سالگرد فروغ جاویدان جنایت جنگی مسعود رجوی

محمد رحمانیان، انجمن فراق، اردبیل، بیست و هفتم ژوئیه 2020:… اگر بخواهیم جنایت های رجوی برشماریم که داستان هزار و یک شب خواهد بود ولی یکی از اسناد جنایت مسعود رجوی که شایان دادگاه بین الملل است جنایتی است تحت نام «فروغ جاویدان» که در ایران به اسم عملیات «مرصاد» شناخته می شود. در این عملیات دیوانه وار، رجوی نیروهایش را آگاهانه به مسلخ مرگ و کشتارگاه فرستاد که نتیجه اش حدود ۱۴۰۰ نفر از نیروهای خودش بود و طبق آماری که از طرف جمهوری اسلامی ارائه شده بود  55 هزار نفر از فرزندان این آب و خاک را به شهادت رساندند. یعنی با چه رویی این آمار را هر ساله مطرح می کنند؟ به هر دادگاه بین المللی این اداها را ببرید و طرح شکایت راه بیندازید حتما رسیدگی عاجل خواهد داشت ولی خب از بد روزگار و خوش شانسی سران فرقه منحوس رجوی فعلا چنین دادگاهی راه نیفتاده است تا به این جنایت رسیدگی گردد. سالگرد فروغ جاویدان جنایت جنگی مسعود رجوی