درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی

درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی

رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سوم اکتبر 2021:… مسعود رجوی جنایتکار و همسر بیشرم و جنایت پیشۀ او بیش از چهار دهه است که از دست عدالت فرارکرده اند و همین مسأله موجب شده که دست این فرقه در اعمال جنایتکارانه اش باز باشد بطوریکه مشخصا مریم قجر با سوءاستفاده ار فضای دموکراتیک موجود در غرب مبلغ تروریسم و خشونت گرایی شده و از طرف دیگر بیش از هزار  نفر از اعضاء را در کمپ البانی  زیر شدیدا ترین شکنجه های روحی و جسمی و با شتستشوی مغزی اسیر و برده خودشان کرده وهمچینن تعداد بسیاری را هم که خواهان جدا شدن از این فرقه هستند را در یک محیط بسته نگه داشته و با قطع کلیه ارتباطات آنان با دنیای بیرون و رسانه ها و خانواده هایشان و حتی با افراد خانواده هایشان در داخل تشکیلات، آنان را در بی خیری مطلق نگهداشته اند. درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی 

پرونده رجوی در لاهه تسلیم مدارکپرونده رجوی در لاهه . درخواست کتبی محاکمه به دادگاه بین المللی تسلیم شد

درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی 

درخواست فوری از تمام ارگانهای قضائی فرانسه و جامعۀ بین المللی برای رسیدگی به جنایات مریم و مسعود رجوی وسایر شکنجه گران و مزد بگیران این فرقه

رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی

درخواست رسیدگی به جنایات مسعود و مریم رجوی

زمان آن فرارسیده است که کارنامه سیاه زوج رجوی در سرکوب و شکنجۀ جسمی و روحی افراد تشکیلات سازمانش و قطع ارتباط آنان با بیرون و کشتار ناراضیان و هم چنین جنایات فرقۀ تروریست رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق در عراق به عنوان آلت دست دیکتاتور سابق عراق و یکی از اهرمهای سرکوب و کشتار او که توسط بسیاری از جداشدگان از تشکیلات آنان افشا و بر ملا شده است در یک دادگاه علنی وعادلانه مورد رسیدگی و محاکمه قرار بگیرد تا این دو جنایتکار به سزای اعمال ضد بشری شان برسند.

ترس رجوی از محاکمه در دادگاه بین‌المللی

متاسفانه مسعود رجوی جنایتکار و همسر بیشرم و جنایت پیشۀ او بیش از چهار دهه است که از دست عدالت فرارکرده اند و همین مسأله موجب شده که دست این فرقه در اعمال جنایتکارانه اش باز باشد بطوریکه مشخصا مریم قجر با سوءاستفاده ار فضای دموکراتیک موجود در غرب مبلغ تروریسم و خشونت گرایی شده و از طرف دیگر بیش از هزار  نفر از اعضاء را در کمپ البانی  زیر شدیدا ترین شکنجه های روحی و جسمی و با شتستشوی مغزی اسیر و برده خودشان کرده وهمچینن تعداد بسیاری را هم که خواهان جدا شدن از این فرقه هستند را در یک محیط بسته نگه داشته و با قطع کلیه ارتباطات آنان با دنیای بیرون و رسانه ها و خانواده هایشان و حتی با افراد خانواده هایشان در داخل تشکیلات، آنان را در بی خیری مطلق نگهداشته و مستمرا از طرق یک رسانه که بلند گوی مریم قجر و همسر فراری او است اطلاعات و اخبار غیر واقعی و دروغ به خورد این افراد می دهد و با توجه به فضای رعب و وحشتی که رجوی وتشکیلات تحت امر او درکمپ البانی موسوم به اشرف سه  ایجاد کرده اند صدای هر ناراضی را در گلو خفه می کنند و با فضا سازی و وارونه جلوه دادن حقایق و پخش انواع دروغها و تهمتها و برچسبها و بدترین و رکیک ترین فحاشی ها و ناسزا به منتقدین و جدا شدگان و علیه همۀ افرادی که به سختی تمام از هفت خان تشکیلات رجوی گذشته و توانسته اند از این دوزخ فرار کرده و جان سالم بدر ببرند و خودرا به کشورهای غربی برسانند تلاش می کنند که بقیۀ افراد را از جدا شدن و فرار از این تشکیلات مخوف و جهنمی ترسانده و منصرف کنند و در عین حال صدای رسای جداشدگان از فرقه را نیز در محیط اروپا و دنیای آزاد خفه کند و یا حداقل آنها را به سکوت وادار کنند تا جنایات فرقه را که خود از نزدیک شاهد آن بوده اند افشا نکنند

مجاهدین از دادگاه میترسند

در حالی است که کوس رسوایی زوج رجوی عالم گیر شده است و نه مریم قجر و همسرش و نه مواجب بگیران آن یارای خفه کردن صدای جداشدگان را ندارند و همه این افراد وظیفه ملی و میهنی خود می دانند که لحظه ای از پا ننشینند و جنایات و کارنامه سیاه زوج رجوی را در انظار ایرانیان و جهانیان و بویژه برای ایرانیان مقیم خارج افشا کنند تا دست سران فرقه در شکنجه و سرکوب اسیران آلبانی و هم چنین دجال گری ها این فرقه در جذب جوانان جلای وطن کرده و پناهندگان ایرانی را ببندند. بله آنان اجازه نخواهند داد فرقۀ رجوی آنچه را بر سر آنان آورده بر سر انسانهای دیگری هم در آورده و آنها را به ورطه سقوط و منجلاب اسارت فکری و جسمی و روحی کشانده و در هفت حصار این فرقه گرفتارشان کنند.

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان

باند جنایتکار رجوی باید قبل از هر چیز پاسخگوی خیانت به امید و آرزوهای کسانی باشد که تحت تاثیر شعار های در ظاهر فریبنده اما در باطن مملو از دجالیت و شیادی بوده است باشند. در این رابطه چه جوانهایی که پرپر نشدند و چه خانواده هایی که متلاشی نگشتند.

رجوی باید پاسخگوی اعمال ضد انسانی خودش باشد که چگونه بچه ها را به زور از پدران و مادرانشان جدا کرد و با سپردن و رها کردن آنها به دست افراد بی صلاحیت باعث شد که تعداد زیادی ازآنها به دام مافیای قاچاق مواد مخدر و فحشا گرفتار شوند.

رجوی باید جوابگوی به کشتن دادن و بی خانمان کردن هزاران نفر وبه هدر دادن عمر و جوانی اعضای گرفتار و رها شده از این فرقه باشد 

رجوی باید پاسخ دهد که به چه جرمی در سال 73 و 74 بیش از هفصد نفر از اعضای خود را زندانی  و زیر بدترین شکنجه ها برد و تعداد بسیاری را سر به نیست کرد

رجوی باید پاسخ دهد در شرایطی که خودش با مریم قجر مشغول عیش و نوش بود چرا به زور و اجبار زنان و مردان را از هم جدا کرده و طلاق را برای کلیه اعضاء اجباری کرد و خیلی از زنان راهم در همین رابطه عقیم ساخت.

و در حالی که فکر کردن به زن و زندگی را برای تمام اعضای ممنوع کرده بود ولی با پیشرمی تمام خودش حرامسر را انداخت بود

رجوی باید پاسخگوی تمام عملیات تروریستی خودش در ایران و کشتن افراد بیگناه باشد .عملیات تروریستی رجوی بطور خاص عملیات با خمپاره در شهر های بزرگ باعث کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان شده است.

رجوی باید پاسخگوی کلیه اعمال ضدبشری اش در عراق که بعنوان ارتش خصوصی صدام حسین بودو بعنوان بازوی نظامی اداره اطلاعات و امنیت صدام حسین عمل می کرد باشد و بگوید که چگونه در سرکوب قیام کردهای مظلوم عراق و شیعیان بجان آمده از دیکتاتوری صدام مشارکت کرد.

درخواست عاجل آقای غفور فتاحیان از کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل

اینها شرحی بسیار مختصر و گذرایی از اعمال کثیف فرقه رجوی بود که مشروح آنها را باید در مقالات و سخنان جدا شدگان از این فرقه خواند و شنید.

ما خواستاریم که با گذشت چهار دهه پرونده رجوی که به دادگاه کیفری لاهه فرستاده شده باز شده و این زوج جنایت پیشه به پای میز محاکمه کشیده شوند

غفور فتاحیان انجمن نجات از فرقه ها پاريس

04 10 2021.

درخواست رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی

***

آیا نوبت دادگاه واقعی نیز فرا می رسد؟توضیحاتی بر دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین – پایان همایش پنج روزه انجمن نجات

آیا نوبت دادگاه واقعی نیز فرا می رسدآیا نوبت دادگاه واقعی نیز فرا می رسد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ارجاع-پرونده-جنایتهای-فرقه-رجوی-به-داد/

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه غفور فتاحیانغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، اول اوت 2021:… جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات اعضای شکنجه شده توسط فرقۀ رجوی و شکایات خانواده های آنها را همراه با اسناد و مدارک و حکمهای صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل دادند.در هنگام ارائه، توسط یکی از اعضای دبیرخانۀ دیوان بین المللی لاهه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد. در ادامه اعضای سابق فرقۀ رجوی شرکت کننده در تسلیم این شکایتها و مدارک در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و با نصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی را افشا کردند که مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت. ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه 

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه غفور فتاحیانسفارت آلبانی در پاریس – ملاقات و ارائه اسناد

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی 

فرقۀ جنایتکار رجوی به جای پاسخگوی به خانوادهای دردمند و پدران و مادران داغدیده در یک فرار به جلو با بی شرمی تمام همه جدا شدگان و خانواده های انها را به مرگ تهدید می کند و با برچسب های ناچسب وعناوینی که فقط شایستۀ خود رجوی و سران جنایتکار آن است همه را مامور و مزدور خطاب می کند گرچه تا الآن بر همگان روشن شده که نان مزدوری خوردن فقط و فقط شایستۀ خود رجوی و سران پوشکی و رو به موت اوست.

جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات اعضای شکنجه شده توسط فرقۀ رجوی و شکایات خانواده های آنها را همراه با اسناد و مدارک و حکمهای صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل دادند.

در هنگام ارائه، توسط یکی از اعضای دبیرخانۀ دیوان بین المللی لاهه اسناد و مدارک مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت شد.

در ادامه اعضای سابق فرقۀ رجوی شرکت کننده در تسلیم این شکایتها و مدارک در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و با نصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی را افشا کردند که مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت.

این حرکت یک اقدام بسیار بزرگ برای باز کردن پرونده جنایات مسعود رجوی و همسر تروریستش مریم قجرعضدانلو و این شکایت همراه با اسناد متقن و همچنین حکم صادره از طرف شعبۀ قضایی محاکم بین المللی بود که شاکیان آن تعداد ۴۲ نفر از اعضای سابق فرقۀ رجوی هستند که توسط دژخیمان این فرقه زندانی و شکنجه شده اند و دهها سال توسط این فرقه مورد بیگاری شبانه روزی بدون هیچگونه دستمزدی قرار گرفته اند. باید رجوی و مسئولین این جریان تروریستی در این دادگاه محاکمۀ علنی شده و به سزای اعمالشان برسند.

البته بر همگان روشن شد که ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری لاهه بزرگترین ضربه به تار و پود پوسیدۀ رجوی بود و رجوی نمی تواند با هذیان گویی و عربده کشی و برپایی شوهای مسخره و اجاره کردن لابیها از دست عدالت فراری شود؛ البته اضافه کنم که این هذیان گوییها و شوهای مسخره با لابیهای اجاره ای از عادات و شگردهای قدیمی فرقه رجوی است که هر وقت کمرش زیر فشار خانواده ها و ناراضیان خم می شود برای منحرف کردن اذهان عمومی و در رفتن از بار پاسخگویی دست به این ترفندهای سوخته و رسوا شده می زند.

رجوی و سران جنایتکار فرقه اش باید به علت طلاقهای اجباری و صدها مورد دیگر نقض حقوق بشر بویژه در عراق باید به دست عدالت سپرده شوند.

در پادگان بدنام اشرف زیر سیطره صدام حسین هیچ کسی جرأت مخالفت با خط مشی و ایدئولوژی رجوی را نداشت و کسانی که در مقابل او قد علم می کردند یا سر به نیست می شدند یا آنچنان بلایی بر سرشان می آورد که دیوانه و روانی می شد که نمونه آن علی رضا بود که بخاطر طلاق ندادن و وارد نشدن به انقلاب مریم او را برای مدتهای طولانی در یک بنگال زندانی کردند و آنقدر او را تحت فشار قرار دادند که بطور کامل روانی شده بود بطوری که برای ساعتها روبروی یک دیوار می ایستاد و با آن صحبت می کرد. این را همه نفرات اشرف دیده بودند.

درست کردن زندان و زندانی کردن بیش از هشتصد نفر از اعضای ناراضی در سال 73. 74 و سربه نیست کردن و کشتن دهها نفر که من خودم از شاهدان آن هستم نمی شود که بدون محاکمۀ بین المللی بماند و فراموش شود. در آن مدت شکنجه های وحشتناکی روی افراد توسط شکنجه گران رجوی انجام شد و این پروژه به نام پروژۀ رفع ابهام نامیده شده بود که جان دهها نفر را گرفت و صدها نفر طی آن مورد زندان و شکنجه قرار گرفتند.

همچنين بیگاری کشیدن از افراد و ایجاد برده داری در اشرف با کارهای یدی طولانی و در گرما و سرمای عراق یکی دیگر از جنایات این فرقه می باشد بطوری که یکی از مسئولین شورای رهبری می گفت آنقدر باید کار کنید که وقتی روی تخت می روید سرو ته تخت را تشخیص ندهید که بیشتر نفرات در اثر کارهای طولانی و سنگین و نبود غذای مناسب دچار بیماریهای لاعلاج شده اند.

راه اندازی عملیاتهای بدون بازگشت که معروف به عملیاتهای نامنظم و راهگشایی و سحر وو… بودند و طی آنها دهها تن کشته شدند یکی دیگر از جنایتهای رجوی است. حتی اگر کسی هم از این عملیاتها سالم برمی گشت رجوی طلبکار او می شد که چرا این فرد سالم برگشت و تا مدتها این نفر را به دلیل امنیتی زیر نظر داشتند البته این خط کاری رجوی بود که می خواست همه را به کشتن بدهد.

برگزاری نشستهای تفتیش عقاید برای سرکوب ناراضیان و ایجاد ترس و خفقان در درون تشکیلات که کسی دیگر جرات نکند که با خط و مشی رجوی ساخته مخالفت کند یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر و آزار و شکنجۀ روحی افراد بود.

همچنین ایجاد حرمسرا و برگزاری «رقص رهایی» یعنی وارد کردن زنان به رقصیدن جلوی رجوی با تن عریان و تجاوز به زنانی که برای مبارزه به اشرف آمده بودند و بارها توسط زنان جدا شده و بیرون آمده عضو شورای رهبری افشا شده است یکی دیگر از جنایتها و رذالتهای مسعود رجوی است که باید پاسخگوی آن باشد.

و دها و صدها جنایت و موارد دیگر نقض حقوق بشر که مسعود و مریم رجوی و سایر سران این فرقه در زمان زمامداری مطلق خودشان در حق هزاران نفر در عراق انجام دادند.

حال جالب است که همین فرقه جنایتکار با پولهای میلیونی نفتی صدام حسین و سرمایه گذاریهای آن و نیز اکنون با دولارهای عربستان و برخی کشورهای عربی دیگر منطقه دست به تبلیغات و شوهای پرهزینۀ گوشخراش با آوردن سیاستمداران دلاری آمریکا می زند که هدفی جز ابراز وجود ندارد. این همان فرقه ای است که صدها جنایت در عراق و تا همین امروز در آلبانی انجام داده است و گرگی است که امروز در لباس میش ظاهر شده و برای ایرانیان داخل کشور اشک تمساح می ریزد. البته همانطور که همه می دانند این فرقه آنقدر نزد ایرانیان منفور و کثیف است که کسی حاضر نیست اسمی از آن بشنود و البته دیر یا زود سران متجاوز و جنایتکار این فرقه به دست عدالت سپرده خواهند شد.

غفور فتاحیان 

انجمن نچات از فرقه ها پاریس 

01 08 2021

ارجاع پرونده جنایتهای فرقه رجوی به دادگاه لاهه و واکنشهای هیستریک این فرقه

***

همچنین:
لینک 

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق و واکنش مضحک رجوی متهم ردیف اول پرونده

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین مسعود رجویعاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، دهم مارس 2021:… نادر چپچاپ یکی دیگر از خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت از این که این فرصت به من داده شد تا از حقوق خود دفاع کنم از دادگاه سپاسگزارم. طی چهار سال که در فرقه رجوی بودم آسیب‌ های فراوانی به من وارد شد. مرا فریب دادند و از ترکیه و به طور غیرقانونی به عراق بردند. ناخن های پاهای مرا بدون بی حس کردن کشیدند و مرا در همان وضع مجبور می کردند در کارهای نظامی، خدماتی و تشکیلاتی شرکت کنم و همین کار موجب عفونت پاهایم شد. چیچاپ که هر دو پایش به دلیل عفونت قطع شده است افزود که مرا فریب دادند که در آلمان به من کار می دهند و من اصلاً دنبال این موضوعات نبودم. می گفتند مرا می کشند و در حیاط دفن می کنند و از من به عنوان شهید خود یاد می کنند، من گفتم برای مبارزه نیامدم. دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق و واکنش مضحک رجوی متهم ردیف اول پرونده 

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق و واکنش مضحک رجوی متهم ردیف اول پرونده

دادگاه بین‌المللی برای سران فرقه مجاهدین خلق واکنش مضحک متهم ردیف اول پرونده

انجمن نجات مرکز تهران، چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

عاطفه نادعلیان

خانم عاطفه نادعلیان وکیل دعاوی

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادگاهی برای رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، که تحت فریب و حبس انفرادی و شکنجه و اذیت و آزار این سازمان قرار گرفته بودند، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی و عمومی بین‌الملل تهران، با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی و سازمان های حقوق بشری و بین المللی، طی روزهای یکشنبه ۱۷ و دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ برگزار گردید.

در ابتدای جلسه روز اول، رئیس دادگاه قاضی پورمریدی ضمن اعلام رسمیت دادگاه، خواندگان پرونده که مسعود و مریم رجوی و دیگر سران فرقه رجوی بودند را یکایک معرفی نمود. رییس دادگاه گفت که این اولین بار در تاریخ کشور است که چنین دعوایی در شعبه حقوقی مطرح می‌شود. علت برگزاری دادگاه به صورت علنی این است که برای اولین بار، اشخاصی در رابطه با حبس، شکنجه، سلب حقوق اساسی و … که توسط فرقه رجوی نسبت به آن‌ها صورت گرفته مطالبه خسارات وارده و پرداخت غرامت می‌ کنند.

وی ادامه داد که از طریق کشورهای فرانسه و آلبانی که محل اقامت اعضای این فرقه است، ابلاغ بعد از ارائه دادخواست انجام شده است. نیابت مستقیماً به وزارت دادگستری آلبانی انجام شده تا ابلاغ را انجام دهند که از طریق وزارت خارجه برای آن ‌ها ارسال شده است. رئیس دادگاه گفت که ابلاغ در دی ماه ۹۹ صورت گرفته و دو ماه فرصت قانونی نیز تا انجام رسیدگی سپری شده است.

قاضی پورمریدی بیان داشت که در ابتدا اظهارات وکیل خواهان را می‌ شنویم. او از وکیل تقاضا کرد تا در خصوص داد خواست خود توضیح دهد. در ادامه توسلی، وکیل شکات پرونده، گفت که دادخواست در چند بخش تنظیم شده است،

بخش اول ماهیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک فرقه مخرب و مولفه‌ های تشکیل یک فرقه و آثار رفتار فرقه‌ ای است.

بخش دوم نیز رفتار شناسی این فرقه می باشد.

توسلی دادخواست خود را از جانب ۴۲ موکل خود به صورت مفصل و مبسوط در صحن دادگاه بیان داشت و تمامی مستندات خود را ارائه نمود. او به شرح جزئیات کامل در خصوص شکنجه ها و آسیب های جسمی و روانی که موکلین وی زمانی که در پادگان اشرف در سازمان مجاهدین خلق در عراق در زمان حاکمیت صدام حسین بودند، پرداخت و مطالبه غرامت نمود. وی افزود که خواهان‌ های این پرونده افرادی هستند که سال ‌ها مورد این آسیب و لطمات قرار گرفتند و لذا تعیین غرامت مالی هیچ وقت نمی ‌تواند عمری که از این افراد از دست رفته را برگرداند.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی پورمریدی عنوان کرد که تلاشمان این است که صحبت همه افراد را بشنویم و اگر امروز فرصت نشد فردا دادگاه را ادامه خواهیم داد. قاضی پورمریدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد که خطاب ما دادگاه‌ های بین ‌المللی، دادگاه ‌های کشورهای فرانسه و آلبانی است؛ چرا که حق این اشخاص است که بخواهند به شکایتشان رسیدگی شود و سازمان‌ های بین‌المللی باید احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.

وی در ادامه روند دادرسی از اردشیر درویشی خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. درویشی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت که حدود ۶۲ سال دارم، شخصاً در سال ۷۰ به مجاهدین خلق پیوستم؛ زمانی که وارد پادگان اشرف شدم احساسم این بود که در یک رؤیا، به میعادگاه و دنیای صداقت وارد شدم، اما بعد از حدود یک سال ‌ونیم با شناخت عمیقی که در درون تشکیلات در آنجا برای من عینی شد، متوجه شوم که اشتباه کرده‌ ام. درویشی به طور مفصل آنچه در داخل تشکیلات فرقه رجوی بر سرش آمده است را بیان کرد و به سؤالات قاضی پاسخ داد.

اردشیر درویشی دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق

اردشیر درویشی دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق

در ادامه قاضی پورمریدی از علی مرادی خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. علی مرادی بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که اهل لرستان هستم و از پرسنل کادر نیروهای مسلح بودم که با شرکت در جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای عراقی درآمدم. حدود ۹ سال در اردوگاه اسرای جنگی بودم و بعد از آتش ‌بس تحت تبلیغات به این فرقه پیوستم تا ما را از اسارت نجات دهند. علی مرادی به عنوان یکی از شاکیان به شرح آنچه که در سازمان مجاهدین خلق بر سر اعضا خصوصاً اعضای ناراضی و منتقد می آوردند پرداخت و نمونه های متعددی را در خصوص خود و سایرین بیان داشت.

در ادامه لیلا قاسمی خواهر حبیب‌الله قاسمی یکی از اعضای فرقه رجوی در جایگاه قرار گرفت و گفت که ۱۹ سال است که برادرم را ندیده ایم. وی از ۲۱ اردیبهشت ۸۱ به این فرقه پیوسته و هنوز از او خبری نداریم. او ابتدا به ترکیه و از آنجا با پاسپورت قانونی به یونان رفت، اما افرادی از جانب مسعود رجوی آن ‌ها را گول زدند و به پادگان اشرف در عراق بردند.

در ادامه صمد اسکندری دیگر خواهان این پرونده گفت که از بدو ورود به فرقه مجاهدین خلق نشست های زیاد تفتیش عقاید برگزار شد و من نیز نه راه پس داشتم و نه راه پیش؛ در سال ۶۸ زلزله ‌ای در استان زنجان پیش آمد که در آن زمان به دروغ به من گفتند خانواده ‌ات در زلزله از بین رفته است و همان فردی که این حرف را به من زد در اردیبهشت سال ۸۲ یعنی بعد از گذشت ۱۷ سال من را صدا کرد و گفت که خانواده ‌ات به ملاقاتت آمده‌اند که من به او گفتم مگر نگفتید خانواده‌ ام در زلزله جانشان را از دست داده‌ اند؟ اما وی پاسخی نداشت که به من بدهد.

فریدون ابراهیمی، محمود دشتستانی، و تعدادی دیگر از شاکیان و مطلعین به شرح درد و رنج های وارد شده بر آنان یا دیگران در سازمان مجاهدین خلق و آثار و تبعات جبران ناپذیر آن در جلسه اول دادگاه پرداختند.

این دادگاه در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس فوق العاده ای داشت. به عنوان نمونه خبرگزاری مهر با عنوان “در نخستین جلسه دادگاه اعضای سابق گروهک منافقین مطرح شد: روایت شکنجه‌های مخوف فرقه خشن/ تلاش رجوی برای نابودی خانواده ‌ها” به شرح جلسه دادگاه پرداخت. روزنامه کثیر الانتشار همشهری با درج عکس های متعدد از جلسه دادگاه مقاله ای با عنوان “اولین دادگاه رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین به سرکردگی مریم و مسعود رجوی” درج نمود. انعکاسات از اولین جلسه دادگاه سران فرقه تروریستی رجوی از صد مورد متجاوز بود.

در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست ٤٢ نفر از اعضای سابق فرقه تروریستی رجوی، رئیس دادگاه قاضی پورمریدی ضمن اعلام رسمیت جلسه از محمدرضا شمسی یکی دیگر از خواهان این پرونده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

شمسی بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که برای پیدا کردن کار در سال ٨١ به ترکیه رفتم که توسط اعضای فرقه رجوی ربوده شدم. آن ها بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت عراق در کوهستان سرگردان بودند. وی ادامه داد که دو نوبت مرا زندانی کردند؛ چند بار اعتراض کردم و مرا به زندان انداختند و شکنجه کردند. در این مدت فشارهای روحی و جسمی بر من وارد شد و بیش از سه ماه در زندان سازمان بودم و در شرایط کنونی نیز از این آسیب های وارده رنج می برم و از دادگاه تقاضای محکومیت سرکردگان فرقه رجوی را دارم.

در ادامه، نادر چپچاپ یکی دیگر از خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت از این که این فرصت به من داده شد تا از حقوق خود دفاع کنم از دادگاه سپاسگزارم. طی چهار سال که در فرقه رجوی بودم آسیب‌ های فراوانی به من وارد شد. مرا فریب دادند و از ترکیه و به طور غیرقانونی به عراق بردند. ناخن های پاهای مرا بدون بی حس کردن کشیدند و مرا در همان وضع مجبور می کردند در کارهای نظامی، خدماتی و تشکیلاتی شرکت کنم و همین کار موجب عفونت پاهایم شد. چیچاپ که هر دو پایش به دلیل عفونت قطع شده است افزود که مرا فریب دادند که در آلمان به من کار می دهند و من اصلاً دنبال این موضوعات نبودم.

می گفتند مرا می کشند و در حیاط دفن می کنند و از من به عنوان شهید خود یاد می کنند، من گفتم برای مبارزه نیامدم.

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق

نادر چپچاپ ، دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق

هادی شبانی یکی از مطلعین بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که نزدیک به ٢٠ سال در مناسبات فرقه رجوی بودم و سال ٨٣ از پادگان اشرف فرار کردم. آمده ام شهادت بدهم که همه مطالبی که عنوان شد کاملاً دقیق و درست است و من مسئول خیلی از افراد در بخش پذیرش بودم. وی اضافه کرد که زمانی که در مناسبات فرقه رجوی پا گذاشتیم همه چیزهایی که در ذهن خود بافته بودیم از بین رفت و اجازه یک بار تماس تلفنی من با خانواده ‌ام را ندادند. در ترورها فقط کشتن و ریختن خون مردم ایران مهم بود. در راهپیمایی ٢٢ بهمن قرار بود عملیات انجام دهم که خوشبختانه نشد.

محمدجواد اسدی، بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که من سه سال و نیم در اسارت فرقه رجوی و چهار سال در اسارت آمریکایی ها در عراق بودم و شاهد بودم که به دلیل کار زیاد و زخم های عمیق ناخن های چپچاپ را کشیدند که نهایتاً منجر به عفونت و قطع هر دو پا شد. وی گفت که همه افراد برای کار آمده بودند و متفق القول سر همه ما کلاه گذاشتند. زمانی که در اشرف به ما لباس نظامی دادند، ما گفتیم ما برای جنگ نیامدیم.

در ادامه فتح الله اسکندری، اکبر خباره، رمضانعلی سعیدی، ایرج صالحی، سیروس غضنفری، کمند علی عزیزی، بخشعلی علیزاده، محمدرضا گلی، لیلا کیوکان، و تعدادی دیگر به عنوان خواهان یا مطلع در جایگاه قرار گرفته و در خصوص انواع درد و رنج هایی که بر خود یا دیگران وارد آمده است شهادت دادند.

جلسه روز دوم دادگاه نیز بازتاب گسترده ای در رسانه های تصویری و صوتی و نوشتاری داشت.

پایگاه خبری مشرق با عنوان “سند جنایت می‌ خواهید؟ پاهایم را ببینید” به شرح جلسه دوم دادگاه سران فرقه رجوی پرداخت. خبرگزاری فارس نیز با عنوان “هفت روایت مستند از جنایت‌ های وحشیانه گروهک منافقین” شرح مبسوطی از دومین جلسه دادگاه همراه با تصاویر ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان “روایت خودسوزی با نفت در اردوگاه اشرف / صالحی: به ما می گفتند خونمان مال مسعود و نفس مان مال مریم رجوی است” همراه با فیلم اخبار دادگاه را منعکس نمود و شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی نیز به صورت فیلم و خبر به جلسات دادگاه پوشش خبری داد. در برخی رسانه های خارجی نیز به تشکیل دادگاه سران فرقه رجوی در تهران اشاره گردید.

اما واکنش بدون فوت وقت مسعود رجوی متهم ردیف اول این پروند قابل تأمل است. در بیانیه ای که تصویر آن با آرم ارتش آزادیبخش ملی و با امضای مسعود رجوی به تاریخ ۱۸ اسفند ۹۹ (روز جلسه دادگاه) در سایت های سازمان مجاهدین خلق درج شد مسعود رجوی به سیاق ثابت که سلاح داشت و تروریست بنامی بود صرفاً با زبان دشنام و تهدید به حذف فیزیکی، مخالفان و منتقدان و اعضای سابق فرقه خود را مخاطب قرار داد.

بیچاره مسعود رجوی گویا حافظه اش پاک شده و اکنون در توهم فرماندهی کل ارتش آزادیبخش ملی بسر می برد. باید به او یادآوری کرد که صدام حسین و ژنرال حبوش و استخبارات و تمامی دستگاه حزب بعث عراق نابود شدند و ارتش آزادیبخش ملی تسلیم و خلع سلاح شد و سازمان نظامی و تروریستی مسعود – حبوش منحل گردید و ترکی فیصل هم فاتحه وی را در میتینگ مجاهدین خلق در پاریس خواند و اکنون همسرش مریم رجوی با ارباب جدید یعنی ترکی فیصل با ارتش صفحه کلید در آلبانی مشغول خدمتگزاری هستند و حتی زحمت ترجمه و نشر بین المللی افاضات وی را هم به خود راه نمی دهند چون این ترهات صرفاً مصرف داخل تشکیلاتی برای کسانی دارد که آنان نیز در توهم گرفتارند.

عاطفه نادعلیان

دادگاه بین‌المللی سران مجاهدین خلق و واکنش مضحک رجوی متهم ردیف اول پرونده 

رسیدگی به جنایات رجوی در دادگاه بین المللی  

***

عاطفه نادعلیان: گامی فراتر از صدام حسینعاطفه نادعلیان: گامی فراتر از صدام حسین

***

همچنین: