زنان در سازمان مجاهدین خلق

زنان در سازمان مجاهدین خلق

زنان در سازمان مجاهدین خلقعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم مارس 2021:… برای جلوگیری از تولید مثل و نهایت شقاوت رجوی در حق زنان، بسیاری از آن ها را تحت عمل جراحی، رحم شان را خارج می‌کرد که انگیزه و فکر زندگی در بیرون تشکیلات را از آن ها بگیرد. بدترین سرکوب ها و کشتن شخصیت زنان در نشست های تشکیلاتی زنان قرار داشت تا  کاملا و مطمئناً مطیع و فرمانبر شوند. در این نشسست ها توهین هایی به زنان و توسط خود زنان می ‌شد که شنیدن آن ها دود از کله آدم بلند می‌کند. استفاده از خصلت زنانگی زن برای نگه داشتن مردان یا رویارویی با افراد بیرون از تشکیلات برای نزدیک کردن آن ها به سازمان و هزاران نمونه از این دست. زنان در سازمان مجاهدین خلق 

زنان در سازمان مجاهدین خلقعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

زنان در سازمان مجاهدین خلق 

واقعيت زنان در سازمان مجاهدين خلق

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 07.03.2021

در آستانة روز جهانى زن هستيم. ابتدا روز جهانى زن را به تمام زنان جهان به خصوص زنان سرزمينم ايران،  تبریک  می گویم.  آرزو می کنم که روزی برسد و زنان نقش ممتاز و  اصلی خود را کسب نمایند‌. در کشورهای توسعه نیافته و فقیر دیگر از جنس دست دوم در مقام زن خبری نباشد و با دیگر قشر جامعه یعنی مردان از حقوق برابر  و مساوی برخوردار باشند و نیز در  کشورهای توسعه یافته و عموماً غربی که از ابزار دمکراسی و آزادی از جنس زن بعنوان کسب ثروت و کالایی استفاده می شود و زن را ویترین دیدگاه جنسیتی و کالا معرفی می نماید خبری نباشد و زنان به معنی واقعی و اصل مسئولیت و حقوق شایسته خود برسند.

زنان در سازمان مجاهدین خلق

زنان در سازمان مجاهدین خلق

در سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که مسعود و مریم  رجوی سکان دار آن هستند، وضعیت و جایگاه زن در چه نقطه ای قرار دارد؟ آیا تبلیغاتی که این فرقه در رابطه با نقش و آزادی زن  در سازمان مجاهدین پیش می برد واقعیت دارد؟

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

آیا برابری زن و مرد در تبلیغات بیرونی فرقه واقعی است؟

آیا به معنی واقعی کلمه زنان در فرقه رجوی به آزادی و برابری رسیده اند یا بعنوان ابزاری رباط گونه در خدمت اهداف مسعود رجوی قرار دارند؟

واقعیت این است که زنان در فرقه و تشکیلات رجوی هیچ اراده و اختیاری که خداوند در نهاد بشری قرار داده، از خود ندارند زیرا رجوی با سیستم کیش شخصیتی که برای وجود و بقاء خود دایر کرده است عملا تمام افراد اسیر در تشکیلاتش  را برده و بنده خود ساخته است و در این راستا استثمار و در خدمت گرفتن جسم و روح زنان بسیار بارز و برجسته است.

مسعود رجوی که شخص پیشبرد اهدافش زن فریبکار  و هزار چهره یعنی مریم رجوی در اختیار دارد و سال ۱۳۶۴ از شوهر دیگری ربوده و به تصاحب خود در آورد با مکانیزمی به نام انقلاب ایئولوژیک مریم، زمینه تسلط بر روح و جسم افراد به خصوص زنان فراهم کرد.

اولین عملکرد رجوی برای به خدمت گرفتن تمام عیار زن و تبدیل کردنش به یک رباط که می باید برنامه ریزی رجوی را مو به مو اجرا کند و از خود اراده و اختیاری نداشته باشد، کانون خانواده و زندگی مشترک زن و مرد را به اسم انقلاب ایدئولوژیکی از هم پاشاند و طلاق های اجباری در سازمان مجاهدین از سال ۱۳۷۰ عمومیت پیدا کرد و همه بالاجبار تن به طلاق دادند. مردان به یک شکل در این میان سرکوب و استثمار شدند و زنان به صورت مضاعف و بدون اما و اگر و چون و چرا، قربانی این هدف شوم رجوی شدند.

در مرحله بعد، علائق مادری از آن ها گرفته شد و زن حق نداشت به کسی حتی فرزند خود فکر کند. سپس به صورت فرمالیته جایگاه مردان فرمانده را به زنان داد و مردان در این نقطه سرکوب شدند.  ولی جایگاه زن در نقطه فرماندهی یک جایگاه واقعی بر اساس صلاحیت نبود بلکه ابزار بدون چون و چرا برای اجرای دستورات دیکته شده  رهبری سازمان و سرکوب مردان و کشتن هویت خود زنان قرار داشت.در سازمان مجاهدین زن حق صحبت کردن با مرد را نداشت. اتاق کار و محل نشست زن‌ها و مردها جداسازی شد.

زن حق نداشت در مسیر تردد خود با خودرو، مردی را سوار کند.

جایگاه و زمانبندی سوخت زدن به خودروها هم روز فرد و زوج شده بود و زن و مرد حق نداشتند در یک روز با هم سوخت گیری کنند.

روسری در فرقه رجوی اجباری است و کسی که از این امر عدول می‌کرد یا حرفی در این رابطه داشت، به شدت تنبیه و سرکوب و نهایت زیر فشار قرار می گرفت یا دست به خودکشی می زد یا سربه نیست می شد.

برای جلوگیری از تولید مثل و نهایت شقاوت رجوی در حق زنان، بسیاری از آن ها را تحت عمل جراحی، رحم شان را خارج می‌کرد که انگیزه و فکر زندگی در بیرون تشکیلات را از آن ها بگیرد.

بدترین سرکوب ها و کشتن شخصیت زنان در نشست های تشکیلاتی زنان قرار داشت تا  کاملا و مطمئناً مطیع و فرمانبر شوند. در این نشسست ها توهین هایی به زنان و توسط خود زنان می ‌شد که شنیدن آن ها دود از کله آدم بلند می‌کند.

استفاده از خصلت زنانگی زن برای نگه داشتن مردان یا رویارویی با افراد بیرون از تشکیلات برای نزدیک کردن آن ها به سازمان و هزاران نمونه از این دست.

حال با این اوصاف آیا فرقه رجوی آن چه که در رابطه آزادی زن و دادن نقش و مسئولیت اصلی به آن این قدر تبلیغاتش گوش فلک را کر کرده است می‌گوید، واقعیت دارد؟ مسعود و مریم رجوی شیادهایی بیش نیستند که نه تنها زن ستیز ترین هستند بلکه با شیادی و برای رد گم کردن، خود را مدافع حقوق زن جلوه می دهند و زن را فقط در خدمت خود می خواهند و الا برابری و آزادی زن برای رجوی هیچ مفهومی ندارد و سنگ زن به سینه زدن و مدافع حقوق زن بودن دروغ و فریبی بیش نیست و نخواهد بود. باید به مریم رجوی متذکر شد که اگر توانستی مقداری از این سرکوب را کاهش بدهید آن وقت نتیجه را ببین و تماشا کن که چگونه ماهیت ارتجاعیت در رابطه با زنان رو خواهد شد.

„پایان“

لینک به منبع

زنان در سازمان مجاهدین خلق

***

بزرگداشت روز جهانی زن - زهرا معینی حمیرا محمد نژاد هشتم مارس، روز زن، زنان مجاهدین خلق و مریم رجوی!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نقش-زنان-در-فرقه-رجوى/

نقش زنان در فرقه رجوى

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In Albaniaعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم نوامبر 2018:… سازمان مجاهدين خلق كه مسعود و مريم رجوى رهبرى آنرا بر عهده دارند و در ظاهر مدعى برابرى حقوق زن  و مرد و حمايت حقوق زنان بطور مضاعف هستند و به قول خودشان در برنامه دولت آينده ايران حقوق اين قشر از جامعه تضمين شده است! آيا در عمل و در مناسبات درونى خودشان به آن جامه عمل پوشانده و بصورت واقعى حقوق اين … 

Farid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private armyFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

لینک به منبع

نقش زنان در فرقه رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 07.11.2018

سازمان مجاهدين خلق كه مسعود و مريم رجوى رهبرى آنرا بر عهده دارند و در ظاهر مدعى برابرى حقوق زن  و مرد و حمايت حقوق زنان بطور مضاعف هستند و به قول خودشان در برنامه دولت آينده ايران حقوق اين قشر از جامعه تضمين شده است! آيا در عمل و در مناسبات درونى خودشان به آن جامه عمل پوشانده و بصورت واقعى حقوق اين قشر از مردم جامعه ما  به رسميت شناخته شده است يا ادعاى زوج رجوى  ظاهر فريبى است و استثمار مضاعف و سوء استفاده هاى شيطانى براى مقاصد و منافع  آنها در پس پرده آن وجود دارد؟

واقعيت اين است كه رجوى براى بقاء خود دست به هر خيانت و جنايتى ميزند كه حتى يك روز بر حيات ننگين خود بيفزايد. از رفتن به دامن دشمن در حال جنگ با ملت ايران يعنى ديكتاتور عراق صدام حسين، گرفته تا رفتن زير قباى سران مرتجع و قرون وسطاىی برخى از كشورهاى عربى كه با ملت و سرزمين ايران كينه و دشمنى تاريخى دارند و تا رفتن با سازمان هاى جاسوسى اسرائيل و آمريكا و عربستان،  بر ضد اهداف و خواسته هاى مردم ايران و خزيدن به زير چتر آمريكايى كه يك روز مبارزه و شعار حماسى اش  مرگ بر آمپرياليسم آمريكا و سركوچه كمينه مجاهد پر كينه، آمريكايى بيرون شو خون ات روى زمينه، بود. اما الان را ببين كه مريم رجوى با هدايت و مديريت شوهر فرارى اش چه جامه اى بر تن كرده و براى همان آمريكاى خصم گذشته چگونه خوشرقصى مي کند.

راستى اين همه سركوب و محدوديت و جو پليسى راه انداختن براى تشكيلات در عراق كه تا به امروز هم در آلبانى ادامه دارد و زندانى كردن و شكنجه و كشتن و سربه نيست كردن افراد ناراضى درون تشكيلات  كه با فرمان مسعود و مريم رجوى  و توسط زنان  لإيه اول به اصطلاح شوراى رهبرى  به اجرا گذاشته ميشد براى چى بود؟

برگذارى نشستهاى سركوب موسوم به ديگ كه توسط زنان در همين لإيه ذكر شده براى تحقير و به انزوا كشيدن و تهى كردن افراد از هويت خود برگذار ميشد براى چى بود؟ آيا با دادن مسئوليت اينچنينى و جانى و شكنجه گر درست كردن از زنان تضمين حقوق زن در آينده ايران بعد از سرنگونى مد نظر شما بود، يا درست كردن مشتى از زنان رباط صفت كه مو به مو فرمان هاى شيطانى و ضد انسانى شما را در حق ديگران در تشكيلات پياده كرده و هيچ حس و عاطفه اى در درون خود نداشته و فقط فكر و ذكرشان چسپيدن به كرسى اجراى بدون كم و كاستى فرمان رهبرى بود؟

واقعيت اين است كه زن در تشكيلات رجوى فقط بعنوان اهرم پيش برنده فرامين رهبرى سازمان و پياده كردن آن در تشكيلات بوده  آنهم زنانى كه در حرم قدرت بعد از مسعود و مريم قرار دارند و فقط نقش رباط انسان نما بازى ميكنند كه هر برنامه اى  كه رهبرى اين سازمان  به آنها تزريق ميكند همان را بدون كم و كاست اجرا ميكنند.

اين زنان نه تنها خود قربانى وسوسه كرسى خواهى و شهوت پرستى شخص مسعود رجوى هستند، در وهله اول ساير زنان زير دست خود را به شديد ترين وجه به استثمار كشيده و بى هويت ميكنند و به رهبرى سازمان تقديم  مينمايند براى سوء استفاده هاى غير انسانى در نگهدارى ساير افراد در تشكيلات كه آدم از ذكر فاكت اينچنينى شرم خواهد كرد.

زنان در رده هاى تشكيلاتى قربانى ناخواسته اى هستند كه خود از سرنوشت خود بي خبر بوده و توسط رآس حرم رهبرى اين سازمان به بردگى گرفته شده و سوء استفاده هاى  ضد بشرى از آنها در خدمت اهداف مسعود و مريم، صورت ميگيرد. در تشكيلات مجاهدين، هيچ زنى حق ندارد انتخاب فردى، پوشش و طرز فكر خود را داشته باشد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ازدواج و داشتن همسر و خانواده را ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ابراز علاقه  به جنس مخالف خود را ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق انتخاب براى خود ندارد كه حتى با كدام زن و دختر همرزم خود همكلام و هم سخن شود.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق آرايش و استفاده از وسائل آرايشى ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق مخالفت با آنچه از بالا برايشان مشخص ميشود ندارند.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى بدون اوكى و هماهنگى با مسئول خود حتى جرأت آب خوردن ندارد.

هيچ زنى در تشكيلات رجوى حق ندارد هر مارك ناروائى در نشستها به او زده ميشود، جواب رد بدهد و بايد قبول كند در غير اين صورت بشدت سركوب و منزوى خواهد شد(مارك هاى نارواى جنسى براى خورد كردن شخصيت زن)

هيچ زنى در تشكيلات رجوى از خود اختيارى ندارد حتى انجام كارهاى فردى كه بايد با دستور بالاتر صورت پذيرد.

سوء استفاده رجوى از زنان براى نگهداشتن مردان در تشكيلات يكى از رذيلانه ترين سوء استفاده رجوى از زنان بوده و هست.

الان هم در تشكيلات به گل نشسته رجوى در البانى، همين رويه بغايت غير انسانى براى نگهداشتن مردان و سوء استفاده از زنان در اين مسير توسط شخص رأس شوراى رهبرى و با نظارت مريم رجوى، صورت ميگيرد اما نميدانند ديگر بعد از مرگ سهراب نوش دارو، بي فايده خواهد بود و مردان وقعى به طنازى و عشوه گرى شوراى رهبرى سازمان براى نگهدارى افراد نخواهند گذاشت و مريم رجوى بداند كه باز كردن دروازه هاى فريب و تحريك احساسات جنسى حتى براى لإيه هاى پائين تشكيلات ديگر فايده اى نخواهد داشت و روند فرار و فروپاشى برگشت ناپذير خواهد بود.

„پایان“

*** 

همچنین: