سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت سوم و پایانی

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت سوم و پایانی

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه 2020:… مریم رجوی میگوید : ” خوشبختانه مقاومت ایران به‌ بهای فداکاری‌های بسیار، به‌بهای شهادت ۱۲۰هزار تن از آگاه‌ترین فرزندان مجاهد و مبارز ایران، مرزبندی نه شاه‌، نه شیخ را استوار کرده و از این راه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و اعتراض‌ها و عصیان عمومی را به‌سوی سرنگونی رژیم ولایت فقیه رهنمون کرده است “. این 120 هزار نفر را ازکجا آورده اید ؟ کسی به این آمار قلابی اهمیتی نمیدهد و اگر راست میگویید چرا  مشخصات دقیق آنها را اعلام نمیکنید؟ شاید که نام قاچاقچیان وقاتلین اعدام شده را هم درلیست خود قرار داده اید؟! من شخصا با یک نگاه اجمالی به لیست های شما ، نام فردی ازآبادان رادیدم که وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران بود و به دنبال درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی که منتهی به قتل 2نفر شده بود ، دستگیر شد وسپس براساس حکم دادگاه اعدام شد ! چند ده هزار نفر ازنام این قبیل افراد رادزدیده ودر لیست خودتان منتشر کرده اید؟ سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت سوم و پایانی 

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجویمجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت سوم و پایانی

03/12/1398

مریم رجوی میگوید :

” خوشبختانه مقاومت ایران به‌ بهای فداکاری‌های بسیار، به‌بهای شهادت ۱۲۰هزار تن از آگاه‌ترین فرزندان مجاهد و مبارز ایران، مرزبندی نه شاه‌، نه شیخ را استوار کرده و از این راه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و اعتراض‌ها و عصیان عمومی را به‌سوی سرنگونی رژیم ولایت فقیه رهنمون کرده است “.

این 120 هزار نفر را ازکجا آورده اید ؟

کسی به این آمار قلابی اهمیتی نمیدهد و اگر راست میگویید چرا  مشخصات دقیق آنها را اعلام نمیکنید؟

شاید که نام قاچاقچیان وقاتلین اعدام شده را هم درلیست خود قرار داده اید؟!

من شخصا با یک نگاه اجمالی به لیست های شما ، نام فردی ازآبادان رادیدم که وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران بود و به دنبال درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی که منتهی به قتل 2نفر شده بود ، دستگیر شد وسپس براساس حکم دادگاه اعدام شد !

چند ده هزار نفر ازنام این قبیل افراد رادزدیده ودر لیست خودتان منتشر کرده اید؟

همینطور :

” در دی ۹۶ قیام‌کنندگان پایان کار جناح‌های وحشی رژیم از اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا را اعلام کردند، در آبان ۹۸ آتش خشم خلق را بر تمامیت رژیم فرو ریختند و در دی ۹۸ گفتند نه تاج می‌خواهیم؛ نه عمامه. نه شاه، نه شیخ؛‌ زنده باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران “.

https://iran-interlink.org/wordpressfa/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7/

تظاهرات دیماه 96 چند منظوره بوده وشعارهای ناهمگن بسیاری داده شد با افراد قلیلی که ادامه ی کارشان به تهران کشیده نشد!

دراین تظاهرات که جنبه ی  ” که بر که ” مشخصه ی مهم آن نبود، شما این شانس را نداشتید که کسی ازشما طرفداری کند واقلا اسم خالی شما را برزبان آورند.

حال آنکه احمق هایی پیدا شدند که بنفع رضا شاه رای داده وشما را درمقابل این رقیب رسواتر نمودند!

دربقیه ی موارد میتوان گفت که اگر  صحبتی ازیک انقلاب دموکراتیک شده که البته دراین تظاهرات  برزبان نیآمد، سودی ازاین شعار بنفع شما که ضد دموکراتیک ترین جریان فرقوی مهاجر ایران هستید ، نصیب شما نخواهد شد .

بازهم :

“حالا زمان برپایی یک جمهوری بر اساس رأی آزادانه مردم، بر اساس جدایی دین و دولت و کثرت‌گرایی و بر اساس عدالت و برابری است “.

شما که لالایی بلدید ، چرا خودتان نمیخوابید؟

معتقدین باین شعارها، اقلا نمودهای این اعتقاد را درتشکل خودشان بنمایش میگذارند که شما آنرا نکرده ونشان میدهید که فریب کاری کرده و دراین راه ازمتد اصلی تان که دروغگویی است ، استفاده میکنید!

شما نزدیک 40سال است که بی اعتقادی کامل خود باین شعارها – وبدتر دشمنی خود با این مقولات را- بطور تمام وکمال نشان داده اید واگر حالا آنرا بد میدانید، باید که انتقاد جدی ازخود کرده والتزام عملی خود را به ادعاهایتان ثابت کنید که مردم با شعور ایران، زرنگ تر ازآنند که تعارفات خشک وخالی شما را بپذیرند!

همچنین :

” مجاهدین با نثار جانشان بذر قیام و انقلاب را در تمام ایران افشانده‌اند…”.

سوای روزهای اول انقلاب که مجاهدین هم تحرکات کوجکی در انقلاب کردند، بقیه ی این سالها که میرود به نیم قرن برسد ، چیزی جز بذر کینه ونفاق درکشور نپاشیدند .

پایان

صابر  تبریزی

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت سوم و پایانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-انقلاب-1357-،-نگاهی-به-سخنرانی-مریم/

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت اول

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه 2010:… درجایی ازاین سخنرانی آمده است : ” بله ما ـ‌ مردم ایران ـ هزار بار سرکوب و قتل‌عام شدیم، اما هزار بار از خاکستر خود برخاستیم. هزار بار شکست خوردیم اما هزار بار قیام کردیم. و آخرین قیام ما که در راه است؛ آخرین روز عمر ننگین رژیم آخوندی را رقم خواهد زد.ملتی که هیچ‌گاه از قیام و انقلاب بازنایستاده، بی‌تردید آزادی و حاکمیت به‌سرقت رفته را به‌دست خواهد آورد “. مردم ایران چیزی است و شما چیز دیگر. شما قیام و … نکرده بلکه دست به تروریزم، زیاده خواهی وانحصارگرایی مطلق وهمکاری با دشمن زدید که جملگی آفت هر نهضت وقیام مردمی است وبنابراین حسابتان را با مردم جدا کنید که البته کرده اید وفقط برای خالی نبودن عریضه وبرای ادعای داشتن پایگاه مردمی، حرف باهم بودن را مطرح  کرده اید.سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت اول

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت اول

27بهمن 1357

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت اول

با وجود اینکه  زحمت کشیده ومتن سخنرانی این  خانم یاوه گوی محمل باف را خلاصه نمودم، بعلت طولانی بودن حرف وحدیث های مریم، برای رعایت حال خواننده ، مجبور شدم که سخنان خلاصه شده ی او را در چند قسمت نقدکرده ومنتشر کنم.

درجایی ازاین سخنرانی آمده است :

” بله ما ـ‌ مردم ایران ـ هزار بار سرکوب و قتل‌عام شدیم، اما هزار بار از خاکستر خود برخاستیم. هزار بار شکست خوردیم اما هزار بار قیام کردیم. و آخرین قیام ما که در راه است؛ آخرین روز عمر ننگین رژیم آخوندی را رقم خواهد زد.ملتی که هیچ‌گاه از قیام و انقلاب بازنایستاده، بی‌تردید آزادی و حاکمیت به‌سرقت رفته را به‌دست خواهد آورد “.

مردم ایران چیزی است و شما چیز دیگر.

شما قیام و … نکرده بلکه دست به تروریزم، زیاده خواهی وانحصارگرایی مطلق وهمکاری با دشمن زدید که جملگی آفت هر نهضت وقیام مردمی است وبنابراین حسابتان را با مردم جدا کنید که البته کرده اید وفقط برای خالی نبودن عریضه وبرای ادعای داشتن پایگاه مردمی، حرف باهم بودن را مطرح  کرده اید.

سرکوب و شکست خوردن را تمامی ملت های تحت سلطه تجربه کرده اند ومخصوصا فاکتوری بنام دخالت هوشمندانه ی استعمار دراین شکست ها، درموارد زیادی تعیین کننده بوده است.

استعمارگرانی که شما سر در پای آنها نهاده اید.

اعتراضات کم وبیش موجودی که شما آنرا قیام نامیده اید ، درصورت توسل بیشتر به خشونت و دور شدن از دایره ی مطالبات مدنی، هم بخاطر تناسب قوای موجود وهم بلحاظ  نبود یک آلترناتیو، اگر هنر کند، به شورش های کوری تبدیل میشودکه کشور برباد ده است والبته شما جغد وار به ورود کشور به این وضع  راضی ترید!

همچنین :

” سلام بر راهگشایان و پیشوایان حقیقی انقلاب ضدسلطنتی از حنیف‌نژاد و محسن و بدیع‌زادگان تا احمدزاده و پویان و جزنی وحمیداشرف “.

با وجود اینکه تاکتیک ها واستراتژی های این قربانیان شجاع دیکتاتوری شاه توسط جامعه ی ایران هضم یا پذیرفته نشد ، با این حال اگر زنده بودند، شما را بخاطر خیانت های بی حد وحصرتان مورد نقد، لعن ونفرین قرار داده وثابت  می کردند که شما حق هیچ سوء استفاده ای ازنام آنها ندارید!

بازهم :

” اگر خمینی مجاهدین را با اعدام‌های جمعی، شکنجه‌های وحشیانه و سیستم مخوف جاسوسی و ترور، سرکوب نمی‌کرد، ایران با همه فراز و نشیب‌ها به‌یک آزادی و دمکراسی پایدار دست می‌یافت “.

اولا خود رجوی که جوانی سخت متوهم بود با هوادران نسبتا زیاد دانش آموز ودانشجو که هنر حفظ انقلاب کار آنها نیست ، به انجام این کشتارها کمک شایانی کرد.

ثانیا مجاهدین با وضعی که داشتند که گفته شد، قادر به ایجاد دموکراسی وآزادی نبود و محتمل که کارهایی شبیه ” پل پوت ” میکرد که نتایج اش رادرکامبوج دیده ایم.

درادامه :

” آن انقلاب بزرگ و همه رنج و شکنج‌هایی که مردم ایران به‌خاطرش برخود هموار کردند، از میان نرفته و خاکستر نشده است “.

کاملا درست است.

این انقلاب تفاله های خود را که باند رجوی یکی از آنها بود دور ریخته وصفوف مردم را روز بروز شفاف تر میکند و طولی نمیکشد که با تجربه های گرانقدر، مسیر پرافتخار وپرپیچ وتاب خود را طی میکند که البته توام با پرداخت هزینه هایی برای مردم و بی آبروتر شدن باند رجوی است که زمانی سازمان مجاهدین خلق نامیده میشد!

سپس :

” در آن دوره ۲۸ماهه قبل از ۳۰خرداد که حکومت خمینی در حال شکل‌گیری بود، روح معترض جامعه ایران را مجاهدین نمایندگی می‌کردند. آن‌ها، نه قاطع و جوشان و خروشان مردم ایران، علیه یک استبداد وحشی بودند که از قعر تاریخ آمده بود “.

البته مجاهدین دست به انواع چاپلوسی ها زدند که با قبول رهبری امام خمینی ، ایشان هم زمام امور را منحصرا بدست آنها بسپارد که مورد قبول واقع نشد وچون توهمات خود را ازدست یافته دانستند ، افسار پاره کرد و شد آنچه میتوانست نشود!

مجاهدین برای خودشان (ببخشید برای برآورد تمناهای غیر انسانی رجوی ) درگیر نبرد مرگ وزندگی بودند که این امر، ربطی به مردم نداشت وبخاطر آن تنهایتان گذاشتند!

مجددا :

” آینده ایران در هر حال، بر پایه برابری زنان و مردان خواهد بود. آگاهی جامعه ایران را در اقبال عمومی از اصل جدایی دین و دولت می‌توان دید “.

اولا تا دست داد، شما ها ازدین بنفع سیاستهای کثیف خود استفاده کرده وحرمت دین را نگه نداشتید!

ثانیا ، در مناسبات رجوی عکس قضیه را که عبارت بود از تملک صدها زن توسط یک فرد بنام مسعود رجوی بود، شاهد بوده ایم والبته نباید ازانصاف گذشت که شما همکاری خستگی ناپذیری دراین امر که لابد خیر بود!!!، انجام دادید.

صابر  تبریزی

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت اول

***

رجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کردرجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-انقلاب-1357-،-نگاهی-به-سخنرانی-مریم-2/

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت 2

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت 2صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه 2020:…  99 درصد مردم ایران از وجود شورایی که فقط رجوی در آن حرف اول وآخر را میزند (بنام شورای ملی مقاومت ایران) اطلاعی ندارند واقلیتی ازمردم ایران که نام او را شنیده و اعمال و روش اورا دیده اند ، آنرا همان تشکل باند رجوی، فرقه ی رجوی و یا سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق میدانند که جریانی منفور و تک صدایی است و بعنوان شورا برسمیت نمیشناسند! با این وضع ، آدم باید رویی مثل مریم رجوی که حرمسراداری اش بیشترش نموده، داشته باشد تا آن شورای کذائی را دموکراتیک و پرچمدار بنامد … راستی شما چرا قادر به ارائه ی حرف حساب وبرقراری انسجام منطقی بین حرف های خود نیستید؟! سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت 2 

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت 2ریاست جمهوری مریم رجوی – انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین خلق

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت دوم

30/11/1398

مریم رجوی درادامه ی سخنانش میگوید :

” هم‌چنین نمود آگاهی و بلوغ جامعه ایران را در ایستادگی یک جایگزین دمکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت، می‌توان دید که پرچمدار سرنگونی رژیم و مدافع مستمر مهم‌ترین اصول و ارزش‌ها در مرزبندی با این رژیم و برپایی ایران دمکراتیک فرداست. جایگزینی که مسعود در برابر هیولای ارتجاع و استبداد دینی بنا گذاشت و به‌همت خود او، خطوط و مواضع محکم این شورا، در مورد مبارزه و مقاومت به هر قیمت و پایداری‌اش بر سر آزادی و دمکراسی، جبهه ولایت فقیه و حامیان‌اش را از نظر سیاسی بارها درهم کوبیده است “.

99 درصد مردم ایران از وجود شورایی که فقط رجوی در آن حرف اول وآخر را میزند اطلاعی ندارند واقلیتی ازمردم ایران که نام او را شنیده و اعمال و روش اورا دیده اند ، آنرا همان تشکل باند رجوی، فرقه ی رجوی ویا سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق میدانند که جریانی منفور و تک صدایی است و بعنوان شورا برسمیت نمیشناسند!

با این وضع ، آدم باید رویی مثل مریم رجوی که حرمسراداری اش بیشترش نموده، داشته باشد تا آن شورای کذائی را دموکراتیک و پرچمدار بنامد .

همچنین :

” دو قیام بزرگی که در ماه‌های اخیر برپا شده، نشان‌دهنده آمادگی آتشین مردم برای سرنگونی رژیم است؛‌ آمادگی برای خاکستر کردن تمامیت رژیم و همه پلیدی‌های یک استبداد دینی و آمادگی برای یک جهش‌ بزرگ سیاسی و اجتماعی که مناسبات تازه‌یی بر اساس آزادی و دمکراسی بنا کند “.

 شرط وجود قیام بزرگ درکشور 83 میلیونی ایران ، وجود اقلا 10 میلیون نفر معترض درخیابانهاست که ما هرگز شاهد چنین چیزی نشده ایم.

اعتراضاتی وجود دارد که تعداد معترضین به خیابان آمده ، بمراتب کوچکتر از شرکت کنندگان اعتراض معروف به جلیقه زرد فرانسه است.

اعتراضی که کسی مدعی نیست که قیام است وعنقریب حکومت فرانسه را بزیر خواهد افکند!

دوباره :

 ” به‌خصوص که امروز عراق هم سراپا قیام و شورش است و خامنه‌ای دیگر نمی‌تواند از آن به‌عنوان پشتوانه و عمق استراتژیک رژیم‌اش استفاده کند. قیام مردم و جوانان قهرمان کشور همسایه ما عراق، ضربه‌ بزرگ دیگری به‌رژیم است و راه فرار آخوندها از سرنگونی را می‌بندد “.

جنبه ی ضد آمریکائی وضد فساد این تظاهرات بمراتب قوی تر است وبطوری که معلوم شده، تظاهرات قبلی با سازماندهی آمریکا و به خشونت کشیده شدن آن توسط تک تیراندازان اجیر شده توسط آمریکا انجام گرفته بود.

چیزی که ترامپ در گفتگوهای تلفنی اش با نخست وزیر عراق بدان اعتراف کرده وگفته است که اگر تسلیم کامل دربرابر آمریکا را پیشه ی خود نکند، بازهم ازاین کارها وحتی بالاتر- در سطح ترور نخست وزیر عراق و همکارانش- خواهد کرد.

محتمل است که ادامه ی این کش وقوس ها درعراق، نهایتا آوار را بر سر آمریکا خراب کند وبنفع ایران باشد.

درادامه :

” امروز خامنه‌ای تلاش می‌کند دوره آینده مجلس ارتجاع را از عمال صددرصد گوش به‌فرمان بیت‌ خود پر کند. چون یک‌پایه کردن رژیم را، راه‌حل بحران کنونی می‌داند. اما چه از پس این کار برآید چه در آن شکست بخورد، در هر حال رژیم آخوندی راه‌ نجاتی ندارد و از سرنگونی خلاصی نخواهد داشت “.

وقتی فرقی بین این دومسئله نیست، جار وجنجال های شما ورادیوهای فارسی زبان دشمن مردم ایران که متاسفانه زیر مجموعه ی رسانه های غالب برجهان هستند ، اینهمه اصرار شما برتحریم انتخابات ازبرای چیست؟

راستی شما چرا قادر به ارائه ی حرف حساب وبرقراری انسجام منطقی بین حرف های خود نیستید؟!

همینطور :

” مردم ایران رای واقعی خود را در قیام‌های آبان و دی داده‌اند. این رأی، همان شعار مرگ بر … و مرگ بر … است و بر این اساس انتخابات نامشروع مجلس آخوندها را بسا بیشتر از گذشته تحریم می‌کنند “.

علیرغم وجود نارضایتی ها ی متعدد دربین مردم ، شعارهای یاد شده، شعار قاطبه ی اهالی مردم ایران نیست و اکثریت بزرگتر مردم، راه اصلاح مسالمت آمیز امور را برهمه چیز ترجیح میدهند وشما اگر گوش شنوا وچشم بینایی داشته باشید، صحت این ادعای مرا میتوانید از نحوه ی برخورد مردم تبریز که مهد انقلابات است ، دریابید که البته پیشاپیش میدانم که سودی دراین واقع نگری برای خود احساس نمیکنید وتن به واقعیت نخواهید داد!

صابر  تبریزی

ادامه دارد

سالروز انقلاب 1357 ، نگاهی به سخنرانی مریم رجوی ، قسمت دوم

***

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین: