سازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

Follow Share on Tumblrارسال – بنیاد هابیلیان به نقل از کانترپانچ، سوم اوت 2019:… نویسنده این مقاله با اشاره به عکس‌های درزشده از فعالیت تیم سایبری منافقین در درون کمپ منافقین در آلبانی و مشهود بودن سن بالای اغلب افراد موجود در عکس، نتیجه می‌گیرد امیدواری و اشتیاق سال‌هاست که از اردوگاه منافقین رخت بربسته … Continue reading سازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت