رضا اسلامی و مالک بیت مشعل میهمانان تلویزیون مردم تی وی

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم ژانویه 2020:… آقای رضا اسلامی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – واقعیت های درون تشکیلات سازمان مجاهدین (از آرمان تا واقعیت) – در سازمان مجاهدین “خودی” و “غیرخودی” بیداد می کند. بحثی درمورد اسیران جنگی که به آنها دردرون تشکیلات “اردوگاهی” می گفتند. – هدف از مغزشویی دردرون تشکیلات –  چرا مسعودرجوی در بزنگاه ها فرارمی کند و نفرات را تنها می گذارد؟ وآقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – توضیح درمورد تماس تصویری با خانواده در ایران از آلبانی بعد از ده هاسال از طریق اسکایپ – توضیح در مورد وضعیت بیماری شدید خانم نرگس بهشتی مادر میلاد بهشتی اسیر محصور در تشکیلات فرقه رجوی در آلبانی – ترس و وحشت تشکیلات فرقه رجوی از تماس خانواده ها با افراد درون سازمان – چرا آلبانی به خانواده های اعضای سازمان مجاهدین ویزا نمی دهد؟ صحبت کردند. رضا اسلامی و مالک بیت مشعل میهمانان تلویزیون مردم تی وی