رژه پوشالی روز مریم در حضور مسعود رجوی

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و یکم اکتبر 2019:… به مریم رجوی باید گفت: گیریم که رژه باشکوه تان توخالی نبود و همه آن جنگ افزارها متعلق به خودتان بود و هیچکدام از نیروها نیز جابجا نشدند تا نقش سیاهی لشگر را بازی کنند، و گیریم که ارتش … Continue reading رژه پوشالی روز مریم در حضور مسعود رجوی