زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادی

زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادی

زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادیعبدالرحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، هشتم آوریل 2020:… حالا چه کسی می خواهد حریم ها را پاره کند؟ و چطور؟ بماند، ولی مگر این افراد؛ اعضای قابل اعتماد وگوهران بی بدیل نبودند پس چه شد ؟ اینها (سران فرقه )که به ته خط رسیده اند وسالها بابهانه های مختلف این جداسازی راهرچه پررنگ تر می کردند والبته مریم خانم در خارج از مناسبات با پزهای آنچنانی و میمون وار می گفت که زنان و مردان رها از بند جنسیت و فردیت به چنا ن درجه ای از پاکی رسیده اند که نوید بخش بشر است حال باید برای خراب نشدن قضیه بین دوجنس دیوار بلند بتوتی بکشدکه نکند تداخلی صورت گیرد وخدای نکرده گندش دربیاد. اینطوری می خواستید زن سرکوب شده و استثمار شده ایرانی و البته بقول خودتان کل جهان را نجات و مرد وزن ایرانی را از بند ایدئولوژی جنسیت و فردیت نجات بدهید. البته رجوی که خودش درگیر جنسیت و فردیت بیمار گونه است و همه چیز را از همین دریچه می بیند بمصداق کافر همه را به کیش خود پندارد اینرا به همه تعمیم می دهد تا سرپوشی بر کثافت کاریهای خودش باشد و چهره پلید خودش را پشت این ترهات صدمن یک غاز برای افراد اسیر در این فرقه پنهان کند. زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادی 

زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادیمجاهدین خلق فرقه مافیایی است. مراقب فرزندانتان باشید

زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادی

زندان در زندان و اوج بی اعتمادی رجوی به اعضای مجاهدین

عبدالرحمان محمدیان، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 06.04.2020

فرقه رجوی و محکم کردن قفلها و بلند کردن دیوار زندان برای افراد اسیر رد این فرقه

از درون فرقه رجوی که بقول خودش تنها ناجی و تنها راه برای نجات مردم ایران است بازهم خبرهایی می رسد.

«حفاظت نشست ها وهمچنین شخص مریم رجوی (که قبلا بعهده برادران انقلاب کرده و البته قابل اعتماد و رده بالای فرقه ازجمله وحید ( علیرضا باباخانی  ) و علیرضا صدر بود) الان این مسئولیت به ماموران آلبانیائی سپرده شده است .

برای نشستهای عمومی ، چک وبازرسی مردان وزنان داخل فرقه (  اعضاء) توسط همین مامورین امنیتی خارجی که برای همین منظورو با مبالغ هنگفت استخدام شده اند  صورت می گیرد. حتی در سالن اجتماعات که قبلا انتظامات گذاشته میشد الان از سکیوریتی استفاده می شود. لباس سکیوریتی شلوار مشکی وپیراهن سفید است وهر کدام یک کارت عبور آزاد به گردن دارند وشبهادر داخل وخارج قرارگا سواره وپیاده دارند در یک کلام همه حفاظت به سکیوریتی داده شده است که این اوج بی اعتمادی به اعضا است»

«در قسمت زنان قبلا فقط سیاج بود ولی الان یک دیوار بلند هم کشیدند وجدا سازی کامل کردند حتی یک آشپزخانه در قسمت بالای قرارگاه بود  را به آشپزهای آلبانیایی سپردند وهیچ کس الان به آنجا تردد ندارد .

البته این محدودیت هایی که بر اعضاء تحمیل می شود را با ترفندهای مضحک مثل آزاد کردن نیروها از کارهای جانبی برای اینکه بتوانند تمام عیار در خدمت مبارزه باشند و امر مبارزه را با توان بالاتر پیش ببرند توجیه می کنند که حتی یکنفرهم اینرا قبول ندارد و فریبی بیش نیست. امااگر کسی هم صداش در بیاد و بپرسه آقا این چه مزخرفاتی است و چرا مارا اینقدر احمق فرض می کنید واویلا؛ نشست و تهمت و که تو کم آورده ای و بریدی و غیره…

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

اما قسمت بعدی بازهم جالب تر است:

«در قسمت بالاتر زنان یک قرارگاه کوچکی درست کردند با ساختمانهای بهتر وشیک تر برای مسئولین از جمله مریم ، این قسمت تعدادی زیر زمین هم درست شده که همه با بتون است وبجای سنگر که در عراق بود از آن استفاده می شود البته زیر زمینهای مدرن وپیشرفته است که دارای سالن هم هست.

قسمت خواهران را قبلا با یک سیاج جدا کرده بودند و بین اعضاء پچ پچ می شد که جداسازی کردند بعد به رژیم ایران ایراد می گیرند که چرا جداسازی می کند آنهم در یک جامعه 80 ملیونی! بعد سیاج را با کاجهای بلند و فشرده پوشاندند که جلوی چشم نباشد! حالا یک دیوار بتونی بلند کشیده اندالبته برای حفظ انقلاب خواهر مریم و حریم و حرمتها».

حالا چه کسی می خواهد حریم ها را پاره کند؟ و چطور؟ بماند، ولی مگر این افراد؛ اعضای قابل اعتماد وگوهران بی بدیل نبودند پس چه شد ؟

اینها (سران فرقه )که به ته خط رسیده اند وسالها بابهانه های مختلف این جداسازی راهرچه پررنگ تر می کردند والبته مریم خانم در خارج از مناسبات با پزهای آنچنانی و میمون وار می گفت که زنان و مردان رها از بند جنسیت و فردیت به چنا ن درجه ای از پاکی رسیده اند که نوید بخش بشر است حال باید برای خراب نشدن قضیه بین دوجنس دیوار بلند بتوتی بکشدکه نکند تداخلی صورت گیرد وخدای نکرده گندش دربیاد. اینطوری می خواستید زن سرکوب شده و استثمار شده ایرانی و البته بقول خودتان کل جهان را نجات و مرد وزن ایرانی را از بند ایدئولوژی جنست و فردیت نجات بدهید.

البته رجوی که خودش درگیر جنسیت و فردیت بیمار گونه است و همه چیز را از همین دریچه می بیند بمصداق کافر همه را به کیش خود پندارد اینرا به همه تعمیم می دهد تا سرپوشی بر کثافت کاریهای خودش باشد و چهره پلید خودش را پشت این ترهات صدمن یک غاز برای افراد اسیر در این فرقه پنهان کند- اساس تفکر رجوی که بارها اعلام کرده و در نشست های موسوم به انقلاب ورد زبان این زوج فاسد بود این است که انسان اساسا در ج و ف و خصوصا ج( جنسیت)غرق است وهمه چیز را از همین دید می بیند مگر به قوانین انقلاب مریم تن بدهد تا نجات پیدا کند- .

همه یادشان هست که این جعلق چطورفقط با دوجمله که فروید جهان را از دریچه جنسی می بیند او را تخطئه می کرد، وخودش رابا شارلاتانیزم چنان منزه و بری از هرکونه آثار و رفتار جنسی جلوه میداد که انگار گردی این اعمال بر دامنش ننشسته است!!!غافل از اینکه دیوار دروغ کوتاه وخصوصا در این عصر ارتباطات فریبکاران زود مچشان برای مردم باز می شود و بدون اینکه بگوید فروید حداقل به اصول اخلاقی در تمام زندگیش پایبند بود و حرفهاش کلی مقدمه و موخره وتوضیحات دارد.    اما زهی خیال باطل که دیگر دستش برای همه روشده و اگر هم تعدادی هنوز در فرقه او مانده اند در سنین بالا از زندگی ناامید و ناچارا این خزعبلات را تحمل کنند اما ذره ای به این دروغ ها باور ندارند و مردم ایران هم سالها و دهه هااست که به ماهیت پلید سران این فرقه آشنا و پشیزی ارزش قائل نیست.

لینک به منبع

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

زندان در زندان مجاهدین شاخص اوج بی اعتمادی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/عبدالرحمان-محمدیان-و-هادی-ثانی-خانی-می/

عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و نهم فوریه 2020:… آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – شرایط و وضعیت کنونی سازمان مجاهدین یا همان فرقه رجوی – گزارش اخیرخبرنگار نیویورک تایمز  Patrick Kingsley  پانریک کینگزلی بمدت یکساعت و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – وضعیت کنونی جداشدگان فرقه رجوی د رآلبانی – چرا سران مجاهدین مانع از جداشدن اعضای ناراضی و منتقد می شوند؟ – چرا بانکهای آلبانی حسابهای جداشدکان فرقه رجوی را بلوکه کرده اند؟ بمدت یکساعت صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی 

عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی ویجسد مسعود رجوی کجاست ؟ چالش فرقه در درون و بیرون

عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 28 فوریه 2020 برابر با 9 اسفندماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر:
– شرایط و وضعیت کنونی سازمان مجاهدین یا همان فرقه رجوی
– گزارش اخیرخبرنگار نیویورک تایمز  Patrick Kingsley  پانریک کینگزلی
بمدت یکساعت

و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر:
– وضعیت کنونی جداشدگان فرقه رجوی د رآلبانی
– چرا سران مجاهدین مانع از جداشدن اعضای ناراضی و منتقد می شوند؟
– چرا بانکهای آلبانی حسابهای جداشدکان فرقه رجوی را بلوکه کرده اند؟
بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین: