هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98

هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98

کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 و مریم رجویمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، شانزدهم نوامبر 2020:… کانون ها ی شورشی در کجا بودند چرا در این اعتراضات بیرون نیامدند که از مردم حمایت و پشتیبانی کنند ؟ مگر این کانون های شورشی پیش رو و پیشگام نیستند و کجا قایم شده بودند ؟-آیا بعد از یک سال فرقه رجوی فرصت نکرده است در رابطه با ادعائی که کرده بودند که صدها هزار عکس و فیلمو گزارش دریافتی از اعتراضات آبان ماه را بازخوانی و انتشار بدهند ؟-چه ربطی بین ادعای فرقه رجوی و بریان هوک و پمپئو وجود دارد ، چون پمپئو، وزارت خارجه امریکا مدعی شد ده ها هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است !؟ هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 

دست های پنهان فرقه رجوی در اعتراضات آبان ماه ایراناعتراضات ایران : مردم درباره مجاهدین خلق آگاهند

هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98

منتشرشده در نوامبر 15, 2020

اعتراضات آبان ماه 98 چه ربطی به فرقه رجوی دارد؟-مریم قجر از کدام شورش گر های صحبت می کند ؟-چرا در یک هفته اعتراضات آبان ماه 98 ،یک عکس یا پلاکارد و یا شعاری که اسمی از مجاهدین در این همه فیلم ها منتشر شده دیده نشد؟-چطور است که مریم قجر مدعی است که سازماندهی این اعتراضات در دست آنها بوده یعنی کانون های شورشی !چگونه است که هیچ اسمی و عکسی و شعاری از مجاهدین نیست ؟-کانون ها ی شورشی در کجا بودند چرا در این اعتراضات بیرون نیامدند که از مردم حمایت و پشتیبانی کنند ؟ مگر این کانون های شورشی پیش رو و پیشگام نیستند و کجا قایم شده بودند ؟-آیا بعد از یک سال فرقه رجوی فرصت نکرده است در رابطه با ادعائی که کرده بودند که صدها هزار عکس و فیلمو گزارش دریافتی از اعتراضات آبان ماه را بازخوانی و انتشار بدهند ؟-چه ربطی بین ادعای فرقه رجوی و بریان هوک و پمپئو وجود دارد ، چون پمپئو، وزارت خارجه امریکا مدعی شد ده ها هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است !؟ ( اینکه چه کسانی فرستاده اند بماند )…

هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98

آبان ماه است و سالگرد اعتراضات سال 98 می باشد . طبق معمول هند جگر خوار برای عقب نماندن از قافله موج سواران و لاشخورهای اروپا نشین ، که هر یک خود را وارث خون های بناحق ریخته شده آبان  ماه می دانند . ( البته هموطنان مستقلی که درد مردم ایران را دارند و قلبشان برای ایران می تپد جدا از این لاشخور ها هستند ).

دراین رابطه مریم قجر عضدانلو در 20  آبان ماه مراسمی تحت پوش سالگرد قیام کبیر در مرزعه حیوانات در البانی برگذار کرد ، یک دو جین مواجب بگیر سیاست باز، تصویری در آن شرکت داده بودند ، تعدادی از انجمن های مختلف و پایگاه مختلف فرقه در اروپا و امریکا هم تحت عنوان جامعه ایرانی قالب کرده بودند .

قبل از اینکه بخواهم صحبت های بی در و پیکر مریم قجر را نقد و بررسی کنم یک سری سوالات در همین رابطه وجود دارد که هر کدام از سران فرقه رجوی خواستند جواب بدهند .

-اعتراضات آبان ماه 98 چه ربطی به فرقه رجوی دارد؟

-مریم قجر از کدام شورش گر های صحبت می کند ؟

-چرا در یک هفته اعتراضات آبان ماه 98 ،یک عکس یا پلاکارد و یا شعاری که اسمی از مجاهدین در این همه فیلم ها منتشر شده دیده نشد؟

-چطور است که مریم قجر مدعی است که سازماندهی  این اعتراضات در دست آنها بوده یعنی کانون های شورشی !چگونه است که هیچ اسمی و عکسی و شعاری از مجاهدین نیست ؟

-کانون ها ی شورشی در کجا بودند چرا در این اعتراضات بیرون نیامدند که از مردم حمایت و پشتیبانی کنند ؟ مگر این کانون های شورشی پیش رو و پیشگام نیستند و کجا قایم شده بودند ؟

-با  چه منطقی مریم قجر اعتراضات را به فرقه خود نصبت می دهد ؟ مگر آنها در این رابطه چه کاری انجام دادند؟

-آیا بعد از یک سال فرقه رجوی فرصت نکرده است در رابطه با ادعائی که کرده بودند که صدها هزار عکس و فیلمو گزارش دریافتی از اعتراضات آبان ماه را بازخوانی و انتشار بدهند ؟

-چه ربطی بین ادعای فرقه رجوی و بریان هوک و پمپئو وجود دارد ، چون پمپئو، وزارت خارجه امریکا مدعی شد ده ها هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است !؟ ( اینکه چه کسانی فرستاده اند بماند )

برایان هوک مدعی شد که بیش از بیست هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است ؟

– راستی در چه زمانی قرار است این عکس و فیلم ها و گزارش ها انتشار داده شود و چرا تا این لحظه نتوانستند از این فیلم هاو عکس ها امار کشته شدگان را دولت امریکا و فرقه رجوی استخراج کنند ؟؟!

چرا مریم قجر به عمد امار کشته شدگا ن را بالا میبرد ودم از چند ده هزار نفر میزند . در حالی که فقط چند صد اسم انتشار داده اند . آن  هم مشخص نیست که چقدر درست ودقیق باشد؟

مجاهدین در اعتراضات باز هم جائی نداشتند

نگاه گذری به صحبت های مریم قجر عضدانلو:

-مریم قجر با چه وقاحتی اسم مردم ایران را می آورد ، از آن سو از تحریم های امریکا حمایت می کند و خواستار تحریم های شدیدتر و بیشترمی باشند . از این تحریم ها چه کسانی آسیب می بینند . یک قلم بر اثر تحریم ها که دارو به ایران نمی رسد روزانه صدها نفر می میرند چه کسی پاسخگوی این جنایت است .

-مریم قجر مدعی است که هیچ قدرت ودولت خارجی با این اعتراضات در ارتباط نبودن ! دقیقا هیچ دولت و قدرت خارجی مستقیم با پرچم در اعتراضات آبان ماه 98 شرکت نداشتند. اما سازمان های دست نشانده و مزدبگیران آنها مانند فرقه رجوی شدیدا از طریق تلفن با گول زدن و خریدن نفرات اصرار برشرکت کردن و آتش زدن بانک ها و مراکز دولتی خط می دادندو میگفتند که عکس و فیلم بگیرید . همگان دیدند  افرادی که گول فرقه رجوی را خورده بودند و بعد اقرار کردن که نفرات فرقه با آنها تماس گرفتند و خط می دادند که آشوب کنند .* که در این باره ده ها مورد گزارش وجود دارد که سال قبل هم بعد از فروکش کردم اعتراضات برملا شد .که این مواردی که از طرف فرقه به خانواده ها نفرات اسیر زنگ زده شده بود .

مریم قجر مدعی شده است که 1500نفر در اعتراضات آبان کشته شدند .چطور است بعد از یک سال تا اکنون نتوانستند آن را ثابت کنند ؟ فرقه رجوی و دولت امریکا که مدعی هستند که ده ها هزار عکس و فیلم و گزارش به دستشان رسیده است .تا اکنون چرا کسی امارکشته شدگان را ارائه نداده اند ؟ چه از جانب رژیم یعنی آخوند روحانی و چه از جانب فرقه رجوی یا امریکا ؟

مریم رجوی مدعی است که توانسته است در مجامع بین المللی امار 1500 نفر را به ثبت برساند از چه زمانی مجلس سنا امریکا و نماینده ویژه امریکا برایان هوک مجامع بین المللی شده اند مگر همین فرقه رجوی نبود که در تاریخ 4 دسامبر 2019 در مجلس سنای امریکا مراسم تحریم برای کشته شدگان برگزار کرد که امار1500 کشته را مریم قجر در پیام ویدئو کنفرانس اعلام کرد و روز بعد برایان هوک انتنی کرد ؟!

کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 و مجاهدین

خرمردرندی مریم قجر و سران این فرقه در ده ماده ای که اینها جمع بندی کرده و بیرون داده اند به خوبی نمایان است.

توبره گل گشاد خودشان را باز کرده اند که تمامی دست آورد اعتراضات مردمی آبان ماه 98 را یک جا قورت بدهند .

کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 و رجوی

جمعبندی فرقه رجوی از اعتراضات آبان ماه98

در ماده پنجم میگوید که در این اعتراضات تمامی مراکز دولتی و نظامی و وابسته به رژیم مودر خمله و تخریب قرار گرفت !؟ اولا تمامی بانگ ها و مراکز دولتی که به آتش کشیدند و غارت شد خط بود که فرقه رجوی از پشت تلفن می داد و نفرات دستگیر شده بعد هم اقرار کردند . اینکه بیان می کنند هیچ اماکنی که مال مردم بود آسیب وارد نشده است مانند هفت جد و آبادشان دروغ میگویند .پاساژموبایل فروشی .معازه . خانه ……آیا جز اماکن دولتی و نظامی بودند ؟

در بند هفتم می گویند : « در خیابان و میدان عمل هیچ نشانی از شاه‌دوستان و دیگر مدعیان «خشونت پرهیز» نبود »

درواقع مدعی هستند که فقط اینها در خیابان بوده اند ! اگر چنین است پس چرا نه یک عکس یا پلاکارد یا شعاری و اسمی از ملعون مسعود رجوی یا مریم قجر عضدانلو در این یک هفته اعتراضات نبود ؟ چرا در میان این همه کشته شدگان یک نفر از کانون های به اصطلاح شورشی و یکان های هزار اشرف دیده نشده است !

در بند هشت و نهم میگویند « هشتم- استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، در صحنه عمل، آزمایش خود را پس داد.
نهم- به‌لحاظ تاکتیکی کانون‌های شورشی به بهترین شکل فرماندهی را در صحنه به دست گرفتند »

اولا کدام استراتژی ؟ استراتژی چپاول و غارت و آتش زدن اموال  و خانه مردم و به کشتن دادن یا به جلوگلوله فرستادن جوانان نااگاه . همگان دیدند که هزار نهشتم- استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، در صحنه عمل، آزمایش خود را پس داد.
نهم- به‌ لحاظ تاکتیکی کانون‌های شورشی به بهترین شکل فرماندهی را در صحنه به دست گرفتند افراد تمامی سرمایه خود را از دست دادند و بی خانمان شدند . آیا تاکتیک کانون های شورشی نابودی اموال مردم و به کشتن دادن جوانان بود که فرماندهی را در صحنه به دست داشتن اگر این ادعا درست است چرا یک نفر از نفرات خود فرقه یا همان کانون های شورشی …. درتوی دستگیر شدگان یا کشته شدگان نبودند ونیست .در بند آخر هم فخر فروشی می کنند به جرم و جنایت های که از پشت خط تلفن انجام دادند که هیچ یک از افراد و گروها های دیگر از این نوع جنایت ها و خیانت ها انجام نداده و نمی دهند ….

در پس شوء سالگرد اعتراضات آبان ماه به صحرای کرونا زده و مرده خواری و لاشخواری را ادامه داده که به نویدافکاری و مصطفی صالحی و ….می پردازند

مریم قجر عضدانلو همانند ملعون مسعود رجوی مدعی شده است که زمان سرنگونی دیکتاتوری دینی فرارسیده است. این شعاری است که چهل است فرقه رجوی از مسعود رجوی ملعون تا امروز مریم قجر دارند در دهان خود قل قله می کنند .سرنگونی دیکتاتوری دینی فرا رسیده است ! خوب این طور است پس چرا اجرا نمی کنید ؟ علی رغم همه این شعارهای تو خالی مریم قجر ، اگر اگر اگر خامنه ای همین الان به مریم قجر پیشنهاد بدهد که حسن روحانی گند زده در این هشت سال و امیدی به اخوندها دیگر ندارد شما بیاید رئیس جمهور بشوید و ایران را درست کنید ، در لحظه بدون درک می پذیرد . یعنی این موجودات که در مزرعه حیوانات هستند فقط به دنبال به قدرت رسیدن هستند ولاغیر.در آخرهم مقداری باد کردن جسد مسعود رجوی است که این ها دست آورد های آن ملعون است . از کی تا به حال جسد مرده می تواند اینقدر دست آورد داشته باشد ؟ شاید این قانون در دسته لاشخورها مواجب بگیران وهابی و صهیونصیم ها باشد .

خیمه شب بازی که مریم قجر عضدانلو به اسم گرامی داشت کشته شدگان ابان ماه راه انداخته که ده ها هزار دلار هزینه گل و گیاه و عکس کرده است بهتر بود این هزینه را برای افراد جداشده که هواداران فرقه در البانی هستند خرج می کرد که از این شرایط وحشتناک که دارند خارج بشوند و سرو سامان بگیرند

کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 و مریم رجوی

مریم رجوی، مراسم سالگرد قیام کبیر آبان در اشرف 3 با یاد شهیدان

لینک به منبع

هند جگر خوار برفراز سالگرد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98

***

US - MEK meddling poisons grassroots democracy in IranUS – MEK meddling poisons grassroots democracy in Iran

همچنین:
لینک 

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟محمد کرمی، وبلاگ عیاران، دهم دسامبر 2019:… سوال اینجاست که باتوجه به ادعایی که فرقه رجوی کرده صد هزار عکس وفیلم و گزارش دریافت کرده و ادعای که پمپئو و برایان هوک کرده است. تا کنون چرا عکس و اسم و رسم این هزار کشته را اعلام نکرده اند ؟ متاسفانه در خارجه هم خیلی از دوستان سیاسی و جریانات گول همین تبلیغات را خوردند و چشم بسته همین عدد را دارند تکرار میکنند . یک نفر انها سوال نکرد اگر این عدد درست است و فرقه رجوی و نماینده ویژه امریکا ! مدعی هستند پس چرا عکس و اسم و رسم این افراد را انتشار نمی دهند. کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

توقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانیتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

کشته شدن بیش از 1000 نفر در اعتراضات ایران از کجا آمد؟

در جریان اعتراضات مردم ایران از روز سوم اگر توجه کرده باشید دستگاه های اتومات جریانات …..به اصطلاح سیاسی شروع به انداختن شماره کشته شدگان کرد. که شامل همه مدل جریان می شد از سلطنت پرست تا فرقه رجوی ،گروه ها استخدام شده تحت عنوان اسم های بی مصمائی مانند حقوق بشر کردستان و….. تا چپ های حزب کمونیست .نکته جالبی که در این نهفته این است ،امار و ارقام را در زمانی می دادند که درایران هیچ اینترنتی نبود .

وقتی هم که اینرنت شهرها به ندرت وصل شد .امار ارسال فیلم وعکس شروع شد.

 فرقه رجوی مدعی شد بیش از صدها هزار پیام ، عکس ، فیلم از نزدیک دو هفته اعتراضات دریافت کرده است.

وزارت خارجه امریکا مدعی شد ده ها هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است

 برایان هوک مدعی شد که بیش از بیست هزار عکس و فیلم و پیام دریافت کرده است.

در این باره هر کسی به اندازه وسعت خودش چیزی بیان کرده است که اگر همه را بخواهیم در این جا اشاره کنیم از بحث اصلی به دور می شویم .

موضوع این است با این اعداد و ارقامی که اینها بیان کردند چطور بیش از 1000 کشته توانسته اند استخراج کنند؟

 اولین استخراج کننده عدد 1000 که به خورد مابقی داد چه کسی بود؟

اگر به تاریخچه فرقه رجوی نگاه بیندازید می بیند که این فرقه در دادن امار و ارقام ید طولانی دارد .ملعون مسعود رجوی میگفت شما امار بدهید ، هرکسی خلاف ان را میگوید بیاید ثابت کند . اگربه امار کشتار 67 نگاه کنید ، افراد مختلف در این رابطه مقاله و کتاب نوشتن همه به عدد چهار هزار و خورده ای اشاره میکنند . اما فرقه رجوی از همان زمان گفت نه سی هزار نفر بوده .

 نکته جالب تر اینکه در سال 1370 امار کشته شدگان را صد و بیست هزار نفر اعلام کرده اند  الان سال 1398 می باشیم کماکان روی عدد صدو بیست هزار نفر ایستاده اند ! یعنی در این بیست و هشت سال کسی اعدام یا کشته نشده است ؟*

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

آمار کشته شدن بیش از هزاران نفر ازاینجا نشئت گرفت . در تاریخ روز چهارشنبه 13 اذر ماه 1398 در مجلس سنای امریکا مجلس ترحیمی فرقه رجوی برگذار کرده بود . در ان مجلس طبق گفته سایتهای فرقه : سناتور مارتا مک سلی عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، ژنرال جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی اوباما، فرماندار تام ریچ، اولین وزیر امنیت ملی آمریکا و لینکلن بلومفیلد معاون سابق وزیر خارجه در امور سیاسی سناتور بن کاردین عضو ارشد کمیته خارجی سنای آمریکا پیام فرستاده بود. این سیاست بازان اجاره ای که دستانشان تا ارنج در خون مردم افغانستان ، عراق ، لیبی و سوریه اغشته است در این مجلس ترحیم برای کشته شدگان اعتراضات مردم ایران در مجلس سنا امریکا اشک تمساح می ریختند .مریم قجر عضدانلو در سخنرانی که از طریق ویدئو در این مجلس ترحیم پخش شد اعلام کرد بیش از 1000نفر از تظاهرات کننگان در خیابانها به قتل رسیده اند . روز بعد ان اقای برایان هوک که همگان وی را می شناسند که نماینده ویژه ترامپ در امور ایران است همان صحبت های مریم قجر را نشخوار کرد . و سپس ان نشخوار ها را سایت های مختلف فرقه رجوی انتشار دادند و خبرگزاری های امریکا ، فردا ، بی بی سی ….. با اشاره به گفته برایان هوک این خبر را پخش کردند.**

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

سوال اینجاست که باتوجه به ادعایی که فرقه رجوی کرده صد هزار عکس وفیلم و گزارش دریافت کرده و ادعای که پمپئو و برایان هوک کرده است تا کنون چرا عکس و اسم و رسم این هزار کشته را اعلام نکرده اند ؟ متاسفانه در خارجه هم خیلی از دوستان سیاسی و جریانات گول همین تبلیغات را خوردند و چشم بسته همین عدد را دارند تکرار میکنند . یک نفر انها سوال نکرد اگر این عدد درست است و فرقه رجوی و نماینده ویژه امریکا ! مدعی هستند پس چرا عکس و اسم و رسم این افراد را انتشا رنمی دهند. دخالت امریکا و فرقه رجوی و جریاناتی که نااگاهانه هیمن تبلیغ را می کنند قابل پذیرفتن نیست و محکوم است . دو بار دولت امریکا در قیام و انقلاب ما دخالت کرد و بعد ها هزاران با توطئه کرد . با چه زبانی بایدگفت بگذارید مردم ایران خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنند ما نمی خواهیم ایران لیبی یا سوریه یا عراق بشود ایران مال ایرانی است .

 در دوهفته اعتراضات به حق مردم ایران متاسفانه تعدادی از هموطنان بی گناه بخصوص جوانان کشته شدند و هزاران نفر مجروح شدند . در این اعتراضات حتی ا یک نفر هم کشته شده باشد محکوم است . بچه دلیل افرادی که برای خواسته اجتماعی خود اعتراض مسالمت امیز داشته اند باید کشته شوند به کدام گناه!

*https://leader.mojahedin.org/i/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-

**https://about.mojahedin.org/i/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%DA%A9-

پایان

کشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

***

همچنین: