زوزه کفتاران – اطلاعیه فرقه رجوی (شورای مجاهدین خلق) در مورد طلاقهای اجباری، عقیم کردن ها، مرگهای مشکوک و …

زوزه کفتاران – اطلاعیه فرقه رجوی (شورای مجاهدین خلق) در مورد طلاقهای اجباری، عقیم کردن ها، مرگهای مشکوک و …

تحریریه ایران فانوس، هشتم ژوئن 2013: … هم اکنون نزدیک به هزار زن مطلقه در کمپ لیبرتی زندگی می کنند که طبق قوانین اسلامی و قانون اساسی عراق، مجرم هستند. چرا این که آنان اجازه جدا زندگی کردن از همسران شان را ندارند، مگر این که به حکم رهبری مجاهدین و طبق طلاقهای اجباری، آن زنان از همسران قبلی خود طلاق گرفته باشند، که همین جمعی بودن و اجبار، خود جرم و جنایت رهبران سازمان را به اثبات می رساند و اگر طلاقی صورت نگرفته …


The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

سال 1363 که اکثر اعضای اصلی شورای رجوی در حال ترک شورا بودند، یکی از آنان که هم اکنون در آلمان زندگی می کند رو به یک عضو باقیمانده کرد و گفت، حال که قطار دارد منحرف می شود بهتر است شما نیز مثل ما از قطار پیاده شوید. آن عضو شورا که منوچهر هزارخانی نام داشت، فی الفور جواب داد که من نیز به حرکت این قطار مشکوکم، اما خودت بهتر می دانی که من مشکل مالی و مشکلات اخص خانوادگی دارم و اگر می توانستم خارج از شورا، خودم و خانواده ام را تامین مالی کنم، برای خارج شدن از قطار درنگ نمی کردم.

حال این آقای هزارخانی که همچنین از دوستان نزدیک مسعود رجوی بوده و به خاطر وزنش انتقادات آبکی اش را نیز تحمل می کردند، بهترین عضو شورا بود و مابقی، خدا می داند که به چه انگیزه ای درون قطار باقی مانده و در مسیر راه ناچار شدند به خاطر حل مشکلات مالی، تن به انواع خفت و خواری بدهند و در مقابل همه خواستها و عملکردهای ضد انسانی و ضد ملی مسعود رجوی، تمکین کنند و نقش پوشش سیاسی را بازی کنند و النهایه هر جا که رجوی کم می آورد، آنان را سپر بلای خود و سازمانش می کرد و نقشی تحقیرآمیز به آنان می داد.

در یکی از سایتهای مجاهدین و به تاریخ 12 خرداد 1392 آمده است، کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، فراخواندن ماموران و مرتبطین اطلاعات آخوندها به اقامه دعوا و پیگرد قضایی در مورد ادعای “مرگهای مشکوک” و “طلاقهای اجباری” در درون مجاهدین…

همه می دانند که مرگهای مشکوک، طلاقهای اجباری و صدها از این دست، علل نارضایتی و خروج و النهایه افشاگریهای اعضای جداشده از مجاهدین است و اتصال اینها به وزارت اطلاعات، یعنی کمرنگ کردن و خنثی کردن این حجم از روشنگریها که در اصل کار خود را کرده و ضمناً همین اعترافات و افشاگریها و شهامتها بوده که به اعضای دیگر شورا سرایت کرده و آنان را به منتقدین و مخالفین رجوی بدل کرده است.

در زمره هزاران جنایت رجوی منجمله مرگهای مشکوک و طلاقهای اجباری، چیزی نیست که ما در کتابها آنها را خوانده باشیم و محض توجیه خروج و مبارزه علیه رهبران سازمان استفاده کرده باشیم. اینها و صدها موارد دیگر، مسایلی بودند که ما اعضای جداشده با پوست و استخوان تجربه کرده و هر دادگاه و محکمه صالحه ای را در این رابطه موهبت و مغتنم می شماریم.

ما شاهد دهها مرگ مشکوک و صدها طلاقهای اجباری هستیم، در این رابطه صدها شهود و سند و مدرک در دست است که می توان رهبر شورا را به میز محاکمه کشاند. هم اکنون نزدیک به هزار زن مطلقه در کمپ لیبرتی زندگی می کنند که طبق قوانین اسلامی و قانون اساسی عراق، مجرم هستند. چرا این که آنان اجازه جدا زندگی کردن از همسران شان را ندارند، مگر این که به حکم رهبری مجاهدین و طبق طلاقهای اجباری، آن زنان از همسران قبلی خود طلاق گرفته باشند، که همین جمعی بودن و اجبار، خود جرم و جنایت رهبران سازمان را به اثبات می رساند و اگر طلاقی صورت نگرفته باشد، بازهم رهبران سازمان در مجاب و مقیم کردن آن افراد در لیبرتی عراق، یک عمل مجرمانه مرتکب شده اند که اینها خود مضاف بر صدها و هزاران جرم و جنایت دیگر سران سازمان است و حال که اعضای شورا خواسته باشند، کانون ایران فانوس خود از استقبال کنندگان این محکمه و دادگاه خواهد بود.

همچنین، ایران فانوس مجاهدین خلق را با همه عرض و طولش یک فرقه تروریستی می شناسد و خروج حتی یک جنین از این مادر مبتلا به مرض مالیخولیا را حتی اگر بند نافش را قطع نکرده باشد، امری مثبت و قابل ستایش می داند. اگرچه نیک می دانیم، جنین در تکامل خود صد در صد نیازمند جداشدن و رهاشدن خواهد بود.

معذالک، در این جنگل بیرحم و ظاهراً غیر قانونمند، اگرچه شیر همچنان سیر و مست و ترسان است و هنوز در خواب سنگین به سر می برد، اما این کفتاران گرسنه اند که زوزه کشان به خیال خود خواهند توانست طعمه نیمه جان را بترسانند و بدرند و پس از دهها سال که عمر و جوانی آنان را در اسارتگاه اشرف تلف کرده اند، این بار نیز خواهند توانست مابقی عمرشان را در زندانها تلف کنند و خود همچنان بدون مزاحمت به دریدن باقیمانده طعمه ها در لیبرتی، مشغول شوند.

تحریریه ایران فانوس

همچنین
از پیام تسلیم تا پیام جنگی (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)
کتابی که نوشته نشد(قسمت آخر)
ملاقات ایران فانوس با صلیب سرخ آلمان (قدر دانی از نمایندگان پارلمان اروپا، سازمان ملل و صلیب سرخ)
ملاقات اعضای انجمن فانوس با نمایندگان دفتر اتحادیه اروپا در فرانکفورت


(Massoud Rajavi and Saddam Hussein)