روزجهانی زن ، جنایتی که بر زنان درون فرقه مجاهدین خلق میگذرد

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، یازدهم مارس 2019:… خانم مریم قجر عضدانلو ایا این بلوف هائی که با نام پرطمطراق حقوق بشر و حقوق زنان : ستم و سرکوب،حقوق برابری زن و مرد ……قطار می کنید .اگر واقعا به این شعار های که معتقد هستید در گام اول درون تشکیلات فرقه … Continue reading روزجهانی زن ، جنایتی که بر زنان درون فرقه مجاهدین خلق میگذرد