رنگ باختن و محو یک عکس در فروغ جاویدان

رنگ باختن و محو یک عکس در فروغ جاویدان

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقبینا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و پنجم ژوئیه 2015:…  مسعود رجوی از عملیات فروغ جاویدان به نام بیمه نامه مجاهدین و ارتش آزادیبخش یاد کرد. بیمه نامه ای که قرار بود تضمین سرس‍پردگی مجاهدین نزد صدام باشد تا در شرایط بعد از جنگ و نامه نگاریهای صدام و رفسنجانی وجه المصالحه قرار نگیرند َ.قرار بود این سرسپردگی تضمین بقای مجاهدین …

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

لینک به منبع

رنگ باختن و محو یک عکس در فروغ جاویدان

مسعود رجوی از عملیات فروغ جاویدان به نام بیمه نامه مجاهدین و ارتش آزادیبخش یاد کرد. بیمه نامه ای که قرار بود تضمین سرس‍پردگی مجاهدین نزد صدام باشد تا در شرایط بعد از جنگ و نامه نگاریهای صدام و رفسنجانی وجه المصالحه قرار نگیرند َ.قرار بود این سرسپردگی تضمین بقای مجاهدین در عراق باشد ِاین هم اصطلاحی بود که مسعود رجوی به کار برد.

مسعود رجوی عاقلانه حساب کرده بود که اگر صلح شود وموضوع وجه المصاحه پیش آید اوست که بعنوان رهبر تحویل داده خواهد شد و چه بسا که مجاهدین رزمنده به زندگی عادی برگردند و او سرنوشت بدی پیدا کند َ پس برای خلاصی باید همین رزمنده ها را سپر بلای خود میکرد یک جنگ همه را به کشتن میداد و نام او بعنوان رهبری که ۵۰۰۰ نفر برایش فداشدند َمیدرخشید و یاکسب یک پیروزی هرچند محدود میتوانست صدام را به جنگی دوباره و پاره کردن مجدد قطعنامه و بقای مجاهدین در عراق تشویق کند ِ برای صدام هم البته مزایایی داشت ِ اگر همه کشته میشدند که از مزاحمت یک عده در چانه زنی های آتی خلاص شده بود و اگر پیروزی محدودی کسب میشد در همان چانه زنی ها دست بالا را به صدام میداد.

مجاهدین نیاز به تاکتیک و آموزش نداشتند چرا که صرف رفتن هدف صدام و رجوی را تامین میکردِ گرچه عملیات با شور و شوق کودکانه ای شروع شد و حتی به دستور صدام کودکان مدرسه برای بدرقه رزمندگان به خیابان آمدند و در مسیر ستون قرار گرفتند اما به همین خوبی پیش نرفت ِ روحیه ضعیف ارتش آزادیبخش و رزمندگان مجاهدین آنها را به زیر پلها سوق داد واین جنگ تبدیل به یک پیروزی برای طرف مقابل شد که توانست مجاهدین را به عمق بکشاند و گیر بیندازد.

مجاهدین تار و مار و متواری شدند و تعدادی نیز توانستند عقب نشینی کنند اما با روحیه ای خراب و بقول مجاهدین طلبکارانه َ ِمسعود رجوی به لطایف الحیل در صدد بازسازی نیروها برآمد از انقلاب ایدولوژیک تا حماسه سازی رجز خوانی با یاد کشته شدگان و تحویل دادن آمارهای نجومی َ در این راستا بخش تبلیغات هم وظیفه ای برعهده گرفت طراحی یک سمبل قهرمان که احساس تنفر َخشم َ کینه وخجالت مجاهدین را برانگیزد . این سمبل میبایست یک کشته شده باشدکه خود بعدها با اظهار نظر مشکل ساز نباشد . میبایست زن باشد که هم مظلومیت را القا و هم مردان را به تاسی و خجالت وادارد و میبایست جایی کشته شده باشد که تعداد زیادی ندیده باشند و البته این شخص نبایستی چندان معروف یا گمنام باشد. و این چنین بود که ستاد تبلیغات طاهره طلوع را انتخاب کرد کسی که نام فامیلش هم با هدف ذکر شده از سوی رهبری همخوانی داشت َ عکسی از او در تمرینات نظامی از پشت در حالی که سلاح را بالای سر گرفته بود با آخرین تکنیک های آنزمان فتوشاپ وارونه شد و از صخره ها آویخته شد تا سمبل مجاهد خلق مظلوم به شهادت رسیده باشد.

دستهایی که کاملا آویخته نشده بود و روسری که برخلاف قانون جاذبه ایستاده بود و خم بودن پای بسته شده و صاف ماندن پای آزاد همه نشان از دانش کم جاعلان بود و افشای این موارد در یک برنامه تلویزیونی مجاهدین را وادار کرد که عکس شفاف و واضح را با عکسهای نیمه تار و مبهم عوض کنند و رفته رفته این عکس سیاه و سفید ومبهم شد تا شاید دروغ جاویدان کمتر به چشم بیاید و کمتر شائبه ایجاد کند .

عجبا که سرنوشت این عکس سرنوشت کل این عملیات است َ عملیاتی که هر سال برای فرار از تبعات ننگین آن به روایتی دیگر میردازند و به محو بخشهایی دیگر َعملیاتی که قرار بود بیمه نامه باشد اما از بیمه کننده اش دیگر خبری نیست

thHO8C9L

مسعود و مریم در حال خداحافظی با کسانی که کشتار فروغ میرفتند – رهبری در بغداد ماند و حتی به منطقه مرزی هم نرفت

thMI0PH54

گروهی آموزش ندیده به عنوان مسافر سوار بر خودروهای نظامی و غیر نظامی شدند و به سمت مرز حرکت کردند

thVB7OIO7Y

خودروهای غیر نظامی که بجای زره و سلاح مجهز به عکس رهبران سازمان بودند

thN3X346

بهم ریختگی و روحیه باختگی با اولین شلیک ها

thO52I8749

timthumbQ49IMS3U

طاهره طلوع و عکسهایی به مرور سای

***

Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19896

مجاهد مجاز (زبان حال یک مجاهد خلق ایدئولوژیک)

بیتا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۵:…  دروغ گفتن بد است اما وقتی منفعتش به من برسد مجاز میشودو حتی تبدیل میشود به یک کار خوب و انقلابی ؛ ممکن است عذاب وجدان داشته باشم اما وقتی عضو گروهی هستم که عصاره اسلام رهائیبخش است و بی بدیل و رهبریش خاص الخاص است و بی نظیر و منفعت شخصی من و او یکیست …

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

لینک به منبع

مجاهد مجاز

بیتاعارف

زبان حال یک مجاهدخلق ایدئولوژیک

دروغ گفتن بد است اما وقتی منفعتش به من برسد مجاز میشودو حتی تبدیل میشود به یک کار خوب و انقلابی ؛ ممکن است عذاب وجدان داشته باشم اما وقتی عضو گروهی هستم که عصاره اسلام رهائیبخش است و بی بدیل و رهبریش خاص الخاص است و بی نظیر و منفعت شخصی من و او یکیست چون همه منافع شخصی خودم را برای او فدا کرده ام , پس دروغ گفتنی که منفعت دارد مثل فرایض است . دشمن را باید بدنام کرد . راست و دورغ خودشان اصل نیستند مهم همان بدنام کردن دشمن است.

اصولا دشمن مرز سرخ همه چیز را مشخص میکند, هر ناراستی و ناصوابی در حقش رواست و هر کار صوابی از سوی او خطاست ؛ منافع مردم ومیهن هم اعتباری است ؛ این منافع اگر از سوی دشمن به دست آمده باشد ضرر است و اگر میخواهد بدست بیاید باید مانعش شد .

اگر اسلام میگوید دزدی بد است ما رهبری داریم که موارد خاص را که همراستا با منافع ماست مجاز کرده , بردن آبروی مسلمان بد است اما فقط مانماینده اسلام ناب هستیم پس آبروی بقیه بخصوص آنها که مقابل ما ایستاده اند باید ریخته شود .

جاسوسی و مزدوری و ضد ملی بودن و وطن فروشی و…..طلاق و ازدواج و عده و زن رفیق وغسل وفحاشی به خانواده وجعل سند و شکنجه خودی وزندان و هرچه که به نظرتان بیاید همه و همه ارزشهایی هستند که درمقابل ارزش اصلی وکل که همان رهبری و سازمان و ایدئولوژیش باشدبه حساب نمی آیند واین رهبری و منافع اوست که به ما میفهماند این موارد را باید رعایت کنیم یا نه ,بکارگیریم یا نه.

اینکه منافع رهبری متغیر است به پویایی حال رهبری برمیگردد و شرایط روزگار و دست ما نیست و همین پویایی باعث میشود که ما مواضع متفاوت بگیریم که از نظر خیلی ها ممکن است فرصت طلبی به نظر برسد و مکاری ؛ تاکید میکنم که این دو یعنی فرصت طلبی و مکاری حتی اگر هم از طرف ما به کار رفته باشد زشت نیست چرا که مصلحت رهبری مهم است نه واژه ها و دیگر اینکه همین نشان میدهد که رهبری و سازمان در حال رشد است .

پس به همه مخالفان اخطار میکنم که دست بردارند از انتقاد وتهمت ؛ چرا که به انتقادها گوش نمیدهیم و تهمت ها برای ما افتخار است , کلا هر خلافی در راه رهبری افتخار بزرگی است , این جمله آخر را میتوانید تهدید هم تلقی کنید .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16721

تفاوت در تاکتیک , همسانی در استراتژی

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:… استراتژی همه آنها یکی است اما تاکتیک به سطح شعور و شیوه هایی که خود بکار میبرند متفاوت است , یکی به کلی گویی بسنده میکند و با نشان دادن یک نقاشی در صدد کارشکنی است و یکی با جزئیات دقیقی که در کنفرانس ارائه میدهد , جزئیات دقیق و ریز , مجاهدین در کنفرانس خودکه بازتاب چندانی نداشت , از سایت هسته ای در وسط شهر تهران …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

جناب ابریشمچی گاهی خیلی خنده دار می شوی!

لینک به منبع

تفاوت در تاکتیک , همسانی در استراتژی

پیشرفت علم اجازه نمیخواهد / تعامل با دنیاحق مردم ایران است /توافق در مذاکرات هسته ای علاوه بر رفاه برای مردم ایران کنترل تندروها در هر دو طرف را نیز بهمراه دارد/هر نوع زیاده خواهی و هر نوع کارشکنی محکوم است /شکست انزوای بین المللی مساوی است با تضمین بیشتر حقوق شهروندی و…..

اینهاحداقل است مردم ایران شایسته بسا بیشر از اینند , اما از طیف مخالفین و کارشکنان میشود فهیمد که سود و زیان مردم ایران در چیست و کجاست و صد البته خواست مردم هم به درستی بیانگر تشخیص آنها در سود و زیانشان است .

از کارشکنان میتوان از دلواپسان داخلی محروم از سود تحریم , عربستان نگران رقیب منطقه ای , اسرائیل نگران انزوا و مجاهدین جنگ طلب را میتوان نام برد .

استراتژی همه آنها یکی است اما تاکتیک به سطح شعور و شیوه هایی که خود بکار میبرند متفاوت است , یکی به کلی گویی بسنده میکند و با نشان دادن یک نقاشی در صدد کارشکنی است و یکی با جزئیات دقیقی که در کنفرانس ارائه میدهد , جزئیات دقیق و ریز , مجاهدین در کنفرانس خودکه بازتاب چندانی نداشت , از سایت هسته ای در وسط شهر تهران گفتند که بطور دقیق عمق تولنها و طول و عرض آن را میدانستند, تعداد درها و کد ورودی و اسم سازنده و تعداد کارکنان و نوع سانتریفوژها و محتویات جیب نگهبان ورودی همه و همه بخشی ازتاکتیک و تخیلات مجاهدین است ؛ همان تاکتیک و تخیلاتی که برای سرکوب منتقدانشان بکار برده اند و با اعلام جزئیات شرلوک هلمزی خود سعی در تخریب آنان داشته اند که البته راه بجایی نبرده اند و نخواهند برد.

آنها بر خلاف نتانیاهو فکر میکنند هر چه دقیق تر حرف بزنند قابل باورتر است و البته هر دو آمال خود را دنبال میکنند و بس .

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16517

عذر بدتر از گناه یا رسوایی بدتر از افشاگری

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمکانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:…  بعد از افشاگری کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی در باره مظلوم نمایی مجاهدین وارائه آمار دروغین (حل یک مساله ساده ریاضی ), آنها مجبور به پاسخگویی شدند وطبق سیاق وسنت مجاهدی این پاسخ نه به اسم شورا یا دبیرخانه مجاهدین که به اسم فردی نوشته شده که …

 

گزارش کمپ لیبرتی 6نامه سرگشاده جابر طایی سمیرمی : مگر این کمپین هدفش چیست؟

لینک به منبع

عذر بدتر از گناه یا رسوایی بدتر از افشاگری

بعد از افشاگری کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی در باره مظلوم نمایی مجاهدین وارائه آمار دروغین (حل یک مساله ساده ریاضی ), آنها مجبور به پاسخگویی شدند وطبق سیاق وسنت مجاهدی این پاسخ نه به اسم شورا یا دبیرخانه مجاهدین که به اسم فردی نوشته شده که بعلت عدم دسترسی به اینترنت حتی مطلب ما را هم نخوانده است .

اما همین اظهارات هم ضمن تایید افشاگری ما نکاتی دارد که با خوشحالی به آن میپردازیم تا تکمیل مطلب گذشته شود:

ما از این جهت بودجه ادعایی مجاهدین را با بودجه کشور ایران بصورت سرانه مقایسه کرده بودیم که میدانستیم ایران به دلایل گوناگون نسبت به کشورهای اروپایی هزینه بیشتری برای درمان بصورت سرانه میپردازد و البته که این هزینه هنگفت جایخالی ردیفهای پیشگیری و …..را نمیگیرد . مجاهدین میگویند که پایبن بودن این رقم در ایران نسبت به ادعای مجاهدین ناشی از وضعیت اسف بار بهداشت و درمان در ایران است نه گزافه گویی آنها و برای اثبات این حرف به دزدی و اختلاس اشاره میکنندغافل از اینکه این اختلاس ها از همان بودجه اعلام شده صورت میگرد و باز غافل از اینکه مردم ایران شامل تعداد زیادی پیر و معتاد و…. میشود که مجاهدین نباید داشته باشند و باز اینکه مجاهدین خود را ارتش میخوانند و به یقین نباید هزینه های سوانح و سوختگی و اسید پاشی و افسردگی و….را داشته باشند , حال پاسخ نویس مجاهد میتواند بودجه زهره خانم را با بودجه یک کشور غربی مقایسه کند , البته باید بگویم که قطعا بودجه سلامت و نگهداری سالمندان در کشورهای اروپایی بسیار بالاست و ارتش رزمنده را نباید با سالمندان مقایسه کرد(؟)

پاسخ نویس مجاهد در ملاحظه پایانی خود مینوسید: باید از خواهر مجاهد زهره بنی جمالی و شورای پزشکان و سایر دست اندرکاران این کمیته تشکر کرد، و خواستار اعلام جزئیات و حقایق بیشتری برای اطلاع خلق قهرمان ایران شد.

نمیدانم هزینه های درمانی یک گروه که باسیاست غلط رهبری اش در عراق بدون صدام گیر افتاده به چه کار مردم ایران می آید اما میدانم که این افراد اگر در حصارعراق و اسارت فرقه ای نبودند قطعا میتوانستند کار کنند و علاوه بر تامین هزینه های درمانی خود که بسا بسا کمتر هم بود , مالیات نیز بپردازند , حال در هر کشور اروپایی که میبوند .

او میگویند البته مجاهدین نجابت دارند و نمیگویند , نمیدانم چرا در ذهن مجاهدین مریض شدن هایشان هم خدمت به خلق قهرمان محسوب میشود که سخاوت کرده و به رخ نمیکشند ( که البته میکشند ).

مجاهد پاسخگو قبل از اینکه به تهدید و فحاشی دهن باز کند از دستگاهها و تجهیزاتی مانند سیتی اسکن، اسپایرال، رادیولوژی، سونوگرافی، گاستروسکوپ، لاپراسکوپ، سیستوسکوپ، میکروسکوپ، و دستگاههایی مانند لیزر چشم و بایومتری، الزامات اتاق اورژانس و دی.سی شوک، تجهیزات اتاق عمل مانند دستگاه بیهوشی و الزامات عملهای جراحی چشم، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، اورولژی و اورتوپدی حرف میزند بدون اینکه بفهمد که هرکدام از این تجهیزات طبق استاندارد بین المللی برای چند نفر است و چه پیش الزام تخصصی و نیازی را طلب میکند مثلا با یک دستگاه اندوسکوپی در یک هفته میتوان همه اهل لیبرتی را آندوسکوپی کرد و چه نیاز داشته باشد وچه نه , وباقی روزها مییشود با آن دستگاه گران قیمت به جنگ جمهوری اسلامی رفت , در حالی که خوانندگانی که تا به حال گذارشان به آندوسکوپی نیفتاده تصدیق خواهند کرد که یکروزهم نیاز به این دستگاه نخواهند داشت .

مجاهدین وارونه فکر میکنند , میخواهند به مردم گزارش بدهند و منت بگذارند وفکرمیکنند نجابت دارند , درحالی که این مردمند که میپرسند این پولها از کجا آمد و کجا خرج شد .

آنها از مرگ و گرسنگی و سرما و موشک و …… میگویند اما نمیگویند کدام سیاست غلط آنها را به عراق و ستون پنجمی صدام کشاند آنهم وقتی همه آنها را برحذر میداشتند.وعجب اینکه هنوز هم سیاستی غلط آنها را به مرگ میکشاند .

حرف ما در یک کلام این است : “مرگ فرقه نباید موجب مرگ نفرات فرقه شود” .

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمدرخواست مضحک برگرداندن ده در صد سلاح زمینه سازی برای کشتار ساکنان لیبرتی

***

همچنین:

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند؟ (هشتم نوامبر ۲۰۱۳)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هشتم نوامبر ۲۰۱۳: …  مجاهدین با یک حرکت  چند تا نشان را زدند. یعنی در واقع چند را سوتی را با هم دادند. اولا که یک اطلاعیه داده بودند در روزنامه های بزرگ که آن را از قول آن روزنامه ها همه جا می گفتند. البته نمی گف

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسند (قسمتهای اول و دوم)

مجاهدین خلق چه می گویند و چه می نویسندبهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۳: … سی مهر سالگرد انتخاب شدن خانم رجوی است به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال.اما این که  چه کسی این خانم رجوی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و چطور انتخاب کرد که  ده پانزده

متدولوژی متداول مجاهدین

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … مجاهدین برای پیش برد کارهایشان از یک روش ثابت وحالا دیگر نخ نما استفاده میکنند برای آنها مهم نیست که این شیوه به نتیجه میرسد یا نه , بعد از سالیان حالا دیگر استفاده از شیوه ثابت مهم تر از نتیجه است چرا که خودی ها به نتیجه بخشی آن طبق

کلیپ ویدئویی گزارش از آکسیون اعتراضی جداشدگان از فرقه رجوی در میدان تروکادرو پاریس

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، پاریس، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۳: … روز جمعه بیست و یکم ژوئن جداشدگان از فرقه رجوی در میدان تروکادرو گرد هم آمدند تا با برگزاری میز کتاب و یک آکسیون افشاگرانه و اعتراضی اقدامات سرکوبگرانه این فرقه را برملا ونسبت به تحرکات آنان هشدار دهند.  کلیپ ویدئویی گزارش از آکسیون

آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سیزدهم می ۲۰۱۳: … اما سئوال این است : آقای رجوی شما بعنوان یک نیروی متشکل مدعی, که خود را یگانه آلترناتیو میداند؛ بغیر از دل بستن به این امیدها و سحر و جادو و توهم * آیا تاکنون خودتان منشاء تاثیری هم بوده اید ؟ آیا اصلا برای این سرنگونی که میگویید است�

فرهنگ خواهر کشی در سازمان مجاهدین (فرقه رجوی)

بهزاد علیشاهی، وبلاگ حسن زبل، دهم می ۲۰۱۳: …  و حالا که به هدفشان نرسیده اند اینجور واکنش نشان میدهند , هشت نفر را بیحاصل به کشتن دادید جز اینکه طبق گفته ایرج مصداقی فقط چند صباحی رسانه ای شدن نامه او را توانستید به تاخیر بیندازید , آقایان مجاهد بس است فرهنگ به کشتن دادن و حکم