زوزه شغالان در آلبانی

زوزه شغالان در آلبانی

زوزه شغالان در آلبانیعیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، دوم فوریه 2021:… فرقه تبهکار یک کتاب بدون اسمی منتشر کرده و هرکس نافرمانی کند یک برگ آنرا کنده و جای خالی اسم را با اسم نافرمان پر می کند. عجبا؛ نه حیا و نه شرف و نه پرنسیبی باقیمانده است. این خط و مشی سازمانی است که ادعای تنها آلترناتیو و انقلاب نوین را دارد سازمانی پوسیده و درهم وبرهم که بطور رسمی ازهمه بردگانش رسمی و علنی خط مزدوری میگیرد و همه این جست و خیز های میمون وار برای سرکوب عده ای جدا شده است که سالم از این فرقه نابکار جان بدر برده اندو دنبال زندگی شان با هزاران مشقات و سختی رفته اند و نمی خواهند برده وار هر آنچه به آنها دیکته می شود را قبول کنند.  زوزه شغالان در آلبانی 

خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدامآوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

زوزه شغالان در آلبانی 

زوزه شغالان قلاده به گردن از غار های آلبانی

زوزه شغالان در آلبانی

روز گار غریبی است نازنین یا برگه جاسوسی را امضا کن یا مزدوری؛ امضا کردی مجاهد مریمی هستی و پول و همه چیز هم هست امضا هم نکردی همه چیز قطع می شود و اطلاعیه مزدوری ات صادر خواهد شد

فرقه تبهکار یک کتاب بدون اسمی منتشر کرده و هرکس نافرمانی کند یک برگ آنرا کنده و جای خالی اسم را با اسم نافرمان پر می کند. عجبا؛ نه حیا و نه شرف و نه پرنسیبی باقیمانده است.

این خط و مشی سازمانی است که ادعای تنها آلترناتیو و انقلاب نوین را دارد سازمانی پوسیده و درهم وبرهم که بطور رسمی ازهمه بردگانش رسمی و علنی خط مزدوری میگیرد و همه این جست و خیز های میمون وار برای سرکوب عده ای جدا شده است که سالم از این فرقه نابکار جان بدر برده اندو دنبال زندگی شان با هزاران مشقات و سختی رفته اند و نمی خواهند برده وار هر آنچه به آنها دیکته می شود را قبول کنند و روزانه بها این آزادگی را باید با انواع واقسام برچسب های رجوی ساخته بپردازند و دیگر حاضر نیستند به هر بها و قیمتی آزادی شان را از دست بدهند و دوباره آن طوق برگردگی را بر گردن  هایشان اویزان شود. 

سازمانی که با شهوت قدرتی طلبی رهبر ترسو و بزدلش به یک مافیا و آلت دست سرویس های اطلاعاتی مبدل شده است این چه منطق و رسمی است که افراد بعد از چند دهه رنج و شکنج و زندگی پادگانی با هزاران مصیبت که بلاوقفه باید با شیپور مرگ بخوابند و با شیپور مرگ بر خیزند یک شبه تبدیل به مزدور و مرتد و مهدورالدم میشوند؟در کجای تاریخ چنین چیزی سابقه داشته است اگر این افراد خائن و مزدورند پس پاکان و خودی ها کدامند ؟

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی نجات یافته خلیل انصاریان

مگر این افراد از سنین نوجوانی و جوانی در فرقه نبوده اند و در مکتب تان درس عاشقی نیاموخته بودندو مگر به شیر آهن  کوه مرد و شیر و ژن و گوهر بی بدیل و نوامیس ایدئولوژیک مبدل نشده بودند چه شد که این بی بدیل ها یک شبه خائن و مزدور شدند  انهم نه تک نمود بلکه چندین هزار آنهم نه افراد کم سابقه و جدید الورود بلکه قدیمی ترین کادر ها که روزگاری از ستون های این جریان مافیایی بودند مگر همواره این افراد اعم از زن و مرد سنگ زیرین اسیاب نبودند و  مگر یک خواب راحت و شیرین از ارزوهاشان نبود. مگرجانشان بیش از چند دهه کف دستشان نبود و بارها و بارها مرگ را در چندقدمی و حتی جلو چشمانشان ندیده اند. مگر همین افراد در شرایطی که رهبر در کاخ کذایی در حال تماشای رقص رهایی زنان نگوبخت بود و زنش هر روز یک مد می پوشید و در جستجوی صندلی لویی چهاردهم بود  این افراد در گرما فوق طاقت تموز در عراق تفته و گداخته نشدند وهمواره پوشیده از روغن و گریس و گرد و غبار نبودند.

رهبر که در استخر های سرپوشیده و با بهترین خدم و هشم مشغول عیش و نوش بود و برای اصابت مزدوری اش مستمر با جان جوانان شستشوی مغزی داده شده قمار میکرد و انها را به کشتارگاه می فرستاد.

از کدامین انها باید نام برد از وحید و فلیب یا عباس و مسعود یا مهدی و حسن و صباح و راضیه و فاطمه و ملیحه و مهناز از هزاران و صدها زن و مردی که رجوی با خون انها قمار کرد و مستانه نهیب می زد که این راه جز با خون باز نمی شود.

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه عضویت در مجاهدین

به رسم فرماندهی و جان بر کف بودن فرماندهان همیشه در میدان  هستند و گاه هم پیش قراول ؛اما این رهبر ترسو در هزار توی لانه اش بیتوته کرده بود و از داخل لانه اش زوزه میکشید و فرمان به پیش صادر می کرد اما  برازخودش همواره  فرمان عقب نیشنی صادر میکرد  در طی این چهار دهه ایا به ارزو یک خش کوچک به این رهبر بزدل وارد امده  مطلقا خیر چون مرامش این است که دیگران باید بمیرند تا رهبر زنده بماند . روزگاری در قاموس بی محتوایی خویش آه و ناله سر می داد چرا فداییان فلسطنی چرا جانشان را سپر نمی کنند که عرفات از انجا فرار کند در منطق عامه  گفته می شود کافر همه را به کیش خود پندارد این رهبر اما هر وقت قدمی بر می داشت باید برایش تضمین می کردند که چندین راه فرار هم برایش طراحی شده است.

از زمانیکه که اصالت و هدف و تاکتیک و استراتژی این فرقه منحصر به بقا رهبر شد همه چیزمشروع و هر حرامی حلال شد و پلیدی و زشتی اوج ثواب شد همه چیز تغییر کرد .مزدوری و وطنفروشی به یک اصل مبدل شد و زیستن در شکاف افتخار حیات شد.

در این وانفسا که کرونا هم مزید بر علت شده است این فرقه عبرت نگرفته و بازهم خر مراد خودش را می راند و دنبال مرغ سه پا می گردد.

البته تاریخ چه خوب گواهی می دهد و همه چیز را ثبت می کند گرچه این فرقه همواردر تلاش است که تبهکاری هایش را سفید و یا نا خوانا جلوه دهد

 فرقه تبهکار به هر خس و خاشاک و قدرتی هم که اویزان شد انرا از بیخ و بن خشکش کرد انگاز این فرقه یک سم مهلک است که هر چیزی را خشک  ونابود میسازد . بنایی که از پایه سست و بی ریشه است اگر اسمانخراش هم شود لاجرم سرنگون خواهد شد.

بنیاد سست این فرقه و خیانت هایش چون موریانه به جانش ریشه کرده که مجبور است برای بقا ولو یک روز  بیشتربهترین کادر هایش را به خیانت و مزدوری متهم کند که اسیران باقیمانده حساب کار خودشان را بکنند و بفکر جدایی نیافتند البته ان سناریوی کثیف دیگر خیلی نخ نما شده است ودردی از دردهای بی درمان این فرقه تبهکار را درمان نخواهد کرد و بیچاره هنوز در حسرت گندم(ری ) ست .

درود بر شرف انسانها هایی که دست به سمت مردم فقیر البانی دراز کردند و خیابان خوابی و غار خوابی را ترجیح دادند بر دلار های خونین و کثیف رجوی و تن به ذلت ندادند.و دست رد بر سینه اش زدند.

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

اگر مزدوری و خیانت بک مفهوم واقعی است بدون شک و تردید سردسته تمام مزدوران شخص رجوی است  هر کسی هم شک دارد جست و خیز های میمونی خودش و سران فرقه اش در برابر جنایتکاران سازمان مخوف اطلاعات صدام حسین ببیند  و خوب فهمند که مزدور واقعی کیست که براب ایز گم کردن پاک ترین فرزندان ایران زمین را متهم به خیانت و مزدوری می کند. از این مردک ابله و ان همسر منترش باید پرسیده شود خوب این افراد به نظر حضرات عالی باید چکار کنند از فرقه شما کع خارج شدند و این حق مسلم شان بود برای ادامه زندگی این افراد که تمام عمر و جوانیشان را تو وهمسرت به فنا دادی چکار باید کنند ایا باید دوباره توبه کنندو به لانه شغالان برگردند و یا پی زندگی  شخصی شان بروند و بر اساس تمام قوانین شناخته شده  محل زندگی شان را خودشان باید انتخاب کنند و انقدر بالغ و عاقل هستند که خودشان می توانند انتخاب کنند .و نیازی به قیم ندارند. پس گور خودت را گم کن و بیش از این خودت را بی ابرو نکن که بوی گندابتان مردم آلبانی را هم خفه کرده است.

اگر حکم شود که مزدور گیرند               قبل از هر کسی باید رجوی را گیرند.

در برابر این فرقه تنها راه ایستادگی و مقاومت است و اگر ذره ای کوتاه بیایید جان و هستی ات را باخته ای

اردوگاه اشرف 3 تبدیل به لانه شغالان شده است و شب و روز در زیر ضربات کرونا و فتوای های لحظه ای رهبر عقیدتی باید همه افراد زوزه بکشند و با زوزه کشیدن اثبات کنند که هنوز نمرده اند.اما بدانید که اینها همه اش زوزه های مرگ است

آقایان و خانم هایی که بهر دلیلی در این اردوگاه مانده اید بیش از این خودتان را به ننگ این رهبر الدنگ الوده نکنید و هم صدا با او زوزه نکشید که این زوزه های باقیمانده رمقتان را هم از شما می گیرد.

عیسی آزاده

پاریس اول فوریه 2021

لینک به منبع

برده داری در آلبانی – منصور براهویی : پس از سی سال خدمت به رجوی گرسنه در غار میخوابیدم

زوزه شغالان در آلبانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مناسبات-در-فرقه-رجوی-،-ناگفته-ها/

مناسبات در فرقه رجوی ، ناگفته های تکان دهنده

مناسبات در فرقه رجوی ، ناگفته های تکان دهندهعیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، هفتم ژانویه 2021:… در این رابطه بحث زیاد شده و خانواده های از خود گذشته برای رهایی فرزندانشان تا پای جان در گرما هفتاد درجه در طوفانهای شن و در سرمای جانسوز منطقه خشک عراق فریاد زدند و فحش و سنک و مشت و لگد خوردند و دم پس ندادند و به یمن همان از جان گذشتگی ها هم بود که تعدادی زیادی از اسیران فرقه جدا شدند. این جنگ نا برابر ادامه دارد. البته خانواده جنگی ندارند فقط دنبال خبری ردی و دیداری با فرزندانشان هستند این فرقه نابکار است که شمشیر را از رو بسته و دم به ساعت اطلاعیه می دهد و پدران و مادران سالخورده را نیروی تروریستی قدس و مزدوران اطلاعات می نامند. مناسبات در فرقه رجوی ، ناگفته های تکان دهنده. 

مناسبات در فرقه رجوی ، ناگفته های تکان دهندهسری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم

نا گفته های تکان دهنده در مناسبات فرقه رجوی

عیسی آزاده

آقای عیسی آزاده، فرانسه

از انجا که رجوی مطلقا یک انقلابی و مسلمان هم نیست همانطور که برای تک تک ما یک پرونده ساخته بود برای خانواده ها هم پرونده ای داشت و از همه انها با گرفتن پول و یا گرفتن امکان جهت مخفی کردت تیم های ترورش گرویی داشت. دلسوزی او هم از خانواده استفاده ابزاری برای رسیدن به هدف اش بود.

اما بعد از سرنگون شدن دیکتاتور عراق پای خانواده ها به اشرف سابق در عراق باز شد و در ابتدا خیلی فضای متفاهم و خوب بود و مرتب ازخانواده برای روحیه دادن در تشکیلات استفاده می کردند و به ما می گفتند خانواده ها گفتن از اینکه امریکایی ها سلاح هایتان را گرفته اند غمگین نباشید قلب ما سلاح شماست

این نقل مجلس تمام نشست ها بود و بارها می گفتند که ما همانند ماهی هستیم و خانواده هامانند اب هستند و ما بدون اب خواهیم مرد.

البته این موارد که نقل مجلس بود براساس خط و خطوط خود رهبر بود چون هیچ خطی بدون تایید رهبر در تشکیلات جاری نمی شود.

اما مدتی نگذشت که افراد تحت تاثیر خانواده اعلام جدایی کردن ابتدا تک مورد بود اما بناگاه تبدیل بجریان شد. سیلی از افراد از فرقه جدا شدن و راهی زندان دیگری بنام تیف تحت کنترل امریکایی رفتند.

تمام ان تعریف و تمجید ها از خانواده و داستان اب و ماهی هم تمام شد و بناگاه جناب پیام پشت پیام که دشمن نه در تهران و نه در جای دیگری است دشمن زیر گوشتان و پشت سیاج .سیم های خاردار قرارگاه اشرف است دشمن خانواده ها هستند. خانواده ها شدن بسم الله و رجوی هم شد جن

رجوی یک انتقاد از خودش در طول عمرش کرد که چرا بحرف مریم و زنان شورای رهبری گوش کرده و اجازه داده پای خانواده به اشرف باز شود. البته این انتقاد را هم بعدا رد کرد و گفت من قاطعانه مخالف بودم و لی زورم به مریم نرسید

از این مرحله بعد دیگر جای دشمن در خط و سیاست و استراتژی فرقه تغییر کرد و خانواده ها شدن دشمن.

برای مقابله با خانواده ها از هیچ رذالنی فرو گزار نکردند.

از ساختن انواع تیر و کمان از اماده کردن انواع وسایل برنده قابل پرتاب و جمع اوری قلوه سنگ

از نصب دستگاه پارازیت در اضلاع چهارگانه تا نصب بلندگو در تمام قرارگاه و در همین رابطه هم یک ستادبنام جنگ اصوات راه اندازی شد.

در تمام مقرات بلااستثنا بلند گونصب کردن به محض شنیدن شدن صدای مادران و پدران و فرزندان اسیران از پشت سیم های خاردار تمام بلندگو ها شروع بکار می کردند شب و روز هم نداشت. حتی به تک تک افراد هم گفته شد بود وقتی جایی تنها هستید و صدای بلندگوهای دشمن منظورش خانواده هاست بلند شد شروع کنید با خودتا بلند بلند سرود بخوانید.
منم یاد آن قضیه افتادم که شب تاریک وقتی از کنار قبرستان عبور می کردم از ترس اواز می خواندم.

ترس از خانواده ها تمام ارکان فرقه را فرا گرفت

و کار بجایی رسید که افرادیکه عضوی از خانواده شان برای دیدنش آمده بودند باید به زور می رفتند در تلویزیون و اعلام برائت میکردند والا به کفر ابلیس. من خودم یادم هست تعدادی از افراد را فرشته یگانه صدا کرده بود و می گفت انتخاب کنید تشکیلات رهبری انقلاب یا رژیم و آنور سیاچ و تیر خلاص زن شدن یکی از بچه ها من  من کرد. بناگاه این زنک نابکار داد زد که درسته من گفتم انتخاب کنید.

اما گفتم تیر خلاص زن واقعا چقدر درد آور بود کسی می گفت من چند دقیقه مادر سالخورده ام را ببینم یا دست پدرم را ببوسم درجا می شد تیر خلاص زن

بله دوستان گرامی و کسانیکه این دلنوشته را می خوانید بارقه ای از انسانیت و شرف در دستگاه رجوی خائن وجود ندارد و قلبش از سنگ و اهن است

و کار بجایی رسید و از این فراتر هم رفتند و خط دادند در انتخاب بین دشمن و خانواده اگر یک گلوله داشتید آنرا به سمت خانواده شلیک کنید.

در این رابطه بحث زیاد شده و خانواده های از خود گذشته برای رهایی فرزندانشان تا پای جان در گرما هفتاد درجه در طوفانهای شن و در سرمای جانسوز منطقه خشک عراق فریاد زدند و فحش و سنک و مشت و لگد خوردند و دم پس ندادند و به یمن همان از جان گذشتگی ها هم بود که تعدادی زیادی از اسیران فرقه جدا شدند.

این جنگ نا برابر ادامه دارد. البته خانواده جنگی ندارند فقط دنبال خبری ردی و دیداری با فرزندانشان هستند این فرقه نابکار است که شمشیر را از رو بسته و دم به ساعت اطلاعیه می دهد و پدران و مادران سالخورده را نیروی تروریستی قدس و مزدوران اطلاعات می نامند.

رجوی به اندازه سر سوزنی شرافت و پرنسیب ندارد. و فقط با دروغ و شانتاژ بیش از چهل سال است که سر هوادرانش را شیره مالیده و بازهم دارد به همان کثافتکاری اش ادامه می دهد.

شخص رجوی منطقی را در تمام ارکان و اذهان فریز شده ربات هایش فرو کرده که همه باید در رهبر ذوب شوند یعنی وجود نداشته باشند.این یعنی از افراد بطور قانونمند سلب اختبار و عقل و درایت و تفکر شده است .

فکر کردن به زندگی به زن وفرزند و خانواده گناه کبیره است فقط مجازید به یک عنصر فکر کنید انهم رهبر عقیدتی است انقدر فکر کنید تا ذوب شوید.

اینجاست که ما می گوییم انسانها را تبدیل به ربات کرده است و بابت این خطر کردنمان بر علیه تشکیلات هر روز مورد شدیدا حملات ترور شخصیتی قرار می گیریم اما از نظر من تمام این لاطائلات رجوی پشیزی هم ارزش ندارد. .دوستان سابقم هم نباید تحت تاثیر این القائات قراربگیرند.

باری خلاصی از این فرقه باید ابتدا اذهانتان را از کنترل این فرقه رها سازید تا بتوانید فکر کنید تا بتوانید رها شوید.

این قلمفرسایی مزدران ریر و درشت رجوی دهشاهی ارزش ندارد مقهور اینها نشوید بیش از چهل سال است که با همین تفکرات بیهوده رجوی بر شما سوار است و بر گرده تان شلاق می رند.

در پایان به تک تک خانواده درود می فرستم و بنوبه خودم مدیون تلاش هایشان هستم مخصوصا تلاش های اخیرشان که لرزه بر اندام پوسیده فرقه انداخته اند دیر نیست که کشور البانی مجبور شود درب های کشور اش را به روی خانواده ها باز کند که بتوانند خانواده ها فرزندنشان را در اغوش بگیرند

عیسی آزاده ششم ژانویه 2021

لینک به منبع

مناسبات در فرقه رجوی ، ناگفته های تکان دهنده

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرلشگرهای-ارتش-آزادیبخش-آنلاین/

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی - فرقه رجویعیسی آزاده، وبلاگ بیان حقیقت، سی ام دسامبر 2020:…  ارتش  آزادیبخش رجوی شده است فالورهای دنیای مجازی و خنده دارتر اینکه همه هم ارتقا  درجه گرفته اند و تا سطح فرمانده لشکر رسیده اند. کسانیکه بیش از سیصد فالور داشته باشند درجه سرلشکری دارند. وقتی هم به مرور فالور ها ریزش می کنند همه زیر حساب رسی قرار می گیرند. فرمانده نالایقی بودی و نتوانستی نیروهایت را حفظ کنی و تنزل درجه می گیرند. این فرقه با این توهمات می خواهد مسئول مقدرات یک ملت شود. با فتوشاپ عکس از زیر زمینهای خانه های در آلبانی و یا در کوهها و دره های آلبانی تا فریب و استخدام تعدادی جوان غیر سیاسی و درگیر مشکلات مالی کانون شورشی تشکیل داده اند که الان ورد زبان همه شده است از بالا تا پایین. سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا 

مریم رجوی حشمت علوی ، اقدام علیه مصالح عالیه امریکا MEK Cult Operatives Undermining American Democracy

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

یکی از تناقضات اصلی نفرات در سال 98 این بود اگر ما پیشتاز هستیم اگر تمام ملت ایران پشت ما هستند اگر ما کانون شورشی در خاک میهن داریم چرایک عده شعار رضا شاه روحت شاد را دادند و به نفع سلطنت شعار دادند اما دریغ که در یکی از 170 شهر اسمی و پلاکادری از سازمان بالا ببرند.

البته این تناقض را هم با ز هم بخود نفرات بر گرداندن که همه چیز مهیا بود اماشما عرضه چیدن میوه را نداشتید و برای سرکوب افراد و لاپوشانی این تناقضات خطی و سیاسی یک هوچیگری دیگر راه انداختن تحت عنوان طلبکاری

و بیش از شش ماه افراد را سرگرم مغز شویی جدید تحت عنوان طلبکاری خوره مبارزه است همه رسرگرم کردند. در کنار این نشست های شسشوی مغزی همه را سوق دادند سه سمت توئیتر و تلگرام که هرکس باید نیروهایش را از داخل ایران شکار کند

هر روز صبح که کار در اتاق های شدیدا کنترل شده اینترنت شروع می شود ابتدا همه باید توئیت های عمو تیم عمو را بازنشر کنند و کامنت بنویسند  منظور از عمو ترامپ و رفقای عمو هم تیم ترامپ بوده است .در این مرحله و در همین شرایط هم برای هر روی بروزر های مختلف چند اکانت جعلی ساخته اند .

دوران ترامپ با اکانت های جعلی و گروههای تلگرامی در حال سپری شدن است جالبتر اینکه متناسب با تعداد فالورهایی که هر فرد دارد او را فرمانده لشکر یا تیپ و گردان صدا می کنند.اینرا جدی می گویم/

فرقه اعلام کرده است که همه شما افسرانی هستید که باید نیروهایتان را خودتان از داخل ایران جمع کرده و سازماندهی کنید.

یعنی الان ارتش ازادیبخش رجوی شده است فالورهای دنیای مجازی و خنده دارترین اینکه همه هم ارتقا  درجه گرفته اند و تا سطح فرمانده لشکر رسیده اند کسانیکه بیش از سیصد فالور داشته باشند درجه سرلشکری دارند.

وقتی هم به مرور فالور ها ریزش می کنند همه زیر حساب رسی قرار می گیرند فرمانده نالایقی بودی و نتوانستی نیروهایت را حفظ کنی و تنزل درجه می گیرند.

این فرقه با این توهمات می خواهد مسئول مقدرات یک ملت شود با فتوشاپ عکس از زیر زمینهای خانه های در البانی و یا در کوهها و دره های البانی تا فریب و استخدام تعدادی جوان غیر سیاسی و درگیر مشکلات مالی کانون شورشی تشکیل داده اند که الان ورد زبان همه شده است از بالا تا پایین

خلاصه اینکه الان در فرقه رجوی کانون شورشی میخورند و می پوشندو می خوابند

روزگاری در عراق لشکر زرهی با اهن پاره های قراضه  صدام که مربوط به دوران جنگ جهانی دوم دهه 50 میلادی  ارتش تشکیل داده بودند که امریکا به عمان اهن پاره ها هم رحم نکرد و همه را گرفت و اخرشم گفت مجاز هستید در پست های نگهبانیتان از چماق استفاده کنید.

بعد از خلع سلاح از بالا خط داده شد که بصورت مسئولین به کینه و غیظ  ناله می کردند اگر صدام به ما خیانت نکرده بود و اجزاه ممی داد در سال 77 به ایران خمله کنیم کار را یکسره می کردیم اما صدام ترسید و جلومان را گرفت. در صورتیکه واقعا حرف مفتی بود چون هر نفر هم راننده دوخودور بود هم خدمه زرهی بود و هم خدمه توپخانه افراد در همان زمان به مسخره می گفتند که ماشین های ما را دنبال تانک های مان بگسل می کنیم و با خودمان می بریم.

البته صدام یک بر اورد بسیار دقیق از توان رزمی فرقه داشت و ژنرال های بسیار کارکشته اش در زمینه شناخت نظامی و دکترین جنگ بسیار دانش داشتند.

یک نکته دیگر هم لازم می دانم اینجا برای دوستان تعریف کنم.

من در ستاد آموزش بودم و در دانشگاه اشرف بعنوان استاد تدریس هم میکردم یک روز تیم ما را که مسئول تدوین ومدون کردن دروس تاکتیک  بود را صدا کردند که و در رابطه با بازی جنگ سخنرانی غرایی برایمان مژگان پارسایی بعنوان جانشین رجوی انجام داد و چند رو به صورت فشرده یک بازی کامپیوتری ساخته شده توسط برنامه نویسان اروپای شرقی را اموزش دادند اسم این برنامه فلش پوینت بود و اگر یک کامپیوتر قوی را سرور می کردی تا پنجاه کامپیوتر به ان جوینت می شدند. تمام جنگ افزار این برنامه سلاحهای شرقی و غربی مربوط به دوران جنگ جهانی دوم بود خلاصه اینکه ما نسبت به این برنامه مسلط شدیم یک دفعه همه چی تعطیل شد و کار یک سازمان اموزش بازی جنگ با این برنامه شد.

بعد از سه ماه که نفرات به این بازی مسلط شدند سازمان یک هئیت عالیرتبه شامل 5 ژنرال و تعدادی سرهنگ را دعوت کرد و یک مانور یک ساعته کامپیوتری برگزار کرد در نهایت هم چون نفراتیکه بعنوان دشمن سازماندهی بودند سلاحهایشان پیشرفته تر بود همه را لت و پار کردند و مانور تمام شد.

هدف این بود که سطح امادگی ارتش ازادیبخش با بازی کامپیوتری توسط این ژنرال ها که ازوزارت دفاع هم بوند به سمع صدام حسین برسد اخر های برنامه یکی از این ژنرال امد سراغ من گفت میشه یک عدد از این سی دی ها به من بدهید برای پسرم ببرم. گفت حتما و من صحبت کردم و ده عدد  از ان سی دی ها به همه شون دادیم.

گفت سرگرمی خوبی بود واقعا برای بچه ها در فراغت یک تفریح است و خستگی رزمندگان را در می برد انگار روی تمام مسئولین از صدر تا ذیل یک سطل اب یخ ریخته باشند همه هاج واج به هم نگاه میکردند که ما می خواستیم توانایی رزمی مان را نشان دهیم انها گفتند سرگرمی خوبی است.

داستان اکانت های جعلی و فرمانده لشکر مجازی هم سرگرمی خوبی است .اما نه بعنوان کار که افراد نه خواب دارند ونه خوراک و لقمه خورده و نخورده بپرند پشت کامپیوتر و کانون شورشی وهمی تولید کنند.

بیش از چهار دهه است که این فرقه با خزیدن در شکاف قدرت های خارجی و هم اکنون سرویس های اطلاعاتی از کسانیکه روزگاری بخاطر ازادی وارد این عرصه شده یودند استفاده ابزاری می کند.

الان هم با کامپیوتر و دنیای مجازی و تعدادی فالور که اصلا نمی دانند اینها که هستند کانون شورشی ساخته اند یعنی بدنه ارتش ازادیبخش که سر ان در البانی است

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی - فرقه رجوی

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی

اخیرا شنیدم که در نشست هایشان یقه نفرات را می گیرند که علت انتخاب نشدن عمو ترامپ بخاطر کار نکرده شماست اگر به وظیفتان عمل می کردید و عمر زندگانی شان را به فنا داده است/

رجوی با شم ضدانقلابی قویی که دارد یک پیام به نفرات داد که با ترامپ و بی ترامپ ما سرنگون می کنیم و برای ما بایدن و ترامپ فرقی ندارد.

نمی دانم یاد پیامش هم می افتد که یک دریچه به روی فرقه باز شده و تا بهمن 97 با کمک عمو ترامپ در میدان ازادی هستیم.

مخصوصا با انتصاب بولتون و ورودش به کاخ سفید و مشاور ترامپ شدن با قطع و یقین گفتند که دیگه هر شکافی دارید ببندید که با امدن بولتون دیگه سرنگونی مهر شد.

تحت همین القاعات بولتون هم بهمن 97 را سرسید سرنگونی اعلام کرد البته بولتون بخاطر دسته های تا نخورده اسکانس های دلار بود که در حمون فرقه فوت می کرد. و الباقی براش همانند گفته همان ژنرال عراقی بازی کودکانه است.

خانم مریم قجر هم به یک فیگور غرب گرایانه اعلام کرد که سال 2020 پایان مهاجرت و پرواز به سوی وطن و سرنگونی است .

سال 2020 هم که تمام شد

عموشان هم که رفت

فعلا در حال رنگ امیزی  جدید سیستم به رنگ ابی هستند ابی اسمانی هستند که مدعی اند که بابا اصلا ترامپ چوب زیر بغل اخوند ها گذاشت  ما از اولش هم می دانستیم ابی از ترامپ برای ما گرم نمی شود.

خلاصه روز از نوو روزی از نو پیش بسوی غار یا شکاف مستر بایدن.

لینک به منبع

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

***

*** 

همچنین: