سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمینمنصور نظری، ایران اینترلینک، دهم اوت 2019:… واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق در بنیاد مشکل  داشت ، ودارد ، برای نمونه اساسنامه ومانیفست  این سازمان چیست وکجاست  ؟ چند کتاب از این سازمان بیرون امده است ؟ مبانی تشکیلاتی این سازمان کجا نگاشته شده است ؟ در کدام کتاب میتوان به اصول تشکیلاتی وایدئولوژیکی این سازمان پی برد ؟ ودهها وصدها سوال که هیچ پاسخی به ان نیست الا اینکه اینها از همان ابتدا یک سازمان سیاسی ، وانقلابی ومردمی وازادیخواه نبوده اند ،حتی از همان ابتدا ، همچنین گذر زمان ودگردیسی که در درون این سازمان بوجود امد انرا تبدیل به یک فرقه تمام عیار کرد این سونوشتی بود که باید بر سرش می امد. سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین. 

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمینمجاهدین خلق از لیست تروریستی تا راهروهای کنگره

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین 

منصور نظری

آقای منصور نظری

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق از اغاز تا امروز هیچگاه بصورت نرمال نبوده است ، در حقیقت در این تاریخچه از بدو پیدایش تا امروز هیچ نقطه روشن وشفافی را نمیتوانیم  بیابیم ، چه در ان زمان که تازه تاسیس شده بود وچه این زمان که نزدیک به پنجاه سال از ان میگذرد ، از ترور مجید شریف واقفی وصمدیه لباف و… تا جریانات مارکسیستی که در درون این سازمان رشد و نمو کردند ، در یک کلام سازمان مجاهدین خلق همه چیز بود وهست الا انکه میگوید ، سازمان مجاهدین خلق پس از اعدام بنیانگذاران  ان بیشتر از قبل دچار انحراف شده بود تلاطمی که تمام تار و پود این جریان را زیر علامت سوال میبرد ، این روند تا پیروزی انقلاب ایران ادامه پیدا کرد ، وسازمان مجاهدین خلق با مخفی کردن گذشته خود وپاک کردن رد پاهای سیاه خود در طول سیزده سالی که از تاسیس ان میگذشت توانست ، بدلیل پیروزی انقلاب ایران و شور وهیجان جوانان پاکباز ایران بخش قابل توجهی از این جوانان که هنوز سرما وگرمای روزگار را نچشیده بودند انها را با شعارهای فریبنده نظیر ازادی وعدالت جذب کند ، از بد ان روزگاران این بود که ان دوران نه اینترنتی بود ونه فضای گسترده رسانه ای که بتوان همه چیز را حلاجی کرد وخوب فهمید ، این بزرگترین پاشنه اشیل جامعه بود که این جریان توانست در همان ابتدای انقلاب تعداد زیادی از جوانان را جذب خود کند .

سازمان مجاهدین خلق پس از رشد بادکنکی که در ابتدای پیروزی انقلاب داشت دچار توهم شد وارث ومیراث خود را از انقلاب ایران میخواست همان سازمانی که کارنامه اش در زمان شاه فقط سیزده سال فعالیت بود ، یعنی از سال 44 تا 57 که شش سال ان را در مطالعات سپری کرده بودند وبعد که وارد عمل شده بودند جز کشتن تعدادی مستشار امریکائی وبمب گذاری وکشتن یاران خود چیز دیگری در کارنامه شان نداشتند ، این سازمان با این کارنامه ادعای ارث ومیراث انقلاب را میکرد وچون نتوانستند به قدرت برسند ، تصمیم گرفتند که همه چیز را ویران کنند ، در گام نخست پس از فقط دوسال سپری شدن از انقلاب ایران دست به جنگ مسلحانه زدند ، حکومت هم که نمیتوانست ساکت بنشیند با ان مقابله کرد ، سازمان مجاهدین خلق که از همان ابتدای خلقتش دست به خونریزی زده بود ، به روز اولش باز گشت وجنگ وخونریزی را به تمام نقاط ایران کشاند ، همه اینها در شرایطی بود که کشور ما ایران توسط دشمن خارجی یعنی صدام حسین مورد حمله وهجوم وتجاوز واقع شده بود ، کمتر ایرانی ان روزهای سیاه وتاریک را از یاد میبرد ، تمامی خانواده های ایرانی تحت تاثیر جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق بودند ، مجاهدین خلق یا مردم کوچه وخیابان را میکشتند یا نیروهای خود را به کشتن میداند ، تمامی این وقایع ریشه در قدرت طلبی سازمانی داشت که تاریخچه اش فقط سیزده سال بود  ، البته از زمانی که از پستوخانه های مطالعاتی خارج شدند فقط 7 سال فعالیت کردند که بخشی از ان ترور یاران خودشان بود

واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق در بنیاد مشکل  داشت ، ودارد ، برای نمونه اساسنامه ومانیفست  این سازمان چیست وکجاست  ؟ چند کتاب از این سازمان بیرون امده است ؟ مبانی تشکیلاتی این سازمان کجا نگاشته شده است ؟ در کدام کتاب میتوان به اصول تشکیلاتی وایدئولوژیکی این سازمان پی برد ؟ ودهها وصدها سوال که هیچ پاسخی به ان نیست الا اینکه اینها از همان ابتدا یک سازمان سیاسی ، وانقلابی ومردمی وازادیخواه نبوده اند ،حتی از همان ابتدا ، همچنین گذر زمان ودگردیسی که در درون این سازمان بوجود امد انرا تبدیل به یک فرقه تمام عیار کرد این سونوشتی بود که باید بر سرش می امد ،

زمینه های فرقه شدن این سازمان در نهاد ان کاشته شده بود واینک تبدیل به یک فرقه تمام عیار شده است ، در این رابطه کتابهای ارزشمندی توسط جداشدگان نگاشته شده است که بدرستی فرقه رجوی را به تصویر میکشد از جمله ان کتاب ارزشمندی  که توسط  اقای ابراهیم خدابنده ترجمه شده است

تجدید چاپ کتاب “ فرقه ها در میان ما ”ا

انچه که ما امروز با ان مواجهیم یک سازمان سیاسی نیست بلکه فرقه وباند تبهکاریست که درتاریخ ایران نمونه انرا نمیتوانیم بیابیم ، ضرباتی که این فرقه به حرث ونسل ایران زده است نمونه ومشابه در تاریخ ایران ندارد ونه حتی در جهان ، اگر چه میتوان فرقه رجوی را به فرقه های خطرناک جیم جونز در امریکا مشابهت داد اما اعمال سیاه فرقه رجوی بسا فراتر از همه انهاست ، در تاریخ ایران هیچ جریان سیاسی وجود نداشته که تا به این اندازه در دشمن کشور ومردمش ذوب شده باشد و با همکاری و همصدائی با دشمنان ایران خواستار تحریم مردم ایران شود، وبرای این تحریم جشن بگیرد واز زجرکش کردن ملتش ومردمش شادی وپایکوبی کند وبی شرمانه بگوید که ما یعنی رجویون بودن که باعث تحریم مردم ایران شدند ، بی شرم وبی حیا هائی که عصای دست دشمنان تاریخی مردم ایران شدند وبه ان افتخار کردند ، ودر خفا از دشمنان مردم ایران خواستند که ایران ومردمش را بمباران کنند وهمین بی شرم بی حیاها عکس مسعود رجوی خائن را در کنار شیرمردان وازادیخواهان دلیر ایرانزمین همچون ستارخان وباقرخان گذاشتند تا بدین ترتیب برای خود ابرو وحیثیت بخرند اما دلیر مردان وشیرمردان ایرانزمین ستارخان وباقرخان کجا ومسعود رجوی خائن وفرومایه کجا ، ستارخان وباقرخانی که برای مردم ایران سمبل ازادگی وشرافت واستقلال بودند

ستارخان سردار مقاومت جنبش مشروطیت میگفت که “: من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک می ریختم، آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان شکست بخورد، ایران زمین می‌خورد… اما در مشروطه دو باراون هم تو یه روز اشک ریختم

“حدود ۹ ماه بود که تحت فشار بودیم بدون غذا بدون لباس از قرارگاه اومدم بیرون … چشمم به یک زن افتاد با یه بچه تو بغلش دیدم که بچه از بغل مادرش اومد پایین و چهار دست و پا رفت به طرف  و بوته علف و علف رو از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه ها رو خوردن با خودم گفتم الان مادر اون بچه به من فحش می ده و میگه لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخته اما مادر کودک اومد طرفش و بچه اش رو بغل کرد و گفت: عیبی نداره فرزندم… خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم… اونجا بود که اشکم دراومد “

نه به دشمن خارجی، نه به تروریسم و رجوی و نه به دزدان اموال ملت

اری این است سرداران واقعی ودلیر وشجاع که افتخار هر ایرانی ازاده ومیهن پرستی هستند که با تحریم های ضد انسانی ان روزگار تسلیم نشدند ، و از میهن خویش تا پای جان دفاع کردند خاک خوردند ولی خاک به دشمن ندادند

 اما  خائنینی همچون مسعود رجوی وفرقه اش  که جز ویرانی وخیانت  برای ایران چیزی به ارمغان نیاورده است همانها که با پول عربستان سعودی ولابی های اسرائیلی باعث تحریم ضد انسانی مردم ایران شدند ، هرجا دشمنی با مردم ایران وسرزمینمان ایران بود مجاهدین خلق نیز همانجا بوده اند ، هرجا که دشمنان ایران دستشان بسته بود فرقه رجوی را وارد کار زار کردند وهمچون مزدور به کار گرفتند ، ننگ برانانکه از درد و رنج مردم ایران شاد گشتند ، لکه ننگ ابدی بر این فرقه تبهکار مهر شده است

بی شک سازمان مجاهدین خلق امروز یک فرقه تبهکار است که برای رسیدن به قدرت دست به هر عمل شنیعی میزند ، مجاهدین خلق فرقه ای هستند که پیش از پیدایش جنایتکاران تروریست داعش اعمال انها را انجام میدادند انها با بستن بمب به دختران 14 ساله ومنفجر کردن ان  باعث قتل وکشتار مردم ایران شدند ، کارنامه سیاه این فرقه اگر بیشتر از تروریست های داعش نباشد ، کمتر از ان نیست ، ایرانیان ازادیخواه  واگاه با افشای ماهیت این تبهکاران نباید بگذارند این فرقه مرتجع وتروریست که دستش به خون اغشته است خود را با ظاهری دیگر قالب کند

(پایان)

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین

https://iran-interlink.org

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رد-پای-فرقه-رجوی-در-همه-جریانات-ضد-ایران/

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژوئیه 2019:… به گفته خود مسعود رجوی او از صدام حسین میخواهد تا موافقت با اتش بس را یک هفته به تاخیر بیاندازد واز صدام حسین مهلت یک هفته ای میخواهد  تا فرقه رجوی اخرین شانس خود را بیازماید ، عملیاتی که نام ان فروغ جاویدان بود با طراحی سازمان مجاهدین خلق و دولت صدام حسین کشیده شد ، همچنین دولت صدام حسین در همین فاصله یک هفته که سربازان ایرانی ومردم ایران خوشحال از موافقت اتش بس بودند وفکر میکردند دیگر همه چیز تمام است ، جبهه های جنگ را از حالت جنگی خارج میکنند وتمام امادگی های نظامی شان را به حداقل ممکن میرسانند . رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی 

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی

موقعیت استراتژیکی وجغرافیای ایران همیشه دشمنان این سرزمین دیرینه با تاریخی چند هزارساله را وسوسه میکند تا چشم طمع به ایرانزمین  داشته باشند ، در طی دویست سال گذشته بارها سرزمین ما توسط بیگانگان مورد هجوم واقع شده است ، پیرکفتاراستعمار انگلیس که هیچگاه نمیتوانست عظمت ایران را ببیند در دویست سال گذشته دهها بار به سرزمین های ما تجاوز کرده وبخش های زیادی از سرزمین ما را از ملک مادری خویش جدا ساخته است ، از هرات تا افغانستان وبخش های وسیعی از پاکستان امروزی همچنین بحرین وامارات که روزگاری بخشی از سرزمین مادری یعنی ایران بزرگ بودند ، توطئه وتجاوز اجنبی همیشه همراه با همدستی خائنین داخلی بوده است ، اخرین نمونه ان جدا سازی سرزمین مادری مان بحرین بود که توسط شاه خائن به رسمیت شناخته شد ، اما نکته مهم اینجاست که خائنین همیشه نقش اساسی در موفقیت های دشمنان ایران را داشته اند ، از اینروست که امروز در شرایط کنونی هر تصمیمی خارج از منافع ملی مردم ایران وسرزمین مان ایران خیانت به این سرزمین است ، تاریخ سرزمین ما ایران سراسر است از عظمت واقتدار که باج به شغال نداده اند مگر انکه خائین وارد معرکه شده باشند ، سرنوشت لیبی درس بزرگ تاریخ معاصر است ، باید از ان درس گرفت و هیچگاه به روباه  اعتماد نکرد ، مگر میشود به قول روباه مکار اعتماد کرد مگر انکه چنان قفل و زنجیرش کنی که اگر هم بخواهد حیله کند نتواند ، روباهان مکاری که در جشن فرقه رجوی به امضای خودشان هم تف کردند هرگز قابل اعتماد نیستند ، مطمئن باشیم هر انکس که به روباه اعتماد میکند یا خود روباه است یا از جنس روباه تردید نباید کرد

این مختصر گوشه ای ازتاریخ  دویست ساله ماست ودرس عبرتی پیش  روی ما برای دفاع جانانه از سرزمین مان ایران در برابر دشمنان خارجی وخائنین داخلی و اضافه بر انها در برابر تمام وطن فروشان بی وطنی که سالهاست به خدمت دشمنان سرزمین ما ایران درامده اند ، از مجاهدین خلق تا تمام تجزیه طلبان در چهار سوی ایران که هدفشان ویرانسازی ایران است ، در این بین مجاهدین خلق با تجربه ای چهل ساله ابزار مناسب در دست دشمنان ایران بوده اند ، همان مجاهدینی که به خدمت صدام حسین درامدند تا خوزستان را از پاره تنش ایران جدا کنند وایران را در تمامیتش ویران کنند ، این فرقه وطن فروش که دیگر ابروئی برای از دست رفتن ندارد ، پس از سقوط صدام حسین به اربابان دیگر روی اورده است ، از بن سلمان قاتل اره بدست که مثل اب خوردن انسانها را گردن میزند ویا انها را با اره قطعه قطعه میکند وحامی وپشتوانه تروریستهای بزرگ جهانی از جمله جنایتکاران و تروریست های القاعده و..  تا جنگ طلبان امریکائی که دستشان در خون مردم جهان الوده است وازجمله  بولتون وهمچنین زد و بندهای پنهانی با اسرائیلی ها ، اقداماتیست که این فرقه ضد ملی وضد ایران وایرانی انجام داده است . هرکجا که اقدامی علیه منافع ملی ایران انجام میشود رد پای فرقه رجوی ودیگر خائنین را میتوان در ان یافت ، اگر چه فرقه رجوی تلاش میکند تا رد پاهای خود را در ان پاک کند ولی بوضوح میتوان نقش این فرقه را در انها دید ، از جمله انها میتوان به مواضع این فرقه در رابطه با تحریم مردم ایران وجنگ علیه ایران توسط دشمنان دیرینه ایران پی برد ، برای نمونه ؛

پس از اتش بس ایران وعراق و به گل نشستن تمام تحلیل های مغز شماره یک وعلیل فرقه  مسعود رجوی ، این فرقه  بسیار تلاش کرد تا صدام حسین را تحریک کرده واو را وادار به جنگی دیگر علیه ایران کند ، چرا که فرقه رجوی زائده جنگ وتفاله این جنگ بود ، این را فرقه رجوی خوب میدانست که تفاله جنگ است و بهمین خاطر بود که مسعود رجوی پس از اتش بس عملیات قربانی شدن نیروهای سازمان را اغاز کرد عملیاتی که منجر به کشته شدن بیش از 1500 نفر شد ، او میدانست با پایان یافتن جنگ ایران وعراق  دیگر ارتش ازادیبخش وجود خارجی نخواهد داشت ، ارتشی که تماما وابسته به جنگ بود ، مسعود رجوی روباه مکاریکه با شعار صلح به عراق امده بود ، پس از اتش بس بین ایران وعراق  ،صدام را تحریک به جنگی دیگربر علیه ایران  میکرد ، جهت اطلاع انانکه نمی دانند ، پس از موافقت اتش بس توسط ایران ، صدام حسین موافقت با انرا چند روز به تاخیر انداخت به دلایل مختلف از جمله نشست های متوالی با سران سازمان مجاهدین خلقوبراورد وضعیت که مسعود رجوی خواستار تعویق موافقت اتش بس  تا یک هفته میشود  ، که در این فاصله با طرح حمله به ایران اماده شوند ، به گفته خود مسعود رجوی او از صدام حسین میخواهد تا موافقت با اتش بس را یک هفته به تاخیر بیاندازد واز صدام حسین مهلت یک هفته ای میخواهد  تا فرقه رجوی اخرین شانس خود را بیازماید ، عملیاتی که نام ان فروغ جاویدان بود با طراحی سازمان مجاهدین خلق و دولت صدام حسین کشیده شد ، همچنین دولت صدام حسین در همین فاصله یک هفته که سربازان ایرانی ومردم ایران خوشحال از موافقت اتش بس بودند وفکر میکردند دیگر همه چیز تمام است ، جبهه های جنگ را از حالت جنگی خارج میکنند وتمام امادگی های نظامی شان را به حداقل ممکن میرسانند ، از انجا که خائنین همیشه در خدمت دشمنان ایران هستند ، فرقه رجوی با مشاوره به صدام حسین او را تشویق میکنند که سربازان ایرانی در حالت جنگی نیستند واین فرصت خوبیست تا ارتش صدام حسین ومجاهدین از جبهه های مختلف به ایران حمله کنند امری که واقع میشود این است ، ارتش صدام حسین که درطی  هشت سال جنگ فقط حدود دو هزار نفر توانسته بود اسیر بگیرد ، در عملیاتی که  در عرض یک هفته بدلیل عدم امادگی سربازان ایرانی انجام میدهد میتواند نزدیک به بیش از بیست هزار نفر اسیر بگیرد و این بزرگترین پیروزی برای دشمن سرزمین ما ایران بود ، همچنین بخش های زیادی از  مناطق مرزی  ایران را به اشغال خود در میاورد ، تا در مذاکرات صلح دست بالا را داشته باشند ، عملیات از پیش شکست خورده فروغ جاویدان رجوی نیز با هزاران کشته و مجروح از هر طرف به پایان میرسد .بدین ترتیب نقش مکارانه فرقه رجوی برملا میشود روباه مکاری که میخواست با زدن راهنمای چپ به راست بپیچد ،

همه اینها تجربه ودرس تاریخ است که باید بدانیم ، دشمنان سرزمین ما ایران همیشه بدنبال ویرانسازی ایران هستند ، هوشیاری وبیداری باید اصل لاینفک مردم ایران باشد که دشمنان  تاریخی مان همیشه در کمین سرزمین ما ایران هستند ، تحریم های مردم ایران نیز بخش قابل توجهی از نقشه ها وسناریو دشمنان سرزمین ماست که توسط خائنین فرقه رجوی ودیگر خائنین تبلیغ میشود روباهان مکاری که با همدستی با دشمنان تاریخی ایران در تلاش هستند ایران را ویران کنند ، همان مکارانی که در پشت پرده تبلیغ بمباران ایران را میکنند وبا ساز و دهل سربازان متجاوز اجنبی را فرشته نجات میدانند همه اینها گفته شد تا بدانیم که خائنین فرقه رجوی ودیگر خائنین از تجزیه طلبان گرفته تا سلطنت طلبان و…. در پشت همه توطئه ها بر علیه منافع ملی ایران ومردم ایران هستند ، با هوشیاری و روشنگری میتوان  توطئه های وطن فروشان خائن  را خنثی کرد ، مردم ایران با هر مشکلی هم که با دولت ودولتیان داشته باشند اما یکپارچه در برابر دشمن خارجی وخائنین هستند ونمیگذارند تمامیت ارضی ایران ومنافع ملی مردم ایران بازیچه دست خائنین شود

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی

*** 

خانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

از نیاز به خون در عراق تا بور شدن رجوی در آلبانیافشای رذالت و ماهیت فرقه رجوی (مجاهدین خلق در آلبانی)ا

همچنین: