رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!

رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!

فریدون اورموی، نیم نگاه، پنجم دسامبر 2014:…  درجواب این برادر مجاهد؟! باید گفت که وقت ات را برباد داده و گذاشته ای که تخم کین ونفرت برقلب وروح ات پاشیده شود! تغییر نام شورای رهبری به شورای مرکزی و با استفاده از همان افراد که کاری است از روی بیکاری و جای تبریک ندارد! دیگر اینکه این شورای رهبری قبلی و شورای مرکزی فعلی هزارنفره ، قبلا چه تصمیمات مستقلی گرفته اند که حالا …

زهره اخیانی شکنجه گر رجویحامد صرافپور: انتخاب “شورای مرکزی” بازی جدید مریم رجوی برای سرگرم کردن ساکنان لیبرتی

التماس رجوی به نیروهانگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

لینک به منبع

رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!

به هر طرز تفکر و شخصیت و جریان منفی و میرنده هم که نگاه کنیم، وجود طرفداران با یا بی جیره و مواجب دراطراف آنرا ولو بصورت کم تعداد مشاهده خواهیم کرد.

مثلا شیطان که سیری بسوی شرمطلق شدن دارد ، اوهم بی یار و یاور نیست و مریدان و گوش به فرمانانی دارد و از این جهت است که با هیچ دلیل محکمی نمیتوان نادرستی این نظر ارائه شده را به ثبوت رسانید.

رجوی و فرقه ی تحت امرش نیز شامل قانونی هستند که فوقا عرضه شد!

جریان از این قرار است که رجوی درآستانه ی هرچه بدتر شدن شرایط اش و اینکه خوف آن دارد که شروع این انتقال های نوکران و اسیرانش به خارج از عراق ، بقیه ی پنبه های رشته شده اش نیز تبدیل به کلاف گردد ، عاشورای حسینی را بهانه کرد که ضمن سوء استفاده از اعتبار بزرگ این روز ، متن بلند بالای صوتی را منتشر نموده و ضمن تلاش برای استفاده ازاحساساتی که دراین نوع ایام به سراغ شیعیان میآید ، کمپ نشینان لیبرتی عراق را کمی تحت تاثیر قرار داده و نگذارد آنها برای مدت کمی هم که شده ، به تحلیل قول و وعده های بی سرانجام و دروغین سه دهه ای او پرداخته و زودتر متوجه شوند که هیچ کدام عملی نشده و این عمر آنها بوده که تلف شده ودستآورد مثبتی برایشان نداشته و نتیجه آن شود که در این نقل و انتقالات به خارج از عراق ، تصمیم عاقلانه ای برای گذراندن بقیه ی زندگی خود بگیرند!

این پیام هیستریکی مسعود رجوی ، با وجود اینکه بازتابی درجامعه نداشت ، اما با واکنش کسانی که انس الفتی با این باند داشته و سرانجام نیز این مراودات و مریدت ها را قطع کرده و زندگی تازه ای را آغاز کردند و نیز اعضای خانواده هایی که با کشته و یا اسیر شدن فرد یا افرادی از اعضایش در رنجند ، مواجه شد که ما نوشته های قابل تامل آنها در وبسایت ها را مشاهده کردیم وبعنوان مثال میتوان به نوشته ای در لینک زیر مراجعه کرد:

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=20044#.VH6ghtKUe1w

درابعاد کوچکتر وطرف دیگر قضیه نیز کسانی پیدا شدند که درحکم عمله ی شیطان به استقبال ازاین ترهات رجوی رفته وبه به و چه چه هایی دراین مورد گفته اند.

آقای سینا دشتی یکی از عواملی بود که درظن خود برای رکلام (تبلیغ ) نظریات رجوی (بازنده در یک قمار بزرگ ) وارد میدان شده و نوشته ای با نام ” بحران در مصاف با بالندگى – ولایت در مقابل مقاومت ” ، دروبسایت همبستگی ؟! ملی منتشر کرده که طی آن آمده است:

” چندین و چند بار به سخنرانى أقاى مسعود رجوى، خطاب به رزمندگان قهرمان در لیبرتى که تحت عنوان “عهد پرچم در لیبرتى” از سیماى آزادى پخش شد، گوش کرده ام. آقاى رجوى، با تبریک به مناسبت تشکیل شوراى مرکزى جدید سازمان مجاهدین خلق که از هزار زن انقلابى مجاهد خلق، تشکیل شده است، از شروع “روزگار گسترش و قدم به جلو” واز “زنان ذیصلاح انقلابى” گفت، آنانى که بعد از سر گذراندن دوران دوازده ساله ى بعد از بمباران و شرایط اشرف و لیبرتى “خودشان را به همه ثابت کرده اند”.

درجواب این برادر مجاهد؟! باید گفت که وقت ات را برباد داده و گذاشته ای که تخم کین ونفرت برقلب وروح ات پاشیده شود!

تغییر نام شورای رهبری به شورای مرکزی و با استفاده از همان افراد که کاری است از روی بیکاری و جای تبریک ندارد!

دیگر اینکه این شورای رهبری قبلی و شورای مرکزی فعلی هزارنفره ، قبلا چه تصمیمات مستقلی گرفته اند که حالا هم باید بگیرند؟!

اگر این شورای زنانه ی تحت رهبری مردانه ی مسعود رجوی ، قدرت واختیاراتی داشت ، کمترین کاری که میکرد، به نقد کشیدن اعمال جنایت کارانه ی رجوی و اخراج او ازمناسبات بود که درماهیت وجودی اش نبود و نکرد!

هزار عضو رهبری به چه کار یک سازمان با اعضا وطرفداران سه هزارنفری میآید؟ آیا این شورا همان کمیته ی مرکزی است؟ اگر آری ، به این سئوال که رسم متداول احزاب وجریان های سیاسی انتخاب کمیته ی مرکزی ازطرف کنگره – بعنوان منتخبین تک تک اعضا- وبا رای مخفی و حتی حضور نمایندگان احزاب دیگر انجام میگیرد، دراین انتخاب؟! اجرا شد؟!

اگر شد که نشد!، چرا هیچیک از مردان بعنوان اکثریت اعضای تشکیلات در این شورای مرکزی عضویت نیافتند؟ که تئوری عجیب وغریب وشیطنت آمیز رجوی دال براینکه تشکیلات فرقه ی رجوی باید بصورت “زن سالارانه” اداره شود؟

اگر “مرد سالاری” بد است چرا زن سالاری خوب است ؟ وانگهی مگر زن سالاری مربوط به دوران تاریخی شکار و کشاورزی ابتدائی نبود که ازعمر آن دوران هزارها سال گذشته است؟

شما چگونه میتوانید یک مناسبات چند هزار سال پیش را در دوران ما که مدرنیته اش مینامیم ، پیاده کنید؟! ارتجاع چیزی غیر از این است و مرتجعی که سعی در برقراری این روابط دارد؟

البته من برای پاسخ دادن به شبهات ممکن به این مسائل ومناسبات تاریخی وارد شدم وگرنه اظهر و من الشمس است که رجوی نه تنها جریان ” زن سالاری” را برقرار نکرده ، بلکه ازاین زنان هموطن وگرفتار ما درراستای سرکوب مردان وخود زنان سوء استفاده کرده و این زنان عضو شورای رهبری یا مرکزی ، نهایت دست آوردشان احراز شغل ناشریف “خبرچینی” برعلیه مردان و خودشان و بدتر، تبدیل شدن شان به بردگان جنسی بوده است!

خانم نسرین ابراهیمی، دختر ۱۴ ساله ای که به ظن خود برای کسب برابری حقوق زن ومرد به سازمان پیوسته و درآستانه ی ۲۴ سالگی ماهیت این سراب فریبنده ای بنام مجاهدین خلق را دریافته و موفق به ترک این تشکیلات شده، در مصاحبه هایش با وبسایت “نیم نگاه” به این موضوع تاکید خاص دارد که زنان بخاطر اطلاق این القاب بدانها، بشدت مورد نفرت مردان تشکیلات قرار داشته و حتی در مراحلی این خشم خود را بصورت برخورد های فیزیکی و… شبانه برعلیه زنان مسئول و بی اختیار که آموزش دیده و مغزشویی شده اند که فقط خشونت بخرج دهند و مجیز گوی رجوی باشند، بروز داده اند!

نتیجه گیری هوشمندانه ی این خواهر جفادیده آنست که رجوی ابدا مایل نیست که افراد، روابط دوستانه وانسانی تری باهم داشته باشند و یک دفعه هوس اتحاد و همدلی به سرشان نزده و رجوی را به بازی نگیرند!

بدین ترتیب ، سیاست ” تفرقه بیانداز وحکومت کن ” در سرلوحه ی برنامه های رجوی قراردارد که مطابق با عملکرد حکومت های فاسد است و در تضاد کامل با رویه ی سازمان های انقلابی و دموکراتیک است که رشد عواطف متقابل و تعمیق دوستی ها بین اعضای سازمان و حزب در آنها توصیه میشود!

آقای دشتی، چه قدمی به جلو را دراین اعمال رجوی مشاهده کردید که اینگونه با دمتان گردو می شکنید؟

آقای سینا دشتی به نوشته ی خود چنین ادامه میدهد:

” به عنوان یک هوادار مقاومت بسیار میتوان از صداى شنیدن معلم نسل انقلاب بال و پر گشود، نیرو گرفت و خوشحال شد و نگاهدارى شیر همیشه بیدار را از خداوند متعال، جویا شد… “

جواب این سخنان آسان است: آقای محترم! این معلم انقلاب سر از تجاوز کردن به شاگردان وهمکاران خود درآورد ودلیل بال و پر در آوردن شما هیچ منطقی را یدک نمی کشد جز اینکه توصیه ی مراجعه به روانپزشک را برایتان بکنم! لطفا باین توصیه ی یک هموطن خیراندیش خود که زحمت چندانی هم ندارد، توجه کنید که ضرر نخواهید کرد!

نوشته با شعارهای فارغ از هرگونه احساس مسئولیت انسانی دربرابر هزاران لیبرتی نشین اسیر چنین ادامه داده میشود:

“…. مجاهدین جدى هستند و با تلاش مافوق تصور اعضاء و هوادارانشان ، نشان داده اند که غیرممکن ها را ممکن کرده اند. شاهد بسیار ملموس و عیان این ادعا، در هم کوبیدن لیست تروریستى امریکا و اروپا و اخیراً پایان یافتن پرونده ى قضائى فرانسه علیه مقاومت ایران است “.

مجاهدین فعلی چیزی جز یک روبات برنامه ریزی شده توسط رجوی ، نیستند. آنها اجازه ی تفکر آزاد و تولید خلاقیت ندارند و اگر فکر میکنید پیشرفتی در کار بوده که نبوده ، آنرا به حساب شخص رجوی و طرز استفاده اش از این انسان نمایان روباتی شده بگذارید!

اطلاق تروریست به یک جریان و یا کشور و برداشتن بعدی این صفت ازآن ، کار همیشگی دنیای سلطه گر بوده و طبق منافع شان عمل میکنند و ازنظر منطق انسانی و حق وعدالت ، عملی چندان جدی بشمار نمیآید و من به شخصه نه اهمیتی به اطلاق این صفت بر فرقه رجوی دادم و نه برداشتن این صفت را جدی وکارساز دانستم!

این محک تجربه ی یک خلق است که نشان میدهد که چه جریانی تروریست، ضد مردمی و یا مردمی بوده و یا هست!

درادامه میخوانیم:

” حتى در دولت أقاى اوباما که تمامى حیثیت سیاسى خود را در گرو توافق اتمى با رژیم قرار داده است، با نوعى از بحران مواجه هستیم که استعفاى وزیر دفاع و فاصله گیرى علنى چهره هاى مشهور و مطرح دموکرات از رییس جمهور اوباما و از دست دادن کنترل سنا، وجوه مختلف این درهم ریختگى و بیحوصلگى سیاسى در مقابل سیاست عقیم اوباما، را نشان میدهد “.

خوب! ازابتدا معلوم بود و شماهم عملا نشان دادید که چه علاقه ای به جمهوریخواهان دارند که دراین مورد با تمایلات محمدرضا شاه مو نمیزند! اومعجزه ای ازاین دخیل بستن دریافت نکرد و شما نیز نخواهید کرد!

اما شخصا با نظر خردمندانی که معتقدند که نظام آمریکا توسط دولت درسایه اداره میشود و این دولت حافظ منافع اقلیت یک درصدی صاحب ثروت آمریکا می باشد و این دوحزب درحکم یک حزب با دوجناح راست درخدمت این دولت درسایه است ، موافقم والبته تضادهایی میتواند وجود داشته باشد که مسلما آنتاگونیستی “غیر قابل حل” نیستند!

هموطن شیفته ی مسعود رجوی خودشیفته ی من!

اوباما با صلاحدید این دولت سایه برسر کار آمد تا بحران مهلک آمریکا را سر وسامانی بدهد که بعد ازانجام مختصر کارهایی بنفع مردم فرودست ، ترمزش کشیده شد وتنها تن به افزایش ۴۰۰% بودجه ی نظامی داده و بانک های خصوصی مربوط به این یک درصدی ها را با تزریق پول بیت المال از افلاس کامل نجات داد ونهایتا نتوانست درمقابل نئوکان های مورد ستایش شما مقاومت کرده وبه سرو سامان دادن وضع اسفناک بیمه ی خدمات درمانی ۵۰ میلیون نفر آمریکائی موفق شود.

او که یک محافظه کار بود، تقریبا بطور کامل تسلیم نئوکان ها ” نومحافظه کاران جنگ افروز” شد که از نتایج منفی این تسلیم طلبی ، تظاهرات مکرر صدها هزارنفری مردم آمریکا در دهها شهر این کشور بود!

درمورد استعفای وزیر دفاع محافظه کار آمریکا، خوب توجیه نشده اید: او براثر فشار نئوکان ها ( ازجمله سناتور مک کین – دوست محبوب شما و صهیونیست ها ) برکنار شد تا دیگران حساب دستشان آمده و بدانند که نباید “مماشات” کرد و سرکوب بیشتری از مردم اقصی نقاط جهان بکنند!

درکنار تکرار شعارهای خسته کننده که من نخواستم خوانندگان خود را با نقل آنها خسته نمایم ، سخنان سینا دشتی چنین ادامه می یابد:

” اما هجوم بى وقفه ى دشمن ضد بشرى، سیاستهاى استعمارى رادیو هاى معلوم الحالی مثل بى بى سى بخش فارسى، صداى امریکا و امثالهم در مسکوت گذاشتن، تحریف کردن و دروغ مشخص در مورد مجاهدین، بیانگر ترس مشترک رژیم و دستگاه مماشات گران بین المللى از اعتراف به قدرت و نفوذ مجاهدین صورت میگیرد “.

بازهم تهدید دنیای غرب است تا با انگ خوردن ” مماشات گری” ترسیده و توجه بیشتری به مجاهدین خلق بنمایند. حرفی که هر قلم بدست فرقه ی رجوی تا آنرا مطرح نکند، خوابش نمیآید.

اما عجیب اینکه ماهم گلایه هایی شبیه شما از این رسانه های نظام سلطه گر داریم که درتضاد با گلایه های شماست! کدامیک محق تریم؟ رسانه هایی که مدام درخدمت ” سرهنگ سناتورها ی شبیه جان مک کین محبوب شما” بوده و بنفع شما عمل میکنند چرا باید مورد انتقاد شما باشند؟ زیاده روی نمیکنید، همانطور که خاص گروه ها و دستجات انحصارطلب و فرقوی است؟!

نوشته ام را با گفتن اینکه ، این نورسیده مجاهد ما در داشتن رو با سنگ پای قزوین دست به رقابتی نفس گیر زده پایان داده و برای همه ی انسان ها داشتن عقل سالم را آرزو میکنم!

Sina Dashti Matn

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14393

کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان، دیگر چه صیغه ایست؟

فریدون اورموی، نیم نگاه، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۴:…  خشونتی سبعانه تر از خشونت های شما در مورد زنان ، اقلا در تاریخ معاصر ایران وجود ندارد! این ملاها نبودند که با طلاق های اجباری بچه های بیگناه اعضای مجاهدین را از پدر و مادرهایشان جدا کردند و … اصلا درقوانین ایران – علیرغم کاستی های زیاد ی که دارد- کسی حق صدور طلاق اجباری برای غیر را ندارد واگربفرض فردی پیدا شد که خود را صاحب…

دانایی فر کمپ اشرف 2دیدار سفیر ایران در عراق از کمپ اشرف / سرفصلی جدید در وضعیت سازمان مجاهدین

رومین نادال علیه مجاهدین خلق فرقه رجویسخنگوی وزارت خارجه فرانسه: این گروه (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) بشدت غیردموکراتیک و خشن است

لینک به منبع

کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان، دیگر چه صیغه ایست؟

کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان ، دیگر چه صیغه ایست؟ششم آذر ماه ۱۳۹۳ شمسی

تا به کی با پول این یک مشت خلق گرسنه

صبح عید و عصر جشن و شب چراغانی کنند؟!

البته اینطور نیست که پول های کلان صرف شده برای انواع کنفرانس ها ، اجلاس، میتینگها، تظاهرات خیابانی ، پارتی ها وشب نشینی های مجلل و “هزار و یک شب گونه” خانم مریم رجوی همراه با بذل وبخشش هایی که دراین موارد میشود، مستقیما از جیب ” خلق یا خلق های گرسنه ” در بیآید بلکه این پولها بطورغیرمستقیم واز محل غارت کشورهای فقیر وخلق های گرسنه ی آنان توسط اربابان متعدد فرقه رجوی است که تامین شده و اینگونه سخاوتمندانه ولخرجی میشود!

هم مفت وساده بدست آمدن این پول ها وهم نیاز مریم رجوی به خودنمائی وعقده گشائی که به عادت ثانویه ی او تبدیل شده ، راه اینگونه ریخت وپاش ها را کاملا باز کرده است!

هنوزمیز وصندلی ها و ظروف مهمانی شاهانه برای پارلمانترهای اسبق وسابق انگلستان و …، کاملا جمع نشده که کنفرانسی دیگر بنام ” کنفرانس منتخبان فرانسه ” که گویا ازطرف «کمیته شهرداران فرانسوی در دفاع از اشرفیان» تدارک شده برگزار گردیده است!

البته به خانم مریم رجوی که عادت کرده امورش غیر از ترتیب پارتی های آنچنانی نگذرد، انتقادی نمیتوان کرد که وقتی سنگ وگنجشک مفت دراختیار دارد چرا ازهوسرانی هایش دست بکشد!

اما عجیب این است که این زندانیان لیبرتی و گماشتگان اورسورواز چگونه قبول میکنند که با تحمل مشقاتی که خود بدان معترفند، شاهد این مهمانی ها و خوشگذرانی های مریم خانم باشند؟

سکوت درمقابل این مراسم افسانه ای و حتی تایید این ولخرجی ها تنها ازطرف کسانی میتواند پذیرفته باشد که قبول کند که اسارتگاه لیبرتی درحکم “رزمگه لیبرتی” میباشد!

با این مقدمه وقت آن رسیده است که به سخنان گهر بار این خانم – که بعضا در مطبوعات آنچنانی غرب بنوعی بانوی اول ایران هم نامیده میشود- نگاهی بیاندازیم:

“مریم رجوی، روز سه‌شنبه ۴آذر (۲۵نوامبر) در کنفرانسی زیر عنوان «منتخبان فرانسه علیه افراطیگری مذهبی و همبسته با مقاومت» که در شهرداری منطقه ۲ پاریس برگزار شد، گفت: تمدید هفت ماهه مذاکرات اتمی فرصت بیشتری را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا صلح و امنیت منطقه و جهان را بر لبه یک پرتگاه خطرناک برساند “.

خانم محترمه! امنیت منطقه قبلا با حمله ی آمریکا و متحدینش ها افغانستان ، عراق ، لیبی، سوریه و… باندازه ی کافی خطرناک شده است واحتیاجی به اضافه کردن نام ایران براین لیست تجاوزگران نیست! وانگهی چرا شما خیال میکنید که تمدید مدت مذاکرات ( توافق گام به گام ) خطرناک است وآیا سران قدرت های بزرگ واصلی جهانی باندازه ی شما نمی فهمند؟

شما میدانید اینطوری نیست ودرعوض ما میدانیم که مواضع شما همسو با صهیونیزم جهانی و دولت اشغالگر اسرائیل است که اگر اوضاع اقتضا کند، با یک چشم غره ی تصمیم گیران اصلی و پشت پرده ی نظام حاکم بر آمریکا جرات آب خوردن هم ندارد و بنابراین شما تخم مرغ هایتان را بدجوری دریک سبد وآنهم سبد نامطمئن قرارداده اید!

به اظهارنظز عجیب وغریب مریم خانم توجه کنید:

“دست نیافتن به توافق پس از یک سال مذاکره نشانگر آن است که رژیم ایران آن قدر ضعیف است که به‌رغم امتیازهای ناموجه غرب، قادر به دست کشیدن از پروژه بمب اتمی نیست. این شکنندگی پس از برکناری مالکی، نفر تحت الحمایه‌اش در عراق، مضاعف شده است “.

رجوی خاطرنشان کرد: سنگ بنای شکست دور جدید مذاکرات اتمی «کوتاه آمدن غرب از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل‌متحد در سال گذشته بود».. وی افزود: وجه دیگر این رویکرد به‌غایت ضعیف، سکوت شرم‌آور نسبت به نقض هولناک حقوق‌بشر ایران و دخالتهای جنایتکارانه این رژیم در منطقه است سکوت دولتها سرنوشت مردم ایران و ملتهای منطقه را قربانی کرده است.

عجب! پس برداشتن پاره ای از تحریم های ظالمانه نشانگر ضعف ایران است وایران اینقدر ضعیف است که قادر به دست کشیدن از پروژه ی اتمی نیست و وضع عراق هم سبب شده که ما کماکان دنبال پروژه های اتمی باشیم؟!

آیا این مریم خانم است که یاوه سرایی میکند ویا این فریدون اورموی است که دارد خواب میبیند؟

پس تمامی تحقیقات هسته ای از طرف کشورهای قدرتمند بدلیل ضعف آنهاست و کشورهایی مانند بورکینا فاسو که این عمل قبیح را انجام نمیدهند ، قدرتمندترند؟؟!!

بنظر شما چه کاردیگری میتوانستند در رابطه با حقوق بشر بکنند که ضعیف عمل کردند؟! اینها که خود اهل این کارها نیستند و بلدند تنها بنام حقوق بشر بر سر مردم کشورهای پیرامونی بمب بریزند ، باید با ایران هم همین کار را میکردند که نکردند و درست تر اینکه نتوانستند بکنند؟؟ یا اینکه مردم ایران را درتحریم شدید تر ازاین قرار میدادند که چرا حقوق بشری شان پایمال می شود؟!

همچنین:

«اجرای بی‌کم و کاست قطعنامه‌های شورای امنیت، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و بازرسیهای سرزده بین‌المللی از کلیه مراکز و سایتهای مشکوک تنها راه دور کردن رژیم ایران از بمب اتمی است. این بدون یک سیاست قاطع که متضمن تحریمهای همه‌جانبه باشد امکانپذیر نیست. از طرف دیگر این سیاست باید خواست مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت بشناسد».

بنظر شما چه قسمتی از قطعنامه های شورای امنیت اجرا نشده و کاستی های موجود کدامند؟

آیا کشوری بنام ژاپن بعنوان یکی از عاملین کشتار جنگ جهانی دوم که حتی درمورد داشتن ارتش منظم مورد تنبیه سازمان ملل متحد قرار دارد و با این حال تحقیقات گسترده ی هسته ای هم انجام میدهد که ازنظر شورای امنیت نباید انجام بدهد، شامل این بازرسی های سرزده میشود؟

آیا توجه ندارید که ما بعنوان “پل پیروزی” جنگ برعلیه فاشیزم اروپایی هیتلر، ابدا شامل مقرراتی نیستیم که درمورد ژاپن وآلمان وجود دارد؟ وآیا میخواهید مقرراتی را که بر علیه این دو کشور محکوم شده اجرا نمی شود، درمورد ما اجرا شود؟ مگر ما جزء بانیان سازمان ملل متحد نیستیم ونقش بزرگی در شکست فاشیزم نداشتیم؟

درحالی که شرکت مردم درانتخابات مختلف نشان می دهد که آنها علاج دردهای خود را دراتخاذ این روش های مسالمت جویانه میدانند، دیگران چه حقی برای برسمیت شناختن جریانی مانند شما بجای حکومت قانونی دارند؟ مسلما که ندارند! پس شما میخواهید که آنها قهرا این کار را به قیمت ویرانی کشور ما بکنند درحالی که می بینید توازن نیروی مدام تغییر یابنده برعلیه نظام تک قطبی ، درراستای برآوردن این نیت ضدمردمی و ضد ملی شما نیست!

سخنان این بانوی اول فرقه ی رجوی چنین ادامه می یابد:

” رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران «داعش» را محصول حمایت ملاها از بشار اسد و مالکی و نتیجه سیاستهای فرقه‌گرایانه، سرکوب و به حاشیه راندن بخش بزرگی از جمعیت عراق و سوریه خواند که توسط مالکی و بشار اسد به دستور ملاهای حاکم بر ایران صورت گرفته است “.

ابدا اینطور نیست! داعش که همان القاعده ی پیشین عراقی باشد ، درسایه ی ناامنی های ناشی از تجاوز آمریکا به عراق بوجود آمد ودر جریان تکه پاره کردن لیبی به سلاح ها وپول بیشتری دست یافته وقدرتمند ترشد وبه سوریه رفت وبا کمک سایر تکفیری ها و ارتش آزاد سوریه نیروی بیشتری گرفت و چنانکه رسم مستبدین است ، با کنار زدن آنها ویا جلب وجذب نیروهایشان به قدرت اصلی تبدیل شد و به عراق حمله کرد و تنها زمانی مورد غضب قرار گرفت که هوس چاه های نفت کردستان عراق را کرد که دردست شرکت های چند ملیتی بود واین احمق ها نمیدانستند که حفظ منافع شرکت های نفتی و اسلحه سازی وظیفه ی اصلی دولت آمریکا درهر زمان ومکان است!

خانم رجوی ادامه می دهد:

” خانم رجوی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان به زنان آزاده ایران که در مقابل بربریت ملاها مقاومت می‌کنند، درود فرستاد و گفت: پاسخ ملایان به نارضایتیها و اعتراضات فزاینده مردم، سرکوب وحشیانه به‌ویژه علیه زنان و دختران بیدفاع، اعدام در ملأعام و اعدامهای هر هشت ساعت یک بار است.. این امر اثباتگر این حقیقت است که حسن روحانی رئیس‌جمهور این رژیم حتی در تظاهر به اعتدال هم شکست خورده است “.

خشونتی سبعانه تر از خشونت های شما در مورد زنان ، اقلا در تاریخ معاصر ایران وجود ندارد! این ملاها نبودند که با طلاق های اجباری بچه های بیگناه اعضای مجاهدین را از پدر و مادرهایشان جدا کردند و … اصلا درقوانین ایران – علیرغم کاستی های زیاد ی که دارد- کسی حق صدور طلاق اجباری برای غیر را ندارد واگربفرض فردی پیدا شد که خود را صاحب جنین صلاحیتی دید، دستورش ابدا مورد قبول مردم قرار نمیگیرد.

هیچ قانونی درایران ازحق حرامسراداری دفاع نمیکند وابدا در مخیله ی ما که دراینجا زندگی میکنیم خطور نمیکند که مسئولی پیدا شود و با طلاق دادن زنان اطرافیانش، همه ی آنها را تصاحب نماید وبنابراین شما بعنوان حرمسرادار ارشد، حق دفاع از حقوق زنان را نمیتوانید داشته باشید که کارنامه ی تان دراین مورد بشدت سیاه وشرم آور است.

***

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

جولان منافقین (فرقه رجوی) در باتلاق اسید پاشی
قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که به دستور مریم رجوی خود را ناقص کردند

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

تلویزیون فرانس۲۴؛سروکله مجاهدین دوباره در ویلپن پیدا شد!

همچنین:

ای کاش که این “نکیسا بامداد” فرقه پرست، کمی جوانتر بود …

نکیسا بامدادفریدون اورموی، نیم نگاه، بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۴:…  این خانم محترمه در توسل به جادو و جنبل دریافته که این ایران است که مذاکرات را کش می دهد؟! کشوری که ۱۵۰میلیارد دلار پول بی زبانش دست این وآن دولت است ، برای چه منظوری باید بخواهد با کش دادن عمدی مذاکرات ، باین پول خود ن

با اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

فریدون اورموی، نیم نگاه، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۴:… برای آشنائی هرچه بیشتر نسل جوان ایران با سیمای این قهرمان ملی ایران ، خواندن کتاب های تاریخ مشروطیت و دو کتاب رمان ” تبریز مه آلود “ و “حماسه ی ستار خان” ، ضروری ترین راهی است که باید انجام دهند. اینجانب با وجود اینکه نوشته ها

آشفتگی در مواضع سران فرقه رجوی ـ این نوشته با نظرات مهرداد هرسینی متضاد است!

مجاهدین خلق فرقه رجوی لابی اسرائیلفریدون اورموی، نیم نگاه، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  چه چیزی دراین مذاکرات میبنید که قادر به بیان آن نیستید واین مسئله شما را آشفته ودلواپس میکند؟ نکند در صدد استتار آنچه را میدانید و ملاحظه میکنید که این روند بنفع شما نیست بوده و ای

اثبات درستی صورت مسئله و سپس ارائه راه حل های آن!

گزارش کمپ لیبرتی 1فریدون اورموی، نیم نگاه، دوم نوامبر ۲۰۱۴: …  دراین مورد فقط میتوان از این سینه چاکان مسعود رجوی بوالهوس پرسید که شما که قول برقراری حکومت دموکراتیک اسلامی را بما داده اید وبرای عوامفریبی هم که شده پسوند ” اسلامی” را همواره باخود حمل میکنید، دربرخورد با جرایمی که شمه ای ازآن را