رهایی رفیق دهقان از مجاهدین خلق در آلبانی (+ فروغ جاویدان یا مرصاد)ا

Follow Share on Tumblrارسال – نجات یافتگان در آلبانی، هشتم اوت 2019:…  اما ديگر بس است و نه نه نه براي هميشه به اين فرقه جهنمي و جنايتكار و هويت كش . من ديگر توان اين بردگي را ندارم و به اين بردگي پايان ميدهم ميخواهم همان كه بودم باشم همان بلوچ آزاده كه بودم … Continue reading رهایی رفیق دهقان از مجاهدین خلق در آلبانی (+ فروغ جاویدان یا مرصاد)ا