ریزش در فرقه رجوی. قربانیان همچنان بدنبال روزنه ای برای گریز

ریزش در فرقه رجوی. قربانیان همچنان بدنبال روزنه ای برای گریز

Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژوئیه 2017:… و امروز نه ان بیمار روانی وجود دارد و نه ان صدام و ابوغریب امروز دیگر این قربانیان هستند که باید اراده کنند و حصارها را درهم بشکنند و خود را خلاص کنند و خوشبختانه هر روز تعدادی میگریزند و این مبارک است بر همه انانکه دوباره طعم زندگی را و ازادی را حس میکنند و امید این است که همه این قربانیان بتوانند ازادی واقعی را حس کنند و از چنگ فرقه ای که تار و پود انها … 

کمپ تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجویشکست استراتژی مریم قجر عضدانلو بعد از ویلپنت و فرار اعضاء مبارک باد (رهایی پویا نوری و جعفر آقایی)ا

https://iran-interlink.org

ریزش در فرقه رجوی. قربانیان همچنان بدنبال روزنه ای برای گریز

فرقه رجوی سالهای طولانی تحت حاکمیت صدام حسین دیکتاتور خونریز عراق نیروهای سازمان را به بند کشید قربانیانی که هیچ امیدی برای گریز از عراق نداشتند تا انکه بناگاه دیکتاتور عراق سقوط کرد و فرقه رجوی تکیه گاه استراتژیک و ستون و خیمه نظامش را از دست داد و انموقع بود که ریزش ها اغاز شد و تا به امروز همچنان ادامه دارد و خواهد داشت .

در روزگاری که مسعود رجوی تحت حاکمیت صدام حسین و با پشتوانه او توانسته بود چند هزار نیروی جوان را در دخمه های قرارگاه های سازمان در عراق به بند بکشد رجوی هیچگاه  به ذهن علیل و بیمارش خطور نمی کرد ان روزها هم خواهد گذشت و دیدیم که گذشت و روسیاهی برایش باقی ماند روسیاهی که انقدر سیاه بود که رجوی را وادار به غیبت کبری کرد و از صحنه گریخت به گونه ای که دیگر اثری از او نمی بینیم سرنوشتی تلخ وسیاه که نصیب این بیمار روانی گشت همو که دهها هزار انسان را از هر طرف به کام مرگ کشید . اما امروز خوشبختانه او یعنی رجوی رهبر مادام العمر و مدعی جانشین امام زمان نیست مرده یا زنده بهرحال او دیگر نیست و هرگز هم نخواهد امد حتی اگر زنده باشد او برای همیشه گریخته کسی که سازمان مجاهدین را تبدیل به یک فرقه کرد و خوشبختانه هر چه میگذرد قربانیان در بند این فرقه در البانی متوجه میشوند که چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته و هر روز خبرهای جدائی قربانیان از فرقه را میشنویم این داستان همچنان ادامه دارد و خواهد داشت حتی خود فرقه رجوی اینرا میداند که تقریبا هشتاد تا نود درصد قربانیان در البانی جدا شدنی هستند به همین جهت فرقه رجوی با ایجاد موانع و خاکریزهائی میخواهد انرا کش بدهد به طوری که جدائی نیروها به چشم نیاید اما تقدیر و سونوشت وقانونمندی حکم میکند قرارگاه های فرقه در  البانی در طی سالهای اتی فرو ریخته و جمع شوند اثبات انرا میتوان در پروسه چهارده ساله این فرقه دید .

خوشبختانه قربانیان فرقه رجوی هر روز که میگذرد حقیقت واقعی این فرقه را بیشتر درک میکنند خصوصا اینکه دیگر در البانی دیکتاتوری مانند صدام حسین نیست که ابوغریب داشته باشد و رجوی بتواند قربانیان را با تهدید دو سال  زندان اشرف و هشت سال  زندان  ابوغریب و سپس دیپورت به ایران بترساند و یا انکه لب مرز ببرد و در مناطق جنگی در خاک ایران رهایشان کند .

و امروز نه ان بیمار روانی وجود دارد و نه ان صدام و ابوغریب امروز دیگر این قربانیان هستند که باید اراده کنند و حصارها را درهم بشکنند و خود را خلاص کنند و خوشبختانه هر روز تعدادی میگریزند و این مبارک است بر همه انانکه دوباره طعم زندگی را و ازادی را حس میکنند و امید این است که همه این قربانیان بتوانند ازادی واقعی را حس کنند و از چنگ فرقه ای که تار و پود انها را به یغما برده رهائی یابند ان روز دیر نیست و دور نیست .

یاد از این مرغ گرفتارکنید ای مرغان
چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید

هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس
برده در باغ و یاد منش  آزاد کنید

*** 

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30403

چرا فرقه رجوی نفرات مستقر در البانی را به گردهمائی اش نیاورد؟ 

 Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  پس از چهارده سال فریب و نیرنگ قربانیان فرقه رجوی تحت فشار خانواده ها و منتقدین توانستند به البانی منتقل شوند و البته با هزار دوز و کلک که فرقه رجوی بر سر این قربانیان اورد اما واقعا چرا فرقه رجوی از اوردن این نیروها به گردهمائی اش خودداری کرد ولی بجایش از هر جا فکرش را میشود کرد سیاهی لشگر اورد انهم با هزینه … 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014مریم رجوی در پاریس چه مناسبتی را جشن گرفت؟ (نامه ای به امانوئل ماکرون)ا

https://iran-interlink.org

چرا فرقه رجوی نفرات مستقر در البانی را به گردهمائی اش نیاورد؟

پس از چهارده سال فریب و نیرنگ قربانیان فرقه رجوی تحت فشار خانواده ها و منتقدین توانستند به البانی منتقل شوند و البته با هزار دوز و کلک که فرقه رجوی بر سر این قربانیان اورد اما واقعا چرا فرقه رجوی از اوردن این نیروها به گردهمائی اش خودداری کرد ولی بجایش از هر جا فکرش را میشود کرد سیاهی لشگر اورد انهم با هزینه سنگین مشکل کجاست که فرقه ترجیح میدهد پناهنده افغان یا عرب یا دانشجوی لهستانی ووو را کرایه کند اما نیروهای خودش را به این برنامه نیاورد ؟

برای درک بهتر موضوع کمی به عقب برمیگردم به روزگاری که در اشرف و یا سایر قرارگاههای فرقه بودیم همیشه این سوال برایم و برایمان بود که چرا تیرک های سیم خاردار قرارگاه ها بجای رو به بیرون بودن رو به داخل هستند مگر دشمن بیرون از قرارگاه نیست پس چرا تیرک های سیم خاردار بجای انکه رو به بیرون باشند رو به داخل هستند ؟ نتیجه این سوال پرواضح است فرقه رجوی به دلیل ساختار سرکوبگرش همیشه از درون وحشت دارد این موضوع نه مربوط به حال بلکه پروسه طول و درازی دارد از زمانی که این سازمان تبدیل به فرقه شد این وحشت همیشه وجود داشته و هم اینک نیز وجود دارد باز هم برای درک بیشتر نمونه دیگری را میگویم زمانی که صدام حسین سرنگون شد و تعداد زیادی از سازمان جدا شده و به تیف تحت نظر امریکائی ها رفتند مریم رجوی در پیامی که برای قربانیان اشرف فرستاده بود گفته بود دشمن نه در تهران و نه در جای دیگر دشمن بیخ گوش شماست منظورش تیف بود جائی که جدا شده ها مستقر شده بودند جداشده هائی که فقط با یک دست لباس و دمپائی خود را از شر این دستگاه خلاص کرده بودند با این تصمیم که هر جهنمی هم برویم بهتر از بهشت رجویست همان بهشتی که روز و شبش شکنجه بود .

از گذشته میگذرم و به امروز میرسم جائی که نامش اروپا و دنیای ازاد است و قربانیانی که مثلا به دنیای ازاد رجوی به البانی رسیده اند جائی که همچنان با دیوار وحصار وپرده چشم قربانیان را بسته نگاه داشته اند که مبادا چشم شان باز شود به همین دلیل هم فرقه رجوی جرات نمی کند حتی برای نمایش هم که شده این قربانیان را به فرانسه بیاورد و در گردهمائی شرکت دهد . فرقه رجوی خوب میداند اگر این قربانیان را از البانی به فرانسه برای شرکت در گردهمائی بیاورد انها مثل یخ  اب خواهند شد و احتمالا امار رفت با برگشت تفاوت فاحش خواهد داشت . این است سرنوشت فرقه ای که حتی از نیروهای خودش هم میترسد چرا که خوب میدانند ۹۰ درصد این دستگاه منتظر فرصت هستند تا خود را از شر این بهشت رجوی خلاص کنند .

قربانیان مستقر در البانی باید بدانند از این امامزاده رجوی  ابی گرم نخواهد شد او کور خواهد کرد ولی از شفا خبری نیست و نخواهد بود . به امید انکه این قربانیان بتوانند پرده ها را کنار بزنند عینک های سیاه را از چشمانشان بردارند و ببینند که چگونه همچون مهره شطرنج از انها استفاده میکنند این قربانیان فقط سربازان این صفحه شطرنج هستند که فقط باید فدا شوند برای که برای رجوی همان  که گم شده و وزیرانش نیز سعودی ها و بولتون ها هستند که دارند با جان این قربانیان بازی شطرنج خویش را به پیش میبرنند  .

با امید به اینکه این قربانیان خود و با دستان خود این پرده ها  را کنار بزنند و دنیای واقعی را ببینند دنیائی که خود بتوانند بر سرنوشت خویش تصمیم بگیرند و نگذارند که سران فرقه از انها بعنوان یک مهره شطرنج در دست بیگانگان استفاده کنند .

*** 

گروگانهای مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی تیرانا آلبانی شرایط اعضا در داخل فرقه رجوی در آلبانی

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیویلپنت : تلاش مذبوحانه اعلام حضور

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29832

چرا فرقه رجوی نمیتواند موضعی صریح شفاف و روشن در برابر جنایتکاران داعش داشته باشد؟ 

 Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، نهم ژوئن ۲۰۱۷:…  روز گذشته جانوران وحشی وجنایتکاران  داعش میهن ما را به خون کشیدند و تعدادی از هم میهنان ما را کشتند و تعدادی را مجروح کردند جنایتکاران داعشی که مشخص است از کجا تغذیه مادی و معنوی میشوند همان شیوخ مرتجعی که پیشترگفته بودند به سراغ مردم ایران هم خواهند امد و دیروز به سراغ هم میهنان ما امدند و دست به جنایتی دیگر زدند تروریستهائی …

مجاهدین خلق فرقه رجوی داعش تروریسم تهرانFallout from Iran attacks spells trouble to come in wider Middle East

https://iran-interlink.org

چرا فرقه رجوی نمیتواند موضعی صریح شفاف و روشن در برابر جنایتکاران داعش داشته باشد؟

روز گذشته جانوران وحشی وجنایتکاران  داعش میهن ما را به خون کشیدند و تعدادی از هم میهنان ما را کشتند و تعدادی را مجروح کردند جنایتکاران داعشی که مشخص است از کجا تغذیه مادی و معنوی میشوند همان شیوخ مرتجعی که پیشترگفته بودند به سراغ مردم ایران هم خواهند امد و دیروز به سراغ هم میهنان ما امدند و دست به جنایتی دیگر زدند تروریستهائی که هیچ مرز جغرافیائی برای اعمال تروریستی شان ندارند روزی در پاریس خون مردم را میریزند روز دگر لندن .

براستی این حرامزادگان متوحش چه میخواهند و چه فکر میکنند که اینگونه دست به هر جنایتی میزنند اعمالی که این تروریستهای جنایتکار انجام داده اند در تاریخ بشر بیسابقه است منشع تمام این جنایتکاران نیز مشخص است و دیگر کسی در ابهام نیست که منشع این جنایتکاران کجاست و طرز فکرشان چیست اما در این میان بد نیست نگاهی  به واکنش های فرقه رجوی در رابطه با اعمال داعش داشته باشیم واکنش هائی که نشان میدهد بلحاظ عقیدتی هر دو از یک منبع ایدئولوژیک تغذیه میشوند فقط تفاوتشان در این است یکی کراوات میزند یکی ریش میگذارد اما هر دو جنس شا ن یکیست هر دو یک نوع تفکر دارند هر دو میخواهند با کشتن مردم به قدرت برسند هر دو خونریزی  را دوست دارند ناگفته نماند که اعمالی که جنایتکاران داعش امروز انجام میدهند فرقه رجوی بنا به فرمان رجوی سی شش سال پیش انجام میداده اولین گروههای انتحاری را مسعود رجوی هدایت میکرد و نام انرا عملیات مقدس انتحاری میگذاشت اعمالی که جنایتکاران داعش امروز مرتکب میشوند طرز فکر و بنیاد ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین خلق بنا شده است بر خشونت و خونریزی و تلاش برای رسیدن به قدرت از طریق خشونت و خونریزی بی جهت نیست که روزی هم پیمان صدام حسین جنایتکار میشود و امروز هم ههمپیمان سعودی ها همان کسانی که بالاترین مقامات کشورشان کشتن ایرانی ها را افتخار میدانند .

جامعه متمدن امروز از خشونت و ادمکشی بیزار است جامعه متمدن امروز در سرتاسر کل کره خاکی زمین از این جنایتکاران متوحش بیزاری میجوید اما فرقه رجوی اساسا بدلیل ماهیت ارتجاعی و ایدئولوژیکی که نشات گرفته از مخ پوسیده رجوی بوده همچنان در پی خشونت است ما نمی گوئیم خودش میگوید حتی در واکنش به جنایت داعش در ایران و کشتن شدن بسیاری از هم میهنانمان میگوید کشتن بیگناهان محکوم است حتی تسلیت هم نمی گویند فرقه رجوی همانهائی هستند که وقتی جنایکاران داعش شهر موصل عراق را گرفتند انها را انقلابیون و عشایر انقلابی نام نهاده بودند واقعیت این است که فرقه رجوی پس از انکه تنور جنگ رجوی در عراق گل گرفته شد بصورت اتوماتیک به اغوش ارباب جدید شتافت اربابانی که  سرمنشع ایدئولوژیکی داعش هستند .

با تسلیت به تمام کسانی که عزیزانشان را در تهاجم جنایتکاران  داعش از دست دادند ما همدرد همه قربانیان این حوادث هستیم  مهم نیست در کدام کشور لندن پاریس تهران و هر گوشه جهان لعن و نفرین بر تمام این تفاله های قرون وسطی که اینگونه خون میریزند .

بارها جهان یکصدا هر گونه خشونت را محکوم کرده است فرقه رجوی که ذاتا با خشونت عجین شده و خشونت جزئی از ذات ایدئولوژیک ان است هرگز و هرگز نمیتواند به صراحت خشونت را نفی کند برعکس بنا به ذات خودش شبانه روز در پی راههائی برای پی ریزی خشونت بوده وهستند تا از این نمد کلاهی برای خود بدوزند بی جهت نیست که فرقه رجوی برای سعودها دم تکان میدهد تا شاید این بار  با کارت شدن برای  عرب های سعود شانسش را امتحان کند و از طرف دیگر این همان دلیلی است که فرقه رجوی هرگز نمیتواند مواضع شفاف و صریح در مقابل جنایتکاران داعش داشته باشد چرا که ذات ایدئولوژیکی داعش هیچ تفاوتی با فرقه رجوی ندارد و در محتوا یکی هستند اگر فرقه رجوی میگوید نیست پس این سی شش سال پیش و این گذشته نکبت بار را چه کسی رقم زده فرقه رجوی شارلاطانهائی هستند که فقط بدنبال کسب قدرت هستند وبس برایشان نه جان مردم مهم است نه اب و خاک میهن که اگر بود این سی شش سال گذشته را اینگونه طی نمی کردند .

به امید روزی که جهان بی خشونت محل زندگی انسان باشد و به امید روزی که ریشه ایدئولوژیکی و فیزیکی این جنایتکاران خشک شود تا مردم جهان د رصلح و ارامش زندگی کنند به امید انروز.

*** 

از تقدیس خشونت تا ترویج خشونت در ویلپنت مجاهدین (ویدئو)ا

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29603

آیا دولت البانی میداند که مجاهدین خلق چه کسانی هستند وگذشته شان چیست؟ا 

Nazari-Mansourمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم می ۲۰۱۷:… همچنین از انها بپرسید نشست غسل هفتگی چیست ؟ بپرسید عملیات جاری و دیگ وحوض چیست ؟ اگر به شما جواب ندادند ما جداشدگان صدها صفحه راجع به این موضوعات نوشته ایم تا به انها که این جماعت را نمی شناسند بگوئیم اینها که هستند و چگونه شیره جان ما جوانان ایران زمین را … 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

https://iran-interlink.org

آیا دولت البانی میداند که مجاهدین خلق چه کسانی هستند وگذشته شان چیست؟

از انجا که سازمان مجاهدین خلق خود را نیازمند جلب حمایت شخصیت های کشورهای خارجی میداند به همین جهت به شیوه ها وشگردهای مختلف سعی میکند که با انها در ارتباط باشند خصوصا در کشوری همچون البانی که اینک مهماندار این فرقه است  .با توجه به اینکه ما خود نیز روزگاری اسیر این دستگاه ارتجاعی و فاشیستی بوده ایم شما دولتمردان البانیائی  را به واقعیت های این دستگاه اشنا میکنیم واقعیت هائی که مطمئنا فرقه رجوی از شما و یا شخصیت های البانیائی پنهان میکنند .

پیش از هرچیز شما باید بدانید که سازمان مجاهدین خلق که اینک به یک فرقه تبدیل شده از نظر ایدئولوژیک وسیاست و استراتژی ومناسبات درونی چه ویژگی های منحصر به فردی دارد که جهت اطلاع شما بخشی از ان را که این فرقه هیچگاه به شما نگفته و نخواهد گفت را بگوئیم .این دستگاه از نظر ایدئولوژیکی رهبری داشت به نام مسعود رجوی که او را همتراز با خدا قرار داده بودند کسی که معتقد بود هرکه با ما نیست برماست ترجمه این جمله این است که اگر روزی شما مخالف این رهبری خداگونه باشید دشمن انها تلقی میشوید و از نظر فرقه مجاهدین دشمن را باید از سرراهشان بردارند به یقین  شما به این که میگوئیم اطمینان داشته باشید جهت اطلاع شما مجاهدین خلق بسیاری از دوستان خودشان را ویا هم پیمانان خودشان را که مخالف این دستگاه بودند به کثیف ترین شیوه های مافیائی از سرراه برمیداشتند از جمله اقای بنی صدر که هم پیمان این دستگاه بود اما بدلیل مخالف با طرز فکر این دستگاه مورد کثیف ترین شیوه های مافیائی قرار گرفت همچنین بسیاری از نزدیک ترین یاران مسعود رجوی که روزگاری بالاترین تلاش ها را برای او کردند اما بدلیل مخالفت با این دستگاه توسط همین دستگاه به قتل رسیدند در همین رابطه بد نیست گذری به سرنوشت چند نسل از جوانان ایران زمین داشته باشیم که اسیر این دستگاه شدند ولی زمانی که به مخالفت با این دستگاه برخواستند توسط مافیای درونی سازمان به زندان ابوغریب عراق تحویل داده شدند تا در انجا توسط شکنجه گران صدام حسین شکنجه شوند و در نهایت با کشور ایران مورد معامله قرار بگیرند همچنین شما باید بدانید که در مناسبات فرقه رجوی چیزی بعنوان خانواده وجود ندارد همه انها که ازدواج کرده بودند طلاق اجباری گرفته اند رابطه زنان ومردان به شیوه های قرون وسطائی و ارتجاعی در یک مدار بسته جنسیتی است و هیچ زن یا مردی حق ندارد بصورت فردی با کسی ارتباط برقرار کند همچنین وهمچنین های بیشمار که در حوصله این نوشته نیست اما برای اینکه خود از زبان خودشان بشنوید از انها بپرسید در گذشته چه کرده اید که فقط در یک دوره کوتاه پس از سقوط صدام حسین حدود ۱۲۰۰ نفر از این فرقه جدا شدند همچنین صدها نفری که هم اینک در البانی جدا شده اند از انها بپرسید چرا مجاهدین اجازه ملاقات خانواده ها با فرزندانشان را نمی دهند .

همچنین از انها بپرسید نشست غسل هفتگی چیست ؟ بپرسید عملیات جاری و دیگ وحوض چیست ؟ اگر به شما جواب ندادند ما جداشدگان صدها صفحه راجع به این موضوعات نوشته ایم تا به انها که این جماعت را نمی شناسند بگوئیم اینها که هستند و چگونه شیره جان ما جوانان ایران زمین را کشیده اند .

گول ظاهر خوش خط وخال اینها را نخورید اینها ان نیستند که در ظاهر نشان میدهند درونشان ۱۸۰ درجه با ظاهرشان متفاوت است همانها که مثلا کراوات میزنند در درونشان چیز دیگریست اینها جلوی شما کراوات میزنند و بزک ودوزک میکنند اما بنا به فرمان رهبر مفقودشان مثلا میخواستند بند از بند جدا شدگانشان بگسلند .

همچنین بد نیست بدانید که چگونه سازمان مجاهدین خلق خود را به صدام حسین چسباند صدام حسینی که در جنگ با کشور ایران بود و سازمان مجاهدین خلق وطنش را تقدیم صدام حسین کرد و در قبال ان پول وسلاح گرفت تا به کمک صدام حسین به قدرت برسد برای سازمان مجاهدین خلق چیزی به نام پرنسیب وجود ندارد اینها معتقدند هدف وسیله را توجیه میکند یعنی اگر لازم باشد امروز با شما دوستی میکنند اما فردا میتوانند دشمن شما باشند برای دستگاهی که تمام ارزش های انسانی را زیر پا میگذارد این کارها مثل اب خوردن است

در اخر تنها یک تعریف میتوان از این سازمان یا فرقه داشت و انهم اینکه سازمان مجاهدین خلق یعنی اوج دروغگوئی شیادی و شارلاطان بازی اگر غیر از این است چرا رهبرشان را مفقود کرده اند چرا نمی اید پاسخ بدهد به اینهمه خیانت به ما به مردم ایران چرا مخفی شده است همین کافیست تا بدانید اینها شارلاطانهائی هستند برای تمام فصول و بیچاره قربانیانی که هنوز باشگرد های مافیائی در این دستگاه قفل شده اند

با امید به اینکه شما قفل این قربانیان را باز کنید و بعنوان دولت البانی بصورت تک به تک با این قربانیان طرف حساب شوید و نه با سران شیاد این فرقه بعنوان نماینده قربانیان به امید انروزو به امید درس گرفتن از پیشینیان .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29230

سرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید 

 منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۷:…  هنوز خاطرات تلخ پیوستن مسعود رجوی به صدام و دستبوسی از این جنایتکار از یادمان نرفته است خاطرات تلخی که نزدیک به سی سال طول کشید هنوز یادمان نرفته که در همان ابتدا از رجوی پرسیده بودیم چرا عراق ؟ و او گفته بود امده تا از اینجا ازادی را به ایران بازگرداند او گفته بود امده برای میهنمان ایران ازادی و رهائی به ارمغان بیاورد اما نگفته بود که میخواهد … 

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism AlbaniaThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

McCain Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Terrorism Albania 1McCain hails head of anti-Iran terrorist group, Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

https://iran-interlink.org

سرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

منصور نظری

منصور نظری

هنوز خاطرات تلخ پیوستن مسعود رجوی به صدام و دستبوسی از این جنایتکار از یادمان نرفته است خاطرات تلخی که نزدیک به سی سال طول کشید هنوز یادمان نرفته که در همان ابتدا از رجوی پرسیده بودیم چرا عراق ؟ و او گفته بود امده تا از اینجا ازادی را به ایران بازگرداند او گفته بود امده برای میهنمان ایران ازادی و رهائی به ارمغان بیاورد اما نگفته بود که میخواهد سرنوشت سازمان مجاهدین را با صدام حسین گره بزند .

مسعود رجوی پس از اشتباه هولناک مربوط به انتخاب سی خرداد برای مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین را به لبه پرتگاه رساند او با به کشتن دادن بسیاری از جوانان این میهن از هر طرف باعث ویرانی چند نسل گردید و خود گریخت از ان پس اشتباهات هولناک ادامه داشت از انقلاب ایدئولوژیک تا لشگر کشی به کشور عراق دشمن اب و خاک کشورمان ایران. ازاین پس سقوط مسعود رجوی شتاب گرفت او سازمان مجاهدین را تبدیل به یک فرقه کرد تار و پودش را از هم درید و از این سازمان یک فرقه ساخت فرقه ای که ساختار ان بنا شده بود بر دیکتاتوری عقیدتی شخص خودش و از طرف دیگر نیروئی در دست بیگانگان . در ان روزگار که صدام حسین برای خودش برو و بیائی داشت و یال و کوپالی رجوی به دامنش خزید تا از مهر این دیکتاتور سودی ببرد او نیروهای سازمان مجاهدین خلق را به سرباز صدام حسین تبدیل کرد در حقیقت نیروهای سازمان مجاهدین خلق را به صدام حسین فروخت و در قبال ان ۱۸ درصد از پول نفت عراق را نصیب خود کرد به اضافه پولهای هنگفتی که بصورت نقد به حسابهای بانکی سازمان مجاهدین واریز شدند همه اینها در حالی بود که بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین را که با رویائی ازادی و دمکراسی برای میهنشان ایران امده بودند را  به کشتن داد و از کشته ها پشته ساخت .مسعود رجوی پس از انکه پایگاه اجتماعی خود را در ایران از دست داد به مسیر بی بازگشت وابستگی روی اورد مسیری که دیگر هیچ بازگشتی بر ان متصور نیست و نخواهد بود او میگفت کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من اما در پشت پرده ۱۸ درصد از پول نفت عراق به اضافه پولهای نقد صدام حسین بود که پشتش را میخاراند و این به مزاقش خیلی خوش می امد او با جان قربانیان نگونبخت این فرقه معامله میکرد و این برایش بد نبود اما نمی دانست که در ورای این شارلاطان بازیهای او قوانین تکامل او را در میان چرخ دنده هایش له خواهد کرد سرنوشتی تلخ که امروز انرا به روشنی افتاب میبینیم مسعود رجوی شیر بی یال و دم و اشکمی که غیب شده است معلوم نیست از ترس پاسخ ندادن به  اینهمه خیانت به کجا گریخته ودر دامن کدام شیخ لولوئی جان پناه گرفته اری این است چرخ دنده های تکامل انچنان له میکند که حتی نمی توانند تصوریش را هم برای نمایش هم که شده پخش کنند .

مسعود رجوی پس از تبدیل این سازمان به یک فرقه ساختار انرا دگرگون کرده است از جمله مهمترین ان وابستگی این فرقه تا بن استخوان به بیگانگان است بله تا بن استخوان این فرقه بود و نبودش را امروز مدیون شیوخ مرتجع منطقه اسرائیلی ها و جنگ طلبان امریکائی میداند ادامه مسیری که با صد دام حسین رفتند امروز با مک و جان بولتن وشیخ لولو میروند وچه سرنوشت تلخی نصیب این فرقه شد .

باید به سران این فرقه یاد اوری کرد بازی که انها امروز با شیخ لولو و مک میکنند دیروز رجوی با صدام کرده بود وبه خاطر همین هم الان مسعود رجوی در تونل های زیرزمینی و گودال های زیر زمینی مخفی شده است بی تردید میتوان با این درس تاریخی فردای این فرقه را خواند و به تصویر کشید .

با امید به اینکه قربانیان نگونبخت  این فرقه در البانی بتوانند دیروز امروز و فردا را به تصویر بکشند و از ان درس بگیرند فقط کافیست سرنوشت مسعود رجوی را ببینید کسی که مدعی امامت بود و میخواست مظهر پاکی و صداقت و فدا باشد امروز جانش را برداشته و گریخته حتی دیگر عکس هم ندارد چه برسد به رسم ایا نباید کمی تعقل کرد ؟چرا باید به  اینها فکر کرد و خود را پیدا کرد با امید به ان روز.

*** 

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلق 1فوران نارضایتی از دیدار با مک کین در فرقه رجوی (مک کین بجای مسعود رجوی آمد)ا

John_McCain_Maryam_Rajavi_TerroristsSen. McCain adds Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI) to his long list of backed terrorists

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28967

آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultمنصور نظری، ایران اینترلینک، یازدهم آوریل ۲۰۱۷:… قربانیان فرقه رجوی دیر زمانیست در چنگ فرقه اسیر هستند و به دروغ انها را از این قله به ان قله میبرند واز این چشمه به چشمه ای دیگر اما در نهایت همه را تشنه برمیگردانند و براستی که دست اندرکاران این دستگاه همه دوز و کلک ها را فوت اب هستند بازماندگانی از دستگاه جاهلیت مدرن که کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند اما در مغزشان جز جاهلیت قرون وسطی … 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultآیا آلبانی میتواند به تعهداتش عمل نماید و مانع هجوم تروریست ها به داخل اروپا گردد؟ 

https://iran-interlink.org

آلبانی خاری در گلوی فرقه رجوی

قربانیان فرقه رجوی دیر زمانیست در چنگ فرقه اسیر هستند و به دروغ انها را از این قله به ان قله میبرند واز این چشمه به چشمه ای دیگر اما در نهایت همه را تشنه برمیگردانند و براستی که دست اندرکاران این دستگاه همه دوز و کلک ها را فوت اب هستند بازماندگانی از دستگاه جاهلیت مدرن که کت و شلوار میپوشند و کراوات میزنند اما در مغزشان جز جاهلیت قرون وسطی چیزی نمیتوان یافت همان کسانی که وقتی بزک و دوزک میکنند بنظر خیلی مدرن می ایند اما وقتی به درونشان میروی جز گندی از گنداب جاهلیت نخواهید یافت همان جائی که به قربانیان این دستگاه اجازه نمی دهند با خانواده خویش ملاقات کنند همان جائی که تماس تلفنی با خانواده را حرام میکنند همان جائی که باید قربانیان بصورت روزانه یا هفتگی اعتراف به گناه کنند و از رهبر مفقود شده طلب مغفرت .

بی شک خطرناکترین پدیده جهان امروز افکار پوسیده ارتجاعی از جنس فرقه است همان کسانی که با انگیزه های ایدئولوژیک دریافتی از فرقه مستعد هر عملی علیه هر کسی هستند همان کسانی که انگیزه شان را از فرقه شان میگیرند و حتی خانواده خود را دشمن می پندارند براستی نام این پلشتی را چه میتوان نهاد که عده ای بیایند و بگویند پدر و مادر و خواهر و برادر دشمن هستند ومستوجب لعنت و مجازات این همه سنگ دلی از کجا امده است ؟

اما خارج از همه ترفندهای کثیف این دستگاه ارتجاعی و عقب مانده اوضاع به گونه ای شده است که قربانیان این فرقه در حال اوار شدن بر سرشان هستند فقط در طی همین مدت کوتاه نزدیک به هفتصد نفر یا به قولی نزدیک به هزار نفر از این فرقه در البانی جدا شده اند اما علیرغم این جدائی هنوز در دام های دیگر فرقه گرفتار هستند . بی تردید این اوار همچنان ادامه دارد و خواهد داشت تا جائی که فرقه مجبور خواهد شد البانی را هم جمع کند . تمام سعی فرقه این است که این تلاشی و بحران را بی سر و صدا طی کند و مشمول زمانش کند تا گند کارشان بالا نیاید به نوعی میتوان گفت سران فرقه این تلاشی را پذیرفته اند اما میخواهند انرا کش بدهند و با هزار شامورتی بازی و دوز و کلک این خیمه پوسیده را حفظ کنند این باند مخوف که در زمینه کلاهبرداری و دوز وکلک حرفه ایست  حتی قربانیان جدا شده را با انواع و اقسام روش ها میخکوب کرده از جمله ان حق وحقوق قانونی رابطه مستقیم با سازمان پناهندگی را از قربانیان گرفته حتی حقوق و مزایای زندگی روز مره که باید توسط کمیساریای عالی پناهندگی بصورت مستقیم به نفرات داده شود .شیادان و کلاهبرداران فرقه فکر میکنند با این کار میتوانند جلوی فروپاشی قانونمند این فرقه را بگیرند و مانعی دیگر بر سر راه قربانیان جدا شده ایجاد کنند اما تجربه نشان داده کسی که برای دیگران چاه میکند خود به چاه می افتد همان چاهی که امروز مسعود رجوی به ان افتاده که حتی کل این فرقه نیز نمیتوانند از چاه بیرونش بیاورند مسعود رجوی همان چاه کنی است که سالها برای دیگران چاه میکند حتی برای نزدیک ترین یارانش اما اخر چه شد ؟

اخرش این شد در جائی ناکجااباد خبرش را یک عرب سعود داد که او رفته پی کارش و دیگر برنمیگردد درست است او هرگز برنخواهد گشت  مرده یا زنده همان جاست ته ته چاه سرنوشت محتومی که گریزی از ان ندارد این است درس تاریخ .

*** 

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28702

بحران هویت در تشکیلات فرقه رجوی در البانی 

مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا آلبانیمنصور نظری، ایران اینترلینک، پنجم مارس ۲۰۱۷:… بنظر می اید که اگر مسعود رجوی یکبار در زندگی اش راست گفته باشد همین است که اگر حضور در عراق بیش از سه سال طول بکشد سازمان مجاهدین خلق میسوزد واز گردونه حذف میشود واقعیت های موجود نشان میدهد که این تحلیل درست از اب درامده وسازمان مجاهدین بعنوان یک نیروی سیاسی … 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییسخن های پریشان از سر هول

mojahedin_khalq_triana_albani_8تبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

https://iran-interlink.org

بحران هویت در تشکیلات فرقه رجوی در البانی

بنظر می اید که اگر مسعود رجوی یکبار در زندگی اش راست گفته باشد همین است که اگر حضور در عراق بیش از سه سال طول بکشد سازمان مجاهدین خلق میسوزد واز گردونه حذف میشود واقعیت های موجود نشان میدهد که این تحلیل درست از اب درامده وسازمان مجاهدین بعنوان یک نیروی سیاسی سوخته و از گردونه معادلات سیاسی ایران حذف شده اند .اگر چه بسیاری از دشمنان ایران و ایرانی تلاش میکنند از این نیروی سوخته بعنوان برگ و کارت و وسیله استفاده کنند اما خودشان هم میدانند که این نیرو سوخته اما از انجا که کارت زیادی در دست ندارند سعی میکنند از این نیروی سوخته هم استفاده کنند .فرقه رجوی پس از خروج از عراق دچار بحران عمیقی شده است بحرانی که ناشی از کارکردهای این فرقه در طول بیش از سه دهه حضور در عراق است حضوری که قرار بوده ظرف مدت سه سال به پایان برسد و در غیر اینصورت بنا به اظهارات خود مسعود رجوی سازمان مجاهدین میسوزد .

اما بزرگترین بحرانی که اینک فرقه رجوی با ان مواجه است مربوط میشود به پاسخگوئی به گذشته این فرقه و پروسه ای که بیش از سه دهه طول کشیده است و مهمترین ان زیر علامت سوال رفتن بنیادهای ایدئولوژیکی استراتژیکی وسیاسی ان است قربانیان این فرقه از بالا تا پائین درگیر ان هستند حتی بالاترین کادرهای سازمان امروز دچار این بحران شده اند بحرانی به نام هویت .

بی جهت نیست که حتی خود مریم رجوی راهی البانی میشود تا بتواند اوضاع را رفع ورجوع کند اما مطمئنا از پسش برنخواهد امد اما چرا اینها از پس این بحران برنمی ایند ؟

پرواضح است که صاحب این دستگاه یعنی مسعود رجوی خود بهتر از همه اینها میدانسته و میداند که چه غلطی کرده و بخاطر همین هم غیب شده یا غیبش کرده اند چون میدانند که بقول مسعود رجوی سوخته اند . اگر قرار بود و میتوانستند از پس این بحران بر ایند که رهبر و رئیس و مسئول اینهمه خرابی و ویرانی و به هدر دادن خون دهها هزار ایرانی از هر طرف را غیب نمی کردند فرقه رجوی نه تنها از عهده حل این بحران برنمی اید بلکه هر کاری هم بکند جز افزودن به این بحران چیز دیگری نیست از جمله اویختن به مرتجعین سعودی و یا جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی این بحران هویت را در فرقه رجوی تشدید کرده است به گونه ای که حتی بالاترین کادرهای این فرقه نیز درگیر ان هستند این همان دلیل حضور مریم رجوی در البانی است بحران انقدر بالا گرفته که حتی کادرهای بالای سازمان هم خود درگیر ان شده اند در نتیجه توان پاسخگوئی به قربانیان پائین تر را ندارند و نهایتا خود مریم رجوی را وارد میکنند اما این بحران لاعلاج است اگر علاج داشت شک نکنیم که مسعود رجوی را غیب نمی کردند همو که باید امروز می بود و پاسخ میداد چرا ؟

و امروز پس از سه دهه این قربانیان فرقه هستند که باید بپرسند امروز این نیروها که هستند ؟انها باید بپرسند چرا یک نیروی ایرانی سرباز صدام حسین میشود ؟ و امروز چرا سرباز شیوخ مرتجع سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی شده است ؟ باید بپرسند اگر بیش از سه سال در عراق ماندن یعنی سوختن پس چرا ماندند چرا و هزاران چرای دیگر از هر منظر از سیاست از ایدئولوژی از استراتژی اینها نباید بی پاسخ بماند نباید فریب شعار فرقه رجوی را خورد که میگویند به گذشته برنگردید اتفاقا باید به گذشته برگردید مشعلی بدست بگیرید و خوب همه چیز را نگاه کنید و از ان پس خواهید دید که همه مهره شطرنج بوده ایم سربازانی که فقط باید کشته میشدند تا راه مار هفت خطی به نام مسعود رجوی را برای به قدرت رسیدن باز کنیم بیدار شویم زمان خواب پایان یافته است قرباینان فرقه رجوی باید بدانند همه اعتمادی که نثار این رهبر شیاد کرده اند او درست برعکس به همه ان اعتمادها خیانت کرده و امروز با دهن کجی به همین شمایان خود را غیب کرده تا پاسخ شما را ندهد همو که از شما حاظر حاظر میگرفت امروز غایب است .

راستی نباید کمی فکر کرد ؟پس فکر کنیم چرا ؟

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی در تیرانا آلبانیچرا مریم قجر داعشی مخفیانه به آلبانی سفر کرد ؟ !

Linda-Chavez-Ingrid-Betancourt-Mojahedin_Khalq_MEK_terrorists

Rajavi resorts to bargain basement speakers in Albania (Ingrid Betancourt, Linda Chavez, Wesley Martin …)

لیندا چاوز، اینگرید بتانکورت ولزلی مارتین مواجب بگیران دست سوم فرقه تروریستی رجوی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28518

در مسیر کوچه بن بست جابرزاده ها چگونه جابر شدند 

منصور نظری، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۷:… در یکی از همین نشست ها در سالن معروف به میله ای که چند نفر از قربانیان به نام م.ز و ف.ف و….. یک روز وقتی که جماعت اوباش به این افراد هجوم اورده بودند در انتهای سالن ایستاده بودم و داشتم این صحنه ها را نگاه میکردم در خودم غرق شده بودم که خدایا ما برای چه امده بودیم و الان من کجا هستم با هر نعره ای … 

محمد علی جابرزاده مردوقتی جابرزاده آیین نامه ارتش رجوی و صدام را توضیح می داد، مرده بود (شکنجه گر ها هم می میرند)ا

https://iran-interlink.org

در مسیر کوچه بن بست جابرزاده ها چگونه جابر شدند

سرگذشت من وما بسیار دردناک است از روزی که پای در راه مجاهدین گذاشتیم و تا روزی که از ان رها گشتیم مسیری پرتلاطم که هر کدام قصیده ایست .به یاد دارم روزهائی را پس از پیروزی انقلاب ایران که من ۱۷ ساله بودم و جذب سازمان شدم سر از پا نمی شناختم جوان بی تجربه و خامی همچون من که نه گرمی روزگار چشیده بود ونه سردی روزگار به سرعت جذب این مناسبات شدم رویاها و ارزوها یم زیاد نبودند ازادی عدالت و برابری و برادری همین هیچ چیز دیگری غیر از این در ذهنم نبود و به چیز دیگری فکر نمی کردم این گذشت و گذشت و گذشت تا سالها بعد که وارد مناسبات سازمان در عراق شدم ابتدا همان شور و شوق را داشتم با این تصور که میخواهیم برای مردم مان ازادی هدیه بیاوریم میخواهیم برای مردم مان برابری و برادری به ارمغان ببریم اما هر چه میگذشت رویاهای من فرو میرختند همچون برگ خزان بدون انکه خودم بخواهم احساس میکردم برگ برگ رویاهایم دارند فرو میریزند مشکل از من نبود من جانم در کف دستم بود مشکل جای دیگری بود من عوضی امده بودم من وارد کوچه بن بست شده بودم .

اما رویاهایم چگونه درهم میشکست ؟ کسانی که فکر میکردم ازادیخواهانی انقلابی هستند کم کم چهره واقعی خود را نشان میدادند مناسبات سازمان مجاهدین روز به روز تیره و تیره تر میگشت مسعود رجوی که روزگاری سمبلی برایم بود دیگر ان نبود که فکر میکردم اطرافیانش نیز به همچنین از جمله جابرزاده و دهها جابرزاده دیگر که همچون او از یک ازایخواه تبدیل به عنصری وحشتناک شده بودند انان دیگر ازادیخواهان دیروز نبودند بل تبدیل به شکنجه گران قهار شده بودند که مست و دیوانه جام شراب صدام حسین گشته بودند و از طرفی ما قربانیانی که دیگر هیچ پناهگاهی نداشتیم که به ان پناه ببریم تمام درها برویمان بسته بود بیرون قرارگاههایمان را سربازان تا دندان مسلح صدام محاصره کرده بودن و درون قرارگاههایمان را هم با فالانژهای هرزه رجوی ….اینجا اخرزمان و کوچه بن بست بود ما قربانیان زنده بگورانی بودیم که هر لحظه ما را میکشتند خیلی از دوستانمان را به زندان درون اشرف کشاندند شکنجه روحی و جسمی شان دادند و بعضا تحویل ابوغریب زندان مخوف صدام حسین دادند رجوی نه یک انقلابی بلکه قاتل و روانی است که از شکنجه روحی و جسمی ما لذت میبرد احتمالا رجوی یک بیمار روحی و روانی بود مانند اشکیزوفرنی کسانی را که دچار این نوع اختلالات میشوند خطرناک تلقی میکنند چرا که تمام احساسات و عواطف انها نابود میشود و بصورت جنون امیزی در رفتار اجتماعی با پیرامون خود هیچ حریم و حرمتی را نمی توانند حفظ کنند دچار توهمات جنون امیز میشوند و اختلالات رفتاری بسیاری از خود بروز میدهند ما همه اینها را در رجوی دیده ایم .

در ان اوائل باورم نمی شد ولی هرچه که بیشتر میگذشت متوجه میشدم که نه باید باور کنم چون دارم با چشمانم میبینم که چگونه رویاهایم دارند پرپر میشوند دارم به چشمان خود میبینم که چگونه دار و دسته رجوی جوانان این مرز و بوم را که با رویای ازادی وارد سازمان مجاهدین شده اند دارند پرپر میکنند و من نیز یکی از ان پر پر شدگان هستم بسیاری از دوستان راجع به رفتار و کردار جابرزاده نوشته اند و من نیز گواه برتمام انها بوده ام به چشم خویش دیده ام که چگونه در نشست های انتقام کشی رجوی این افراد با تهدید به مرگ و تف باران کردن فرد او را پرپر کرده اند بی شک جابرزاده تنها نیست از جنس جابرزاده ها هستند همان کسانی که وقتی در نشست ها اربده میکشیدند دیوار ساختمان به لرزه در می امد چه برسد به اینکه تصور کنید یک فرد در محاصره مشتی اوباش که همه با هم نعره میکشند اعدام اعدام و تف است که سر و رویتان را میپوشاند  تصورش سخت است اما برای فهم ان خوب است هر فرد ان لحظه را تصور کند تا بفهمد برما چه گذشته است  و انجا را تصور کنید که وقتی جابرزاده بعنوان تئوریسین این دستگاه حکم قطعی اعدام را برای قربانیان بی پناه صادر میکرد و نعره میکشید که نباید بگذاریم اینها زنده از اینجا بیرون بروند  .

در یکی از همین نشست ها در سالن معروف به میله ای که چند نفر از قربانیان به نام م.ز و ف.ف و….. یک روز وقتی که جماعت اوباش به این افراد هجوم اورده بودند در انتهای سالن ایستاده بودم و داشتم این صحنه ها را نگاه میکردم در خودم غرق شده بودم که خدایا ما برای چه امده بودیم و الان من کجا هستم با هر نعره ای که فالانژها میکشیدند فحاشی های رکیک و ناموسی که فقط انها را میتوانستیم در لات خانه ها بشنویم و ببینیم را میشد انجا دید انهم نه فقط از زبان مردان بلکه زنان نیز پا به پای مردان چنان حرفهای رکیکی میزدند که ادم شرمش میشود بنویسد همه اینها   قلب و روحم را  میشکست گوئی که من نیز دارم مثل برف اب میشوم پر پر میشوم که یکدفعه فرمانده یکی از قرارگاهها امد سراغ من نامش مریم حسن زاده بود اوبا تمام عصبانیت و خشم  به من گفت چرا اینجا ایستاده ای چرا نمی روی موضع بگیری فردا نوبت تو خواهد بود با چنان کینه ای نگاهم میکرد که گوئی اگر میتوانست همانجا قلبم را بیرون بکشد و بلافاصله چند نفر دیگر را سراغم فرستادند  در دلم گفتم شما خیلی وقت است که مرا کشته اید رفتم بیرون از نشست پشت درب کمی ارامش پیدا کنم .کم کم داشتم با مرگ روز مره خو میگرفتم و میفهمیدم که راه را اشتباهی اماده ام اما دیر فهمیدم تا امدم به خود بجنبم دیدم ۲۰سال گذشت و چقدر دیر شد من وارد کوچه بن بست واخر زمان شده بودم الان هم میگویم انها که در این کوچه بن بست همان راه را میروید نروید بن بست است .  جابرزاده و جابرزاده ها ثمره درخت کینه کشی رجوی از به قدرت نرسیدنش بود او تاوان به قدرت نرسیدنش را از ما میگرفت .

به امید روزی که قربانیانی که همه اینها را دیده اند بتوانند جسارت و شهامت داشته باشند که در برابر شکنجه گرانشان قد برافرازند و مسیر زندگی خود را دوباره بازیابند همانگونه زندگی کنند که دوست دارند .

*** 

محمدعلی جابرزاده انصاری مزدور رجوی و صدام مردمزدور محمدعلی جابرزاده انصاری ردیف اول، نفر دوم از سمت چپ در حال جست و خیز برای رهبر مفقودش مسعود رجوی در قرارگاههای صدام حسین 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28490

پاک کردن رد پاهای مسعود رجوی توسط فرقه

mujahedin_khalq_iraq_20162منصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۷:… و این اوج بی شرفی کسانیست که روزگاری نوکری صدام را میکردند و امروز که او را از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اورده اند البته برای فرقه رجوی فرقی نمی کند که نوکر و پادو و وسیله چه کسانی باشند انها چون دیگرهیچ راهی برای رسیدن به قدرت ندارند حاظر هستند هر چه اربابانشان بگوید را بکنند … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینمسعود رجوی، حاضر یا غایب

خروج عراق و سقوط در واشنگتناز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

https://iran-interlink.org

پاک کردن رد پاهای مسعود رجوی توسط فرقه

 بیش از سه دهه مسعود رجوی حاکم بلامنازع تمام وقایع این فرقه بوده است تمام تصمیمات سیاسی ایدئولوژیک استراتژیک این دستگاه توسط او تئوریزه شده و به اجرا در امده تصمیماتی که به نابودی چند نسل منجر گشته فردی که چیزی نمانده بود ادعای پیامبری کند امروز پس از اینهمه خسارت و ضربه به چند نسل از مردم ایران گریخته و اثری از او نیست . فرقه رجوی بخوبی میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده پاسخ به چه ؟ پاسخ به همه چیز پاسخ به سه دهه خیانت به مردم ایران پاسخ به اینهمه خونریزی که او یعنی مسعود رجوی  مسئول شماره یک ان بوده است فرقه رجوی و خود رجوی این را بخوبی میداند که زمان پاسخ گوئی فرا رسیده است حتی قربانیان این فرقه در البانی لبریزاز تناقض شده اند که بالاخره چرا فرقه رجوی به این نقطه رسیده است جائی که امروز سرباز پیاده ترامپ شده اند سرباز پیاده هائی که یک عمر در خدمت صدام بودند تا نقش خود را بعنوان وطن فروشانی که اب و خاک شان را تقدیم صدام کردند انها  امروز تمام عیار خود را در اختیار ارباب جدید قرار داده اند تا شاید که از این نمد کلاهی برای رسیدن به قدرت بسازند .

همچنین از زمان خروج کامل فرقه رجوی از عراق سعی بر این شده که تمام رد پاهای مسعود رجوی پاک شود اما چرا میخواهند رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند ؟ایا این درخواست اربابان سعودی یا اسرائیلی یا امریکائی بوده که رد پاهای مسعود رجوی را پاک کنند تا بتوان روی این اسب مرده شرط بندی کرد ؟

اربابان جدید فرقه رجوی میدانند که تمام تئوری های این رهبر خود شیفته به شکست انجامیده و انها باز به خوبی میدانند که مردم ایران هیچگاه سیاه کاری های این فرد مجنون را فراموش نکرده و نخواهند کرد در نتیجه به جسم بی جان فرقه متوسل شده اند که شاید بتوانند از این جسم بیمار برای مقابله با کشور ایران استفاده کنند کاری عبث و بیهوده که وقتی متوجه شوند فرقه سودی برایشان ندارد مثل دستمال کاغذی مچاله شان میکنند و پرتاب شان میکنند به ناکجااباد این سرنوشت خائین به کشور و میهن است . فرقه رجوی خجالت میکشد از زبان خودش به امریکائی ها بگوید که ایران را بمباران کنید بهمین خاطر از زبان استعاره استفاده میکند مثلا در سایت هایش از قول جنگ طلبان امادگی امریکائی ها را برای حمله به ایران تبلیغ میکند و این اوج بی شرفی کسانیست که روزگاری نوکری صدام را میکردند و امروز که او را از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اورده اند البته برای فرقه رجوی فرقی نمی کند که نوکر و پادو و وسیله چه کسانی باشند انها چون دیگرهیچ راهی برای رسیدن به قدرت ندارند حاظر هستند هر چه اربابانشان بگوید را بکنند در این شک نکنید و به همین جهت هم سعی میکنند رد پاها و گنداب های رهبرشان را پاک کنند او را گم کنند و روزی او را مرحوم بنامند و روزی شیر بیدار چرا که واقعا دیگر اب از سر این فرقه گذشته است دیگر ابروئی ندارند که نگران ابرویشان باشند .

از طرف دیگر با گم کردن رد پاهای مسعود رجوی به تمام سوالات و تناقضات قربانیان فرقه میخواهند خط بطلان بکشند چرا که مسعود رجوی گفته من مسئول همه چیز هستم و من پاسخگو بدین ترتیب تمام سوالات قربانیان این فرقه را مسکوت میگذارند فرقه رجوی خوب میداند زمان پاسخگوئی فرا رسیده همه میدانند زمان پاسخگوئی فرا رسیده است اما میخواهند از ان بگریزند و پاسخ ندهند امروز را به فر دا و فردا را به پس فردا به این امید که از این ستون به ان ستون فرج است .بی جهت نیست که خیلی عجله دارند کشور ایران بمباران شود یا جنگ خانمانسوز دیگری رخ دهد که اینها از این مهلکه بگریزند برای فرقه رجوی نه اب و خاک ایران مهم است و نه مردم ایران .

اما خوشبختانه مردم ایران به خوبی اگاهند و از جنگ و خونریزی هیچگاه استقبال نمی کنند و بدین ترتیب برگ های خیانت فرقه رجوی را نقش بر اب میکنند .

*** 

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقMEK’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28282

آواری به نام قربانیان فرقه رجوی در آلبانی 

 منصور نظری، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:… سالهاست که فرقه رجوی میکوشد تا قربانیان به دام افتاده در فرقه  را به هر شیوه ای در بیقوله ای به نام  تشکیلات  حفظ کند در دوران صدام حسین با تهدید به قتل وکشتن وزندان کردن نفرات  سعی میکردند این دستگاه ارتجاعی را سرپا نگهدارند اما وقتی صدام سقوط کرد دیگر دستشان بسته تر شد و به روش های دیگری روی اوردند تا … 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

التماس رجوی به نیروهارهبر مفقود فرقه، جدائی صنف معتمدین را چگونه توجیه می کند؟

https://iran-interlink.org

آواری به نام قربانیان فرقه رجوی در آلبانی

سالهاست که فرقه رجوی میکوشد تا قربانیان به دام افتاده در فرقه  را به هر شیوه ای در بیقوله ای به نام  تشکیلات  حفظ کند در دوران صدام حسین با تهدید به قتل وکشتن وزندان کردن نفرات  سعی میکردند این دستگاه ارتجاعی را سرپا نگهدارند اما وقتی صدام سقوط کرد دیگر دستشان بسته تر شد و به روش های دیگری روی اوردند تا نگذارند که قربانیان از این دستگاه فرسوده و ارتجاعی رهائی یابند و فرقه به هر دوز و کلکی دست زد تا مانع از این فروپاشی شود . در اولین موج فروپاشی نزدیک به هزار نفر از این دستگاه فاسد و ارتجاعی جدا شدند و به ترتیب در طول پروسه چهارده ساله اشرف و لیبرتی این جدائی ادامه داشت و همچنان نیز ادامه دارد و اینک میتوان گفت فرقه رجوی با بحران بزرگی روبروست وان هم اوار شدن این قربانیان باقیمانده است اواری که تردید بردار نیست و به واقعیت خواهد پیوست اگر چه این اوار شدن در البانی از همان روز نخست پرپائی اردوگاه فرقه در البانی شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد .

ناگفته نماند که فرقه رجوی بدلیل نداشتن هیچگونه پرنسیب انسانی و حقوق بشری به هر شیوه ای متوسل شده و میشود که مانع خروج این قربانیان شود از جمله مهمترین انها ندادن اجازه  ملاقات خانواده ها با فرزندان اسیرشان است که سالهاست گرفتار در چنبره هفتاد حصار این فرقه شده اند حق وحقوقی که حتی زندانیان نیز در تمام جهان از ان برخوردار هستند ولی فرقه رجوی مانع از ان میشود براستی این فرقه چقدر باید پوسیده باشد که میترسد مادر پیری یا پدر پیری با فرزندش ملاقات کند مگر یک مادر پیر یا پدری پیر و سالخورده چه میخواهد بکند یا چه بگوید که فرقه دچار رعب و وحشت میشود ؟

همچنین نباید فراموش کرد که فرقه در طول بیش از سه دهه تلاش کرده به هر نحوی شده مانع از ارتباط قربانیان با جهان بیرون از فرقه شوند و در عوض با تبلیغات دروغین تلاش کرده واقعیت های جهان بیرون از فرقه را به گونه ای دیگر برای قربانیان به نمایش بگذارد در هفته ای که گذشت جهان یک صدا تصمیم ترامپ را در مورد محدودیت  سفر ایرانیان به امریکا را محکوم کرد و انرا ناقض اصول حقوقی وبشری دانست اما فرقه رجوی حتی از انعکاس خبران  در سایت های رنگارنگش خودداری کرد براستی چرا ؟

بدون تردید اینها در بمباردمان تبلیغات درونی چیزهائی به قربانیان گفته اند که اگر حتی به صورت صوری هم موضع گیری کنند قربانیان را متناقض میکنند در نتیجه مثل همیشه سرشان را زیر میگیرند تا موج از سرشان بگذرد نکته مهم این است برای این فرقه هیچ اصول و پرنسیبی معنی ومفهوم ندارد استراتژی فرقه این بوده و هست هدف وسیله را توجیه میکند یعنی میتوانند به دسبوس مرتجع ترین شیوخ مرتجع عرب که دشمنان اب وخاک ایران هستند بروند میتوانند یک روز ترانه سرکوچه کمینه بسازند و یک روز هم برای غلط کردم گوئی کنار کاخ سفید ساختمان اجاره کنند وبا جنگ طلبان بده وبستان کنند همه اینها نشان از فروپاشی دستگاهیست که تا بن استخوان معتاد و وابسته به بیگانگان شده است .

فرقه رجوی عبرت تاریخ است بی شک ایندگان خواهند نوشت فرقه رجوی = خیانت به وطن خیانت به مردم و امید انکه  قربانیان این دستگاه که گرفتار در چنبره اینها هستند بتوانند زنجیرهای اسارت را از هم بدرند و وارد دنیای ازاد شوند و ببینند که جهان بیرون از فرقه دیدنیست و زمین تا اسمان با دنیای اسارت در درون فرقه متفاوت است .

*** 

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

رنج نامه یک اشرفی سابق به رجوی، برای تاریخ فردا – قسمت اول و پایانی

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویرادیو فردا: ارتباط جولیانی با گروه‌های خارجی برای تصدی وزارت خارجه «مشکل‌ساز» است

رودی جولیانی مجاهدین خلق مریم رجوی تروریسمرادیو امریکا: مصائب رودی جولیانی برای کاندیداتوری تصدی وزارت خارجه دولت آینده آمریکا

***

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۷ “خشونت و عمل مسلحانه” روی دیگر سکه “تروریسم و فرقه ها”
  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۶:… ه سایت های مجاهدین نگاه کنید همه جای ان سرتا پا تبلیغ خشونت است حتی وقتی مردم برای جشن و شادی چهارشنبه سوری میروند اینها به گونه ای تبلیغ میکنند که مردم را به خشونت بکشانند و جشن و شادی انها را به عزا تبدیل کنند اگر چه مردم ایران هوشیار هستند و گول تبلیغات این فرقه

 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ فرقه رجوی و خوابهای پنبه دانه و باز هم شکستی دیگر
   منصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  با بستن شدن تنور جنگ در سوریه و اعلام اتش بس در ان کشور رجوی  مانده است که به کدامین دیگری متوسل شود که از این بن بست استراتژیک سیاسی ایدئولوژیک و تشکیلاتی برون اید اما هرگز رجوی از بن بست بیرون نخواهد امد چرا که بیش از ۳۵ سال است دارد در هر امتحانی رد میشود اما به بهای خو

  _
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ تناقضات گفتار و اعمال سازمان مجاهدین فرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… اینها هنوز نمی فهمند مردم که در قرن بوق زندگی نمی کنند که فرقه رجوی هر چه میگوید را باورکنند مردم با چشمان باز فرقه رجوی را و عملکردش را در طی ۳۷ سال به تجربه کشیده اند اعمال این فرقه را دیده اند که چگونه با زنان و مردانی که به عشق ازادی و عدالت به مجاهدین ملحق شدند رفتار

 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ خانواده ها و مردم خاری در گلوی فرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… پس از سیزده سال گذشت از سرنگونی صدام حسین هنوز فرقه رجوی امیدوار به بازگشت هم کیشان صدام حسین هستند و تلاش میکنند که قربانیان این فرقه را همچنان در عراق نگه دارند و بصورت قطره ای این قربانیان را به البانی میفرستند تا شاید که تغاری بشکند و ماستی بریزد …

 • ۲۰۱۶/۰۱/۱۸ حقوق انسان در قاموس فرقه رجوی 
  منصور نظری، ایران اینترلینک،  پاریس، هجدهم ژانویه ۲۰۱۶:… عباس نمونه کوچکی از وحشیگری های این فرقه است تازه این وضعیت و موقعیت عباس در شرایطی بوده که بصورت گسترده اطلاع رسانی شده و همه ایرانیان بصورت مستمر در جریان ان قرار گرفته اند حال بنگرید فرقه ای که در حال حاظرکه نه قدرتی دارد و نه صد

 • ۲۰۱۶/۰۱/۰۲ برای جوانمردی بنام محمدرحیمی ولعنت ابدی برفرقه رجوی
  منصور نظری، ایران اینترلینک، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۶:…  اما آن روی دیگر سکه صداقت و جوانمردی شخصیت عباس مافیای فریبکار وناجوانمرد فرقه رجویست که بی شرمانه و با شقاوت به جنگ روانی بر علیه او و سپهر و خانواده اش به میدان آمده تا حتی در آخرین لحظات زندگی با یک بیمار روی تخت بیمارستان او را شکنجه روانی کند. کاری کثیف و شنیع ک