رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

خلیل انصاریان - رمالی جدید رجویخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هفتم ژوئیه 2021:… همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند! عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند. رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء 

خلیل انصاریان - رمالی جدید رجویخلیل انصاریان: افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام

 آقای خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 25.07.2021

طبعا همه از شیادی وحیله گری سران فرقه منحوس  رجوی مطلع هستیداما این یکی دیگر نوبراست و به عقل جن هم نمی رسید اما ببین این فرقه تا کجا رفته که شیطان راهم درس می دهد.

اما موضوع چیست ؟ در شرایط فعلی تعداد زیادی  از افراد درخواست جدایی از فرقه را داده اندو  رمالان فرقه بدنبال راه چاره و با شامورتی بازی و شیادی ودغل کاری تمام عیار ترفند جدیدی را از استین رمالی خویش بیرون کشیده اند.

طرح رمالی جدید بدینقرار است که  با یکی از اعضاء نگون بخت هماهنگ می کنند که بمدت یکروز از مناسبات خارج بشود وبه او می گویند: فردای روز بعد ما یک خودرو برایت می فرستیم که تو را به قرارگاه اشرف ۳ برگرداند . وقتی به قرارگاه برگشتی بگو که وضعیت بیرون خیلی خراب است ونفرات جدا شده دارند از گرسنگی آشغال گردی می کنند وما یحتاج روزانه خود را از سطلهای آشغال دانی کنار خیابان جمع آوری میکنند! زندگی بیرون تهوع آور است وبرای ما یک دقیقه قابل تحمل نیست. با تاکید بگو من ۲۴ ساعت زندگی خارج از مناسبات را چک کردم! هیچ جای دنیا مثل داخل مناسبات نیست. با این ترفتد یکسری چرندیات به خورد اعضای نگون بخت می دهند.

همچنین به عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات هم گفته می شود حق خریدن گوشی را هم نداری ونباید با خانواده هم تماس بگیری. جل الخالق!

پس از توجیهات مفصل وکامل با سناریو از پیش تعیین شده عضو را بیرون می آورند و او را تحویل یکی ازجاسوسان دفتر میدهند که بتواند لحظه لحظه گزارش بدهد .

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند!

عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند.

پس از اینکه وارد قرارگاه می شود تعدادی از مسئولین ، او را به محلی دور از انظار دیگر نفرات می برند و بازهم بیشتر وبیشتر توجیه  می کنند( توجیه برخورد و ریل داستان سرایی برای اعضاء) و به او می گویند تو باید در یک نشست بزرگ صحبت کنی ودرک ودریافت هایت را از خارج مناسبات  طبق توجیهاتی که الان شدی  به نفرات منتقل کنی و نفرات مسئله دار را از جدا شدن منصرف کنی.  در این نشست ها بگو که همه جدا شده ها که در تیرانا هستند همه پشیمان هستند وچندین بار در خواست برگشت نوشته اند ولی سازمان موافقت نکرده است .

روز بعد از نشست بزرگی برگزار می شود وعضو برگشتی با سناریو از پیش تعیین شده برای نفرات صحبت می کند که بیرون فلان است وفلان است و کسی بفکر جدا شدن نباشد!

البته این حرفها بگوش هیچکس فرو نمی رود وهمه نفرات متوجه حیله گری وشالاتانیزم سیاسی مسئولین می شوند نتیجه گیری اینست که قبل از ویلپنت کسی از اعضاء بفکر جدا شدن نباشد وبا حقه وکلک ویا بازور هم که شده نفرات را چند صباحی در تشکیلات پوسیده فرقه نگه دارند.

لینک به منبع

جداشدگان از مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید 

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء 

***

Maryam Rajavi Albania EU Open Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-فیل-موسسان-پنجم/

چرا رجوی این موقع فیل موسسان پنجم را هوا کرد

خلیل انصاریان - رجوی و فیل موسسان پنجمخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هفتم ژوئن 2021:… برای موسسان به اصطلاح دوم همه نفرات را در آپارتمانی در بغداد بنام معصومی بمدت یکماه زندانی کردند و رجوی به همه گفت شما بی لیا قت هستید وارتش آزادیخش منحل است وبروید پی کارتان که تعدادی آدم از پیش مشخص شده پشت میکرفون رفته وبا گریه وزاری نه اینکار را نکنید وتعهد میدهیم که بچه های خوبی برای شما باشیم!! رجوی با شامورتی بازی وحقه بازی از همه یک برگه تعهد نامه گرفت و مجدداتاسیس ارتش باصطلاح دوم را اعلام کرد. نتیجه این ابداع ، نشست عملیات جاری بود وبا اهرم عملیات جاری همه ناراضیان ومعترضین را سرکوب کردند وهیچکس حق نفس کشیدن نداشت . در رابطه با موسسان سوم خوب است اشاره ای بکنم بعد از اینکه نیروهای امریکایی سلاحهای فرقه را گرفتند تعداد زیادی از اعضاء معترض وناراضی بودند که در آن ایام روزی بیش از ۲۰ نفر فرار می کردند وخود را به نیروهای آمریکایی تحویل میدادند تا از جهنم تشکیلات رجوی آزاد شوند. چرا رجوی این موقع فیل موسسان پنجم را هوا کرد 

خلیل انصاریان - رجوی و فیل موسسان پنجمخیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

چرا رجوی این موقع فیل موسسان پنجم را هوا کرد 

موسسان دوم سوم و چهارم و پنجم همه ابداع خود رجوی بود

خلیل انصاریان

آقای خلیل انصاریان

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 25.06.2021

بهتر است درشروع تاریخه ای از موسسان قبلی را اشاره ای بکنیم

همه نشستهای موسسان درست در زمان هایی بود که اجبارات و اتفاقات مثل طلاق ، خلع سلاح ،از دست دادن اشرف وانتقال به لیبرتی مثل لیست گذاری و غیره… که همه اشتباهات خط وخطوط و گندگاری تصمیمات خود مسعودرجوی بود که تعدادی از اعضاء در سازمان مساله دار شده بودند و عملا نشستهای مسئولین فرقه جواب نمیداد و مسعودرجوی برای اینکه هم  روحیه ای به اعضاء بدهد و به اونا القاء کند که شما با بقیه فرق دارید و یک تعهد آسمانی دارید و با همه افراد جهان فرق دارید با کلی تعریف وتمجید ، باید یک کاری کنید  موسسان را راه می انداخت!

برای موسسان به اصطلاح دوم همه نفرات را در آپارتمانی در بغداد بنام معصومی بمدت یکماه زندانی کردند و رجوی به همه گفت شما بی لیا قت هستید وارتش آزادیخش منحل است وبروید پی کارتان که تعدادی آدم از پیش مشخص شده پشت میکرفون رفته وبا گریه وزاری نه اینکار را نکنید وتعهد میدهیم که بچه های خوبی برای شما باشیم!!

رجوی با شامورتی بازی وحقه بازی از همه یک برگه تعهد نامه گرفت و مجدداتاسیس ارتش باصطلاح دوم را اعلام کرد. نتیجه این ابداع ، نشست عملیات جاری بود وبا اهرم عملیات جاری همه ناراضیان ومعترضین را سرکوب کردند وهیچکس حق نفس کشیدن نداشت .

در رابطه با موسسان سوم خوب است اشاره ای بکنم بعد از اینکه نیروهای امریکایی سلاحهای فرقه را گرفتند تعداد زیادی از اعضاء معترض وناراضی بودند که در آن ایام روزی بیش از ۲۰ نفر فرار می کردند وخود را به نیروهای آمریکایی تحویل میدادند تا از جهنم تشکیلات رجوی آزاد شوند. تعدادی هم در خواست می نوشتند که می خواهیم جدا شویم وزندگی عادی خودمان را داشته باشیم.

این افراد را تا مدتی نگه می داشتند آشوب عجیبی در تشکیلات و مناسبات فرقه پیش آمده بود وقابل کنترل نبود ومسئولین کلافه شده بودند وحریف اعضاء نمی شدند که مانند همیشه باید خود رجوی وارد صحنه شود وتشکیلات خراب وآشفته را جمع وجور کند که همین کار را کرد وبا نشسهای پی در پی ومستمر کله پزی کرد و از همه نفرات تعهد گرفت که در تشکیلات بمانند البته ناگفته نماند که اینبار خیلی دیر وارد صحنه شد چون ریزش نیرو خیلی زیاد بود وبیش از ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر فرار ویا جدا شدند .

اگر بیاد دارید رجوی در رابطه با ایستادگی اشرف پا فشاری میکرد و میگفت اینجا را ترک نمیکنیم و وقتی اشرف رو از دست داد و بیک محل کوچک به اسم لیبرتی جابجا شدند بهم ریختگی شدیدی بین اعضاء پیش آمده بود. این تناقض اینقدر زیاد شد که حتی اونایی که خیلی سینه چاک سازمان بودند و دو آتشه بودند حرف داشتند بالاخره رجوی موسسان چهارم رو راه اندازی کرد تا تناقضات رو کم کند، ولی در واقع دردی درمان نشد و خیلیها متناقض ماندند به کنایه بهمدیگر حرفهای مسعود را تکرار می کردند که مضمون آن حرفها این بود اگر اشرف ایستادگی کند دنیا وکل مردم جهان پشت اشرف می ایستند !!!

هدف رجوی این بود که بتواند از جدا شدن نیروها جلوگیری بکند ولی دیدیم که تعداد زیادی جدا شدند وتعدادی هم فرار کردند وخود را از تشکیلات جهنمی رجوی راحت کردند .

حالا هم طی یکسال وچند ماهی که کرونا سر تا سرجهان را گرفته بود؛  فرقه از این شرایط استفاده کرده و به هیچ یک از اعضاء جازه تردد به شهر ویا کوهپیمایی نمی داد. براین منوال همه اعضاء پاسیو وخسته شده بودند. بعد از چند ماه تعداد درخواست جدا شدن زیاد شده بود! با توطئه و خباثت ضد انقلابی وبه بهانه اینکه «ما اجازه نمی دهیم که هیچکس بدون زدن واکسن کرونا ، جدا شود و شما باید منتظر بمانید و واکسن بزنید بعد تصمیم گیری می کنیم» یعنی  شالاتان بازی، افراد را در حصار تپه های مانز نگه داشتند.

البته باید بگویم تعدادی را که خیلی به فرقه فشار می آوردند اجازه دادند جدا شوند وقتی رجوی دید که وضعیت تشکیلات و مناسبات داخل فرقه قمر در عقرب شده است با یک نشست نوشتاری در ماه رمضان موسسان پنجم را اعلام کرد که بتواند از ریزش نیروهایش جلوگیری کند و همه را مجبور کرد که تعهد کتبی بدهند که در تشکیلات پوسیده بمانند.  از افراد  خواست که در ارتش موسسان پنجم ثبت نام بکنند واین یک سر فصل جدید در تاریخ سازمان است.

ارتش بی سلاح یا خانه سالمندان؟ اگر شما ادعا دارید که دنبال آزادی هستید خواهشا ابتدا از خودتان شروع کنید واجازه دهید اعضاء تردد آزادانه بکنند وبگذارید نفرات دیدار خانوادگی داشته باشند.

البته باید گفت ملاقات خانوادگی پیشکش ، اجازه دهید اعضائ خودتان یک تماس با پدر ومادر پیرشان بگیرند وآنوقت ببینید چه کسی برای شما می ماند .

لینک به منبع

رمالی جدید رجوی 

رجوی و فیل موسسان پنجم 

***

علی جهانی - مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجویموسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مؤسسان-پنجم-ارتش-آزادیبخش-ملی-ایران/

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم می 2021:… زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟ مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟! نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست و رابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟ مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندارتش خیالی فرقه رجوی و تعطیل و تاسیس کردنهای فصلی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران رمالی جدید رجوی

وظیفه ی این مجلس موسسان رجوی چیست؟

18/03/1400

مدتی است که باند رجوی برای مستند و معقول نشان دادن رجزخوانی های خود از عنوان کسی که خود را فوق لیسانس علوم سیاسی معرفی میکند وساکن تهران؟!، استفاده میکند.

اما سوای پرنویسی های این کارشناس مجعول، چیز دندان گیری که ازاین نوشته ها نصیب خواننده وحتی خود فرقه ی رجوی بشود، یافت نمیشود.

آقا بهروز مجعول بعنوان یک کارشناس ارشد که صرفا یک مدیحه گوی رجوی مستبد وضد بشراست ، درسایت های این فرقه ی ضد ملی نوشته است :

” پر واضح است که بدون نیروی انقلابی مجاهدین که هم صورت مسأله هم راه‌حل را در مواجهه با این رژیم فاشیستی از سالها پیش مطرح کرده‌اند و برای آن استراتژی و برنامه و دستور کار و سازمان‌دهی مشخص دارند، دستیابی به آنچه که امروز به‌عنوان مسأله حق مشارکت مردمی و سرنگونی رژیم ملاها، توده‌ای و عمومی شده، امکانپذیر نبود.”

بشریت شرافتمند وآگاه از شخص وجریانی بعنوان انقلابی نام میبرند که مدافع آزادی وبهروزی اقشار پایین جامعه ی خود باشد که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق فاقد این مشخصات میباشد!

نه تنها فاقد این مشخصات ، بلکه درضدیت با اکثریت محروم جوامع بشری موجود که مجموعا طبقاتی هستند قرار دارد.

دلیل من درطرح این ادعا، وجود روابط گسترده ی این جریان ضد ملی وننگ تاریخ معاصر ایران با خونریزترین وطماع ترین جناح های امپریالیستی- صهیونیستی جهان و کشورهای مرتجع منطقه ودیکتاتور های دست نشانده ی آمریکاست.

ضمنا مسائلی مانند مبارزه با ظلم ودیکتاتوری ، مسائلی هستند که صدها سال قبل از پیدایش مجاهدین خلق وجود داشته و توسط انقلابیون وقت تئوریزه شده اند.

درادامه :

” بنابراین همان‌طور که برای مقاومت ایران از چهار دهه پیش صورت مسأله یعنی دیکتاتوری دینی که به فاشیسم دینی بالغ شده است، و راه‌حل رهایی از آن یعنی سرنگونی و برقراری جمهوری دمکراتیک، امری روشن بوده است، امروز نیز پاسخ عموم جامعه به مسأله سیرک انتخابات رژیم که بخشی از نمایش سیاه‌بازی همیشگی فاشیسم دینی ولایت فقیه بوده است، سرنگونی و استقرار جمهوری دمکراتیک با تأکید بر آزادیها و جدایی دین و دولت و صد البته برپایی عدالت اقتصادی و اجتماعی است “.

مسئله ی اصلی مجاهدین که بعد از انقلاب 22 بهمن 1357 مسعود رجوی با شتابی تمام سوار برآن شد ، دردست گرفتن زمام امور انقلابی که سازمان مجاهدین بخاطر ضعف کمی وکیفی اش سهمی درآن نیافت، بوده است وبرای توجیه این سهم خواهی ، لازم بود که شعارهای پوپولیستی ( مردم فریب- عوامانه) را مطرح کند وگرنه کارهای بعدی رجوی دربرخورد بانزدیکترین یارانش نشان داد که او اعتقادی به برابری وعدالت اجتماعی نداشت که اگر داشت ، قبول نمیکرد که درخوابگاه وسیع وپرامکانات خود همراه همسران متعدد ونامشروع خودروزگار بگذراند وبقیه ی اعضاء مجبور باشند با رها کردن همسر وفرزندان خود درآسایشگاههای سربازی وبطور جمعی روزگار بگذرانند.

دستگاه های تهویه و ماساژوری که در خوابگاه و حرمسرای رجوی وجود داشت، تنها با وسایل رفاهی وتفریحی شاهان وروسای جمهوری کشورهای بزرگ قابل مقایسه بود که این مورد نمونه وار نشان میدهد که حرف مسعود درباره ی عدالت اجتماعی  و برابری که متاسفانه توسط پادوانی مثل آقا بهروز مورد تایید قرار میگیرند، حرف مفت وعوامفریبانه ای بیش نیست.

دوباره :

” آنچه که این هول و هراس ( رژیم) را به اوج رساند پیامی بود که فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسعود رجوی طی آن در پاسخ به سیرک انتخابات رژیم خبر تشکیل مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران را داد. پاسخی که نیروی انقلابی جامعه را به جوششی بی‌سابقه انداخته و اعلام آمادگی هسته‌ها و کانون‌های شورشی برای ثبت نام در مؤسسان جدید گواه این خون تازه‌ای است که در رگ و پی نیروی انقلابی دوانده است “.

زمانی که شما هم رئیس جمهور خود را دارید وهم ارتش ولو بی سلاح با اعضای اغلب پیروپاتال را ، و دراصل خود را دولت در تبعید میدانید، مجلس موسسان از بهر چیست ؟

مجلس موسسانی که اعضایش همان ارتش تان است که پیشاپیش رئیس جمهور دلخواه خود رابرگزیده است؟!

نظرمردم که اساسا عضو این مجلس خبرگان نبوده ونمیتوانند باشند، چیست ورابطه ی این مجلس رسوا با ارتش آزادیبخش ؟؟!! شما چگونه است؟

هرانسان عاقلی میداند که تشکیل این نوع مجلس ، کاری است ناممکن و در اصل اعلام تشکیل آن شعبده بازی ای بیش نیست و رجوی با هوا کردن این فیل فقط خود را مسخره کرده است!

صابر  تبریزی

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران رمالی جدید رجوی

***

پرویز حیدزاده - ارتش خیالی فرقه رجویکمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خلیل-انصاریان-میهمان-هفته-مردم-تی-وی/

خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی وی

خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، دوازدهم ژوئن 2021:… آقای خلیل انصاریان عضو جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با -آخرین وضعیت تشکیلات مجاهدین درآلبانی – وضعیت روحی روانی افراد درآلبانی بعد از اعلام تشکیل موسسان پنجم (بیعت گرفتن از اعضاء برای ماندن در تشکیلات) – دفاع مریم رجوی از کاندیداهای ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردند.مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی وی 

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارندمؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی وی

آقای انصاریان دربرنامه زنده این هفته کانون آوا در تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون 

خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی وی

آقای خلیل انصاریان

روزجمعه 11 ژوئن 2021 برابر با 21 خرداد ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای خلیل انصاریان عضو جدا شده فرقه مجاهدین درآلبانی  دررابطه با
-آخرین وضعیت تشکیلات مجاهدین درآلبانی
– وضعیت روحی روانی افراد درآلبانی بعد از اعلام تشکیل موسسان پنجم (بیعت گرفتن از اعضاء برای ماندن در تشکیلات)
– دفاع مریم رجوی از کاندیداهای ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری
صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

خلیل انصاریان میهمان هفته در تلویزیون مردم تی وی

رجوی و فیل موسسان پنجم 

***

عاقبت اسفبار مجاهدین خلق . از صدام حسین تا بن سلمانعاقبت اسفبار مجاهدین خلق . از صدام حسین تا بن سلمان

***

همچنین: