سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا، هم ایدئولوژیک، هم تاکتیکی

سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا، هم ایدئولوژیک، هم تاکتیکی

سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطیقربانعلی حسین نژاد، سایت نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و هشتم فوریه 2020:… خواکین ژیل، یکی از خبرنگاران روزنامۀ اسپانیایی «ال پائیس» در گزارش خود در مورد رابطه بین سازمان مجاهدین خلق و حزب «فوکس» می گوید: «از زمان تأسیس حزب فوکس در دسامبر سال 2013 و در همان روزی که به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور اسپانیا به ثبت رسید، این حزب اسپانیایی شروع به دریافت پول از این سازمان ایرانی کرد». ژیل توضیح می دهد که این کمکهای مالی از دهها منبع یا حساب شخصی و از چندین کشور از جمله آمریکا، آلمان، سویس، کانادا و ایتالیا به مبالغی بین 35 تا 60 هزار یورو یعنی مجموعا 972 هزار یورو از دسامبر 2013 تا آوریل 2014 اندکی قبل از انتخابات پارلمانی اروپا برای این حزب آمده است. ژیل می گوید: این پولها از طریق آلخو ویدال کوادراس که آن موقع رئیس حزب «فوکس» بود و به دنبال شکستش در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 استعفا داد منتقل شده اند. جانشین او سانتیاگو آپاسکال موضوع را افشا کرده است. هنوز از جزئیات بیشتر در مورد اینکه این پولها به دست چه کسانی رسیده اند اطمینان حاصل نشده است. سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا، هم ایدئولوژیک، هم تاکتیکی

سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطیNCRI MEK Terror Group Paid VOX MPs Salaries

سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا، هم ایدئولوژیک، هم تاکتیکی

سایت سعودی ایلاف: همخوابی راحت دو تشکل افراطی (مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا ) در یک وحدت تاکتیکی ایدئولوژیک؟!!

ترجمۀ قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)

لینگ بخش عربی سایت:

https://elaph.com/Web/News/2020/02/1281819.html

لینگ و تیتر بخش انگلیسی سایت:

https://elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2020/02/1281817.html

سایت سعودی إيلاف – در هر دو بخش عربی و انگلیسی

[یادآوری: این سایت وابسته به عربستان سعودی پیش از این همیشه مقالات لابیهای فرقۀ رجوی در حمایت از آن و اطلاعیه های این فرقه را منتشر می کرد – مترجم]

972 هزار یورو در 4 ماه کمک مالی مجاهدین خلق به حزب فوکس اسپانیا

همخوابی راحت دو تشکل افراطی در یک وحدت تاکتیکی ایدئولوژیک؟!!

مجاهدین خلق راست افراطی اسپانیا را با پول رو آوردند

چگونه یک سازمان مسلمان یک حزب ضد اسلام را در اسپانیا تأمین مالی کرده؟

نوشتۀ کاترین شاکدام روزنامه گار و تحلیلگر سیاسی آمریکایی یمنی الاصل پژوهشگر و مدیر میز یمن در مؤسسۀ قرن آینده  Next Century Foundation و مشاور سابق امور یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد

NCRI MEK Terror Group Paid VOX MPs Salaries

کمکهای مالی سازمان مجاهدین خلق ایران به حزب راست افراطی اسپانیا عادی نیست،

زیرا در یک لحظۀ متفاوتی از تاریخ این حزب انجام شده بطوریکه این حزب را رو آورده و به جلو رانده است در حالیکه پیش از این یک حزب ضعیف و حاشیه ای بود

جالب است یک گروه مسلمان به راست افراطی اسپانیا کمک کرده تا برای اولین بار در آوریل 2019 وارد پارلمان اسپانیا شود. اکنون روشن شده که کمکهای مالی سازمان اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق به حزب افراطی “فوکس” که علنا اسلام را دشمن اعلام کرده است، موجب شده که این حزب به پیروزیی دست یابد که عرصۀ سیاسی اسپانیا را تکان داده است.

همدستی سیاسی

قربانعلی حسین نژاد سکولارهای ایران کلن آلمان

آقای قربانعلی حسین نژاد، سکولارهای ایران

مسألۀ همدستی سیاسی بین گروه ایرانی معروف مجاهدین خلق و حزب اسپانیایی افراطی “فوکس” در فوریۀ جاری 2020 افشا شد. باید دانست که سازمان مجاهدین خلق بر تقدیس رهبرش مریم رجوی و همسرش مسعود رجوی متمرکز می باشد.

وقتی حزب “فوکس” با دست یافتن به یک کرسی در انتخابات پارلمانی اخیر استان اندلس اسپانیا در آوریل 2019 وارد حیات سیاسی اسپانیا شد، پرسشهایی در مورد ریشۀ تأمین مالی و ارتباطات سیاسی آن با جریانهای راست افراطی دیگر مطرح گردید.

آنچه بعدا معلوم شد شوک بزرگی بود: هیچکس فکر نمی کرد گروهی که به یک جبهۀ مبارزه با نیروی اسلام فرامی خواند از حمایت مالی یک گروه اسلامی یعنی گروه ایرانی مجاهدین خلق برخوردار بشود.

ترویج اسلام هراسی

در حالیکه راست میانه روی اسپانیا از گفتمان ضد اسلام پرهیز می کند و ترجیح می دهد با تجزیه طلبان کاتالونیا و جاهای دیگر مقابله کند، حزب “فوکس” گفتمان کاملا متفاوتی دارد. این حزب تندرو و افراطی یک نوار ویدئو منتشر کرده که سرشار از ترویج اسلام هراسی است. در این ویدئو می گوید که مسلمانان در آینده در جنوب اسپانیا احکام اسلام را پیاده خواهند کرد و کلیسای قرطبه را به مسجد تبدیل کرده و زنان را مجبور به پوشیدن حجاب اسلامی خواهند کرد.

طبق تحقیقی که روزنامۀ اسپانیایی “ال پائیس” انجام داده است، سازمان مجاهدین خلق تبلیغات انتخاباتی حزب اندلسی “فوکس” در انتخابات پارلمان اروپا را که در سال 2014 برگزار شد با پرداخت حدود یک میلیون یورو تأمین مالی کرده است. این روزنامۀ سوسیالیستهای اسپانیا مسیرهای انتقال این پولها را مورد پیگیری قرار داده و افشا کرده است.

MEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

ارتباط مجاهدین با تروریسم

سازمان مجاهدین خلق در اواخر دهۀ هفتاد قرن گذشته تأسیس شد و برنامه و خط مشی مبارزه با شاه ایران و بر ضد آمریکا را در پیش گرفت. خمینی این سازمان را به علت افکار تندروانه اش و سلسله حملات تروریستی خونبارش در داخل ایران در سال 1980 از عرصۀ سیاسی ایران بیرون راند تا اینکه سازمان مجاهدین خلق خودش را در پناه عراق و زیر چتر حمایت مرد قدرتمند عرب در آن زمان یعنی صدام حسین قرار داد.

سازمان مجاهدین خلق برای حفظ موجودیت خود و استفاده از حمایت عراق، در کنار ارتش عراق علیه هموطنان خودش در جنگ عراق و ایران جنگید به این بهانه که این سازمان می خواهد جمهوری اسلامی را تبدیل به یک دموکراسی ولی زیر عکس رهبری سیاسی مقدس و مادام العمر خود یعنی زوج رجوی سازد.

جنگجویان مجاهدین خلق ضد سرمایه داری و ضد امپریالیست و ضد آمریکا دهها نفر از افراد پلیس شاه را در نبردهای خیابانی و در اکثر موارد با عملیات انتحاری طی دهۀ هفتاد قرن گذشته به قتل رساندند. این سازمان هتلهای آمریکایی و شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای نفتی را مورد تهاجم قرار داده و نیز شش آمریکایی را در ایران ترور کرد.

در واقع، این، سازمان مجاهدین خلق بود که برای نخستین بار نفرت از آمریکا را در حافظه و ناخودآگاه سیاسی ایرانیان کاشت آنجا که جنگجویانش شعارهای «مرگ آمریکا» و «نبرد با آمریکا» و«نابود باد آمریکا» را فریاد می کردند و سرود می خواندند: «تنها سلاح ملت، همبستگی و وحدت، یا فتح یا شهادت، نبرد با آمریکا» و«فریاد هر مسلمان، لبیک بر شهیدان، خروش خلق ایران، نابود باد آمریکا».

موفقیت بزرگ

این سازمان علیرغم تاریخ سراسر تروریسم خود، توانست با قانع کردن غربیها به اینکه یک سازمان تروریستی نیست به موفقیت بزرگی دست بیابد. از زمان سرنگونی صدام این سازمان به جد کوشید خودش را به عنوان یک دوست جهان غرب نشان بدهد و علیرغم گزارشها مبنی بر دست داشتن آن در ترور دانشمندان هسته ای ایران تا سال 2012، کشورهای انگلستان در سال 2009 و آمریکا در سال 2012 سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خودشان حذف کردند، و اکنون از نظر تندروان دولت ترامپ سازمان خوب و مورد پسند به شمار می رود.

با تلاشهای مریم رجوی که همسرش از سال 2003 در علن ظاهر نشده است، سازمان مجاهدین خلق از حمایت و پشتیبانی زیاد جریانهای راست اروپایی و آمریکایی برخوردار شد جریانهایی که علاقۀ زیادی به تشکیل ائتلاف علیه تهران داشتند.

در حالیکه این سازمان خودش را به عنوان مصلح اسلام یعنی با تفسیر انقلابی نوین از اسلام معرفی می کند، روحانیون سنتی حاکم در ایران عقاید آن را آمیزه ای از مارکسیسم و اسلام می دانند یعنی دقیقا همان که مورد نفرت جریانهای سیاسی راست و تندروی اروپا می باشد. عجب تناقضی است که یکی از همین جریانها از این سازمان پول می گیرند!!

حال، این دو متحد متناقض! زمینۀ مشترک جالب توجهی بین خودشان یافته اند که نه بر پایۀ ایدئولوژی بلکه بر پایۀ نیاز آن دو به خشم متقابل استوار است. در همان حال که در وهلۀ اول نتیجه می گیریم که اسلامیستها و راستهای افراطی غرب منتظر فرصت برای نابود کردن همدیگر هستند، این را هم باید در نظر بگیریم که آنها همچنین به نفرت از همدیگر نیاز دارند تا موجودیت خودشان را توجیه کرده و سامان ببخشند.

The Moujahideens of the People (MEK) funded Vox (Andalusia)

اتحاد بین تندروها (افراطی ها)

اینکه می بینیم این دو جریان (اسلامیست افراطی شرقی و راست افراطی غربی) با هم متحد می شوند بیشتر یک اتحاد و ائتلاف در یک مقطع استثنائی است تا نشان دهندۀ اتحاد فکری بین آنها. این همان دلیلی است که جولیا ابنر آن را مطرح کند. جولیا ابنر همکار پژوهشگر ما در انستیتوی گفتگوی استراتژیک مستقر در لندن می باشد. او در کتابش با عنوان «خشم یا نفرت: سيكل بستۀ افراطگری اسلامی و راست افراطی غرب» سخن از نیاز دو طرف به همدیگر برای تحکیم و تقویت آرمانشان می کند و تا آنجا پیش می رود که می گوید ممکن است این دو طرف ضدهم و متناقض، همدیگر را تأمین مالی بکنند!.

به گفتۀ ابنر، افراطیون اسلامیست ادعا می کنند که دولتهای غربی در حال جنگ با اسلام است، و جریانات دست راستی افراطی غرب هم ادعا می کنند که مسلمانان در حال جنگ با دولتهای غربی هستند. از این رو، ابنر نتیجه می گیرد که این معادله موجب می شود افراطی های اسلام گرا با افراطی های دست راستی غربی که مخالف دولتهایشان هستند متحد شوند.

ابنر در یکی از مصاحبه هایش می گوید: «راستهای افراطی غرب و اسلام گرایان افراطی از هر چیزی که حرفهای آنها را ثابت کند استفاده می کنند و این وقتی است که دشمنان شناخته شده شان دست به یک حملۀ تروریستی می زنند. آنها می خواهند هرچه بیشتر شاهد اختلاف و آشوب و هرج و مرج در جامعه بشوند. وقتی جامعه ها هراسان می شوند و وقتی جامعه ها را از هم جدا می کنند، همۀ آنها در معرض حرفهای تندروانه و افراطی گری قرار می گیرند».

ابنر می افزاید: «از این رو، وقتی یک فاجعۀ تروریستی روی می دهد هر یک از این دو طرف دلایل موجه خودش را برای خوشحالی دارد و هر دو طرف جشن می گیرند. مثلا وقتی داعش یک مرکز تجاری را در یکی از شهرهای غربی منفجر می کند، فورا راست ترین طیف جریانهای غربی می گوید: «ببینید، نگفتیم؟  بفرمایید همان که ما همیشه می گفتیم و حالا ثابت شد که حرف ما درست است اینکه مسلمانان در جنگ با جهان غرب هستند». همینطور تروریسم راست یا گفتمان تندروان غربی هم در عمل تندروهای اسلام گرا را هر چه بیشتر تقویت می کند تا همه جا بگویند که غرب ضد تمامیت اسلام و مسلمانان است».

کمکهای مالی

خواکین ژیل، یکی از خبرنگاران روزنامۀ اسپانیایی «ال پائیس» در گزارش خود در مورد رابطه بین سازمان مجاهدین خلق و حزب «فوکس» می گوید: «از زمان تأسیس حزب فوکس در دسامبر سال 2013 و در همان روزی که به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور اسپانیا به ثبت رسید، این حزب اسپانیایی شروع به دریافت پول از این سازمان ایرانی کرد».

ژیل توضیح می دهد که این کمکهای مالی از دهها منبع یا حساب شخصی و از چندین کشور از جمله آمریکا، آلمان، سویس، کانادا و ایتالیا به مبالغی بین 35 تا 60 هزار یورو یعنی مجموعا 972 هزار یورو از دسامبر 2013 تا آوریل 2014 اندکی قبل از انتخابات پارلمانی اروپا برای این حزب آمده است.

ژیل می گوید: این پولها از طریق آلخو ویدال کوادراس که آن موقع رئیس حزب «فوکس» بود و به دنبال شکستش در انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 استعفا داد منتقل شده اند. جانشین او سانتیاگو آپاسکال موضوع را افشا کرده است. هنوز از جزئیات بیشتر در مورد اینکه این پولها به دست چه کسانی رسیده اند اطمینان حاصل نشده است.

این حزب اسپانیایی ادعا می کند که این پولها به عنوان پاداش به ویدال کوادراس که طی حضورش در پارلمان اروپا به ترسیم چهرۀ جدیدی از مجاهدین خلق به عنوان یک جانشین و اپوزیسیون قابل اتکا علیه جمهوری اسلامی ایران کمک کرد، داده شده اند.

ایوان اسپینوزا نایب رئیس روابط بین المللی حزب در موضعگیری در قبال این موضوع گفت: «ما رابطه ای با مجاهدین خلق نداریم. تأمین مالی مربوط به یک رابطۀ شخصی با کوادراس می باشد و هیچ ربطی به حزب ندارد».

The Corruption Of The Terrorist Group List

نقاط مشترک

در هر حال، اکنون روشن شده که حزب دست راستی افراطی اسپانیا بدون کمکهای مالی سازمان مجاهدین خلق به پیروزی سیاسی نایل نمی شد، و این خود نشان می دهد که تندروها یا افراطیون علیرغم گفتمانشان، حاضرند برای ترویج اندیشه هایشان با هم کار کنند.

تندروهای اسلامی و راست افراطی غرب در مواضع تندروانه شان غالبا با هم وحدت دارند؛ چرا که ایدئولوژی هر دوی آنها مبتنی بر بازی کردن نقش قربانی در داخل و شیطان سازی و تخریب بیرون خودشان می باشد و هدفشان ایجاد یک تغییر اجتماعی ریشه ای در جهت فرهنگهای ضد فرهنگی خودشان است و بس.

ابنرا در کتاب خود ضمن پرداختن به این موضوع اساسی، می نویسد:

«هر دو جریان اسلام گرای افراطی و راست افراطی غربی دار و دسته هایی را پیرامون خود دارند که فقط خشونت و تروریسم و نفرت را برای رسیدن به هدف پیشۀ خودشان ساخته اند. استراتژی آنها ترویج نفرت و کینه و بدبینی به همه یا جنگ اطلاعاتی و امنیتی کردن همه چیز و همه جا با نظریۀ توطئه و دادن هشدار پیوسته که “همه جا توطئه و نقشه است و…” و “پایان جهان موجود و پیروزی ما نزدیک است و….”، استراتژیی که می تواند همیشه تحریک به خشونت کرده و در مواردی نیز الهام دهندۀ تروریسم باشد چنانکه هست».

Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq (MEK) terrorists

سایت ایلاف عربستان سعودی : همخوابی مجاهدین خلق و راست افراطی اسپانیا، هم ایدئولوژیک، هم تاکتیکی

لینک به منبع

***

قربانعلی حسین نژاد: پیام رجوی از قبر! تماما مداحی قدرت سپاه پاسداران و رژیم و اعلام شکست خود و همۀ اپوزیسیون! قربانعلی حسین نژاد: پیام رجوی از قبر! تماما مداحی قدرت سپاه پاسداران و رژیم و اعلام شکست خود و همۀ اپوزیسیون! 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق،-مریم-رجوی-عامل-پولشویی-در/

مجاهدین خلق، مریم رجوی عامل پولشویی در اسپانیا

Vidal-Quadras-Vox-MEK-Iran-Terrorism-Financeسهیل جان نثاری به نقل از فارین پالیسی، بیست و نهم آوریل 2019:… مسعود خدابنده، که در سال ۱۹۹۶ از سازمان جدا شد، می‌گوید سازمان مجاهدین بعد از سقوط صدام آن‌قدر پول ندارد که به حزبی کوچک، تازه تأسیس، حاشیه‌ای، و با احتمال کم موفقیت یک میلیون یورو کمک کند. او اضافه می‌کند که سازمان مجاهدین نه حامی مالی، که انتقال‌دهنده‌ی پول است. آلخو ویدال-کوادراس، بنیان‌گذار حزب و رهبر وقت(۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) می‌گوید سازمان مجاهدین(«شورای مقاومت ملی») از هوادارانش خواسته به حزب کمک کنند. مجاهدین خلق، مریم رجوی عامل پولشویی در اسپانیا. 

مجاهدین خلق، مریم رجوی عامل پولشویی در اسپانیاMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

لینک به منبع (صفحه فیسبوک سهیل جان نثاری)

لینک به متن انگلیسی

مجاهدین خلق، مریم رجوی عامل پولشویی در اسپانیا

درباره‌ی کمک حدوداً یک میلیون یورویی سازمان مجاهدین خلق به حزب راست افراطی «ووکس» اسپانیا مقاله نوشتیم. حزب ووکس در انتخابات امروز وارد مجلس اسپانیا خواهد شد و اتفاق عجیبی نخواهد بود اگر نتیجه‌ی انتخابات به ترتیبی باشد که حزب محافظه‌کار «مردم» برای تشکیل دولت روی همکاری حزب ووکس حساب باز کند.

بنیان‌گذار حزب، که حالا از حزب جدا شده است، حاضر به مصاحبه نشد، اما در گذشته دفاع مفصلی از سازمان مجاهدین کرده و همچنان هم مشغول دفاع و تبلیغ سازمان مجاهدین است. یک سخنگو از طرف سازمان مجاهدین به ال پاییس گفته بود که سازمان از ایدئولوژی حزب تازه تأسیس باخبر نبوده است.

خلاصه‌ی ماجرا:

آلخو ویدال-کوادراس، بنیان‌گذار حزب و رهبر وقت(۲۰۱۳ و ۲۰۱۴) می‌گوید سازمان مجاهدین(«شورای مقاومت ملی») از هوادارانش خواسته به حزب کمک کنند.

اسپینوسا د مونته‌روس، مسئول سیاست خارجی در حزب ووکس، می‌گوید این کمک صرفاً کمکی شخصی به ویدال-کوادراس بوده و ربطی به حزب نداشته است.

دانیل بنجامین، مسئول مقابله با تروریسم در وزارت خارجه‌ی اوباما در زمان خروج سازمان مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی، می‌گوید «هواداران» برای اجرای برنامه‌های منسوب به هواداران پول کافی ندارند و پولی که منسوب به هواداران است بیشتر از این حرف‌هاست و منبعش هم مشخص نیست.

مسعود خدابنده، که در سال ۱۹۹۶ از سازمان جدا شد، می‌گوید سازمان مجاهدین بعد از سقوط صدام آن‌ قدر پول ندارد که به حزبی کوچک، تازه تأسیس، حاشیه‌ای، و با احتمال کم موفقیت یک میلیون یورو کمک کند. او اضافه می‌کند که سازمان مجاهدین نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول است.

دو عضو سابق سازمان گفتند که سازمان قبل و بعد از سقوط صدام تحت حمایت مالی عربستان(مشخصاً از طریق ترکی بن فیصل) بوده است. از گزارش‌ها می‌دانیم که سازمان مجاهدین با اسراییل هم همکاری‌هایی داشته است.

از گزارش‌های مختلف و مصاحبه‌ها می‌دانیم که سازمان مجاهدین برای انتقال پول و مخفی کردن منبع اصلی شبکه‌ی آزموده‌شده‌ای دارد که برای انتقال پول به حامیانش[و دیگران] از ان استفاده می‌کند.

بنجامین می‌گوید با خروج سازمان از لیست سازمان‌های تروریستی امید چندانی به جمع‌آوری اطلاعات حامیان مالی سازمان و ارتباطات مالی‌شان نیست.
[سازمان مجاهدین به ایمیل‌های نویسنده‌ی دیگر این مطلب پاسخی نداد اما در گذشته‌ی تقریباً همه‌ی بخش‌های متن بالا را تکذیب کرده است]

کسانی به یک حامی اروپایی سازمان مجاهدین خلق بودجه رسانده‌اند، و می‌شود موضع سخنگوی سازمان را پذیرفت که آنها نمی‌دانسته‌اند پولشان در نهایت به بنیان‌گذاری یک حزب راست افراطی می‌رسد، یا می‌شود به نتایج دیگری رسید.

(پایان)

باشگاه خبرنگاران، بیست و نهم آوریل 2019
لینک به منبع

کمک‌های مالی گروهک تروریستی منافقین به حزب اسلام‌ستیز وکس اسپانیا

مجاهدین خلق، مریم رجوی عامل پولشویی در اسپانیا

فارن پالیسی نوشت حزب راست افراطی وکس اسپانیا بی‌تردید یک حزب اسلام‌ستیز است که بدون کمک‌های مالی گروهک تروریستی منافقین هرگز نمی‌توانست موفق شود.
گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: حزب راست افراطی وکس اسپانیا مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹ خود را این ماه در شهر کوچک کووادونگا آغاز کرد. به روایت محافظه‌کاران اسپانیا، این شهر محل آغاز رکونکیستا [جنگ‌های طولانی میان مسیحیان اسپانیا و مسلمانان حاکم بر شبه جزیره ایبری] بود.

ایوان اسپینوسا دلوس مونتروس، معاون دبیر روابط بین الملل حزب وکس در یک مصاحبه تلفنی به فارن پالیسی گفت: “آنچه اروپا اکنون هست به لطف اسپانیاست، به لطف مشارکت ما از زمان قرون وسطی تاکنون در جلوگیری از گسترش اسلام است.”

اخیرا خاویر اورتگا اسمیت، مرد شماره دو حزب وکس به علت بیان سخنانی حاکی از نفرت درباره مسلمانان، از سوی دادستان اسپانیا بازجویی شد. با توجه به اسلام ستیزی حزب وکس، انتشار گزارش‌هایی در ماه ژانویه درباره کمک مالی یک گروه ایرانی به این حزب، مایه شرمساری آن شد.

بنابر این مطلب، سیاست‌های نژادپرستانه، همجنس گرایانه و جنسیتی حزب وکس قبلا بهانه خوبی به منتقدان و احزاب رقیبش برای حمله به آن داده بود, اما این ادعا که وکس در سال ۲۰۱۳ با کمک مالی یک گروه ایرانی تاسیس شد چیزی بود که کمتر انتظارش می‌رفت. بر اساس اسنادی که به دست روزنامه اسپانیایی ال پائیس رسیده است، در فاصله زمانی دسامبر ۲۰۱۳ که حزب وکس تاسیس شد تا زمان انتخابات پارلمان اروپا در مه ۲۰۱۴, این حزب مبلغ یک میلیون یورو کمک مالی از سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) دریافت کرده بود.

خوآکین خیل، روزنامه نگار روزنامه ال پائیس که اولین بار درباره کمک‌های مالی این گروهک به حزب وکس گزارش داده بود، گفت: “از اولین روز تاسیس این حزب در دسامبر ۲۰۱۳, یعنی از همان روزی که این حزب به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور اسپانیا ثبت شد، دریافت کمک [از این گروه] ایرانی را آغاز کرد. این کمک‌های مالی از ده‌ها منبع انفرادی از کشور‌هایی از جمله آمریکا، آلمان، سوئیس، کانادا و ایتالیا و از ۶۰ تا ۳۵ هزار یورو و در کل به مبلغ تقریبا ۹۷۲ هزار یورو بوده است که در فاصله زمانی دسامبر ۲۰۱۳ تا آوریل ۲۰۱۴, کمی قبل از انتخابات پارلمان اروپا به حزب وکس پرداخت شده است.”

به گفته خیل، ویدال کوادراس، سیاستمدار بازنشسته اسپانیایی، اعلام کرد از دوستانش در سازمان مجاهدین خلق خواسته بود از حامیانشان بخواهند برای آن‌ها پول بفرستند. کوادراس گفت این سازمان (گروهک تروریستی منافقین) کمپین بین‌المللی دریافت کمک مالی برای وکس به راه انداخته بود.

خیل افزود این پول برای تاسیس این حزب بسیار مهم بود و بدون آن حزب وکس تشکیل نمی‌شد.

انتهای پیام/

*** 

Former President José Luis Rodríguez Zapatero, among those attending the NCRI act outside Paris, on June 27, 2014. (Reuters)

Former President José Luis Rodríguez Zapatero, among those attending the NCRI act outside Paris, on June 27, 2014. (Reuters)

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

همچنین: