رهبران مجاهدین عقب مانده و سیاست بین الملل

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، چهارم ژوئن 2019:…محدثین در توئیتی که عاجر از تحلیل کنفرانس مکه است نوشت: «. . .  تصمیمات متخذه در این کنفرانس بر این حقیقت صحه گذاشت که رژیم ایران عامل اصلی جنگ و ناامنی است. از به خطر انداختن کشتیرانی تا جنگ یمن و سوریه و موشک‌پرانی و … Continue reading رهبران مجاهدین عقب مانده و سیاست بین الملل