سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم اوت 2019:… واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق در بنیاد مشکل  داشت ، ودارد ، برای نمونه اساسنامه ومانیفست  این سازمان چیست وکجاست  ؟ چند کتاب از این سازمان بیرون امده است ؟ مبانی تشکیلاتی این سازمان کجا نگاشته شده است ؟ در کدام … Continue reading سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایرانزمین