زنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

زنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

منصور نظری، پاریس، هفتم می 2015:… در پروسه تاریخ انسان مردان زیادی به تبهکاری و جنایت دست زده اند اما در طول تاریخ کمتر زنانی بوده اند که هم پای جنایتکاران مرد پیشقراول شکنجه و جنایت وشقاوت باشند اما مسعود رجوی سازنده نسلی از زنان شقی و شکنجه گر بود نمونه هائی که در زیر خواهم اورد مربوط به زن جنایتکار وشقی و شکنجه گر مژگان پارسائی است که دستش در خون بسیاری از فرزندان ایران زمین …

مزدور مژگان پارسایی ارتش خصوصی صدام حسین مجاهدین خلق فرقه رجوی

مژگان پارسایی (رقیه مشهدی آقا )

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

زنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

مژگان پارسایی شکنجه گر صدام حسین مسعود رجوی مجاهدین خلقدر پروسه تاریخ انسان مردان زیادی به تبهکاری و جنایت دست زده اند اما در طول تاریخ کمتر زنانی بوده اند که هم پای جنایتکاران مرد پیشقراول شکنجه و جنایت وشقاوت باشند اما مسعود رجوی سازنده نسلی از زنان شقی و شکنجه گر بود نمونه هائی که در زیر خواهم اورد مربوط به زن جنایتکار وشقی و شکنجه گر مژگان پارسائی است که دستش در خون بسیاری از فرزندان ایران زمین اغشته است این زنی شقی و بیرحم همچون اجداد داعشی شان چنان کارهائی کرده که کمتر میتوان در طول تاریخ نمونه های انرا یافت اگر چه این زن تنها نیست مسعود رجوی که خود در جنایت وشقاوت دست بسیاری از شکنجه گران وقاتلین را از پشت بسته است مسعود رجوی بقول زنش مریم صفی تا تهران از این زنان تولید کرده اند که در بیرحمی و شقاوت همتا ندارند در زیر نمونه هائی کوچکی فقط چند نمونه از این زن شکنجه گر را خواهم نوشت .

مژگان پارسائی که در ابتدا وقتی به فرماندهی قرارگاه 2 رسید مراحل اولیه اموزش شکنجه وقتل را پشت سر گذاشته بود و در جریان شکنجه نزدیک به 700 نفر در سال 73 جز کاراموزان و دست اموزان شکنجه گرانی دیگر همچون بتول رجائی که مسئول شکنجه گاهها بوده اند بوده است این زن شقی زمانی که وارد قرارگاه 2 شد شروع به جدا سازی نفرات مستعد برای شکنجه گر شدن کرد بسیاری از نفرات کاندید این زن برای این کار بودند از انجا که در تمام نشست های لایه ام او بودم و در تمام ان نشست ها حضور داشتم بخشی از یک قتل را بازگو میکنم و پروسه ای که این زن شقی باعث قتل یک هموطن و یک مجاهد خلق شد .

در قرارگاه 2 فردی بود به نام احمد رضا پور این فرد بسیار مهربان و دلسوز بود و به مانند ما فکر میکرد که به شهر رویاها امده اما نمی دانست و نمی دانستیم که به تله گرگ و هند جگرخواره ها امده ایم .من خلاصه مینویسم شاید روزی ریز به ریز بنویسم نکته به نکته تکه به تکه در مورد همه چیز اما حالا خلاصه وار مینویسم .

احمد به دلیل مشکل و بیماری های مختلفی که داشت نمی توانست کار جسمی چندانی انجام دهد و به همین دلیل بطور مستمر تحت فشار فرمانده هانش بود که زیر نظر مستقیم مژگان پارسائی بودند بدلیل اینکه در لایه ام او بودم در تمام نشست های مژگان پارسائی حضور داشتم همیشه در نشست ها موضوع احمد رضا توسط فرمانده اش مطرح بود و این زن شقی همیشه میگفت احمد رضا دروغ میگوید و مریض نیست و خودش را به مریضی میزند این زن به فرمانده احمد رضا که شخص بزدلی به نام طاهر سلجوقی بود فشار می اورد که چرا از احمد رضا کار نمی کشی احمد رضا مریض نیست او میگفت خواهر مریم گفته در بستر بیماری هم باید مثل سگ کار کنید حالا کار مگر چه بود علف کنی /نظافت محوطه /جابجائی بار سنگین /و از این قبیل کارهای سرکاری دیگر احمد رضا تحت این فشار ها مجبور به انجام این کارها میشد تا جائی که وی دیگر توان جسمی اش را از دست داده بود و این در حالی بود که در عکس برداری از کمر احمدرضا کاملا محرض شده بود که او مشکلات جسمی عدیده ای دارد اما این زن شقی با اینکه ریز به ریز مشکلات پزشکی احمد رضا را میدانست ولی مستمر به طاهر سلجوقی فشار می اورد که باید از احمدرضا کار بکشی من شاهد زنده این سخنان این زنک هستم .اوضاع احمد رضا هر روزی که میگذشت بدتر و بدتر میشد در محفل هائی که با احمد رضا که خدا بیامرزدش داشتم میگفت طاهر خیلی به من فشار می اورد و میگوید باید کار کنی و با انقلاب مریم مریضی ات را خوب کنی او میگفت میدانم که این حرف فقط حرف طاهر نیست بلکه حرف مژگان و بالاتر از مژگان هاست او میگفت دیگر از درد کمر و همینطور سرع و غش کردن های مستمر خسته شده ام نمی دانم که چکار کنم .شخصا یکبار به این زنک بطور تلویحی مشکلات احمدرضا را مطرح کردم و درنشت مژگان گفتم احمدرضا مریض است و نباید با او اینگونه برخورد کنیم که این زنک برگشت و کاری کرد که نفرات دیگر نشست که از لایه ام او بودند مرا مورد تهمت و توهین قرار دهند اگر لازم باشد بیوگرافی تمام ان عناصر فرصت طلب و چاپلوس را در زیر خیمه این زنک سینه میزدند را خواهم نوشت .بهر ترتیب گذشت و گذشت و گذشت قرارگاه ما از اشرف خارج شد و به جلولا رفت و در همانجا بود که یک شب احمد رضا زمانی که شیفت پدافند بود با سلاح به زندگی خویش خاتمه داد و خود را از شر این موجودات کثیف وشقی رهانید روحش شاد باد که در غربت و تنهائی به خاک افتاد وکسی نبود که برایش اشک بریزد .

اما قسمت قابل توجه این تراژدی اینجاست بلافاصله پس از این حادثه این زنک شیاد و باندشان از بالا از خود مریم تا زنک دیگری به نام مهوش سپهری که او نیز معلم و استاد این شکنجه گر بود میخواستند صحنه را عوض کنند و پایشان را از این جنایت و قتل بیرون بکشند این جنایتکاران شقی تنها راه را در این دیدند که یکی از زیردستان دون پایه شان را مسئول بدانند و البته و صد البته این صحبت ها فقط در نشست های خاص ام او به بالا انجام میشد صورت میگرفت و بچه های پائین تر بهیچ عنوان اطلاعی از وقایع نداشتند و فکر میکردند که احمدرضا در اثر شلیک ناخواسته کشته شده است .

اما در نشست مژگان پارسائی ولایه فرماندهان پس از کشته شدن احمد رضا چه گذشت و شرح ماجرا

همه نفرات لایه فرماندهی قرارگاه 2 در نسشت حضور داشتند مژگان پارسائی باحالتی اخم کرده و به ظاهر ناراحت وارد نشست شد همه میدانستیم موضوع بحث احمدرضا است این زنک شیاد به مانند هنرپیشه های هالیود شروع به ناله کرد و از خوبی های احمدرضا گفت و بعد خطاب به طاهر سلجوقی فرمانده احمدرضا چنین گفت طاهر میدانیم که احمدرضا خودش را کشته شلیک ناخواسته نبوده اما دلیل ان این بوده که تو با احمدرضا بد تنظیم کرده ای و او را تحت فشار گذاشته ای طاهر سلجوقی که جرات نداشت بگوید ای زنک این تو بودی که میگفتی به احمدرضا فشار بیاورید یا من این فرد یعنی طاهر سلجوقی در برابر سخنان مژگان سکوت کرد جمعیت حاظر که فرماندهان قرارگاه بودند نیز سکوت کرده بودند که مژگان انها راتحریک کرد که علیه طاهر سلجوقی موضع گیری کنند مژگان برگشت به جمع گفت شما فرماندهان چرا سکوت کرده اید قاتل احمدرضا همان طاهر سلجوقی است فرماندهان بزدل وترسو که شهامت و غیرتی در انها وجود نداشت دهان باز نکردند که بگویند خانم مژگان مگر تو نبودی که به طاهر فشار می اوردی که احمدرضا را به کار بکشد به هر صورت صحنه عوض شد و فرماندهان بسوی طاهر سلجوقی هجوم اوردند که قاتل احمدرضا کسی نیست جز طاهر سلجوقی به این ترتیب سناریوئی که بی شک از مریم رجوی شروع شده بود و بدست مژگان پارسائی رسیده بود پیش رفت و قاتل احمد رضا اینجا طاهر سلجوقی شد فرماندهان به طاهر سلجوقی یک هفته وقت دادند که فاکت های خودش را بنویسد و بگوید که من یعنی طاهر سلجوقی باعث مرگ احمدرضا شده ام این نشست ها 3 جلسه ادامه پیدا کرد و طاهر هر بار فاکت هائی مینوشت که پر از تناقض بود اما پس از 3 جلسه که اب ها از اسیاب افتاد طاهر به کار خود برگشت و مژگان هم ارتقا رده گرفت و به این ترتیب انسانی که برای کسب ازادی به این سازمان پیوسته بود را برخاک افکندند که گوئی نه شاهی امده و نه شاهی رفته است

لازم به توضیح است این زن حالا در لیبرتی است و یکی از کسانیست که همچون دیگر جنایتکاران داعشی شان مسئول بسیاری از این موارد بوده اند ………..

چشمها را باید شست همه چیز را باید گفت همه مردم ایران باید بدانند که در میعادگاه رجوی در عراق چه گذشته است مدینه فاضله ای که رجوی ساخت لجنزاری بوده که از درون ان این شکنجه گران بیرون امده اند

ادامه دارد

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18220

ممانعت از دیدار خانواده ها توسط فرقه رجوی ضد انسانی و نقض حقوق بشر

منصور نظری، پاریس، پنجم می ۲۰۱۵:…  بر طبق تمام موازین حقوقی وقضائی در سراسر جهان ملاقات خانواده حق تک به تک احاد مردم است و هیچ کس نمی تواند این اولیه ترین حقوق یک انسان را نقض کند نقض کننده این منشور حقوق بشر میخواهد دولت باشد یا یک سازمان یا یک اداره دولتی و یا در بدترین حالت یک فرقه در هر صورت نقض ان عملی ضد انسانی و ضد …

حسین نژاد دنیا الوطنانعکاسات خبر “ممانعت رجوی از دیدار دو خواهر” در مطبوعات عربی

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک(

ممانعت از دیدار خانواده ها توسط فرقه رجوی عملی ضد انسانی و تحت هر عنوانی نقض حقوق بشر محسوب میشود

بر طبق تمام موازین حقوقی وقضائی در سراسر جهان ملاقات خانواده حق تک به تک احاد مردم است و هیچ کس نمی تواند این اولیه ترین حقوق یک انسان را نقض کند نقض کننده این منشور حقوق بشر میخواهد دولت باشد یا یک سازمان یا یک اداره دولتی و یا در بدترین حالت یک فرقه در هر صورت نقض ان عملی ضد انسانی و ضد بشریست .

فرقه رجوی از چه چیزی وحشت دارد که اینگونه خانواده ها را تحت هر عنوانی مورد هتاکی و فحاشی قرار میدهد و اجازه ملاقات خانواده ها را با عزیزانشان نمی دهد مگر فرقه رجوی نمی گوید که نفرات سازمان گوهران بی بدلیلی هستند که میتوانند هر معادله ای را حل کنند و از پس هر ابتلائی بر بیایند خوب اگر راست میگوئید اگر واقعا شما تا بن استخوان به حرف خودتان اعتقاد دارید پس نگرانی از چیست از چه چیزی میترسید که مانع این اولیه ترین حقوق یک انسان میشوید مگر یک پدر پیر و یا مادر سالخورده چه چیزی دارد که باید از ان وحشت کرد ؟

همه اینها نشان میدهد که فرقه رجوی هیچ اعتقادی حتی به شعارهای خودش ندارد و اگر هم چیزی میگوید برای دل خوش کردن اسیرانی است که از دنیای بیرون فاصله دارند و در دنیائی دیگر سیر میکنند و سازمان مجاهدین نمی خواهد که انها هیچ تماسی با دنیای بیرون داشته باشند دنیای بیرون از سازمان مجاهدین چیست که سازمان مرز برای ان میکشد و پاسبان برایش میگذارد که کسی به ان نزدیک نشود ؟

حقیقت امر این است که یکی از نشانه های فرقه ها همین مسئله است که در طول تاریخ تمام فرقه ها بلااستثنا مانع ارتباط اعضای خود با بیرون از درون فرقه میشوند و اجازه نمی دهند که اعضای فرقه هیچ ارتباطی با بیرون از فرقه داشته باشند دلیل ان هم کاملا روشن است ارتباط افراد با دنیای بیرون از فرقه باعث میشود که فرد با ذهن ازادتری با مسائل برخورد کند و این یک شکاف عمیق برای کنکاش در درون فرد است همین کنکاش است که فرد در درون فرقه دچار تناقض میشود و همین تناقض است که بنیاد فرقه را میلرزاند و سست میکند و بسیار نکات دیگر و مسعود رجوی بعنوان تئوریسین این فرقه بخوبی میداند و مثل روز برایش روشن است که یک عقب نشینی کافیست تا فرد را از چهارچوب اسارت دستگاه ذهنی فرقه خارج کند و به همین دلیل اجازه نمی دهند که خانواده ها با عزیزانشان ملاقات کنند .موضوع ملاقات و تماس با خانواده فقط مربوط به این ۱۲ سال پس از سرنگونی صدام حسین نیست بلکه از سالها پیش از سقوط دیکتاتور عراق هم اجرا میشد موارد و نمونه های بسیار شنیعی وجود دارد که حتی در زمان صدام حسین که اینها برای خودشان پادشاهی میکردند مانع از ارتباط و ملاقات با خانواده ها شده اند که از ذکر ان میگذرم اما پس مشکل فرقه رجوی برای ملاقات خانواده ها نه جمهوری اسلامیست ونه دولت عراق بلکه این ساختار این فرقه و تمام فرقه هاست که بنیادشان بر محدود کردن و بستن محیط پیرامونشان و اجازه ندادن به نفراتشان برای ارتباط با دنیای بیرون است که مانع اصلیست .

اما شرم اور تر اینکه افراد را مجبور میکنند به خانواده خودشان فحاشی کنند چیزی که هیچگاه در مخیله من نمی گنجد که چگونه کسی میتواند پدر و مادر و خواهر و برادرش را اینگونه مورد فحاشی قرار دهد و فکر میکنم که هیچ کدام از این ناسزاها واقعی نیستند بلکه افراد مجبور به نوشتن این فحش نامه ها میشوند تا از شر فشارهای وارده توسط فرقه خلاص شوند .

با امید به اینکه نفرات اسیر فرقه رجوی در لیبرتی بتوانند از عراق خارج شوند و به هر جا که دوست دارند بروند و نه اینکه در عراق جنگ زده بمانند تا مسعود رجوی انها را هم به کشتن بدهد

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17955

چرا فرقه رجوی از جنگ عربستان در یمن حمایت میکنند

منصور نظری، پاریس، بیستم آوریل ۲۰۱۵:… برای هیچ کس ابهامی وجود ندارد که عربستان بعنوان پدرخوانده ارتجاع سالهاست که با تقویت گروههای تروریستی نظیر القاعده و گروههای مشابه ان در صدد براه انداختن جنگ مذهبی و قومیست. سیستم حاکم بر عربستان که یک دیکتاتوری پادشاهی مبتنی بر قوانین قرون وسطائیست سالهاست که حتی در کشور عربستان با قوانین ارتجاعی به جنگ تمدن بشری رفته اند از گردن زدن …

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسممحمد سهیمی: چگونگی‌ ظهور داعش و گروه‌های داعش گونه، بخش اول: داعش خوب، داعش بد

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

چرا فرقه رجوی از جنگ عربستان در یمن حمایت میکنند

برای هیچ کس ابهامی وجود ندارد که عربستان بعنوان پدرخوانده ارتجاع سالهاست که با تقویت گروههای تروریستی نظیر القاعده و گروههای مشابه ان در صدد براه انداختن جنگ مذهبی و قومیست. سیستم حاکم بر عربستان که یک دیکتاتوری پادشاهی مبتنی بر قوانین قرون وسطائیست سالهاست که حتی در کشور عربستان با قوانین ارتجاعی به جنگ تمدن بشری رفته اند از گردن زدن با شمشیر گرفته تا ممنوعیت رانندگی زنان و تا هزاران قوانین ضد بشری که مربوط به عصر حجر است این کشور که بر روی دریای نفت خوابیده از پول نفت اورده خود برای تقویت بنیاد ارتجاعی و عقب افتاده خودش استفاده میکند و با تقویت گروههای تروریستی بعنوان پدر خوانده ارتجاع در جهان شعله بسیاری از جنگ ها را برافروخته است اخرین نمونه ان تقویت گروههای تروریستی نظیر داعش و النصره در سوریه و جدید ترینش هم دخالت در امور یمن است.گروههائی که کمترین جنایتشان سر بریدن انسانهاست و زنده زنده سوزاندن مردم اما چه شده که فرقه رجوی دست به دامن کثیف ترین نوع ارتجاع میشود که کارش جنگ با تمدن است ایا فرقه رجوی اینها را نمی داند و یا نمی بیند بهیچ وجه انها همه چیز را میدانند مگر میشود کسی جرم و جنایت های گروههای تروریستی در سوریه را نبیند که چگونه مردم را قصابی میکنند به زنان تجاوز میکنند و اسم خودشان را هم ارتش ازاد یا النصره یا داعش میگذارند هیچ بنی بشری در ارتباط عناصر جنایت کار داعشی و النصره وارتش باصطلاح ازاد با عربستان ندارد پشتیبان اصلی تمام این گروهها کسی نیست الا عربستان پس چگونه سازمان مجاهدین به پشتیبانی از این کشور در جنگی که معلوم نیست که چه ربطی به مجاهدین خلق دارد مداخله میکند و در حمایت از عربستان در جنگ با مردم کشوری دیگر ابراز شادمانی میکند ایا هدف فرقه رجوی این است که به این کشور بگوید که ما هم با شما هستیم اصلا چه ربطی به فرقه رجوی دارد که با گروههای تروریستی شرکت کننده در جنگ سوریه در فرانسه جلسه داشته باشند .فرقه رجوی اگر راست میگوید خودش ۱۲ سال است پس از سرنگونی صدام حسین در باتلاق عراق گیر کرده است خودش را بیرون میکشید از این باتلاق و به جای دخالت در امور کشورهای دیگر به وضعیت اسفبار خودش نگاه میکرد که در یک قلم ۳۰۰۰ هزار نفر را در عراق زیر ضرب قرار داده و باعث کشته شدن بسیاری از همان نفرات شده است .

فرقه رجوی به چه دل خوش کرده است که اینکه مثلا جنگی بین ایران و دیگر کشورها صورت گیرد تا این فرقه بتواند همانند زمان صدام حسین به انجا گسیل شود و روی موج ان جنگ سوار شود و باز هم تکرار همان خیانتی که در رفتن به عراق داشت را دوباره تکرار کند رجوی دوباره همان سیاست شکست خورده خود را دنبال میکند و برایش مهم نیست که این وسط چقدر انسان دوباره فدای قدرت طلبی رجوی شوند تازه این یکطرف قضیه است طرف دیگر اینکه حمایت فرقه رجوی از کشوری که تمام قوانینش براساس قوانین قرون وسطی است و با محکومانش به شکل قرون وسطی و با گردن زدن با شمشیر عمل میکند اخرین نمونه ان گردن زدن زنی نگونبخت از اندونزی بود که برای دفاع از حق خویش در مواجه با کارفرمای عربستانی اش باعث مرگ او شده بود اما گوئی فرقه رجوی اینها را نمی بیند و خودشان را به خواب زده اند و دم از حقوق بشر و حقوق زنان میزنند دم از حمایت از لغو اعدام میکنند فرقه رجوی که پشه را در هوا نعل میکند چگونه گردن زدن این زن با شمشیر یا دهها مورد دیگر را نمی بینند و برای مقامات این کشوری که مسبب این قتل عام هاست پیام همدردی میفرستند فرقه رجوی باید بداند که اگر از همراهی با صدام حسین ابی برایش گرم شد از همراهی با پادشاه عربستان هم گرم خواهد شد .

فرقه رجوی که از برافروختن شعله جنگ در سوریه و یمن ابراز شادمانی میکنند ایا نباید خجالت بکشند از بکار بردن کلمات صلح وازادی ان مدعیان دروغین ازادی اگر راست میگفتند از خودشان شروع میکردند اما دریغا که نخواهیم یافت .

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسموقت دفاع از جنایات عربستان هم رسید! (رجوی آبرو را خورد و حیا را …)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17419

پس از ۱۲ سال باتلاق عراق فرقه رجوی هنوز نمی خواهد نفرات از لیبرتی وعراق خارج شوند

منصور نظری، پاریس، بیست و چهارم مارس ۲۰۱۵:… باتلاق عراق نه فقط مربوط به این ۱۲ سال که بلکه مربوط به ۳۰ سال پیش است زمانی که مسعود رجوی تصمیم گرفت به این باتلاق بیاید خیلی ها مانع اش شدند اما او گفته بود که باید برود فردی خود شیفته و دیکتاتور وقتی یک تصمیم اشتباه هم بگیرد نه توان پذیرش خطا دارد و نه توان انتقاد از خود و نه توان اینکه صادقانه با نیروهایش سخن بگوید . در طی مدتی که …

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

پس از ۱۲ سال باتلاق عراق فرقه رجوی هنوز نمی خواهد نفرات از لیبرتی وعراق خارج شوند

باتلاق عراق نه فقط مربوط به این ۱۲ سال که بلکه مربوط به ۳۰ سال پیش است زمانی که مسعود رجوی تصمیم گرفت به این باتلاق بیاید خیلی ها مانع اش شدند اما او گفته بود که باید برود فردی خود شیفته و دیکتاتور وقتی یک تصمیم اشتباه هم بگیرد نه توان پذیرش خطا دارد و نه توان انتقاد از خود و نه توان اینکه صادقانه با نیروهایش سخن بگوید . در طی مدتی که بنا به تصمیم مسعود رجوی سازمان مجاهدین به عراق امد عراقی که خود یک دیکتاتور خون اشام بود عراقی که با کشور و میهن ما در جنگ بود و بخشی از خاک کشور ما را هم اشغال کرده بود ولی مسعود رجوی به عراق امد و در طی این مدت مسیر پر فراز و نشیب و خونباری را به نیروهای سازمان تحمیل کرد هزاران کشته و معلول محصول کار مسعود رجوی بود فردی که همه این تصمیمات را گرفته امروز حاظر نیست پاسخ بگوید که چرا عراق؟

حتی اگر پروسه امدن به عراق را نادیده بگیریم باز هم سوال اینجاست چرا پس از اینهمه سال یعنی ۱۲ سال نیروهای سازمان مجاهدین را یعنی همان گروگانها را چرا در عراق نگه داشته اید به چه دل بسته اید ؟در طی این مدت بسیاری از نیروهای سازمان تصمیم گرفتند به هر دلیلی از سازمان خارج شوند و وارد دنیای ازاد شوند و از محیط خفقان اور و دیکتاتوری مناسبات خود را راحت کنند اما هنوز بخش زیادی از نفرات هستند که در رویای ازادی از شرایط موجود در عراق و مناسبات سازمان هستند ولی سازمان مجاهدین حاظر نیست هیچ کمکی برای خروج این نیروها در عراق بعمل بیاورد و بجای ان شعار تسلیح در لیبرتی میدهد .این شعار با کدام عقل سلیمی جور در می اید در شرایطی که کشور عراق در جنگ مهیب با نیروهای وحشی داعش بسر میبرد در شرایطی که هر روز هزاران کشته بر کشته های جنگ خانمانسوز در عراق اضافه میشود سازمان مجاهدین بجای تصمیم به خروج نیروها از طرف مسعود رجوی اطلاعیه تسلیح شدن در لیبرتی میدهد .بی تردید نقش مسعود رجوی بعنوان کسی که مسئول همه فجایعی که تابحال برای نیروهای سازمان بوجود امده غیر قابل انکار است او بدلیل ماهیت دیکتاتوری که در ذات خود دارد حاظر نیست تن به خروج نیروها بدهد به چه دلیل سازمان مجاهدین نمی گوید چرا از عراق خارج نمی شود چرا با اینکه همه میدانند عراق باتلاقی بیش نیست باز هم نفرات گروگان را در عراق نگه داشته حتی مریم رجوی نیز در تمام سخنرانی هائی که میکند یک بار نگفته که نیروها باید از عراق خارج شوند و او هم شعار مسلح شدن نفرات را میدهد نفراتی که بدلیل سالیان فشار جسمی و روحی متلاشی شده اند و بسیاری بدلیل همین فشارهائی که سازمان اورده حتی توان جسمی شان را از دست داده اند حتی بحث فقط فشار جسمی نیست بلکه فشارهای روحی بیشتر انها را متلاشی کرده است از جمله ان چرا نباید انها با خانواده های خود رابطه برقرار کنند چرا اجازه نمی دهند افرادی که ۳۰ سال یا ۳۵ سال است خانواده خود را ندیده اند با انها ملاقات کنند .

البته در منطق یک فرقه باید هم چنین باشد رهبری که هر کاری دلش خواسته کرده و حالا هم نفرات را در لیبرتی نگه داشته و حتی اجازه ملاقات به خانواده هایشان نمی دهد اما خارج از اینکه مسعود رجوی یا مریم رجوی چه تصمیمی بگیرند تصمیم اصلی را باید نفرات بگیرند انها هستند که میتوانند زنجیرهای بردگی به رهبری که اینهمه اشتباه و خطا در کارنامه اش دارد بگیرند انها نباید منتظر تصمیم سازمان مجاهدین بمانند تا زمانی که انسان خود نخواهد نمی تواند زنجیر بردگی را بگسلد .با امید به اینکه نفرات گروگان در لیبرتی هم پایشان به دنیای ازاد برسد و از قید و بندهای اسارت فرقه رجوی خلاص شوند

(پایان)

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17145

فرقه رجوی بداند خانواده ها تا رسیدن به خواستهایشان تسلیم نخواهند شد

منصور نظری، پاریس، دوازدهم مارس ۲۰۱۵:…  مدت زمان زیادیست که تعداد بیشماری از اسیران و گروگانهای رجوی از لیبرتی به البانی امده اند اما باز هم همان بساط اشرف و لیبرتی را در البانی به راه انداخته اند که ارتباط با خانواده ممنوع است و به انواع و اقسام دوز و کلک میخواهند مانع دیدار خانواده ها با عزیزانشان شوند .مشکل رجوی چیست که به این اندازه از خانواده ها وحشت دارد و از انها می هراسد ؟ رجوی …

تحصن خانواده ها، درب قرارگاه اشرف، مارس ۲۰۱۰

(با تشکر از آقای نظری دریافت شد – ایران اینترلینک)

فرقه رجوی بداند خانواده ها تا رسیدن به خواستهایشان تسلیم نخواهند شد

مدت زمان زیادیست که تعداد بیشماری از اسیران و گروگانهای رجوی از لیبرتی به البانی امده اند اما باز هم همان بساط اشرف و لیبرتی را در البانی به راه انداخته اند که ارتباط با خانواده ممنوع است و به انواع و اقسام دوز و کلک میخواهند مانع دیدار خانواده ها با عزیزانشان شوند .مشکل رجوی چیست که به این اندازه از خانواده ها وحشت دارد و از انها می هراسد ؟

رجوی همیشه در نشست ها به نفرات میگفت شما گوهران بی بدلیل هستید هر کدام شما صد نفر است هر کدام شما افسران ما هستید و نه سربازان ما هر کدام شما یک سازمان هستید براستی ایا رجوی این حرفها را قبول داشت و دارد ؟از نظر من رجوی هیچ کدام از این حرفها را نه قبول دارد و نه باور و هیچ گاه هم اعتقادی به این شعارها نداشته و ندارد رجوی نفرات سازمان را بعنوان یک سرباز صفر که نه بلکه بعنوان یک مهره شطرنج مینگرد و نه بیش از ان مهره هائی که هر از چند باید تعدادشان را به کشتن بدهد تا بلکه بتواند با خون انها و عکس انها نمایشی برگزار کند نمایش های شکست خورده ای که یک روز در فرانسه یک روز در المان و یک روز هم در بروکسل با خرجهای سرسام اور که مشتریانش فقط دانشجویان خریداری شده خارجی هستند انهم با بلیط رفت برگشت به همراه هتل و یا بی خانمانانی که برای گذران زندگی به این نمایشات مسخره می ایندو یا عناصر بازنشسته وجنگ طلب که به قیمت بالائی خریداری میشوند و بعد هم میگویند ما هم اشرفی هستیم تا اینها هم سر اسیران و گروگانهای رجوی شیره بمالند و بعد مریم رجوی می اید با همان عکس ها ی کشته شدگان نمایش میدهد که ما چنین هستیم و چنان اما همین ها مریم رجوی یا مسعود رجوی که مدعی پیام اواران ازادی هستند نمی گویند که حتی جسارت این را ندارند که ارتباط نفرات را با خانواده هایشان برقرار کنند و یا تلفنی بزنند و سراغ مادر و پدر پیرشان را بگیرند اینها از کدام ازادی حرف میزنند باید به انها گفت بچه های مردم را ازاد کنید بگذارید با خانواده شان ارتباط برقرار کنند ازادی برای مردم اوردن پیشکش خودتان باد دروغ بس است تا به کی میخواهید با دروغ و نیرنگ کلاه برسر مردم بگذارید حداقل از بکار بردن کلمه ازادی خجالت بکشید شما چه مدعیانی هستید که خود مسئول و مسبب یک گروگان گیری بزرگ هستید شامل نفرات لیبرتی و ایضا البانی و بعد دم از ازادی میزنید شما چگونه رویتان میشود و با چه روئی به چشم این پدران و مادران سالخورده نگاه میکنید ایا نباید شما ها شرم کنید از این پدران و مادران و خجالت بکشید از گفتن کلمه مقدس ازادی شما حتی کلمه ازادی را هم لوث کرده اید تازه این بخش ناچیزی از اعمال شما در این ۳۵ سال است

رجوی کافیست که یکی از همین شعارهائی که به دروغ میگفته را قبول کند که این گروگانها گوهران بی بدلیل هستند پس چه وحشتی از دیدار خانواده ها دارد پدر پیر و یا مادر پیر و یا خواهر یا برادری که سالهای سال عزیزانشان را ندیده اند چه وحشتی در دل رجوی ایجاد میکند که حاظر نمی شود نفرات حتی یک تماس تلفنی با خانواده شان بگیرند ایا کسی میتواند یک سازمان سیاسی به ما نشان بدهد که از مواجه نیروهایش با خانواده اش وحشت دارد به هیچ عنوان نخواهید یافت نه در سازمانهای سیاسی ایرانی و نه حتی سازمان های سیاسی خارجی فقط در یک حالت متصور است وان فرقه های خطرناکی که از جامعه و از حقایق وحشت دارند و با فریب و نیرنگ نیروهایشان را از محیط پیرامون دور نگه میدارند تا مانع ارتباط فرد با جامعه و خانواده اش شوند تا بتوانند اهداف فرقه که همیشه بعنوان یک خطر برای جامعه محسوب میشوند را پیش ببرند و همین ها هستند که از خانواده وحشت دارند وحشتی که به مانند جن و بسم الله از اسم خانواده می ترسند .

فرقه رجوی چه بخواهد و چه نخواهد ارتباط خانواده ها با عزیزانشان برقرار خواهد شد بی شک روزی فرا خواهد رسید که همین نفرات لیبرتی و البانی به مانند اوار بر سر فرقه خراب خواهند شد تابوهائی که هر روز که میگذرد بیشتر شکسته میشوند اخر کدام رهبر یک جریان سیاسی سالم کدام انسان با شرف و با وجدانی میتواند بگوید که خانواده سم است خانواده زهر است خانواده افیون است چه کسی شعار خانواده الدنگ را به میان اسیران نگونبخت میبرد جز این است که رجوی از عقده و کین ضد انسانی اش سعی میکند با این قبیل شعارها مانعی شود بر سر طینت و سرشت پاک انسانی خانواده ها که بدنبال عزیزانشان هستند

با درود به شجاعت همه خانواده هائی که شجاعانه در برابر حیله های فرقه رجوی ایستادگی کردند و مصمم شدند فرزندان اسیرشان را از چنگ این فرقه نجات دهند و بی شک روزی از همین روزها گم شده های خویش را خواهند یافت به امید ان روز

Letter to the Director General of the ICRC (182 signatories)

معاضدی ستوده درودیرجوی و نیازش به فوت بیماران در لیبرتی و آلبانی

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. سالمندان کمپ لیبرتی متقاضیان سلاح از امریکا؟ چرا؟.(بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

***

همچنین:

حمایت و پشتیبانی از جدائی و انشعاب با سابقه ترین افراد سازمان مجاهدین

منصور نظری، پاریس، چهارم مارس ۲۰۱۵:… در چند روز گذشته از طریق رسانه ها مطلع شدم که تعدادی از افراد با سابقه سازمان مجاهدین اقایان داود باقروند و عیسی ازاده و قربانعلی حسین نژاد در نشست و کنفراس خود در ژنو بطور رسمی از سازمان مجاهدین جدا شده و اعلام انشعاب از ان سازمان کرده اند .متن بیانیه نفرات جدا شده و منشعب شده را میتو

سرگردانی استراتژیک فرقه رجوی

منصور نظری، پاریس، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  این اشتباهات چنان فاحش است که هر بیننده ای متوجه میشود اما دریغ از اینکه کسی پیدا شود و بگوید اشتباه کرده و نه تنها کسی پیدا نمی شود که این جمله را بگوید بلکه بصورت بیمار گونه همان مسیر را دوباره ادامه میدهند و بدترش را هم انجام میدهند این اشتباهات انقدر زیاد است که حتی در امور

خانواده ها وحقوق برحق انها در دیدار عزیزانشان در لیبرتی وهر جای دنیا

منصور نظری، پاریس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:… موضوع خانواده سالهاست روی میز سازمان است و بنظر می اید که سازمان و مشخصا مسعود رجوی که بازیگر اصلی و پشت صحنه این داستان است نمی خواهد تن به ان دهد واقعا علت چیست از چه میترسند زیان خانواده را در چه می بینند که اینگونه با ان مخالفت میکنند ؟برای چه اجازه نمی دهد که خانواده ها با عزیز

آیا البانی در ادامه همان اشرف و لیبرتی نیست

منصور نظری، پاریس، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:… به چه دلیل دوباره تجربه هزار بار شکست خورده عملیات جاری نشست غسل هفتگی و دهها کار ضد انسانی دیگر که در اشرف و لیبرتی برقرار بوده دوباره باید در البانی برقرار شود و دست و پای افراد را اینگونه ببندند و مانع انتخاب ازادانه افراد برای انتخاب نوع زندگی شان باشند .مسعود رجوی بیش از ۳۰ سا

چرا مسعود رجوی در برابر حمله جنایتکاران سنگ دل به شارلی هبدو چیزی نمی گوید

منصور نظری، فرانسه، بیستم ژانویه ۲۰۱۵: …  اخرین پیام مسعود رجوی گذشته از یکسری شعار بقیه اش تهدید مخالفینش است از جدا شده گرفته تا سیاسمتدار تا وکیل تا هر کس که ذره ای با اندیشه فرقه گرایانه او مخالف است در منطق این فرقه جائی برای ازادی اندیشه وجود ندارد علیارغم شعارهائی که میدهند بر ضد بنیادگرائی ولی در محتوا خود همان �

اسیران لیبرتی و پیام مسعود رجوی برای ماندگاری در عراق

منصور نظری، ایران قلم، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۴:…  مریم رجوی اعلام میکند که نزدیک به ۳۰۰۰ وکیل مجرب بدنبال حل مشکلات مربوط به خروج ساکنان لیبرتی به کشور ثالث هستند همچنین اعلام میکنند که ما حاظریم هزینه نقل و انتقال نفرات را به کشور ثالث را بپردازیم .این قسم حضرت عباس اما دم خروس از جای دیگری بیرون میزند و مسعود رجوی در اخری�