر  تبریزی

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خام-خیالی-مجاهدین-خلق-از-بابت-همسو-کردن/

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم دسامبر 2019:… بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد . از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  ” اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است. خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها 

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

23آذر1398

سازمان مجاهدین خلق، ازابتدای تاسیس خود از تئوری انگلیس ساخته ورضا شاه پرداخته ی ” یک ملت و یک دولت ” پیروی کرده وهیچ زبان ، ملیت و قومی را برسمیت نمی شناسند .

تنها بعد از تدوین وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که درموادی چند ازجمله اصل 15 و19این حقوق تاحدود زیادی برسمیت شناخته شد وضمن قبول برابری اقوام وملیت های ایرانی ، به دولت ها اجازه داده شد که درکنار زبان فارسی ، تدریس به زبان مادری نیز درکار باشد والبته من کاری ندارم که این اصول تاچه حد اجرا شد ودلایل مادی وسیاسی عدم موفقیت ها چه بوده است.

اما مهم آنست که این حقوق برسمیت شناخته شده و بقول معروف ” دیر و زود دارد ولی سخت وسوز ندارد”.

درتمامی استان ها ی غیر فارس نشین، فرستنده های تلویزیونی و رادیویی وجود دارد که ساعاتی از برنامه های  خود را به زبان محلی پخش میکنند.

گرچه ممکن است که ایرادات قابل توجهی به این اقدامات که بنفع اقوام صورت گرفته وجود داشته باشد، با این وجود  بعد ازانقلاب 1357، صدها کتاب وده ها نشریه بزبان آذربایجانی منتشر شده که کیفیت و کمیت آنها درتاریخ معاصر ایران بی سابقه است.

با تمامی این اقدامات انجام شده، اعتراضات کاملا مدنی ازطرف آذربایجانی ها که معتقدند توجه کمتری به توسعه ی زبان مادری آنها و … شده ، وجود دارد واین اعتراضات در راستای تغییر هیچ حکومتی و جایگزین کردن حکومت دیگر، دردستور کار فعالان مدنی ومردم آذربایجان نیست وازاین حیث، تحرکات مجاهدین خلق که حتی یک ورقی هم بزبان آذربایجانی سیاه نکرده ودر عوض به نابودی این زبان در تشکیلات خود همت کرده ، برای تحت تاثیر قرار دادن آذربایجانی ها با تعریف از قهرمانان ملی آن ویا آوردن یک کلمه ی ترکی ، درصدد همراه کردن این مردم فهیم و باتجربه با تحرکات اغتشاشگرانه ی ناممکن است.

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

بنظر میرسد که باند رجوی متوجه این امر شده که تظاهراتی که رخ داد ، قار نبود که به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود و نتیجه ی غائی تداوم آن بصورتی که مجاهدین میخواهند در صورت شورش های کوری است که سبب درگیری های متعدد داخلی و احتمال تجزیه ی ایران وجود دارد که بازهم بمعنی سرنگونی کامل جمهوری اسلامی نخواهد شد .

از این رو کمک به پلان B نظام سلطه گر را که تجزیه ی کشور و ایجاد کشورهای متعدد که هریک با دیگری درگــیر شده وضــعیف وضعیف تر شده  ومیــدان را برای تاخــت و تاز اســرائیل فراخـتر میکنند تا  “ اسرائیل بزرگ ” را محقق سازند ، در دستور کار خود قرار داده است.

از این جهت است که این روزها، فعالیت مجاهدین خلق برای بدست آوردن دل آذربایجانی ها – بعنوان بزرگترین قوم غیر فارس با سوابق وتجارب درخشان مبارزاتی- تشدید شده است.

مطمئنا این حرکات مذبوحانه ی رجوی ها، تاثیری جز تشدید نفرت آذربایجانیها از آنها نخواهد شد!

چرا که تجربه ی  غنی تاریخی مردم آذربایجان ، به آنها یاد داده که روغن چراغ دیگران نشوند!

صابر  تبریزی

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها با خود !

رجوی پایگاهی درایران ندارد  

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هاپاسخی از سردار جنگل

***

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنالگردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: