زمستان تمام شد بهار از راه رسید روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند

زمستان تمام شد بهار از راه رسید روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هجدهم مارس 2019:… فرقه رجوی (مجاهدین خلق) فکر میکند که با جلب حمایتهای پوشالی و پولکی که از وزیر و وزرای از کار افتاده امریکا و فرانسه و انگلستان و غیره و غیره جمع آوری میکند میتواند حمایتهای مردمی را هم از داخل و خارج از ایران بدست بیاورد. تا آنجایی که من خبر دارم از داخل ایران هیچ فردی هیچ گروهی و هیچ حزبی سخن از این جانیان بر زبان نیاورده و نخواهد آورد و در خارج از کشور هم بجز تعداد انگشت شماری از مزدوران و مواجب بگیران و نفله های سیاسی هیچ کس از این فر قه پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد.

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

لینک به منبع

زمستان تمام شد بهار از راه رسید روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند

زمستان تمام شد بهار از راه رسید و روسیاهی بر چهره رجوی باقی ماند. فرقه رجوی که هرساله خودش را برای مرحله سین (سرنگونی) آماده میکند و با وعده و وعید های پوشالی و به راه انداختن یک جنگ روانی در میان نیروهای وارفته و از پای در آمده ایدیولوژیک تشکیلاتی امسال هم همچون سالهای گذشته خوار و خفیف شد و ملت ایران خودش را برای جشن و پایکوبی در بهاران 1398 آماده میکند و سفره هفت سین خود را بهتر آز سال های قبل مهیا کرده است. براستی که چه شد شعار های پوشالی ترامپ و ناتنیاهو وولیعهد عربستان و رجوی خائن و یکانها و دسته ها و واحد ها و تیم های شورشی در داخل و خارج از کشور؟ چرا وبه چه دلیل فرقه رجوی خودش را هرساله قبل از رسیدن بهار آماده میکند تا مرحله نهایی سر نگونی را پشت سر بگذارد و مریم قجر را به پایتخت شیر و خورشید ببرد؟

آری من از گذشته خود میگویم در فرقه ترو ریستی رجوی از فروردین 1367 تا فروردین 1398دقیقا سی سال تمام و وارد سی و یکمین سال میشوم که در باتلاق رجوی بوده ام و من هنوز نتوانستم این فرقه تروریستی و ضد بشری را فراموش کنم و هنوز دارم با دردها و شکنجه ها و روسیاهی هایی که از این فرقه با خود یدک میکشم دست و پنجه نرم می کنم. با گذشت سی سال خیانت و مزدوری هنوز فرقه تروریستی رجوی با آب و تاب فراوان خودش را پرچم دار مقاومت مردمی میداند و برای ملت ایران سنگ به سینه میکوبد هر روز که میگذرد ابعاد جنایتها و مزدوری رجوی بیشتر و بیشتر میشود و برای همگان و اول و آخر برای آنهایی که اسیر این فرقه هستند بیشتر وبیشتر دستشان رو میشود. در سه سال گذشته با روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور جدید در امریکا از حزب جمهوری خواه، فرقه رجوی چنان خوش رقصی میکرد و چنان خودش را برای سر نگونی آماده میکرد و چنان از تحریمهای همه جانبه بر علیه ملت ایران دفاع و پشتیبانی میکرد که واقعا هر انسان آزاده ای را برافروخته میکرد که اینها دیگر چه موجودات عجیب و غریب و پستی هستند که دم از انسان و انسانیت میزنند؟

من بعنوان یک فرد جداشده از این فرقه با گذشت سی سال هنوز خودم را اسیر این فرقه جهل و جنایت میدانم و هنوز نتوانستم گذشته خود را فراموش کنم. حال فرقه رجوی در سیمای خود به کرات به تفسیر گذشته این فرقه ترو ریستی و جنایت کار و مزدور میپردازد و فکر میکند که با جلب حمایتهای پوشالی و پولکی که از وزیر و وزرای از کار افتاده امریکا و فرانسه و انگلستان و غیره و غیره جمع آوری میکند میتواند حمایتهای مردمی را هم از داخل و خارج از ایران بدست بیاورد. تا آنجایی که من خبر دارم از داخل ایران هیچ فردی هیچ گروهی و هیچ حزبی سخن از این جانیان بر زبان نیاورده و نخواهد آورد و در خارج از کشور هم بجز تعداد انگشت شماری از مزدوران و مواجب بگیران و نفله های سیاسی هیچ کس از این فر قه پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد و این را به خوبی میتوان ار گردهمایی های پوشالی این فرقه در گوشه و کنار هر کشوری بخوبی دید و توصیف کرد

و اما نکته آخر اینکه باید به فرقه تروریستی رجوی بگویم که هرگز فرارسیدن بهاران را با چشمهای شوم و بدخیم خود در ایران نخواهید دید و باید فکر چاره کنید چرا که در درون مناسبات مخوف در کمپ های آلبانی آتش فشان سرنگونی فرقه در حال راه افتادن هست و هر روزبیشتر از روز گذشته تعداد بیشتری خواهان جداشدن و فاصله گرفتن و رسیدن به آزادی های فردی خود هستند و من بعنوان یک جداشده سرنگونی محتوم فرقه رجوی را تا بی نهایت باید که با چشمانم ببینم و آن روزی را که رجوی هچون صدام حسین اربابش طناب دار بر گردنش بی افتد را به خوبی در چشم انداز میبینم امروز طناب دار ایدولوژیک تشکیلاتی بر گردنش افتاده و به زودی .طناب دار فیزیکی هم بر گردنش ما جداشدگان خواهیم انداخت

از همین فرصت استفاده میکنم و فرارسیدن بهار و فرارسیدن نوروز 1398 را پیشاپیش به ملت ایران و به تک تک کسانی که از این فرقه جداشدند و یا خواهان جدایی هستند را تبریک میگویم

سید امیر موثقی

آلمان کلن – 17 مارچ

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هشت-مارس-روزجهانی-زن-برزنان-آزاده-و-مبا/

هشت مارس روزجهانی زن برزنان آزاده و مبارز مبارک باد

گزارش اشپیگل از مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی و سو و گذاز مریم رجوی و تهدید به ترور در اروپاسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، کلن آلمان، دهم مارس ۲۰۱۹:… چرا زنان ناراضی باید کشته میشدند؟ چرا زنان باید بالجبار به عقد مسعود رجوی در می آمدند؟ چرا و به چه دلیل دررقص رهایی گردن بند طلا که با نام مسعود درست شده بود به زنان هدیه میشد تا به گردن خود آویزان کنند و هزاران چرای دیگر امروز چرا باید زنان مجاهد در کشور آلبانی با بیرحمانه ترین شکل ممکن در اسارت گاه های رجوی روزوشب را به تباهی سپری کنند؟ 

گزارش اشپیگل از مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی و سو و گذاز مریم رجوی و تهدید به ترور در اروپاتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

لینک به منبع

هشت مارس روزجهانی زن برزنان آزاده و مبارز مبارک باد

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

هشتم مارس روز جهانی زن بر زنان آزاده و مبارز که از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز مبارزه کرده اند و برای رسیدن به آزادی از جان و مال و خون خود گذشته اند مبارک باشد. هرساله در هشتم ماه مارس در تمامی کشورهای دنیا زنان با برقراری آکسیون ها و گردهمایی صدای خودشان را به گوش جهانیان میرسانند و به همه یادآوری میکنند که زنان هم دوشادوش مردان از حق و حقوق بالایی برخوردار بوده و هستند. درست در همین روز هم فرقه ترو ریستی رجوی به سر کردگی مریم قجر بزک کرده و به تظاهر وارد میدان میشود و از صدای سر کوب شدگان سخن بر زبان می آورد. به راستی باید از مریم قجر پرسید که چه کسی بیشتر از همه در سه ده گذشته زنان را سر کوب کرد؟ جمهوری اسلامی یا انقلاب ایدولوژیکی فرقه ای تو؟ چه کسی بچه های شیر خوار را از ما دران جدا کرد؟ چه کسی حکم طلاق های اجباری را صادر کرد؟ چه کسی دستور داد زنان در فرقه رجوی مورد عمل زنانگی قرار بگیرند و رحم هایشان را جراحی کنند؟ چه کسی زنان و مردان را کیلومتر ها در کمپهای فرقه ای در عراق جدا سازی کرد؟ چرا وبه چه دلیل زنان حق آرایش نداشتند؟ چرا زنان حق بر داشتن روسری را از سر نداشتند چرا و به چه دلیل زنان باید از آزادی های شخصی در درون مناسبات فرقه ای محروم میشدند؟

چرا زنان ناراضی باید کشته میشدند؟ چرا زنان باید بالجبار به عقد مسعود رجوی در می آمدند؟ چرا و به چه دلیل دررقص رهایی گردن بند طلا که با نام مسعود درست شده بود به زنان هدیه میشد تا به گردن خود آویزان کنند و هزاران چرای دیگر امروز چرا باید زنان مجاهد در کشور آلبانی با بیرحمانه ترین شکل ممکن در اسارت گاه های رجوی روزوشب را به تباهی سپری کنند؟ امروز مریم رجوی از پاریس برای زنان در داخل ایران سخنرانی میکند و به آنها رهنمودهایی برای مبارزه و برای رسیدن به حق و حقوق خودشان میدهد چرا و به چه دلیل باید در درون تشکیلات مخوف فرقه رجوی زنان به بدترین شکل ممکن دست به خود کشی بزنند و یا توسط مسئولین خود فرقه از پای در بیایند؟ چرا زنانی همچون مینو فتح علی که همسرش هم در عملیات فرقه ای بنام دروغ جاویدان کشته شده بود باید در خوابگاه زنان کشته شود؟ چرا زنانی که توسط مسئولین مرد مورد تجاوز قرار میگرفتند

با صحنه سازی های مختلف باید کشته میشدند؟ چرا زنانی که خواهان جدایی از مناسبات فرقه ای بودند به بدترین شکل ممکن باید از تشکیلات فرقه ای جدا میشدند با بدترین تهمت ها و ناسزاها؟ امروز در تمامی دنیا زنان به بهترین شکل ممکن از حق و حقوق شخصی خودشان دفاع میکنند و به خواسته های خودشان میرسند اما در درون فرقه تروریستی رجوی هنوز زنان کالا هستند و هنوز هیچگونه حق انتخابی ندارند. آری در مناسباتی که مهوش سپهری، مژگان پارسایی، صدیقه حسینی، مریم حسین نژاد و حکیمه سعادت نژاد و رقیه عباسی و عذراعلوی طالقانی و فهیمه اروانی مریم اکبر زادگان وده ها زن دیگر که از وقیح ترین و بی آبروترین و مزدورترین ها هستند در تشکیلات فرقه ای که در جهت سرکوب نیرویی و به طور خاص زنان رجوی از اینها استفاده میکرد آیا میشود به حق و حقوق زن و مرد در فرقه رجوی فکر کرد؟ در اینجا باید خاطر نشان کنم که مریم رجوی تمامی برنامه های هشت مار س را در طی چند سال گذشته فقط و فقط برای لانسه کردن خودش به اجرا گذاشته است و فقط و فقط برای اینکه تعدادی از زنان عرب و ترک و سیاه و سفید را از کشور های مختلف دور خودش جمع کند و میزبانی کند و پول خرج کند وچندتا هم امضا در راستای حمایت از فرقه رجوی از این زنان بگیرد که شاید یک روزی یک جایی عدوشود سبب خیر برایشان

آیا گرسنگی دادن و کفش و لباس مناسب ندادن و محرومیت از امکانات در کمپ های آلبانی را این مهمانان خبر دارند؟ آیا محرومیت نداشتن تلفن همراه که امروزه کودکان این حق را دارند را در درون مناسبات رجوی خبر دارند؟ آیا حق نداشتن ارتباط با خانواده ها را این مهمانان خبر دارند؟ آیا خانم رجوی که خودت را حامی زنان و مادران و دل سوخته گان میدانی آیا مهمانهای شما خبر دارند که هزاران مادر و پدر و خواهر و برادر لحظه شماری میکنند برای شنیدن صدای جگر گوشه هایشان

واما در آخر باید بگویم خانم رجوی واقعا خجالت آور هست که شما دم از صدای سرکوب شدگان میزنید و باید که لال شوید و در حرمسرای مسعود رجوی خودتان خودتان را محاکمه و مجازات کنید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

(پایان)

***

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شکست-بزرگ-فرقه-تروریستی-رجوی-مجاهدین-خ/

شکست بزرگ فرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق ایران) در بهمن ماه ۱۳۹۷

چهلمین سالگرد انقلاب ایران علیه دخالت خارجی و مزدوران مجاهدین خلق فرقه رجویسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیستم فوریه ۲۰۱۹:..رجوی خائن هر ساله با ترفند های جدید تری به صحنه می آید و نیروهای منزوی وپاسیو شده را چند صباحی سر پا نگه میدارد لذا لازم به ذکر است که فرقه تروریستی رجوی همزمان با ایجاد تحریمهای نفتی بر علیه ایران و سایر تحریمها از طرف امریکا و تهدید های امریکا و اسرائیل وعربستان در منطقه خواسته و یا نا خواسته میخواستند که ایران را به یک درگیری درمنطقه بکشانند و از این آب گل آلود به سود فرقه رجوی درمنطقه استفاده کنند اما غافل از اینکه شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.

چهلمین سالگرد انقلاب ایران علیه دخالت خارجی و مزدوران مجاهدین خلق فرقه رجویTrump, Bolton, Pompeo “۴۰ Years of Failure” Remarks

لینک به منبع

شکست بزرگ فرقه تروریستی رجوی (مجاهدین خلق ایران) در بهمن ماه ۱۳۹۷

در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی درایران فرقه تروریستی رجوی خودش را آماده کرده بود تا مرحله نهایی „س“ را به اجرا بگذارد. فرقه تروریستی رجوی هرساله از آذرماه تا اسفند ماه شروع به یک سری تبلیغات مسموم وبی پایه واساس میکند که درهمین راستا با تبلیغات و ایجاد واحد ها و هسته ها تیمها یکانهای شورشی در داخل ایران میخواهد که خودش را برای سرنگونی آماده کند. درهمین راستا رجوی خائن خود فروخته و فراری در پیامی در دی ماه ۱۳۹۷ گفته بود که اگر تا بهمن ماه سر نگونی انجام نشد دربهای کمپ ها و اسارت گاه های فرقه تروریستی رجوی در آلبانی باز خواهد شد و هرکس که نخواست در مسیر مبارزه باشد میتواند برود دنبال زندگی شخصی خودش لذا در همین راستا نه تنها دربها بازنشد بلکه بسته ترهم شده و هیچ گونه راه برون رفتی برای نیروها باقی نمانده است.

رجوی خائن هر ساله با ترفند های جدید تری به صحنه می آید و نیروهای منزوی وپاسیو شده را چند صباحی سر پا نگه میدارد لذا لازم به ذکر است که فرقه تروریستی رجوی همزمان با ایجاد تحریمهای نفتی بر علیه ایران و سایر تحریمها از طرف امریکا و تهدید های امریکا و اسرائیل وعربستان در منطقه خواسته و یا نا خواسته میخواستند که ایران را به یک درگیری درمنطقه بکشانند و از این آب گل آلود به سود فرقه رجوی درمنطقه استفاده کنند اما غافل از اینکه شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه.

درهمین راستا باید به این موضوع هم اشاره کنم که رجوی هنوز به این باور نرسیده که در میان توده ها هیچ جایگاهی ندارد و هنوز به این باور نرسیده که جزو منفورترین و جزو بی هویت ترین گروه های سیاسی در میان تودها بوده و باقی خواهد ماند. امروز ایران خودش را برای رویا رویی با سخت ترین شرایط آماده میکند امروز ایران در دادگاه لاهه برنده شد و یک شکست دیگر بود برای رجوی و برای امریکا درکنفرانس ورشو هم امریکا و اسرائیل و عربستان شکست خواهند خورد و رجوی با به راه انداختن یک موج تبلیغاتی در محل این اجلاس میخواهد خودی نشان دهد که بازهم تف سر بالا خواهد شد و رجوی نمیتواند به خواسته پنجاه ساله ننگین خودش برسد فردی که با ساواک شاه همکاری کرد بنیان گذاران سازمان را به کشتن داد و خود جان به در برد فردی که با اطلاعات ایران زدوبند کرد و با بنی صدر با لباس مبدل زنانه فرار کرد فردی که اشرف و موسی را به کشتن داد و خودش برای عیاشی به خارج از ایران فرار کرد.

من بعنوان یک ایرانی به ملت ایران درود میفرستم چراکه هنوز یک پارچه به امریکا و اسرائیل و عربستان نه میگویند و این خرده گروه ها را همچون رجوی را در زیر پا های خود له میکنند.

 زنده باد آزادی لعنت بر خیانتکاران و مزدوران همچون مسعود و مریم رجوی

سید امیر موثقی

آلمان کلن

(پایان)

*** 

John_Bolton_MEK_Maryam_Rajavi_Saddam_Paid_ lobbyInside the Beltway: Iran hardliners vs Iran hardliners

Why the US Has Not Won a Real War (Colonel Wesley Martin, MEK and Maryam Rajavi)Our Handling Of Iran Is Juvenile. Mojahedin Khalq (MEK) the darling of Trump Administration

Alejo Vidal-Quadras: Vox leader Abascal approved financial support from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-نظیری-بیخود-برای-آینده-فرقه-ترو-ری/

آقای نظیری بیخود برای آینده فرقه ترو ریستی رجوی برنامه ریزی نکنی

سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دوم فوریه ۲۰۱۹:… فرقه رجوی با گذشت زمان هر روز از روز دیگر خودش را بهتر و بهتر به مردم دنیا و بطور خاص به ملت ایران نشان داده و همواره این را اثبات کرده که چطوردر مزدوری و خیانت برای کشورهایی همچون امریکا و اسرائیل و عربستان سر از پا نمی شناسد بله مردم ایران هرگز فراموش نکرده و نخواهند کرد که فرقه رجوی در دوران جنگ عراق با ایران … 

مزدور بهزاد نظیری از صدام تا شیوخ عربستان و اسرائیل مجاهدین خلق وطن فروشیکال کنفرانس بهزاد نظیری – نمایش ورشکستگی استراتژیک رجوی

لینک به منبع

آقای نظیری بیخود برای آینده فرقه ترو ریستی رجوی برنامه ریزی نکنید

سید امیر موثقی

آقای سید امیر موثقی

همزمان با گردهمایی سران کشور های بزرگ در کشور لهستان فرقه تروریستی رجوی برآن است تا خودی نشان دهد و در همین رابطه میخواهد در کشور فرانسه آکسیونی را راه اندازی کند تا شاید که بتواند برای آینده نا پایدار فرقه رجوی توشه راهی ذخیره کند در همین رابطه فرد مزدوری به نام بهزاد نظیری مامور به خدمت شده تا در شهر پاریس صحنه گردان برنامه های فرقه باشد و در روز یکشنبه همزمان با برنامه سران کشورها در کشور لهستان میخواهد با بر پایی یک آکسیون فرمایشی به فرمان رجوی به جهانیان اینچنین وانمود کند که تنها جایگزین برای حکومت در ایران این فرقه تروریستی و خونخوار بوده و خواهد بود اما غافل از اینکه مردم ایران سر سوزنی از این تروریستهای جانی دلخوش نداشته و نخواهند داشت و هرگز برای جایگزینی این فرقه تبهکار و جنایتکار بر نامه ریزی نکرده و نخواهند کرد

فرقه رجوی با گذشت زمان هر روز از روز دیگر خودش را بهتر و بهتر به مردم دنیا و بطور خاص به ملت ایران نشان داده و همواره این را اثبات کرده که چطوردر مزدوری و خیانت برای کشورهایی همچون امریکا و اسرائیل و عربستان سر از پا نمی شناسد بله مردم ایران هرگز فراموش نکرده و نخواهند کرد که فرقه رجوی در دوران جنگ عراق باایران چگونه دست در دست صدام به خاک و ناموس ایران و ایرانی حمله میکرد و چگونه برای دریافت دلار از دولت صدام مواضع نیروهای ایرانی را شناسایی میکرد و به دولت صدام میفروخت تا ارتش عراق بتواند بهتر و آسان تر عملیات کند بر علیه نیرو های ایرانی و در همه عملیاتها نیز فرقه ترو ریستی رجوی برای نیروهای عراقی پرچم دار و جلو دار بود

حال باید از رجوی سوال کرد با کدام پرونده سفید میخواهید برای به حکومت رسیدن در ایران برنامه ریرزی کنید با کدام یک از کارتهای نسوخته میخواهید به ملت ایران خودتان را معرفی کنید شما که خودتان را جیره خوار امریکا میدانید چطور میخواهید مستقل قدرت را در ایران به دست بگیرید چطور میشه فرقه ای که تا مغز استخوان جیره خوار و مزدور امریکا و اسرائیل وعربستان هست خودش را این چنین معرفی کند در صحنه سیاسی که مستقل هست. فرقه تروریستی رجوی که سالیان سال در خدمت امریکا بوده ایا میتواند بدون حمایتهای اربابانش به قدرت برسد آیا میتواند برای مردم ایران آلترناتیو مردمی باشد آیا میتواند بدون در نظر گرفتن کمک های بیگانه و با حمایتهای مردمی قدرت را در ایران به دست بگیرد بنظر من هر گز این امکان وجود نخواهد داشت که تروریستها و خود فروختگان در دل مردم جایی داشته باشند لذا باید بعنوان یک ایرانی آزاده و بعنوان یک فردی که سالیان سال اسیر فرقه بد نام رجوی بودم اعلام کنم که هر گز این آکسیونها و بر نامه های تبلیغاتی که مزدورانی همچون بهزاد نظیری مجری آن بوده و خواهند بود نمی تواند صحنه گردان باشد در عرصه سیاسی و استراتژیکی برای ایران و ایرانی و بنظر بهتر هست که دست و پای خودتان را جمع و جور کنید و در خلوتگاه های خودتان منتظر مرگ فیزیکیتان باشید همچون مرگ ایدئولوژیک استراتژیکی که در سالهای گذشته تجربه کرده اید

من به عنوان یک ایرانی و بعنوان یک فعال حقوق بشر که ساکن کشور آلمان میباشم آکسیون فرقه تروریستی رجوی را در خاک فرانسه محکوم میکنم و اعلام میکنم که این برنامه از نظر شخصیتها و دولتمردان و ملت ایران هیچگونه محبوبیت سیاسی نداشته و نخواهد داشت

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

محمد رضا کلاهی عامل ترور و انفجار مجاهدین خلق مریم رجویچرا کسی در غرب معمای قتل محمد رضا کلاهی را از مریم رجوی سوال نمی کند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ازفرماندهی-کل-به-ارتش-از-پای-درآمده-آما/

ازفرماندهی کل به ارتش از پای درآمده: آماده باش برای سر نگونی حکومت آخوندی

سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، نوزدهم نوامبر۲۰۱۸:… از فرماندهی کل به همه یکانها، دسته ها، تیم ها و هسته های مقاومت، یکانهای شورشی هوایی، زمینی دریایی، زیردریایی و زیر زمینی پیام آماده باش برای سر نگونی رژیم ضد بشری شماره یازده میلیارد  و …..چند تا نقطه اضافه بارها و بارها این غلط بزرگ را کرده ام و باز هم تکرار میکنم از اعماق قبرم … 

مرحوم مسعود رجوی صدام عربستان سعودیاعلام سر فصل جدید سر نگونی از طرف روح سرگردان مسعود رجوی

لینک به منبع

ازفرماندهی کل به ارتش از پای درآمده: آماده باش برای سر نگونی حکومت آخوندی

از فرماندهی کل به همه یکانها، دسته ها، تیم ها و هسته های مقاومت، یکانهای شورشی هوایی، زمینی دریایی، زیردریایی و زیر زمینی

پیام آماده باش برای سر نگونی رژیم ضد بشری شماره یازده میلیارد  و …..چند تا نقطه اضافه

بارها و بارها این غلط بزرگ را کرده ام و باز هم تکرار میکنم از اعماق قبرم به همه شما فرمان میدهم که در آماده باش صددرصد باشید همانطوری که میدانید پرزیدنت ترامپ برای من مشخص کرده است که در سال جدید  و با اعمال تحریم های جدید بر علیه ملت و یا به عبارت تشکیلاتی فرقه ای خلق قهرمان در زنجیر، بزودی زود ایران را تبدیل به عراق میکند و بزودی زود مریم قجر را با سلام و صلوات به پای تخت شیرو خورشید خواهند رساند چون من و شمایان نیروهای در هم شکسته و ورشکسته توان اجرای اینکارا نداشته و نخواهیم داشت و در نیم قرن گذشته هم من بسیار غلط اضافه کرده و میکنم که شعر سرنگونی سرنگونی با ارتش مریم را سر داده و میدهم

لازم است بدانیدکه همه این تلاشهای نیم قرن گذشته من و شمایان کف روی آب بود و امروز باید که به زیر عبای امریکا و بطور خاص ترامپ برویم  بله من  دیگر نه به مریم و نه به شمایان هیچ امیدی ندارم تنها امید من دولت ترامپ هست که بینیم در این دوران کوتاه حکومت ننگینش چه خواهد کرد آیا توان و دل و جرائت مقابله با حکومت ایران را دارد او به من سال گذشته قول داد که کار حکومت را یکسره خواهد کرد اما هیچ غلطی نکرد  و حالا امسال با نزدیک شدن به سالگردانقلاب ضد سلطنطی در ایران میخواهد دوباره با  اعمال تحریم های هرچه بیشتر  و با تحریم های نفتی و فشار های اقتصادی هرچه بیشتر مردم را در تنگنا قرار بدهد تا شاید که خیزشهای مردمی به سرانجام برسد و حکومت را سرنگون کند و من و مریم و شمایان را با  هواپیما و قطار و اتوبوس به پای تخت شیر و خورشید برسانند.  امروزهمه گان خوب میدانند که امریکا و اسرائیل و عربستان همه و همه دست در دست هم به کمک مقاومت ضد مردمی آمده اند تا با حمایتهای خودشان پرچم ارتش ضدمردمی را در ایران به اهتزاز در بیاورند و ما باید در این دوران بیشتر و بیشتر از قبل خودمان را حاضر و آماده و سرپا کنیم و از جا بلند شویم و خودمان را تکان دهیم و از دستگاه جنسیتی و شهوت  فاصله بگیریم و برای خیز نهایی خودمان را آماده کنیم

من بعنوان یکی از اعضای جداشده از این فرقه رجوی که سالیان سال با دروغ و دغل و دجال بازی نیروهارا در عراق تحت حاکمیت صدام حسین اسیر کرده بودند و با این چنین پیامهای پوشالی همه نیروهای اسیر شده را در خاک عراق فریب میدادند باید بگویم این بویی که تورا از قبر بیرون کشیده است بوی کباب بره نیست بوی داغ کردن ترامپ است که با هیچ حرکتی نتوانسته ضربه به ایران و ایرانی بزند نه با خارج شدن از برجام و نه با گرانی و تورم و بالا بردن قیمت های ارزو مایحتاج روزانه مردم و نه با تحریم های جدید نفتی حالا باید دید که در آینده نزدیک خودش چگونه دستش رو خواهد شد و به چه دلیل دنبال ایجاد چنین رفتارهای یاغی گرایانه و سرخ پوستی میباشد و باید بشما آقای رجوی بگویم بهتر بود که در همان قبر خود همچنان لمیده  باقی میماندید و بیشتر از این خودتان را به کثافات آلوده نمیکردید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/حمایت-فرانسه-از-تروریستهای-فرقه-رجوی-م/

حمایت فرانسه از تروریستهای فرقه رجوی (مجاهدین خلق) محکوم است

 Seyed-Amir-Movasaghiسید امیر وثقی، وبلاگ موثقی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۸:… لازم به ذکر است که کمی تاریخچه حضور فرقه تروریستی رجوی را در خاک فرانسه دنبال کنید و بیشتر این فرقه جنایت کار و تروریست را بشناسید از جریان اخراج از فرانسه و رفتن فرقه رجوی به دامن صدام و عراق و تا بر گشت مجدا مریم رجوی به خاک فرانسه و دستگیری و کشف و صبط ملیونها دلار و دیگر اقلام که همه جهانیان به خوبی شاهد … 

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

لینک به منبع

حمایت رئیس جمهور فرانسه  امانوئل  مکرون از ترو ریستهای فرقه رجوی محکوم است     

حمایت رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون از فرقه ترو ریستی رجوی محکوم است و باید به ایشان هشدار بدهم که از حمایت از این گروه ترو ریستی و موضع گیری در رسانه های فرانسوی بشدت پر هیز کنند چرا که هر سخنی که به نفع این فرقه ترو ریستی از زبان ایشان گفته شود بعدا گریبان گیر خودشان و دولتشان و ملت فرانسه خواهد شد

در روزهای گذشته آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبهای با شبکه خبری فرانسه ۲۴  صحبت از حمایت از فرقه تروریستی رجوی میکند و اینکه کسانی که قصد بمب گذاری در محل بر گذاری میتینگ سالیانه فرقه رجوی را داشتند در فرانسه و دیگر کشور های ارو پایی شناسایی و دستگیر شده اند

اولا که باید به این آقای جوان و کم سن و سال و کم تجربه در کار سیاسی و دیملماتیکی بگویم که از دیگر رئیس جمهوران باتجربه تر از خودتان باید که درس عبرت بگیرید که مبادا به سرنوشت آنها که از این فرقه حمایت کرده اند دچار نشوید چراکه حمایت از تروریست در خاک فرانسه و اروپا یعنی تروریست پروری  یعنی انجام دادن عملیاتهای ترو ریستی و به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان و مردان بی گناه که انها اول از همه از شهر وندان خود شما خواهند بود کمی به دو سه سال گذشته و اتفاقات تروریستی در داخل خاک فرانسه باز نگری کنید وببینید که چطور شهروندان شما در خاک و خون و اضطراب شبها و روزها و هفته ها و ماها را سپری کردن اگر شما یان که در صدر هستید از این قبیل گروه های فرقه گرایانه حمایت و پشتیبانی نکنید این فرقه های تروریستی دست از پا درازتر به خاک و جان ملت شما هرگز تعرض نخواهند کرد لذا لازم به ذکر است که کمی تاریخچه حضور فرقه تروریستی رجوی را در خاک فرانسه دنبال کنید و بیشتر این فرقه جنایت کار و تروریست را بشناسید از جریان اخراج از فرانسه و رفتن فرقه رجوی به دامن صدام و عراق و تا بر گشت مجدا مریم رجوی به خاک فرانسه و دستگیری و کشف و ظبط ملیونها دلار و دیگر اقلام که همه جهانیان به خوبی شاهد و ناظر بوده و هستن و تمامی خبر گذاریهای داخلی و خارجی این اخبار را به سریع ترین شکل ممکن به گوش جها نیان رسان دند امروز شما بعنوان رئیس جمهور فرانسه با هر موضع گیری رسمی خودتان  به نفع این فرقه یک تیر خلاص به ساختار دولت خود میزنید و این برای شما و دولت فرانسه و ملت فرانسه بسیار خطر ناکتر از گذشته می باشد چرا که ترو ریستها بیشرمتر و وقیحتر از گذشته عمل میکنند

من بعنوان یک از هزار جدا شدگان از این فرقه تروریستی رجویبه شما هشدار میدهم که هیچ عنوان اجازه ندهید این فرقه از آزادی ها ی اجتماعی کشور فرانسه و از همه مهمتر از حمایتهای اشخاصی همچون شما آقای رئیس جمهور مکرون سو استفاده کنند و بیشتر و بیشتر دست به کشتار و شکنجه و خیانت بر علیه ملتها دست بزنند

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33591

حمله و هجوم تروریستی در شهراهواز توسط امریکا و اسرائیل و نوکر جیره خوارشان فرقه رجوی طراحی شده بود 

 Seyed-Amir-Movasaghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۸:… من به عنوان  یک جداشده از این فرقه تروریستی اعلام میکنم که بدون سرسوزنی شک فقط و فقط خود فروختگانی همچون فرقه رجوی هستند که دست به یک چنین عمل تروریستی در برابر ملت ایران زده و میزنند بله رجوی با دریافت فرمان و دریافت دلار از امریکا و اسرائیل و با پرداخت دلار به خود فروخته گانی … 

Terrorist_Attack_in_Iran_Sepember2018_al_Ahwaz Arab_Peoples_Democratic Front_MEK_Albania_Rajavi_Cult_6محکومیت تروریسم، تقبیح نحوه خبررسانی شبکه های فارسی زبان وابسته، تقاضای محاکمه تروریستهای سعودی مریم رجوی و حر التسطری

لینک به منبع

حمله و هجوم ناجوانمردانه به نیروهای ارتش در شهراهواز محکوم است واین عمل تروریستی توسط امریکا و اسرائیل و نوکر جیره خوارشان فرقه رجوی طراحی شده است    

ضمن عرض تسلیت و اعلام همدردی با خانوادهای شهدای روزگذشته و مجروحین عملیات تروریستی روز گذشته در شهر اهواز این عمل تروریستی را محکوم میکنم و به ترو ریستهای اعزامی به خاک ایران این قول را میدهم که جواب کارتان را به زودی از ملت ایران دریافت خواهید کرد و ملت ایران هر گز نخواهند گذاشت خون کودک چهار ساله تا تک تک سربازانی که به خاک و خون کشیده شده اند بی حساب و کتاب باقی بماند

همانطوریکه همگان از طریق رسانه های ملی در جریان حمله و هجوم نا جوانمردانه به ارتشیان در حال رژه در روز آرتش در شهر اهواز قرارگرفته اید تعدادی ازارتشیان و حضار در صحنه و خانواده هایی که برای بازدید از این رژه امده بودند در اثر شلیک های کور و بی هدف کشته و مجروح شدند. در بین کشته شدگان هم کودک چهار ساله ای به چشم میخورد که در اثر شلیک نا جوانمردانه تروریستها جان به جان آفرین تسلیم کرد براستی کدام وجدانی حاضر هست دست به یک چنین جنایتی در حق ملت ومردم بی دفاع از خود بزند جز فرقه ترو ریستی رجوی

من به عنوان  یک جداشده از این فرقه تروریستی اعلام میکنم که بدون سرسوزنی شک فقط و فقط خود فروختگانی همچون فرقه رجوی هستند که دست به یک چنین عمل تروریستی در برابر ملت ایران زده و میزنند بله رجوی با دریافت فرمان و دریافت دلار از امریکا و اسرائیل و با پرداخت دلار به خود فروخته گانی به نام الاهواز این عملیات تروریستی را طراحی کرده اند تا بتوانند برای خود چند صباحی ررزق و روزی تهیه و تدارک ببیند

باید به فرقه ترو ریستی رجوی گفت واقعا کارتان به کجا رسیده است که این چنین خودتان را به تاراج گذاشته اید برای رسیدن به قدرت ایا با ریختن خون کودک چهار ساله بی گناه میخواهید به قدرت برسید و دلسوز ملت و مردمی بشوید که در فقر و تحریم و بی عدالتی سپری میکنند به نظر من که شمایان هرگز جای گاهی در میان این ملت نداشته و نخواهید داشت ملت ایران بارها و بارها اعلام کرده و میکنند که شما تروریستهای امریکایی و اسرائیلی برایشان هیچ نقش و جایگاهی نداشته و ندارید و اینرا هم بدانید که این عمل ننگین شما  جیره خواران و مزدوران امریکا و اسرائیل و عربستان بی جواب نخواهد ماند

امروز بار دگرهمانند گذشته بر همگان اثبات شده که فرقه تروریستی رجوی چرا و به چه دلیل به دنبال به قدرت رسیدن هست ولی باید این آرزو را با خود به گور ببرد چراکه هرگز ملت ایران اجازه نخواهند داد تروریستها و مزدوران امریکا و اسرائیل و عربستان به ارزوهای واهی خود برسند  در خاک ایران و جواب تک به تک خیانتها و جنایتهایشان را خواهید دید .

سید امیر موثقی  آلمان کلن

***

Terrorist_Attack_in_Iran_Sepember2018_al_Ahwaz Arab_Peoples_Democratic Front_MEK_Albania_Rajavi_Cult_1عملیات تروریستی مشترک امروز “مقاومت ملی الاحواز” از انگلیس و “سازمان مجاهدین خلق ایران” از آلبانی ده ها کشته و مجروح بجا گذاشت

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018Terrorists were from “al-Ahwaz Arab People’s Democratic Front” based in London and “Peoples Mojahedin Khalq Organisation” based in Albania 

همچنین: