روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس 2015:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از خاتمه جنگ مروارید و کردکشی در طوز و سلیمان بک عراق به مترادف طلاقهای اجباری و سلب مسئولیت از مردان و دادن هژمونی به زنان زمینه مقاربت …

مریم رجوی، حجاب اجباریBehind the deceptive face of Maryam Rajavi’s Women’s Day meeting in Berlin

لینک به منبع

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از خاتمه جنگ مروارید و کردکشی در طوز و سلیمان بک عراق به مترادف طلاقهای اجباری و سلب مسئولیت از مردان و دادن هژمونی به زنان زمینه مقاربت جنسی مسعود رجوی را با زنان را هموار کرد . بنا به اعترافات و گزارشات شجاعانه خانمها سلطانی , میر باقری , سنجابی و….. هدایت و سازماندهی جلسات حوض و رقص رهایی که زنان فرقه مجبور بودند به صورت برهنه و لخت در مقابل مسعود رجوی برقصند بر عهدی مریم رجوی بوده است این زن شیاد در مرحله اول زنان فرقه را با طلاقهای اجباری و انقلاب ایدئولوژیک از خانواده و شوهرانشان جدا کرد و در نهایت با بهانه محرمیت با رهبر عقیدتی زمینه همبستر شدن تمامی زنان فرقه را با مسعود رجوی را مهیا میکند بنا به گزارشات شورای رهبری جدا شده و منتقد . مریم رجوی از اعضای شورای رهبری که همه از زنان بود میخواست به میهمانی حوض مسعود رجوی بروند و لازمه حضور در این میهمانی و حوض رفتن به حمام و پوشیدن لباسهای نو و تمیز بود . مریم رجوب با تشبیه این حوض و میهمانی به غسل و طهارت زنان را مجبور میکرد در مقابل مسعود رجوی به صورت برهنه و لخت برقصند تا در بین خود و رهبر عقیدتی ( مسعود رجوی ) هیچ حائلی را احساس نکنند و به این طریق مریم رجوی میزان سر سپرده گی اعضای شورای رهبری را به رهبر عقیدتی را می سنجند . در خاتمه هر مقاربت جنسی مریم و مسعود رجوی گردنبند طلائی که منقوش به عکس مسعود رجوی بود را به قربانیان جنسی هدیه میداد بنا به گواهی شاهدان برای مشروعیت به این مقاربت جنسی مسعود رجوی خطبه عقد میخواند و از قربانیان خواسته میشد تا رضایت و موافقت خود را بیان و اعلام کنند و این عروسی به معراج تشبیه میشد.

این فساد اخلاقی تا جائی در مناسبات فرقه رجوی پیش رفته است که از زنان فرقه خواسته میشد که به صورت گروهی با مسعود رجوی همبستر شوند . و قربانیان جنسی هر شب , شخصا توسط مریم رجوی انتخاب و به بستر خواب مسعود رجوی فرستاده میشد .

بنا به گفته خانم زهرا السادات میر باقری به دستور مریم رجوی رحم 95 زن با بهانه های مختلف با عمل جراحی بیرون آورده شده است از جمله : خانمها کبری طهماسبی ( هاجر ) , صدیقه خدایی صفت , حبیبه طاولی , حوری سیدی و …. پزشک جلادی به نام دکتر نفیسه بادامچی عمل جراحی را بر روی این خانمهای بیچاره انجام داده است و تمامی این گزارشات قابل استناد است و خوشبختانه شاهدان آن اعلام کرده اند حاضرند در هر دادگاه بین المللی به صحت این گزارشات شهادت دهند .

حال در برلین خانم رجوی با سوء استفاده از عدم شناخت مدافعان حقوق زنان مدافع حقوق زن شده و از جنبشهای بزرگ زنان برای حق رای و حق انتخاب سخن میگوید تا جائیکه من یادم هست در مناسبات فرقه رجوی ما اعضا چه زن و مرد حق انتخاب و رای نداشتیم همیشه مسئولین توسط فرقه انتخاب میشد و ما باید به آن یک نفر رای میدادیم مثلا در این بیست و پنج سال گذشته در انتخاب مسئول اول سازمان همیشه تنها یک کاندید بود و ما اعضا میبایست به آن یک کاندید رای میدادیم وای به روزیکه کسی میگفت من این مسئول اول را قبول ندارم آنوقت مهوش سپهری چادرش را به کمر می بست و مارک نفوذی و مامور اطلاعاتی میخوردید و چه بلاها که سرت نمی آمد و بقول مثل معروف برو آنجا که عرب نی انداخت . راستش در بیست سالی که در عراق بودم همیشه فرقه رجوی به ما اعضای دروغ گفته است تمام تحلیل های سیاسی این فرقه غلط بود روزهای آخر نشست طعمه سال 1380 مسعود رجوی خودش هم بزبان میآورد و در نشستها به ما اعضا میگفت هیچوقت تحلیلهای مرا جدی نگیرید و باور نکنید همه اش غلط است و دروغ .

از انقلاب 57 تا به امروز هر نسبتی که فرقه رجوی به این و آن زده است دقیقا خصوصیات خودش را این فرقه به این و آن نسبت داده است مثلا کلمه دجال . تا به امروز من دجالتر و دروغگوتر از این فرقه در دنیا ندیده ام یا وقتی به آقای بنی صدر مارک هژمونی طلبی را میزد بعد ها از گفته ها و نوشته های آقای بنی صدر متوجه شدم در شورای بنی صدر در مقابل هژمونی طلبی مسعود رجوی ایستاده بود و بخاطر این آقای بنی صدر خواهان خروج از شورا بود و بعد از رفتن فرقه به عراق مخالفت بیشتر آقا بنی صدر و اعلام جدای ایشان را در پی داشت یا وقتی مسعود رجوی به آقای قاسملو مارک میزد که توان مبارزه را نداشت و از مبارزه بریده بود و در جلسات خصوصی آقای قاسملو به مسعود رجوی میگفته است کاک مسعود اگر تا شش ماه توان سرنگون دارید من هستم و گرنه من نیستم دورغی بیش نبود و چون آقای مسعود رجوی برخلاف مصوبات شورا به خود مختاری کردستان اعتقاد نداشت آقای قاسملو از شورا بیرون رفته است و من این را در یکی از سخنرانیهای آقای قاسملو که بصورت ویدئو در یو تیوب است دیده و شنیده ام .

بر ما اعضای جدا شده و منتقد به روشنی مشخص است که دیوار قطور بنیاد گرای تمامی تشکیلات فرقه رجوی را پوشانده است فرقه ای که در آن زنان حق انتخاب پوشش را ندارند در این فرقه حجاب و روسری اجباری است نماز جماعت برای اعضا اجباری است روزه گرفتن برای اعضا اجباری است زنان و مردان فرقه حق تشکیل خانواده ندارند رهبر عقیدتی نوک حرم تشکیلات است و انضباط آهنین از رهبر عقیدتی سر چشمه میگیرد که خود را امام زمان معسوم و عاری از گناه میداند و همه چیز در آن گره میخورد و در گفته های داخلی مناسبات حتی توالت رفتن مسعود رجوی به پای مبارزه نوشته میشود و مبارزه است .

بر خلاف تصور مریم رجوی ما مردم به این فرقه به دیده طاعون نگاه میکنیم که بجز بدبختی و نابودی هیچ ارمغانی برای بشریت ندارد ما اعضا استبداد دینی و مذهبی را با گوشت و خونمان در این فرقه چشیده ایم میدانیم اسلام این فرقه چه خطرات مخربی برای بشریت دارد و تمامی گفته های مریم رجوی دروغی بیش نیست و باید از این فرقه مخرب فاصله گرفت .

میر باقر صداقی

9.03.2015

کنفرانس حقوق بشر انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی خانم ها بتول سلطانی – زهرا معینی و خانم حمیرا محمد نژاد به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۱۵ در دوسلدرف آلمان

 
http://youtu.be/oW7q8uovdIg

مصاحبه خانم نسرین ابراهیمی با خانم رابعه شاهرخی ( مادر رضوان ) – قسمت اول


http://youtu.be/bGxhDeopdDY

مصاحبه خانم نسرین ابراهیمی با خانم رابعه شاهرخی ( مادر رضوان ) – قسمت دوم و پایانی


http://youtu.be/2Nkmi260b_g

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16832

وطن فروشی و افتخار به آن

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و تغییر و دگرگونی زمانی خوب هستند که با مقاومت مردمی گره خورده باشند بدون وابستگی و استثمار بیگانه وقتی فرقه رجوی به بهانه اینکه …

 

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقافشاگری یا افتضاح جدید مجاهدین. رشته هایی که خیلی زود پنبه شد (دولت امریکا: هیچ مدرکی وجود ندارد)

لینک به منبع

وطن فروشی و افتخار به آن

روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳، فرقه رجوی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کلوپ ملی خبرنگاران در واشینگتن از پنهانکاری‌های به اصطلاح جدید هسته‌یی ایران پرده برداشت و جزییات سایت به‌کلی سری اتمی زیرزمینی لویزان ۳ را افشا کرد . در این کنفرانس مطبوعاتی خانم سونا صمصامی و آقای علیرضا جعفرزداده تأکید داشتند که هیچ‌گاه طی ۱۳ سال گذشته رژیم ایران برنامة بمب‌سازی هسته‌یی خود را متوقف نکرده است. حتی حین مذاکرات، در حالی که رژیم ایران به دولت آمریکا و بقیه تضمین می‌داد که شفافیت دارد، فعالیت‌ها در سایت لویزان ۳ ادامه داشته است , آن‌چه امروز افشا می‌کنیم، وجود یک سایت مخفی فعال و موازی است و دولت ایران در سایت لویزان۳ در حومة تهران، به آزمایش و تحقیقات با سانتریفوژهای پیشرفته دست زده است. پس مذاکرات هسته ای معنی ندارد و باید رویه جنگ و تحریم را پیش گرفت .

در مقابل این خبر, اخباردیگری هم از اخبار و آ ( صدای آمریکا ) شنیدم که درب ضد تشعشعی که فرقه رجوی مدعی آن است یک درب ضد تشعشعی مرتبط به شرکت GMP درب گاو صندوقهای ضد انفجاری است . بی شک صحت سقم این اخبارهر چه باشد در تحقیقات آتی بازرسان سازمان ملل مشخص خواهد شد. اما به نظر من خبر چینی و جاسوسی فرقه رجوی در هر دو شق مبتذل و نابخشودنی است .

وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و تغییر و دگرگونی زمانی خوب هستند که با مقاومت مردمی گره خورده باشند بدون وابستگی و استثمار بیگانه وقتی فرقه رجوی به بهانه اینکه توان سرنگونی ندارد هر وطن فروشی را مباح میکند و ا ستراتژی خود را برخودفروشی سیاسی استوار میکند باید بر حال و آینده خود گریست .کارنامه خود فروشی سیاسی فرقه رجوی عطف به روند سیاسی امروزی این فرقه نیست یاد آوری نامه مسعود رجوی به گورباچف و در خواست وام سیصد میلیون دلاری یکی از رویدادهای شکفت انگیر فرقه رجویست که مدعی میهن پرستی و استقلال و ضد استثمار غرب و شرق است مسعود رجوی در تاریخ پنجشنبه پنجم دی ماه ۱۳۶۴ برابر با بیست وششم دسامبر ۱۹۸۵توسط رابطین خاص سازمان نامه ای به دست گورباچف میرساند و در خواست وام سیصد میلیون دلاری میکند اما اتحاد جماهیر شوروی به رهبری گورباچف که در مسیر فروپاشی قرار داشت نه تنها به نامه مسعود رجوی پاسخی نمیدهد بلکه آن نامه را به آرشیو حزب کمونیست شوروی سپرد و این نامه بعد از فروپاشی شوروی جزء مجموعه اسنادی بود که از طریق اسناد حزب کمونیست شوروی علنی شد و متن نامه در آرشیو دانشگاه استنفورد موجود است .

درخواست کمک مالی از حزب کمونیست شوروی تا ستون پنجمی ارتش عراق تا خط و سیاست حرکت موازی با سیاست امریکا در عراق کارنامه خیانت باری است که شرح هر یک چندین جلد کتاب میخواهد سکوت جریانات سیاسی ایرانی چنان شک و شبه ای ایجاد کرده است تا جائیکه وطن فروشی قبح خود را از دست داده برای این هم این فرقه به وطن فروشی افتخار میکند .

بنظرم باید شرم کرد شرم یک احساس انقلابیست و متاسفانه خیلیها از این احساس تهی هستند .

میر باقر صداقی

۰۲٫۰۳٫۲۰۱۵

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

ستارگان ژنو سپتامبر 2014 حضور انجمن ستارگان در جلسات مختلف حقوق بشر در ژنو , شرکت خانم نسرین ابراهیمی در کنفرانس خشونت علیه زنان و آکسیون اعتراضی (قسمت سوم )


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقBREAKING: Amateur hour at the pro-war media, latest allegations by Mojahedin Khalq (Rajavi cult) FABRICATED

***

همچنین:

جوابی به مقاله ازاین مرده به آن مرده فرجی است , آقای محمد اقبال

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا�

سلام به برادر عزیزم میر واقف صداقی در آلبانی

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:… داداش سلام , ۳ ماه تقریبا از ورود شما به آلبانی میگذرد همه خانواده از اینکه امسال جزو اولین گروهی بودی که با آلبانی منتقل شدی خوشحال بودند به یقین میدانم نامه داداش زاه�

بلاهت مریم رجوی در کنفرانس بین المللی بینادگرایی اسلامی در پاریس

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم فوریه ۲۰۱۵:… در ادامه مریم رجوی از استحکام و یکپارچگی فرقه اش داد سخن گفت و یگانه راحل دموکراتیک را در استبداد فرقه ای دانست فرقه ای که بخاطر سرکوب درون تشکیلاتی دوران اضمحلال خود را �

چرا فرقه رجوی سعی دارد خانواده ها را به خانواده حقیقی و غیر حقیقی تقسیم کند و واقعیت چیست??

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم فوریه ۲۰۱۵:…  دیروز در تماس تلفنی با مادر ۷۵ ساله ام او باز از برادرم میر واقف سئوال میکرد که چرا به خونه زنگ نمیزند آیا مادرش را فراموش کرده و هزاران سوال دیگر باور کنید در این غم دوری

حضور نماینده گان فرقه رجوی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حمایت از جنگ

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۵:…  بعد از سقوط صدام حسین حمایت از حمله امریکا به ایران هم تاکتیک و هم استراتژی فرقه رجوی شده است حضورنماینده گان فرقه رجوی با پیراهنهای زرد برای جلب توجه در روز چها