ریا و نیرنگ سرلوحه مكتب رجوی (نبودن با مزدور رجوی و مجاهدین خلقش جرم است یا قتل و غارت و وطن فروشی و …؟)

ریا و نیرنگ سرلوحه مكتب رجوی (نبودن با مزدور رجوی و مجاهدین خلقش جرم است یا قتل و غارت و وطن فروشی و …؟)

انجمن نجات مرکز کرمانشاه، بیست و پنجم اوت 2013: …  مسعود رجوی بایستی در این جا جواب این را بدهد كه آیا بودن یا نبودن با سازمان جرم است؟ یا قتل و غارت و تجاوز به نوامیس مردم؟ البته مسعود رجوی از سالها قبل جواب این سئوال را داده و گفته كه هر كس با ما نیست برعلیه ماست !!؟؟  و جرم او خیانت و مجازات او اعدام است. آیا این همان دموكراسی است كه مسعود رجوی می خواهد آنرا برای ایرانیان به ارمغان بیاورد و از آن …

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)


(Massoud Rajavi and Saddam Hussein)

لینک به منبع

هـان ای دل عبـرت بیـن از دیـده نظر كـن

هـان ایـوان مـدایـن را آیینه عبـرت دان

تـاریـخ نشـان داده كـه زمان خود بازگو كننده حقایق بوده و می باشد و هر چه زمان می گذرد وقـایعی كـه اتفاق افتاده برای همگان روشنتر می گردد و نمی توان بر این واقعیت ها چشم پوشید اما متاسفانه شخص مسعود رجوی و مریم قجر حاضر نیستند چشم خود را بر روی این واقعیت ها بازكنند و از تاریخ عبرت بگیرند.

در این راستا حتی خدا و پیامبر را نیز دستاویز امیال خود قرار می دهند تا شاید به این شكل فریبكاری دروغ های بزرگ خود را در بین اعضای اسیر در قلعه اشرف توجیه كنند مثلا ٌوقتی مسعود رجوی در پیام خود به مناسبت ماه رمضان اشاره به اعضای جدیدالورود و یا كاندیدای عضویت می كند كسی كه در درون مناسبات سازمان نبوده است فكر می كند كه براستی خبر جدیدی شده و حتما ٌخیل نیروهاست كه به سمت قلعه اشرف سرازیر شده است غافل از اینكه اكثریت قریب به اتفاق نیروهای موجود در سازمان هر كدام با یك ترفند و نیرنگ همچون كاریابی، تفریح، گردش و… به عراق آورده شدند به یكباره خود را در مقابل عمل انجام شده دیدند كه بعد از آن نیز هیچ راهی برای بازگشت نداشتند چرا كه یا به عنوان جاسوس تحویل زندانهای مخوف ( ابوغریب فضیلیه و …) عراق می شدند و آنقدر تحت تاثیر تبلیغات سازمان و یا ترس از اعدام و شكنجه و زندان در صورت بازگشت به ایران قرار می گرفتند كه راه بازگشتی را پیش روی خود نمی دیدند.

براستی چگونه است كه مسعود رجوی دم از آزادی و دین اسلام می زند در حالی كه خودش در تشكیلات سازمان هم زندان انفرادی داشت و هم نفرات را تا حد مرگ شكنجه می كرد آنهم فقط به این جرم كه دیگر نمی خواستند با سازمان باشند ، می خواستند از راه اشتباه خود برگردند .

مسعود رجوی بایستی در این جا جواب این را بدهد كه آیا بودن یا نبودن با سازمان جرم است؟ یا قتل و غارت و تجاوز به نوامیس مردم؟ البته مسعود رجوی از سالها قبل جواب این سئوال را داده و گفته كه هر كس با ما نیست برعلیه ماست !!؟؟ و جرم او خیانت و مجازات او اعدام است.

آیا این همان دموكراسی است كه مسعود رجوی می خواهد آنرا برای ایرانیان به ارمغان بیاورد و از آن دم می زند البته برای كسی كه اینچنین تشنه و شیفته قدرت می باشد و حاضر است در قبال آن به هر خفت و خواری تن داده و به هر جنایتی دست بزند این موضوعات بطوركلی مطرح نیست و وی هدفی جز سرگرمی و گذراندن دوران ندارد غافل از اینكه زمان به ضررش می باشد و همانطور كه تا به حال ثابت شده، بیاد بیاوریم به محض سرنگونی حكومت صدام، به یكباره تشكیلات سازمان نیز دچار انفعال و فروپاشی گردید و نیروها یكی پس از دیگری اعلام جدایی كردند.

دیر نخواهد بود كه بقول ضرب المثل معروف ایرانی علی بماند و حوضش و آنروز فرا برسد كه مسعود رجوی برای مریم قجر پیام بدهد و مریم نیز برای مسعود وحقایق آنچـه كـه بـر افـراد سـازمـان طـی این سالیان گـذشتـه اسـت برای همگان روشن شـود .

الیس صبح بـه قـریـب ؟؟

همچنین:

نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

2013/08/20 by

حنیف حیدرنژاد، پژواک ایران، بیستم اوت ۲۰۱۳: …  رهبری این سازمان با “قدیس” کردن خود، از پاسخگوئی در باره رفتار و سیاست های خود خودداری می کند. از این رو هرگونه روشنگری مستند، غیر جانبدارانه و غیر کینه توزانه می تواند به افکار عمومی در شناخت سیاست های این سازمان کمک کند. طرح چنین موضوعاتی […]

مرگ های مشکوک درون سازمانی مجاهدین خلق ایران ( کامران بیاتی )

2013/08/15 by

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پانزدهم اوت ۲۰۱۳: …  کامران بیاتی می گفت:من از تیر دشمن نمیمیرم اگر دوست مرا نکشد…..میدانی فرق دوست و دشنمن چیه ؟تو جنگ اگه بدون فشنگ بمانی و یا دست بالا کنی یا بگی نیستم دشمن دیگه تو رو نمیکشه اما اینجا تا تو رو نکشند دست بردار نیستند, همینکه بگم […]

پیامدهای خیانت و مزدوری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2013/08/13 by

انجمن نجات مرکز کرمانشاه، سیزدهم اوت ۲۰۱۳: … اما حالا بعد از گذشت سالها سقوط حکومت صدام و بـدار آویختـن وی ، معلوم شد این خوشحالی و خوش خدمتی مسعود رجوی هـم مـانند تمامی چاپلوسی های دیگر وی برای سران امپریالیسـم نتوانست زیاد دوام بیاورد و کار به جایی رسیده که دادستان جنایی عراق در […]


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )