سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

Follow Share on Tumblrارسال – ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، هفدهم می 2019:…  سازمان مجاهدین خلق تلاش می کند تا به هر وسیله ممکن خود را به این جریان بچسباند، به این امید که شاید به این طریق به اهداف فرقه ایش برسد. ولی بازنده همیشه بازنده است. آینده ایران هرچه باشد، مجاهدین خلق قطعا جایی … Continue reading سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران