روزگار غریبی است

Follow Share on Tumblrارسال –  مهدی خوشحال، ایران فانوس، دهم اکتبر 2018:… در رابطه با مجاهدین خلق مسبوق به سابقه است. آنان در سال 1365 طی تبلیغات پر طمطراقی مدعی شدند که یکی از اعضای مجاهدین را سفارت ایران در ترکیه، دزدیده و سپس حین انتقالش به سمت خاک ایران، قربانی از فرصت استفاده کرده و … Continue reading روزگار غریبی است