روز جهانی دمکراسی و سوءاستفاده فرقه رجوی – اول شرط دموکراسی انتخابات است

روز جهانی دمکراسی و سوءاستفاده فرقه رجوی – اول شرط دموکراسی انتخابات است

روز جهانی دمکراسی و مجاهدین خلق آلبانیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، شانزدهم سپتامبر 2021:… سازمان ملل متحد پانزدهم سپتامبر را روز جهانی دمکراسی اعلام کرده است. شرط اول دمکراسی انتخابات آزاد هست ولی رجوی مفقودالاثر اصولا اعتقادی به انتخابات آزاد ندارد و در تشکیلات قرون وسطایی اش انتخابات معنی ندارد ولی رجوی با شیادی خاص خودش در سازمان مجاهدین شعبده بازی تحت عنوان  انتخاب مسؤل اول دارد که هر دو سال یک بار این خیمه شب بازی را تکرار می کند که امسال هم برای بار دوم خانم زهرا مریخی را از خم انتخابات آزاد!!! خودش در آورد و ایشان طی رقابت شدید و سخت با خودشان که تنها کاندید برگزیده رهبری سازمان بود و اعضای نگون‌بخت سازمان نه تنها حق مخالفت ندارند بلکه باید هر دو دست شان را به علامت موافقت بالا برده و این مسؤل اول را بپذیرند. 

سادیسم در اپوزسیون قلابی - منصور نظریسادیسم در اپوزسیون قلابی

سوءاستفاده فرقه رجوی از روز جهانی دمکراسی

سازمان ملل متحد پانزدهم سپتامبر را روز جهانی دمکراسی اعلام کرده است تا بر حق انتخابات آزاد مردم برای تاثیر گذاری بر سرنوشت سیاسی خود تاکید کرده باشد. سازمان ملل متحد برای اینکه به افکار عمومی جهان یادآور شود که پیکار با ساختار های غیر دموکراتیک و نقض حقوق بشر در جهان چه اهمیتی دارد پانزدهم سپتامبر هر سال را به عنوان روز جهانی دمکراسی اعلام کرده است. دمکراسی از نظر لغوی به معنای حکومت مردم است و الگویی برای آئین کشور داری می باشد. جاذبه دمکراسی در جهان امروز به گونه ای است که حتی دیکتاتور ها و بدترین آدم های خود کامه نظیر رجوی مفقودالاثر هم خودشان و تشکیلات استالینی شان را دموکراتیک می پندارند و چنان وانمود می کنند که کشته و مرده و شیفته و عاشق و مدافع سرسخت دمکراسی و آزادی خواهی و عدالت اجتماعی هستند. ایشان نه تنها خودشان و تشکیلات استالینی اش را دموکراتیک می دانند بلکه به دروغ مدعی هستند که برای رسیدن مردم ایران به دمکراسی در حال مقاومت و پیکار هستند. اما دم خروس این دمکراسی خواهی دروغین ایشان نه تنها از زیر قبای شان بلکه از همه جای این تشکیلات ضد دموکراتیک و استالینی اش بیرون زده است. 

روز جهانی دمکراسی و مجاهدین خلق آلبانی

مجاهدین خلق علیه دموکراسی

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

بله دوستان شرط اول دمکراسی انتخابات آزاد هست ولی رجوی مفقودالاثر اصولا اعتقادی به انتخابات آزاد ندارد و در تشکیلات قرون وسطایی اش انتخابات معنی ندارد ولی رجوی با شیادی خاص خودش در سازمان مجاهدین شعبده بازی تحت عنوان  انتخاب مسئول اول دارد که هر دو سال یک بار این خیمه شب بازی را تکرار می کند که امسال هم برای بار دوم خانم زهرا مریخی را از خم انتخابات آزاد!!! خودش در آورد و ایشان طی رقابت شدید و سخت با خودشان که تنها کاندید برگزیده رهبری سازمان بود و اعضای نگون‌بخت سازمان نه تنها حق مخالفت ندارند بلکه باید هر دو دست شان را به علامت موافقت بالا برده و این مسؤل اول را بپذیرند.  البته مسؤل اول در سازمان مسعود و مریم یک پست تشریفاتی و فرمالیستی است و مسؤل اول سازمان غلام حلقه بگوش رهبری هست و از خودش هیچ اراده و اختیاراتی برای تصمیم‌گیری ندارد و باید تماما دستورات رهبری سازمان را چشم و گوش بسته اجرا نماید. و همه کاره و تصمیم گیرنده اصلی در سازمان مجاهدین خلق شخص رجوی بوده و الان هم که مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی هست و رجوی خودش را رهبری عقیدتی مادام‌العمر می دانند و مریم عضدانلو را بعنوان رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب کرده است و شورای به اصطلاح ملی مقاومت هم که دست ساز خودش می باشد که اکثریت اعضای آن از سازمان هستند و فقط چند نفر پیر و سالخورده نظیر هزار خانی و مهدی سامع که آنها هم حق اظهار نظر مخالف سازمان را ندارند و باید نظرات سازمان را تکرار کنند. 

بن بست در انتخاب مسئول اول برای مجاهدین

این سازمان و سرانش و بطور خاص رجوی ها در حالی خودشان را دمکراسی خواه و مدافع سر سخت دمکراسی می پندارند که در تشکیلات استالینی و قرون وسطایی شان نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد و اعضای نگون‌بخت سازمان از  اولیه ترين حق و حقوق نظیر آزادی بیان و ازدواج و دیدار با خانواده های شان محروم هستند آنها حتی حق فکر کردن به این گونه موضوعات را در خواب هم ندارند و اگر چنین کنند باید این لحظات شان تحت عنوان فاکت های غسل هفتگی نوشته و در نشست جمعی بخوانند و مورد توهین و تحقیر مسؤل نشست قرار بگیرند. در سازمان به اصطلاح دمکراسی طلب اعضای معترض را شکنجه و زندانی و در مواردی اعدام کرده اند و اعضای نگون‌بخت سازمان حق جدا شدن از سازمان را ندارند و رجوی در یک نشست عمومی اعلام کرد که ” بریده نداریم و نمی توانیم داشته باشيم ” که منظورش از بریده کسانی بودند که حاضر نبودند در تشکیلات استالینی اش بمانند و مخالف اندیشه فرقه گرا يانه رجوی ها و عملکرد خیانت بارشان علیه مردم ایران بوده و خواستار رهائی از سازمان بودند. رجوی حتی نیروهای رهائی یافته از سازمان  و منتقدان را که مشغول افشاگری و روشنگری علیه افکار فرقه گرایانه و اقدامات تروریستی سازمان هستند را تهدید به قتل می کند. 

دستگیری سه تن از اشرار چماقدار فرقه رجوی در انگلستان

رجوی ها در حالی دم از حق و حقوق مردم و آزادی خواهی و عدالت اجتماعی می زنند و خودشان را دمکراتیک می دانند که با دیکتاتوری نظیر صدام حسین علیه مردم ایران در جنگ ایران و عراق مشغول سرباز کشی و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق بودند و در این رابطه مرتکب جنایات جنگی شده اند و همچنین این سازمان به اصطلاح آزادی خواه با ارتش به اصطلاح آزادی بخش خودش در خدمت و نوکری و مزدوری برای صدام حسین و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور های غربی و آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی علیه منافع ملی مردم ایران حرکت می کند و کاملا هم‌سو با سیاست های ضد ایرانی آمریکا و متحدانش بر علیه مردم ایران هست. 

این سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران  و رهبری اش چنان خودش  را شیفته و عاشق دمکراسی می پندارد که خودش را و سازمان فرقه گرای خود را تنها آلترناتیو می داند و دیگر گروه های سیاسی داخل و خارج کشور را خائن و سازشکار می داند و همچنین چنان دمکراتیک هستند که حتی در تجمعات شان يک ايرانی آزاده و يک شخصیت ایرانی حق حضور و اظهار نظر مخالف سازمان و رهبری اش را ندارد. 

بله دوستان حالا شما قضاوت کنید آیا چنین سازمانی حق اظهار نظر در مورد مسایل مختلف از جمله انتخابات آزاد و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی را دارد؟ به نظر من سران فرقه رجوی و بطور خاص رجوی ها نه تنها نمی توانند مدعی آزادی خواهی و دموکراتیک بودن باشند بلکه بخاطر جنایات و خیانت های بی شماری که علیه مردم ایران مرتکب شده اند و همچنین بخاطر نقض فاحش حقوق بشر و ادعای دروغین آزادی خواهی و خیانت به بنیاد آزادی و خیانت به اعتماد نیروهای سازمان و  همچنین بخاطر سواستفاده از کلمه مقدس آزادی و دموکراسی باید در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند. 

لینک به منبع

مجاهدین خلق شاخص فساد

سوءاستفاده فرقه رجوی از روز جهانی دمکراسی

***

منصور نظری - سادیسم در اپوزسیون قلابیاطاق فکر حمله ارازل و اوباش به ایرانیان خارج کشور چه کسانی بودند؟ 

همچنین:
لینک

نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات

علی جهانی - نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخاباتعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و سوم می 2021:… در این میان مضحک ترین نمایش انتخاباتی سازمان انتخاب مسؤل اول هست که اولا يک زن باید باشد و ثانیا این به اصطلاح انتخابات يک کاندید بیشتر ندارد و ثالثا اعلام می کنند که این فرد برگزیده رهبری سازمان هست یعنی هیچ کس حق دادن رای مخالف یا ممتنع را ندارد و همچنین حق عدم شرکت در این انتخابات فرمایشی و تحریم آنرا ندارد و همه باید به‌ اتفاق آرا در آن شرکت کرده و دستان خود را به علامت موافقت بالا برده و رای موافق بدهند و اینگونه مسؤل اول انتخاب می شود يا بهتر بگوییم  از جانب رهبری انتصاب می گردد و این نمایش مسخره و مضحک هر دو سال یک بار تکرار شده و یکی از این زنان که بیشتر گوش به فرمان رهبری باشند در این مسند فرمالیستی قرار گرفته و تحت عنوان مسؤل اول سازمان از آنها ياد می شود. نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات 

رد صلاحیت مسعود رجوی انتخاباتخوشحالی سایت ایران افشاگر رجوی از یادآوری رد صلاحیت مسعود رجوی در مطبوعات ایران بعد از چهار دهه

نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخابات 

سوءاستفاده فرقه رجوی از روز جهانی دمکراسی

در آستانه  برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم و زمان ثبت نام کاندیدا ها تمام شده و بیش از پانصد تن از شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی ثبت نام کرده اند و اکنون شورای نگهبان در حال بررسی است و احتمالا تعدادی از آنها بر اساس معیارهای شورای نگهبان تایید شده و می توانند وارد رقابت های انتخاباتی شده و یکی از آنها انتخاب شده و کرسی ریاست جمهوری را برای یک دوره چهار ساله صاحب شود .

جدا از هر گونه گونه کمی و کاستی ها و ایراد هایی که منتقدان سیاسی در ایران به نحوه برگزاری انتخابات در ایران دارند که ما کاری به درستی يا غلط بودن این ایرادات از جانب منتقدان نداریم و حق طبیعی شان هست که نظرات شان را در این زمینه ابراز نمایند. ولی در اینجا جا دارد نگاهی بیندازیم به اراجیف تکراری سران فرقه رجوی بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی که همواره در آستانه برگزاری هر انتخاباتی حال چه انتخابات در ایران و چه در کشورهای دیگر باشد خودشان را صاحب نظر دانسته و اظهار نظر نمایند و تحلیل کنند و يا سلامت انتخابات را زیر سوال برده و آنرا تحریم کنند. البته حق اظهار نظر هر کسی  در هیچ زمینه ای بطور خاص در زمینه انتخابات اشکالی ندارد ولی به نظر من کسانی حق اظهار نظر در زمینه انتخابات را دارند که خودشان بدان اعتقاد داشته و بدان عمل نمایند. ولی سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران که  نه تنها هیچ بویی از آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد نبرده است بلکه معتقد است که با استراتژی ترور و خشونت بايد به قدرت رسید و صندوق های رای گیری را اساسا قبول ندارد و همه راه حل های مشکلات را از دهانه لوله سلاح نگاه می کند و نه تنها هیچ اعتقادی به راه حل های سیاسی و گفتمان و انتخابات ندارد بلکه کسانی را که معتقدبه چنین راه حل هایی هستند را سازشکار و خاین می پندارد. آیا چنین سازمان تروریستی حق اظهار نظر در مورد مسایل مختلف از جمله انتخابات را دارد؟ 

به نظرم چنین گروه تروریستی و فرقه گرا حق اظهار نظر  در هیچ زمینه ای از  جمله در مورد نحوه برگزاری انتخابات  را ندارد. برای روشن‌تر شدن این موضوع نگاهی گذرا بیندازیم به نحوه انتخابات در سازمان مجاهدین خلق ایران که البته بهتر است  بگوییم انتصابات، را که تحت عنوان انتخابات به نیروهای نگون‌بخت سازمان قالب می کنند. رجوی مفقودالاثر که خودش با خیانت به بنیان گزاران سازمان که‌ منجر به اعدام شان توسط ساواک شاه شد رهبری سازمان را بدون انتخاباتی تصاحب کرده و خودش را رهبری عقیدتی نامیده و مادام‌العمر شده است. بعدش هم مریم عضدانلو همسرش را طی یک نمایش مضحک از شورای دست ساز خود تحت‌ عنوان شورای ملی مقاومت بیرون آورده و به‌ عنوان رئیس جمهور مادام‌العمر منصوب کرد و برای شورای رهبری سازمان هم عده ای از زنان را در نشست معرفی می کرد و می گفت اینها را مریم رجوی قبول دارند و همه باید بدون يک رای مخالف با انتخاب  این افراد برگزیده مسعود و مریم موافقت می کردند و حق کوچکترین مخالفتی با انتخاب این افراد از طرف رهبری را نداشتند وگرنه مورد اذیت و آزار از جانب شکنجه گران سازمان قرار می گرفتند من یادم هست در یکی از این شو های مسخره  تحت عنوان انتخابات شورای رهبری که‌ رجوی براه انداخته بود یکی از افراد بنام احسان امین الرعیا با معرفی خانم حشمت سریری بعنوان شورای رهبری مخالف بود به دستور مسعود و مریم چنان او را تحت فشار روحی و جسمی قرار دادند که مجبور شد مخالفت خود را پس بگیرد. 

شورای به اصطلاح ملی مقاومت هم که ریاست آن با همین رئیس جمهور مادام‌العمر یعنی خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی می باشد بیش از پانصد عضو دارد که به جز چند نفر انگشت شمار مثل منوچهر هزار خانی و مهدی سامع که پیر و سالخورده هستند و جیره خوار سازمان می باشند بقیه اعضای آنرا نیروهای سازمان و از همین نفرات  به اصطلاح شورای رهبری سازمان تشکیل می‌دهند که در واقع این شورای به اصطلاح ملی مقاومت که قرار بود از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شود تبدیل شده است به يک شورای دست ساز رجوی مفقودالاثر و هيچ کاری جز دست بوسی این رهبری عقیدتی را ندارد. 

اما در این میان مضحک ترین نمایش انتخاباتی سازمان انتخاب مسؤل اول هست که اولا يک زن باید باشد و ثانیا این به اصطلاح انتخابات يک کاندید بیشتر ندارد و ثالثا اعلام می کنند که این فرد برگزیده رهبری سازمان هست یعنی هیچ کس حق دادن رای مخالف یا ممتنع را ندارد و همچنین حق عدم شرکت در این انتخابات فرمایشی و تحریم آنرا ندارد و همه باید به‌ اتفاق آرا در آن شرکت کرده و دستان خود را به علامت موافقت بالا برده و رای موافق بدهند و اینگونه مسؤل اول انتخاب می شود يا بهتر بگوییم  از جانب رهبری انتصاب می گردد و این نمایش مسخره و مضحک هر دو سال یک بار تکرار شده و یکی از این زنان که بیشتر گوش به فرمان رهبری باشند در این مسند فرمالیستی قرار گرفته و تحت عنوان مسؤل اول سازمان از آنها ياد می شود. که از خودشان هیچ اراده و اختیاراتی برای تصمیم‌گیری ندارند و باید صرفا خط و خطوط مریم و مسعود رجوی را بدون چون و چرا پیش برده و دستورات آنها را کور کورانه اجرا نمایند. 

 چنین سازمان فرقه گرا و تروریستی که در تشکیلات قرون وسطایی و استالینی اش هیچ کس از کوچکترین حق و حقوقی مانند حق انتخاب و حق اظهار نظر در زمینه های مختلف و حق ازدواج و حق ملاقات با خانواده و حتی حق جدا شدن از سازمان را ندارد و اگر چنین کند توسط رهبری سازمان تهدید به قتل می گردد ، آیا حق اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را  دارد  ؟ مسلما جواب منفی است. و همچنین آیا چنین سازمانی که نه تنها هیچ اعتقادی به انتخابات ندارد بلکه معتقد به مبارزه مسلحانه هست و  خواهان سرنگونی به قدرت رسیدن از طریق خشونت و تررو و جنگ خونریزی و ویرانی هست و تا کنون بیش از هفده هزار نفر از مردم بی گناه کوچه‌ و بازار را در اقدامات تروریستی کشته است حق اظهار نظر در مورد سرنوشت مردم ایران را دارد؟ بدون شک جواب منفی است و مردم ایران هم نه تنها فریب این اراجیف تکراری سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی را نخواهند خورد بلکه بشدت از از این گروه تروریستی بخاطر مرتکب شدن جنایات و خیانت های بی شمار علیه مردم و منافع ملی شان و بخاطر هم آوا شدن  این فرقه تروریستی با دشمنان مردم نظیر آمریکا و اسرائیل و دیگر متحدین منطقه‌ای آمریکا متنفر هستند. 

لینک به منبع

سوءاستفاده فرقه رجوی از روز جهانی دمکراسی

***

علی جهانی - نگاهی به اراجیف فرقه رجوی در مورد انتخاباتانتخابات و شورای رهبری مریم رجوی

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حمله-مجاهدین-در-انگلستان-به-مراکز-رای-گ/

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا فرارو، نوزدهم ژوئن 2021:… کاردار ایران همچنین در توئیت دیگری نوشت: بی بی سی فارسی با شیطنت و به دروغ مدعی شده است که صندوق انتخابات ریاست جمهوری در بخش کنسولی در حال تعطیلی است. به اطلاع هم میهنان عزیز مقیم لندن می‌رساند که بخش کنسولی سفارت در خیابان کنزینگتون تا آخر شب باز است و همچنان به اخذ رای از هموطنان ادامه خواهد داد. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شعب یازده‌گانه مستقر در انگلیس در حال برگزاری است. این انتخابات از ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت محلی در این کشور آغاز شده است. حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیاگزارش کانال ۴ تلویزیون انگلستان از اردوگاه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در حومه تیرانا-آلبانی

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا

(ویدئو) حمله به زن شرکت کننده در انتخابات

کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به حمله صورت گرفته به خانم ایرانی که قصد شرکت در انتخابات در حوزه برمینگهام را داشت و مجروح شدن وی، اعلام کرد که سفارت در حال پیگیری موضوع از مجاری رسمی است.

سید مهدی حسینی متین کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار فیلمی از حمله به خانم ایرانی شرکت کننده در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در صندوق اخذ رای مستقر در شهر برمینگهام انگلیس در توئیتی نوشت: مدعیان دروغین دموکراسی با سوابق تروریستی و وابستگی به اجانب، امروز در شهر برمینگهام خانم محترمی را که فقط برای رای دادن، ابتدایی‌ترین حق هر فرد برای مشارکت در تعیین سرنوشت آمده بود، وحشیانه مجروح کردند.

وی افزود: سفارت در حال پیگیری موضوع از مجاری رسمی است.

کاردار ایران همچنین در توئیت دیگری نوشت: بی بی سی فارسی با شیطنت و به دروغ مدعی شده است که صندوق انتخابات ریاست جمهوری در بخش کنسولی در حال تعطیلی است. به اطلاع هم میهنان عزیز مقیم لندن می‌رساند که بخش کنسولی سفارت در خیابان کنزینگتون تا آخر شب باز است و همچنان به اخذ رای از هموطنان ادامه خواهد داد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شعب یازده‌گانه مستقر در انگلیس در حال برگزاری است. این انتخابات از ساعت ۹:۰۰ صبح به وقت محلی در این کشور آغاز شده است.

سید مهدی حسینی متین کاردار سفارت ایران در لندن در توئیتی در این باره نوشت: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در حوزه انگلستان همچنان در حال برگزاری است. استقبال همگانی بسیار خوب. عوامل اجرایی انتخابات نیز با شور و اشتیاق در خدمت هم میهنان عزیز جهت اخذ رای آن‌ها هستند.

لینک به منبع 

حمله مجاهدین در انگلستان به مراکز رای گیری و ناتوانی پلیس بریتانیا

***

Iran International and Mujahedin-e Khalq TerrorismTerrorists were from “al-Ahwaz Arab People’s Democratic Front” based in London and “Peoples Mojahedin Khalq Organisation”

همچنین: