گروهی از جدا شدگان مجاهدین نامه حمایت از خانواده ها را تسلیم دفتر کمیساریای پناهندگان در پاریس کردند

گروهی از جدا شدگان مجاهدین نامه حمایت از خانواده ها را تسلیم دفتر کمیساریای پناهندگان در پاریس کردند

پیوند رهایی، فریاد آزادی، یاران ایران،  پاریس، اول دسامبر 2015:… اگر مسئولین کمیساریا طبق قوانین پناهندگی و مقررات بین المللی و حقوق بشری به جای تماس و مذاکره با نمایندگان تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران با خود افراد ساکن کمپ به صورت انفرادی و مخصوصا با حضور خانواده شان صحبت کنند بسیاری از آنان که دهها سال است از دیدار خانوادگی محروم می باشند خواهند توانست خواست واقعی و ارادۀ …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق نوامبر 2015نامه بنیاد خانواده سحر به UNHCR

لینک به منبع (پیوند رهایی)

لینک به منبع(فریاد آزادی)

لینک به متن انگلیسی

گروهی از جدا شدگان مجاهدین نامه حمایت از خانواده ها را تسلیم دفتر کمیساریای پناهندگان در پاریس کردند

روز گذشته آقایان محمد کرمی و قربانعلی حسین نژاد و غفور فتاحیان از جدا شدگان سازمان مجاهدین در فرانسه با حضور در دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در پاریس نامۀ انجمنهای فریاد آزادی و پیوند رهایی و یاران ایران مبنی بر حمایت از خانواده های اسیران فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی که خواستار دیدار با عزیزانشان هستند ولی رهبری فرقه مانع آن

می شود و ضرورت ترتیب دادن این دیدار از سوی کمیساریا با صحبت با تک تک افراد و فشار بر روی رهبری فرقه جهت رفع ممنوعیت دیدار و عواطف خانوادگی خطاب به آقای آنتونیوگوترز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو را جهت ارسال به ایشان تسلیم این دفتر کردند. مسئولین دفتر قول دادند که نامه را به رئیس کمیساریا در ژنو برسانند. در زیر هر دو متن فارسی و انگلیسی نامه را ملاحظه می کنید:

فریاد آزادی، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، پاریس 2015آقایان حسین نژاد، فتاحیان و کرمی، دفتر کمیساریا، پاریس

ریاست محترم کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد – ژنو

ما گروهی از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق ایران مقیم اروپا با پیگیری اخبار حضور سری دیگری از خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی در بغداد دریافتیم که بار دیگر رهبران این سازمان به بهانه های واهی و کاملا غیر معقول مانع دیدار این خانواده ها با عزیزانشان می شوند. ما که هر یک بین بیست تا بیش از سی سال در داخل تشکیلات این سازمان بودیم و انواع ترفندهای فرقه ای بویژه قطع ارتباط افراد با بیرون برای باوراندن همۀ تلقینات رهبران در فضایی بسته را تجربه کرده ایم به خوبی واقفیم که اگر مسئولین کمیساریا طبق قوانین پناهندگی و مقررات بین المللی و حقوق بشری به جای تماس و مذاکره با نمایندگان تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران مقیم کمپ لیبرتی در رابطه با امور مربوط به کمپ و انتقال و تماس و دیدار با خانواده با خود افراد ساکن کمپ به صورت انفرادی و مخصوصا با حضور خانواده شان صحبت کنند بسیاری از آنان که دهها سال است از دیدار خانوادگی محروم می باشند خواهند توانست خواست واقعی و ارادۀ آزاد خودشان را که همانا ارتباط با دنیای بیرون و تماس و دیدار با افراد خانواده و انتقال از عراق می باشد بیان کنند.

ما تأکید می کنیم افرادی که تحت عنوان نمایندگان ساکنان کمپ لیبرتی با شما صحبت می کنند فقط رهبران تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران را نمایندگی می کنند و نه افراد ساکن کمپ را.

ما طی سالها حضورمان در این سازمان مطلقا شاهد هیچگونه انتخابات و رأی گیری برای حتی انتخاب اعضای رهبری و مسئولین این سازمان نبودیم و هیچکس در داخل این سازمان حق انتخاب آزادانه افکار و اعمال و رفتار خودش را هم ندارد تا چه رسد به حق انتخاب مسئولین و رهبران و یا حتی نماینده ای از جانب خودشان.

لذا به عقیده و تجربۀ ما کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که مسئولیت قانونی و بین المللی امور مربوط به کمپ موقت لیبرتی و مشخصا امور مربوط به حقوق انسانی ساکنان کمپ از جمله حق دیدار خانوادگی را برعهده دارد حقی که حتی در زندانهای دنیای امروز از زندانی دریغ نمی شود باید طرف گفتگوی خود را تک تک افراد کمپ به عنوان پناهجو قرار بدهد و به جای گفتگو با رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران بر آنان فشار وارد بیاورد که دست از القاءات فرقه ای بر افراد و ساکنان کمپ مبنی بر عدم ارتباط با دنیای بیرون و با افراد خانواده و ایجاد فضای دروغین و منفی موهوم علیه خانواده ها و تحریک افراد به توهین و ناسزا به افراد خانواده هایشان بردارند.

انجمن های:
فریاد آزادی
پیوند رهائی
یاران ایران

***


https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22296

واکنش رجوی به تشکیل کمیته پارلمان عراق (+ برای ویزای عراق تماس بگیرید)

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۵:… بنیاد خانواده سحر به تمامی خانواده هائی که در آمریکا و اروپا مایل به سفر به عراق برای دیدار با عزیزان خود در اردوگاه لیبرتی هستند اعلام میدارد که حاضر به انجام هرگونه همکاری و دادن تأییدیه برای اخذ ویزای عراق میباشد. خانواده ها میتوانند در این خصوص با بنیاد ارتباط برقرار نموده و مشخصات درخواست ویزای خود را اعلام نمایند تا در این زمینه …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

واکنش رسمی فرقه رجوی در برابر تشکیل کمیته پارلمان عراق

بنیاد خانواده سحر برای دریافت ویزای عراق همکاری میکند

به دنبال اقدام مجلس نمایندگان عراق برای تشکیل یک کمیته از نمایندگان کمیسیون های حقوق بشر و خارجه جهت دیدار از اردوگاه لیبرتی، بالاخره فرقه رجوی تاب نیاورد و تحت نام “شورای ملی مقاومت” اطلاعیه ای به تاریخ ۲۶ نوامبر صادر نمود که به صورتی کاملا واضح فریبکاری و دغلکاری فرقه ای خود را بر ملا ساخت و با همان ترفندهای کهنه و نخ نمای همیشگی به وارونه جلوه دادن حقایق پرداخت.

در این بیانیه، که در سایت رسمی سازمان مجاهدین خلق تحت عنوان “شوی مضحک سفارت آخوندها و کمیته سرکوب مجاهدان اشرف و بردن مزدوران در پوش خانواده به مجلس عراق-فراخوان برای بازدید هیأتی از وکلا و پارلمانترها از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی از لیبرتی” درج گردیده، مطرح شده است که “بیش از ۴۰۰ تن از خانواده های مجاهدان لیبرتی در آمریکا و کشورهای اروپائی . . . به رغم این که بارها به سفارتخانه های عراق در کشورهائی که ساکن آن هستند درخواست ویزا برای دیدار با فرزندانشان را داده اند، دولت عراق از دادن ویزا به آنان خودداری کرده است.”

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق

گفتگوی خانواده ها با نماینده مجلس و گزارشگر ویژه پارلمان “نیازی معمار اوغلو”

در این اطلاعیه ادعا شده است که تمامی خانواده هائی که تاکنون به اشرف و لیبرتی مراجعه کرده اند همگی کارمندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده که به اسم خانواده روانه عراق و لیبرتی شده اند و مأموریت آنان شکنجه روانی فرزندان رجوی است. سپس تمامی حملات به لیبرتی و اشرف تاکنون را هم به فعالیت این خانواده ها ربط داده که اقدامات آنان در عراق از جمله مراجعات اخیر به لیبرتی و مجلس و نخست وزیری عراق هم صرفا برای زمینه سازی حملات بعدی به لیبرتی صورت گرفته است.

در این بیانیه فریبکاری و دغلکاری نوع فرقه ای با مطرح نمودن عناوین و آمارهای جعلی و ساختگی، که از ترفندهای شناخته شده و همیشگی فرقه رجوی است و تاکنون مدرکی برای اثبات آنان ارائه نگردیده، نیز به وضوح مشاهده میشود.

خانواده های مجاهدین خلق پارلمان عراق

دیدار خانواده ها با نمایندگان مجلس عراق

در گذشته خانواده های بسیاری از کشورهای آمریکائی و اروپائی با اخذ ویزا به پادگان اشرف مراجعه کرده و خواهان دیدار با عزیزان خود شده اند که اخبار و اطلاعات آنان در همین سایت سحر مفصلا درج گردیده است اما فرقه رجوی نه تنها با خواسته آنها مخالفت کرده بلکه آنان را آماج توهین ها و تهمت ها و حتی سنگ و آهن پاره قرار داده است.

در دستگاه فرقه ای، خانواده دشمن اصلی و از یاران شیطان تلقی شده و افراد می بایست از آن برحذر باشند چرا که به زنده شدن عواطف انسانی انجامیده و اثرات مغزشوئی را از بین میبرد. رجوی و خانواده طی این سالیان درست تمثیل جن و بسم الله بوده اند که رجوی همیشه وحشت و ترس خود را از خانواده ها مطرح کرده و با انواع ترفند ها خانواده ها را تخطئه نموده است.

کمپ اشرف خانواده ها بدنبال فرزندان

دختری که از کانادا برای دیدار با خواهرش به مقابل پادگان اشرف آمده بود

بنیاد خانواده سحر به تمامی خانواده هائی که در آمریکا و اروپا مایل به سفر به عراق برای دیدار با عزیزان خود در اردوگاه لیبرتی هستند اعلام میدارد که حاضر به انجام هرگونه همکاری و دادن تأییدیه برای اخذ ویزای عراق میباشد. خانواده ها میتوانند در این خصوص با بنیاد ارتباط برقرار نموده و مشخصات درخواست ویزای خود را اعلام نمایند تا در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

بنیاد خانواده سحر

بغداد – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵

***

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلقکلیپ های حضور سه روز گذشته خانواده ها مقابل اردوگاه لیبرتی

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین
iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22050

مطالبی مرتبط با حملات تروریستی پاریس (اولویت امروز، جمع کردن قرارگاه تروریست اور سور اواز)

پیوند رهایی، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵:… و اولین وظیفۀ ارگانهای امنیتی بستن و جمع کردن لانه فساد همین تروریستها در اطراف پاریس منجمله قلعه اورسوراواز است زیرا براساس واقعیت امر این عملیات تروریستی دو روز قبل از سفر دکتر روحانی به دعوت رئیس جمهور فرانسه به پاریس بود و فرقه رجوی در سایت های اجاره ای خود اعلام کرده بود که به هر نحوی که شده جلوی این سفر را بگیرد و از این رو تمام …


Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIچهره “عشایر انقلابی عراقی” باند رجوی را بهتر بشناسیم!

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

قربانعلی حسین نژاد، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

مصطفی محمدی قربانعلی حسین نژاد پاریس نوامبر 2015

شب گذشته با دوستم آقا مصطفی محمدی رفتیم به عنوان دو جدا شده از فرقۀ رجوی در مراسم شبانۀ یادبود کشته شدگان حملات جنایتبار تروریستی در میدان رپوبلیک پاریس و سوگواری مردم شریف فرانسه شرکت کردیم و همدردی مان را با خانواده های قربانیان و مردم و دولت فرانسه ابراز نمودیم. روی پلاکارد فرانسویان که به بنای جمهوری الصاق شده نوشته اند: اصلا نترسید

مصطفی محمدی، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

لانۀ دیگر تروریسم و فرقه های جنایتکار با همان اندیشۀ ترور و خشونت داعش در فرانسه را بشناسیم

به قلم: مصطفی محمدی

مصطفی محمدی جمعه شهر زیباى پاریس شهر شعر و شادى و رویا به خاک و خون نشست

ومادران زیادى عزادار و کودکان بسیارى چشمان منتظرشان به در ماند.

دیروز پاریس شهر افسانه اى اروپاعروس زیباى دنیا سیاه پوش شد و لبخندها به اشک بدل شد و مرگ جاى شور و شادى و زندگى را گرفت. تروریسم چهرۀ وحشتناک و شیطانى اش را به مردم پاریس نشان دادوگرد و غبار و خاک و مهیب انفجار سراسر شهر را در بر گرفت. از این حادثه ى تلخ و غم بار بسیار متاثرو متاسف شدم و تنم لرزید.

هنوز چند ماهى از حمله تروریست های رجوی در شهر اورسوراواز فرانسه (مقر اقامت مریم رجوی و باندش) به من و دخترم و وکیلم نگذشته هنوز زخم هایمان خوب نشده هنوز چهرۀ مهاجمین تروریست که وحشیانه به دخترم حمله کردند شبها خواب را از چشمان دخترم می گیرد. در آن روز به پلیس اور واقع در حومه ى پاریس گزارش و هشدار دادم که اور فرانسه پایگاه مجاهدین تروریست می باشد. این پایگاه جهنمى که توسط سران فرقۀ مسعود و مریم رجوى و دیگر سران و عاملان فرقه رهبرى میشود یک پایگاه و لانه ى دیگر تروریسم در فرانسه به شمار می رود.

من ماه ها پیش که پشت درهاى قرارگاه اور فریاد کشیدم مرگ بر رجوى و مرگ بر تروریستبه پلیس و مردم پاریس و دولت مردان فرانسه گوشزد کردم که اینها هم تروریست هستند و از گروه جهنمی تروریست و جنایتکار داعش تحت عنوان «مردم انقلابی عراق» و«عشایر انقلابی عراق» بارها حمایت کرده اند و اساسا اندیشه و ایدئولوژی و تاکتیک و استراتژی فرقۀ رجوی که به مبارزۀ مسلحانه و ترور و خشونت معتقدند و به اعتراف خودشان در رسانه هایشان در سه دهۀ اخیر صدها عملیات تروریستی از جمله اولین عملیات انتحاری و ترورهای زنجیره ای منطقه را در ایران و بسیاری عملیات جنگی علیه کردها و شیعیان در عراق همراه با ارتش صدام حسین انجام داده اند و رهبرشان نیز بارها ما جدا شدگان از فرقه اش را آشکارا به قتل حتی در خیابانهای اروپا و آمریکا تهدید کرده و بسیاری از ناراضیان در داخل تشکیلاتش را به مرگ محکوم کرده یا آنها را در زندانهای قرارگاههایش در عراق زندانی و شکنجه و برخی را نیز به قتل رسانده است فرق چندانی با اندیشه ها و تاکتیکها و استراتژی و اعمال و رفتارهای داعش ندارد.

تروریست تروریست است چه با نام داعش و چه به نام سازمان مجاهدین خلق که لانۀ دیگر تروریسم و فرقه های جنایتکار با همان اندیشۀ ترور و خشونت داعش در فرانسه می باشد که برای ناشناس ماندن خودش را در فرانسه و دنیای غرب زیر پوش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و دیگر شعارهای عصر نوین پنهان ساخته است. این تروریستها را هم باید بشناسیم و باید فعالیت آنها را هم همانند داعش در فرانسه و اروپا و کشورهای آزاد امروز ممنوع کرد.

نه به عنوان یک پدر بلکه به عنوان یک انسان به من نگاه کنید من هم یک قربانى تروریسم هستم ولی تروریسم فرقۀ رجوی، پدرى که سال هاست دخترش در چنگال سازمان تروریستى مجاهدین اسیر و زندانى استو فریادش به جایى نمی رسد.

امروز برای قربانیان حملات تروریستی پاریس و به حال مردم بى گناه فرانسه بویژه خانواده های قربانیان و پدران و مادران دردمند این قربانیان تروریسم کور اشک ریختم.

و با مردم فرانسه به سوگ قربانیان این حادثه ى مرگ بار نشستم.

امیدوارم این حادثه ى تکان دهنده چشم دولت مردان ومردم فرانسه را به خطر دیگری هم که تهدیدشان میکند و پایگاهش در اورسوراواز فرانسه میباشد باز کند تا این تروریست ها را که همچون داعشی ها نام مجاهد بر خود نهاده اند از خاک فرانسه بیرون کنند و ریشه ى این جنایت ها را بخشکانند.

این حادثه هشدار به دولت فرانسه و بیدار باشى براى مردم فرانسه و دنیا می باشد که گروهها و فرقه های از نوع داعش و با همان اندیشه و سوابق و عملکردها را خوب بشناسند.

به احترام قربانیان حادثه ى پاریس سکوت جایز نیست.

اشک هایم را پاک میکنم.

مشت هایم را گره میزنم وفریاد میزنم مرگ بر داعش و رجوى جنایت کار

مرگ بر تروریست

درود وسلام بر مردم آزاد اندیش و صلح طلب فرانسه.

مصطفى محمدى

یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ – پاریس

غفور فتاحیان، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

فرقه رجوی و داعش دو روی یک سکه هستند

در سوک و اندوه حمله به پاریس وهشدار به دستگاههای امنیتی فرانسه در رابطه با فرقه تروریستی رجوی

به قلم غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی

قبل از هر نکته مراتب تسلیت خودم را به ملت بزرگ فرانسه بخاطر حملۀ جنایت کارانۀ تعدادی بزدل به مردم بی گناه را اعلام می دارم و در غم تک تک آنها شریک هستم. حمله به پاریس شهر زیبای جهان که عاشقان زیادی دارد حمله به تمام پاتیخت های جهان است.

ولی از اینها گذشته دولت فرانسه باید ریشه ترور و تروریست را در اروپا ریشه کن کند. تروریست تروریست است چه داعش و چه فرقه رجوی هیچ فرق با هم ندارند.

فدائیان رجوی همانند آتش زیر خاکستر هستند که در اطراف پاریس در قلعه اورسوراواز لمیده اند و منتظر فرمان مریم قجر و مسعود فراری هستند.

یادمان نرفته است که در هنگام حمله به شهر موصل درعراق توسط داعشیان جنایتکار و کشتار مردم بی دفاع همین فرقه رجوی در سیمای بدنام خود آنها را عشایر انقلابی خواند و به آنهاجم کمک های مادی و تبلیغاتی می کرد که نمونۀ آن را در لینگ زیر در سایت رسمی این فرقه می بینید:

http://www.mojahedin.org/news/139413

اما وقتی فرقۀ رجوی جهان را علیه تروریسم دید و پیشرویهای داعش هم متوقف گردید و حامیان بین المللی فرقه نیز کم و بیش پشت داعش را خالی کردند مفتضحانه و زبونانه و ریاکارانه آن هم فقط در تبلیغات بیرونیشان عقب نشینی کرد.

البته سوابق این حمایتها به قبل از این برمی گردد یعنی آن موقع که در مقابل دولت قانونی عراق به نخست وزیری دکتر مالکی فرقه رجوی با آوردن اسلام گریان افراطی از شهرهای موصل و رمادی و استان الانبار و دادن آموزش های نظامی و جنگهای چریک شهری آنها را در مقابل دولت قرار می داد و شکی ندارم که داعشیان هم تحت همین آموزشها قرار گرفتند زیرا فرقۀ رجوی تجربۀ فراوانی در عملیات تروریستی و جنگ شهری و راه اندازی گروههای تروریستی دارد.

رجوی تروریست برای به دست آوردن قدرت دست به هر جنایتی می زند و از هر آدم کش و تروریست و جنایت کاری حمایت می کند؛ بنابراین تا دیر نشده باید جلوی فعالیتها و ظاهرسازیهای این سازمان تروریستی را گرفت و نباید فریب تبلیغات دروغین دموکراسی خواهی رهبری آن و مشخصا مریم رجوی مقیم فرانسه و اشک تمساحش برای قربانیان تروریسم را خورد.

الان به نظر من تمام جهان از دست این تروریستهای جنایت کار خسته شده و به ستوه آمده اند و اولین وظیفۀ ارگانهای امنیتی بستن و جمع کردن لانه فساد همین تروریستها در اطراف پاریس منجمله قلعه اورسوراواز است زیرا براساس واقعیت امر این عملیات تروریستی دو روز قبل از سفر دکتر روحانی به دعوت رئیس جمهور فرانسه به پاریس بود و فرقه رجوی در سایت های اجاره ای خود اعلام کرده بود که به هر نحوی که شده جلوی این سفر را بگیرد و از این رو تمام مزد بگیران این فرقه تروریستی در تکاپو بودند که این سفر رسمی را به هم بزنند و بعید نیست با استفاده از رابطۀ مسئولین بالای فرقۀ رجوی با گروههای تروریستی عراقی و سوری، داعش زمانبندی انجام این عملیات خودش را بنا به سفارش و هماهنگی فرقۀ رجوی درست در آستانۀ سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه انجام داده باشد.

بنابراین هر فرقۀ تروریستی از هر نوع و با هر ملیت و ایدئولوژی در هر کجای جهان یک لکۀ ننگ بر دامان جامعه بشری است و باید هر چه سریعتر زدود شود.

غفور فتاحیان

***

***Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

همچنین:

توضیحات آقای حسین نژاد در خصوص تشکل سازی های فرقه رجوی

بنیاد خانواده سحر، بغداد، سی ام نوامبر 2015:…  آقای قربانعلی حسین نژاد (غلام روابط) از مسئولین سابق فرقه رجوی، که از یاران بنیاد خانواده سحر در بغداد بوده و سپس به پاریس عزیمت نمودند، نامه زیر را در افشای جعل بیانیه و تشکل سازی های فرقه رجوی نوشته اند که عینا جهت اطلاع و آشنائی هم وطنان از ترفندهای

واکنش فرقه رجوی به اقدام مجلس نمایندگان عراق

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هشتم نوامبر 2015:… همانطور که در جریان هستید تعدادی از خانواده های اعضای فرقه رجوی مستقر در اردوگاه لیبرتی جهت تلاش برای دیدار با عزیزان خود و کسب خبر از سلامتی شان طی سه روز به اردوگاه لیبرتی مراجعه نمودند که طبق معمول با

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود

بنیاد خانواده سحر، بغدادف بیست و هفتم نوامبر 2015:…  عضو هیئت رئیسۀ مجلس نمایندگان عراق دکتر همام حمودی به کمیسیونهای حقوق بشر و روابط خارجی مجلس رهنمود داد که هیأتی را برای دیدار از اردوگاه لیبرتی در بغداد جهت اطلاع از وضعیت افراد موجود در آن و انتقال خو