سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد

سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللیادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، یازدهم ژوئیه 2019:… واقعیت این است که پاتریک کندی در دستگاه دولتی امریکا هیچ سمتی ندارد و تنها نماینده پیشین کنگره امریکا بوده و امروز هم مثل دیگر شرکت کنندگان امریکائی در تجمعات مجاهدین نه برای چشم و چال خوشگل مجاهدین بلکه برای جیب خود در اینگونه تجمعات شرکت می کند، اما مجاهدین برای اینکه ایشان نام خانوادگی کندی را یدک می کشد گمان می کنند که مردم ایران فریب نام کندی را خواهند خورد و گمان می کنند که چون کندی خواهان تحریم بیشتر مردم ایران شده بایستی از طرف مردم ایران هزاران احسنت و آفرین دریافت کند، عجب بی مغزهائی. سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بین المللیسخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد

سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد

وبلاگ ادوارد،08/07/2019

مک کین مرد کندی جانشین شد

روز شنبه فرقه رجوی که از برگزاری مراسم روز ترور سی خرداد در پاریس منع شده و اقدام به برگزاری تجمع خیابانی در چند نقطه از اروپا گشته یک گردهمائی در برلین برپا نمود که در آن جانشین مک کین یعنی پاتریک کندی با رادیو فردا مصاحبه ای آنچنانی نموده و بیاناتی را ایراد نمودند و یادی هم از عمویشان کرده و با تعریف و تمجید از ابوی خود تلاش نموده تا از هم پاشیده شدن آپارتاید در افریقای جنوبی را به تحریم های امریکا در آن دوران ربط دهد و هم با مرتبط کردن این موضوع یعنی تحریم های افریقای جنوبی تحریم های ظالمانه امریکا علیه مردم ایران را در راستای آزادی مردم ایران توجیه کند، راستی مگر کندی و کندی ها عاشق مردم ایران هستند که کار و زندگی خود را رها می کنند و هزاران کیلومتر از کشور خود دور می شوند تا برای مجاهدین تره خورد کنند یا به قول خودشان دلسوز ملت ایران باشند؟ عجب آدم های دلسوزی، به هر حال ایشان در سخنرانی خود انگشت روی نکته ای نهاده که مجاهدین شدیدآ دنبالش هستند، تحریم هر چه بیشتر مردم ایران، همانگونه که مک کین و بولتون شعار بمب بمب می دادند.

ایشان در قسمتی از مصاحبه با رادیو فردا می فرمایند: همان‌گونه که می‌دانید عموی من، رئیس جمهور جان اف کندی، در اوج دوران جنگ سرد، در برلین سخنرانی خطاب به مردمان سراسر جهان ایراد کرد و آن جمله معروف را گفت که من یک برلینی هستم. منظور اساسی‌اش این بود که برلین آزادی خود را به دست آورد و حق آزادی انسان باید در همه جهان به رسمیت شناخته شود. برای همین گفت که من یک برلینی هستم. امروز همین مبارزه برای کسب آزادی ادامه دارد.

چه خوب شد که مثل عمویش نگفت من یک ایرانی هستم، لابد خوب می داند که مردم ایران از برگزار کنندگان این تجمع تروریستی نفرت دارند و به همین دلیل هم افسارش را کشید و نقش عمویش را نیمه تمام گذاشت،اما ایشان با حضور در میان فرقه مجاهدین و با درخواست تحریم هر چه بیشتر مردم ایران، به اسم مردم ایران و با کلمات قلمبه سلمبه آزادی کاسبی خوبی راه انداخته و جای مک کین را هم پر کرد، تفاوت ایشان با عمویشان هم در همین است.

واقعیت این است که پاتریک کندی در دستگاه دولتی امریکا هیچ سمتی ندارد و تنها نماینده پیشین کنگره امریکا بوده و امروز هم مثل دیگر شرکت کنندگان امریکائی در تجمعات مجاهدین نه برای چشم و چال خوشگل مجاهدین بلکه برای جیب خود در اینگونه تجمعات شرکت می کند، اما مجاهدین برای اینکه ایشان نام خانوادگی کندی را یدک می کشد گمان می کنند که مردم ایران فریب نام کندی را خواهند خورد و گمان می کنند که چون کندی خواهان تحریم بیشتر مردم ایران شده بایستی از طرف مردم ایران هزاران احسنت و آفرین دریافت کند، عجب بی مغزهائی.

در قسمت دیگری آقای پاتریک کندی اشاره ای دارد به ستیزه جوئی و خشونت رژیم ایران اما اصلآ خشونت فرقه رجوی را که هم باعث کشته شدن مردم در درون ایران و هم باعث به کشتن دادن اعضای خود چه در بمب گذاری و چه در عملیات های مزدورانه از خاک عراق و یا خودسوزی های وحشیانه شده را به چشم مبارک نمی آورد، مایه تعجب است چنین اشخاصی هرگز به پایمال شده حقوق اولیه اعضای این فرقه دیکتاتوری اشاره ای نمی گنند، مگر کور هستند و مگر نمی دانند که اعضای دربند در آلبانی سالیان سال است که اجازه ملاقات با خانواده خود را ندارند؟ خوب هم می دانند که در درون فرقه زن و مرد اجازه ندارند با هم صحبت کنند چه رسد به رابطه دوستی و عاطفی، خوب می دانند که فرقه مجاهدین اهل آزادی و دمکراسی نیست، خوب می دانند که در درون تشکیلات فرقه رجوی چیزی به نام طلاق های اجباری بوده، خوب می دانند که فرقه رجوی انتقاد پذیر نیست و منتقدین خود را در اروپا تهدید به مرگ می کند و خوب می دانند که در درون فرقه مجاهدین روسری اجباری است و زنان در فرقه رجوی استسمار شده هستند و رجوی حق زندگی و حق انتخاب را چه از زنان و چه از مردان گرفته و از هزاران برخورد های غیر انسانی فرقه هم مطلع هستند اینها بر کسی پنهان نیست اما کسانی که در تجمعات فرقه رجوی سخنرانی می کنند چشم خود را آگاهانه روی این موارد می بندند و بدون ذره ای خجالت دم از آزادی و حقوق بشر و دمکراسی می زنند.

به قول آقای پاتریک کندی پدر ایشان ادوارد کندی رهبر حرکت اعمال تحریم ها علیه افریقای جنوبی بوده، خوب پر واضع است که فرزند چنین فردی در تجمع یک گروهی که از سوی ملت خود رانده شده است تلاش کند تا تحریم ها بر علیه مردم ایران بیشتر شود ، اما آقای کندی یک اشتباه دیگری هم می کند و آن اینکه رجوی نلسون ماندلا نیست، رجوی خودخواهی بیش نیست، رجوی زمانیکه توسط ساواک شاه دستگیر شد به سرعت رهبران خود را لو داد تا حکم اعدامش را به ابد تخفیف دهند، اما ماندلا تا آخر ایستاد و خود را آلوده نکرد، رجوی به پا بوس صدام ضد ایرانی رفت و خود را به دشمن ایران و ایرانی فروخت، اما ماندلا هرگز با دشمن خود بر علیه مردم و کشورش ائتلاف نکرد، پس همان بهتر که آقای کندی اسم نلسون ماندلا را در تجمعات این گروه بکار نبرد.
و اما در عالم واقع نه برای پاتریک کندی که البته در امریکای امروز عددی نیست و نه برای بولتون خونخوار و نه برای ترامپ مردم ایران و آزادی و دمکراسی مهم نیست، به همان اندازه که کشته شدن مردم خاورمیانه و گرسنگی دادن مردم برایشان مهم نیست، این وسط منافع حرف اول را می زند و بس، پاتریک کندی هم اگر بیاناتی فرمودند نه برای منافع ملی امریکا بلکه تنها برای منافع شخصی خودش بوده، اینها در یافته اند که با بیان چنین کلماتی خانم رجوی سرمست می شود و سر کیسه را بهتر شل می کند.

سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد

لینک به منبع

***

تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلقتروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلق

گاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته استگاردین: اعضای سابق مجاهدین خلق مریم رجوی را متهم می کنند که در تجاوزات مکرر مسعود رجوی به زنان مجاهد خلق دست داشته است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-مسعود-رجوی-مرحوم-به-فرقه-مجاهدین-د/

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانیادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۹:… فرقه مجاهدین در سایت های خود اقدام به چاپ پیامی نموده که گویا از سوی مسعود رجوی فراری ارسال شده، اما از طرز انشاء کاملآ مشخص است که پیام را کسی دیگر نوشته و با مهر مریم عضدانلو مورد تآیید قرار گرفته تا آنرا به نام مسعود رجوی به نیروی وارفته خویش در آلبانی قالب کنند، دراین پیام منتصب به رجوی مانند چهار دهه پیش تلاش شده تا صحنه سیاسی ایران طوری جلوه راره شود که گویا همین فردا رژیم خواهد رفت و رجوی با سلام و صلوات بر تخت شاهی مادام العمر جلوس خواهد کرد، تحریم آیت الله خامنه ای  نهادهای تحت نظارت وی رجوی را به شوق واداشته. پیام شماره ۱۳ منتصب به مسعود رجوی، کد جنگ است. پیام مسعود رجوی مرحوم . 

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانیبرادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

پیام شماره ۱۳ منتصب به مسعود رجوی ، کد جنگ است

ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو آلمان

فرقه مجاهدین در سایت های خود اقدام به چاپ پیامی نموده که گویا از سوی مسعود رجوی فراری ارسال شده، اما از طرز انشاء کاملآ مشخص است که پیام را کسی دیگر نوشته و با مهر مریم عضدانلو مورد تآیید قرار گرفته تا آنرا به نام مسعود رجوی به نیروی وارفته خویش در آلبانی قالب کنند، دراین پیام منتصب به رجوی مانند چهار دهه پیش تلاش شده تا صحنه سیاسی ایران طوری جلوه راره شود که گویا همین فردا رژیم خواهد رفت و رجوی با سلام و صلوات بر تخت شاهی مادام العمر جلوس خواهد کرد، تحریم آیت الله خامنه ای  نهادهای تحت نظارت وی رجوی را به شوق واداشته و ایشان فرموده اند که:

برای آزادی ملت ایران، بیت‌العنکبوت باید منهدم گردد، اما مستقیم نگفته چه کسی باید منهدمش کند، البته قبل از این پیام جنگ طلبانه و پس از سرنگون کردن پهپاز تجاوزگر امریکا در خلیج فارس توسط پدافند ایران آنچیزی که در خبرهای روز در اخبار جهان پخش می شد دونالت ترامپ در نظر داشت تا سه نقطه در ایران را با بمب و موشک مورد حمله قراد دهد که یکی از این اهداف همان جائی بود که رجوی در پیام نامبارکش به آن اشاره کرده

البته که این قسمت پیام همانا درخواستی است که رهبر معلوم الحال از ارباب خود ترامپ برای بمباران و موشک باران ایران دارد، زهی خیال باطل،آقای رجوی اگر ترامپ اعلام کرد که قصد داشت به ایران حمله کند اما به دلیل اینکه ۱۵۰ نفر کشته می شدند حمله را متوقف کرد بدان که بلوف سیاسی بیش نبود،کشته شدن ایرانیان یا دیگر ملت ها در منطقه ما اصلآ برای ترامپ و دارو دسته خونخوارش مهم نیست، همانگونه که برای تو و فرقه تو هم مهم نیست، اما ترامپ و مشاورانش مثل جنابعالی تحلیل آبکی نمی کنند و فردآ هم تصمیم نمی گیرند، امریکا ئی ها و کاخ سیاه خوب می دانست که در صورت حمله ایران پاسخ خواهد داد و منطقه در جنگ ناخواسته فرو خواهد رفت به همین دلیل هم با یک بلوف موضوع پهپاد تجسسی سرنگون شده را از سر خود باز کرد، پس تو و دارو دسته از تاریخ مصرف گذشته ات صابون به دلتان نمالید که جنگی در بگیرد و شما در لابلای کشتار مودم ایران هود را به جامعه ما تحمیل کنی از این خبرها نیست که نیست.

هرگونه تعقییر و تحولات در ایران اگر قرار باشد رخ دهد این مردم ایران هستند که تصمیم می گیرند شما بدانید که در صحنه سیاسی ایران جائی ندارید و خود بهتر می دانی که مردم ایران شما را به چشم خائن و تروریست نگاه می کنند، پس بازار این شورشی های کذائی خود را که اساسآ وجود خارجی ندارند را جمع کن که امروز دیروز نیست و مردم ایران هم اعضای ساده لو تو نیستند که فریب این چرندیات را بخورند، البته از آنجائی که اعضای اسیر در مانز آلبانی پیرو فرتوت شده اند و حتی از پوشک استفاده می کند رجوی دیگر قمپز ارتش آزدی را در نمی کند، اما کانون های شورشی که در همان آلبانی عکس و فیلم تهیه می کنند و به جای درون ایران در فضای مجازی قالب می کنند را نماینده ارتش آزادی قرار داده،آخر موش چیست که کله پاچه اش چی باشد،ارتش مجهز شده از سوی اربابتان صدا م با تمام سلاح ها ، توپ و تانک و هلیکوپتر و پشتیبانی کامل ارتش عراق در کنار مرز ایران چه گلی به سرت زد که امروز پیر مردان و پیر زنان با چند عکس در مانز آلبانی آنهم در فاصله ۳۸۰۰ کیلومتری از ایران چه گلی به سرت خواهند زد

دوران قایم بوشک بازی تمام شده امروز صحنه صحنه واقعی نبردی است که جای هارت و پورت نیست، اگر مردش هستی بدو برو در درون ایران و در میدان پاستور یا میدان آزادی با همان کانون شورشی هات شلوغش کن، آنموقع معلوم خواهد شد که مبارز هستی،اما صادر کردن پیام از سوراخ موش مبارزه نیستیادت باشه ترس برادر مرگه.

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

لینک به منبع 

***

مجاهدین خلق ناموفق مجاهدین خلق فرقه رجوی ناموفق بودند. ایران آرام استبودند. ایران آرام استمجاهدین خلق فرقه رجوی ناموفق بودند. ایران آرام است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حضور-مجاهدین-خلق-کمکی-به-ثبات-آلبانی-نم/

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کند

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کندادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، یازدهم ژوئن ۲۰۱۹:… آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی. از زمان استقرار مجاهدین در کشور شما ما اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین بارها شما و دولت شما را از وجود تروریست در کشورتان آگاه کرده ایم و به شما توصیه کرده ایم که عملکرد این فرقه خطرناک را در کشورتان محدود سازید، کشور شما در سال ۱۹۹۷ در گیر جنگ مسلحانه بوده اما پس از آن و تاکنون مردم شما در آرامش زنگی کرده اند، به دلیل همین آشوبی که در این چند روز کشور شما را در برگرفته بایستی کاملآ مراقب نفوذ فرقه مجاهدین در درون گروه های آلبانیائی باشید.  حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کند .

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کندBehzad Saffari MEK Saddam Private Army operative in Iraq and Albania

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کند

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به ادی راما نخست وزیر آلبانی

وبلاگ ادوارد ۱۱/۰۶/۲۰۱۹

آقای ادی راما نخست وزیر محترم کشور آلبانی:

یک ایرانی مسیحی ارمنی هستم که اکنون در کشور آلمان زندگی می کنم، در دوران جنگ هشت ساله در سال ۱۹۸۰ که به کشورم تحمیل شد سرباز ارتش ایران بودم که در یک جنگ نابرابر با ارتش بعثی صدام زخمی شدم و سپس توسط ارتش عراق به اسارت درآمدم،۹ سال اسیر جنگی در عراق بودم که چه ظلم هائی که بر اسیران ایران روا نداشتند، روزگار بسیار تلخی را گذراندم و در اردوگاه اسیران ایرانی درعراق از طریق تلویزیون فارسی زبان عراق با سازمان مجاهدین آشنا شدم و با تبلیغات دروغین مسعود رجوی و مریم رجوی و با این امید که این سازمان چنان که رهبری آن ادعا می کرد می تواند آزادی و دمکراسی برای مردم میهن ما به ارمغان بیاورد مجذوب آنان شدم، به همین دلیل هم پس از آتش بس بین ایران و عراق از بازگشت به کشورم سرباز زدم و به ارتش مجاهدین درعراق پیوستم، پس از مدتی ماندن در مناسبات مجاهدین دریافتم که این سازمان دربست در اختیار نظام دیکتاتوری صدام است و ارتشی خود عضو آن بودم نیروی زاپاس ارتش عراق است و در اصل تحت فرمان ارتش صدام قرار دارد، این را زمانی متوجه شدم که ارتش مجاهدین برای سرکوبی مردم کرد عراق که برعلیه صدام و حکومت دیکتاتوری وی شورش کرده بودند وارد عمل شد و آنان را به خاک و خون کشید، با این توجیه دروغ که رژیم ایران به عراق حمله کرده تا مجاهدین را هدف قرار دهد، در اصل مجاهدین برای خوش خدمتی به صدام ما را وارد جنگی کردند که اصلآ به ما مربوط نبود و یک موضوع داخلی عراق به حساب میامد، اما خروج از سازمان کار ساده ای نبود و دوازده سال از جوانی ام را در بیابان های عراق با دروغ های رهبران مجاهدین به هدر دادم، مجاهدین هر جا که مستقر شوند آنجا را ملک پدری خود می دانند و اگر دولت آن کشور تن به خواسته های آنان ندهد در امور داخلی آن کشور بطور موذیانه ای دخالت می کنند تا اوضاع کشور را برهم بزنند، آلبانی بایستی مراقب اینگونه عملکرد این فرقه خطرناک در خاک خود باشد.

آقای نخست وزیر محترم:

این فرقه خطرناک ۳۸ سال پیش دردرون کشور من ایران، جنگ داخلی برپا نمود که باعث شد تا حکومت ایران تمام گروه های سیاسی دیگر را صاف کند و خود را تثبیت و نظام خود را یکدست نماید، اعلام جنگ داخلی درست زمانی بود که جنگ در تمام مرزهای ایران و عراق به شدت جریان داشت اما این فرقه با این عمل خائنانه نیروئی که می بایستی در مرز باشند را در درون کشور قفل کرده بود تا ارتش دشمن بتواند مواضع خود را مستحکم کند و همین امر باعث شد که خون های زیادی چه در درون ایران و چه در مرزهای ایران ریخته شود، پس از فرار خفتبار رهبر سازمان از ایران به فرانسه به نیروی باقی مانده خود در ایران فرمان ترور و بمب گذاری داد و باعث کشته شدن مردم بیگناه در کوچه و بازار شد، آماری که از کشته شدگان در ترور و بمب گذاری به دست این فرقه موجود است حدود ۱۷۰۰۰ نفر می باشد.

آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی:

از زمان استقرار مجاهدین در کشور شما ما اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین بارها شما و دولت شما را از وجود تروریست در کشورتان آگاه کرده ایم و به شما توصیه کرده ایم که عملکرد این فرقه خطرناک را در کشورتان محدود سازید، کشور شما در سال ۱۹۹۷ در گیر جنگ مسلحانه بوده اما پس از آن و تاکنون مردم شما در آرامش زنگی کرده اند، به دلیل همین آشوبی که در این چند روز کشور شما را در برگرفته بایستی کاملآ مراقب نفوذ فرقه مجاهدین در درون گروه های آلبانیائی باشید، چون این فرقه عادت دارد که از شرایط نامطلوب کشوری که در آن هست سؤ استفاده کند و به شکلی به جیب خود بربزد، امسال دولت فرانسه اجازه برگزاری سی خراد که روز آغاز همان جنگ مسلحانه خونین سال ۱۹۸۱ بر علیه مردم ایران است را به فرقه مجاهدین نداده، این فرقه هم در فرانسه و هم در تمام اروپا پرونده خوبی ندارد، پلیس ضد تروریسم فرانسه در سال ۲۰۰۳ در یورش به مقر مجاهدین در اورسورواز از محل اقامت خانم رجوی میلیون ها دلار کشف کرد و خانم رجوی را همراه با حدود ۱۷۰نفر بازداشت نمود که در همان روز خانم رجوی به اعضای خود در اروپا فرمان خودسوزی داد و تعدادی از افراد انتخاری (جهادی) مجاهدین در برابر چشمان وحشت زده مردم اروپا اقدام به خوسوزی وحشیانه کردند.

آقای نخست وزیر:

این فرقه تروریستی از آنجائی که امسال در فرانسه اجازه برگزاری روز ترور به آنان داده نشده بنا دارد تا در روز شنبه ۲۹ ژوئن در آلبانی و چند کشور دیگر اروپائی این نمایشنامه مشمئز کننده را برپا کند، لازم به یاداوری است که برپائی چنین نمایشنامه هائی در هر کجا که باشد تشویق مردم آنجا به ترور و خونریزی است، مجاهدین با برپا کردن نمایشنامه روز ترور و خونریزی در کشورهای مختلف قصد سنجش دولت و مردم آنجا را نیز دارند تا شاید در آینده بتوانند هم در دولت آن کشور نفوذ کنند و هم از مردم برای فرقه خود که روبه نابودی است عضو گیری کنند، خصوصآ این خطر در کشور شما که اکثریت مردم مسلمان هستند بیشتر است.

آقای ادی راما:
فرقه مجاهدین در میان مردم ایران منفور است و هیچگونه جایگاهی در میان مردم ایران ندارد، فرقه مجاهدین تنها گروه مخالف جمهوری اسلامی است که با لابیگری و پراخت پولهای کلان سعی دارد تا امریکا را تشویق به بمباران ایران کند، فرقه مجاهدین در کشور شما آلبانی زندانی به نام اشرف ۳ بنا کرده و اجازه ملاقات افراد در بند خود با خانواده هایشان را از آنان سلب نموده و در همان کشور شما با خریدن کمیساریای پناهندگان افرادی که از فرقه جداشده اند را در تنگدستی و فشار قرار داده، و هر جدا شده ای که لب به انتقاد گشوده مزدور جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند این است دمکراسی از دیدگاه اینفرقه شوم و منفور .

امیدوارم که ثبات و آرامش به کشورتان باز گردد و مردم شما در آرامش زندگی کنند ، اما وجود فرقه ای با بیش از ۵۰ سال سابقه تروریستی و البته دیکتاتور و خودخواه و ضد بشر تهدیدی جدی برای دولت و ملت آلبانی به حساب میاید.

موفق باشید.
ادوارد ترمادو ۱۱/۰۶/۲۰۱۹

آلمان

حضور مجاهدین خلق کمکی به ثبات آلبانی نمی کند . پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

لینک به منبع

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/علت-طلاقهای-اجباری-در-فرقه-رجوی/

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجوی (نامه به پاپ فرانسیس)

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجویادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و چهارم می ۲۰۱۹:… فرقه مجاهدین با نام آزادی و با سس دمکراسی و با لوث کردن کلماتی مانند آزادی و دمکراسی افراد خود را درآلبانی با دروغ و حقه بازی و با سواستفاده از باورهای مذهبی آنان در اردوگاه مانز در درون تشکیلات شدیدا قرون وسطائی خود به گروگان گرفته و حتی اجازه دیدار با خانواده هایشان را هم ممنوع کرده تا مبادا افراد با دیدن اعضای خانواده خود احساسات انسانی خود را باز یابند و از فرقه دیکتاتوری جدا شوند. علت طلاقهای اجباری در فرقه رجوی.

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجویبدعت شوم رجوی، طلاق اجباری زنان برای ازدواج با سرکرده های داعش

علت طلاقهای اجباری در فرقه رجوی (نامه به پاپ فرانسیس)

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به پاپ فرانسیس

وبلاگ ادوارد، ۲۲/۰۵/۲۰۱۹

ادوارد ترمادو، آلمان

ادوارد ترمادو، آلمان

عالیجناب پاپ فرانسیس رهبر محترم کاتولیک های جهان، اینجانب ادوارد ترمادو از ایرانیان مسیحی هستم که اکنون در کشور آلمان زندگی می کنم، این چندمین نامه است که برای عالیجناب می نویسم، اما امروز و در حالیکه این نامه را برایتان می نویسم شرایط با گذشته بسیار متفاوت می باشد و هر لحضه ممکن است که عده ای جنگ طلب کشور و مردم ایران را در گیر جنگی کنند که پایانش نامعلوم می باشد.

عالیجناب:
مردم جهان امروز با نگرانی و شگفت زدگی ناظر و شاهد عملکرد امریکا و متحدانش در جهان و خاورمیانه می باشند که همانا نقض تمامی پیمان های بین المللی است اما رهبران امریکا و متحدانش بدون ذره ای خجالت و بدون ذره ای ترحم کشورهای دیگر را به بهانه های واهی و برای منافع خود تحت شدیدترین تحریم های غیر انسانی قرار می دهند و حتی اجازه ورود داروهای ضروری را هم که بیماران و سالمندان نیازمند به آن هستند نمی دهند، آیا این انسانیت است؟ گفته می شود که رئیس جمهور امریکا خواهان جنگ با ایران نیست اما عده ای وی را به سمت جنگ با ایران سوق می دهند، اگر جنگی بین ایران و امریکا آغاز شود فاجعه ای بزرگ خواهد شد طبعآ با جنگ های دیگر متفاوت خواهد بود، مدت کوتاهی است که از شکست گروه افراطی وتندرو اسلامی داعش در سوریه و عراق می گذرد اما اگر جنگی در منطقه شروع شود مطمعنآ شاهد ظهور مجدد گروه داعش در منطقه خواهیم بود خصوصآ در کشور عراق که چند سال پیش شاهد جنایاتش درآن کشور بودیم و و مردم عراق توسط همین گروه به خاک و خون کشیده شدند، ورود ایران به هر جنگی در منطقه زمینه را برای سربرآوردن گروه های تروریستی چه در منطقه و چه در درون کشور آماده خواهد کرد و آنگاه است که هیچکسی توان کنترل کشتار و جنایات گروه های توریستی در منطقه و درون ایران را نخواهد داشت، گروه هائی مانند داعش و فرقه مجاهدین که برای به خاک و خون کشیدن مردم لحضه شماری و تلاش میکنند.

عالیجناب:
متآسفانه امروزه در همین اروپا هم فرقه مجاهدین که تا چند سال پیش در لیست سیاه تروریستی امریکا و اروپا بود و پرنده سیاهی از بمب گذاری و ترور و اقدامات ضد ایرانی را یدک می کشد با امکانات مردم اروپا زیر چتر حمایت امریکا و البته زیر چتر حمایت بعضی کشورهای اروپائی در تنش بین ایران و امریکا آتش بیار معرکه شده و برای رسیدن به قدرت و حکومت با لابیگری تلاش می کند تا امریکا را وادار به حمله نظامی به ایران کند، با این خیال که جای جمهوری اسلامی را گرفته و حکومت دیکتاتوری خود را در ایران بنا نهند، اینجانب شخصآ در دوازده سالی که در درون این فرقه درعراق بودم تجربیات فراوانی از نقض حقوق بشر و مواردی مانند تحمیل عقاید و تفتیش عقاید، طلاق های اجباری اعضای سازمانشان، جداکردن کودکان از مادران و پدرانشان و صدها مورد غیر انسانی دیگر توسط فرقه مجاهدین خلق دارم، خوشبختانه فرقه مجاهدین در ایران هواداری هم ندارد و از نظر مردم ایران منفور است به دلیل اعمال ضد ملی و مردمی و ضد ایرانی که در زمان جنگ هشت ساله با عراق و چه بعد از آن انجام داده، در بین آپوزاسیون خارج از کشور تنها گروهی است که هیچگونه ابراز نگرانی در مورد وقوع جنگ نکرده و بر عکس تا توانسته از فضای موجود بین ایران و امریکا استقبال کرده و بنا دارد تا با همراهی عده ای از دولتمردان جنگ طلب درامریکا برای مردم ایران و منطقه مصیبت ببار بیاورد، این گروه با سرسپردگی کامل مانند دوران صدام حاکم دیکتاتورعراق آماده است تا با چراغ سبز اربابان خود در درون ایران آشوب بپا کند و به هر شکلی خود را به جامعه ایران تحمیل نماید.

عالجناب پاپ فرانسیس:
کلیسای کاتولیک خوشبختانه همیشه برای برقرای صلح و آرامش بین ملل مختلف فعال بوده و برای جلوگیری از خونریزی با تمام توان پیشگام، مانند جریان هسته ای ایران که عالیجناب پاپ بندیک موضع ضد جنگ داشت،

روزنامه لارپوبلیکا در مقاله ای به قلم مارک پولیتی، مفسر این روزنامه درامور واتیکان در آن زمان نوشت :«پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک، شدیدا نگران وقوع جنگ جدیدی در خاورمیانه و اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است». در بازگشت به رم، در دیدارهایی که چهارشنبه ها رهبر کلیسای کاتولیک با گروه برگزیده ای از پیروان اش دارد، بندیکت شانزدهم بار دیگر به پرونده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت:«باید از کلیه تماس ها و ابراز دیپلماتیک منجمله مشوق ها برای دست یابی به آشتی بین المللی استفاده کرد».

عایجناب پاپ ژان پل دوم فقید تلاشهای فراوانی برای برقرای صلح در مقاطع مختلف نمود منجمله در مواردی با محکوم کردن کشورهای مهاجم، سعی وافری در ایجاد آشتی میان مسیحیان و مسلمانان داشت.
در مسأله جنگ افغانستان و حمله آمریکا به آن کشور، نماینده واتیکان در سازمان ملل بارها به پشت تریبون رفت و آن عمل را محکوم کرد، همچنین کلیسای کاتولیک رم با صدور اطلاعیه های مکرر از آن کشور خواست که دست از جنگ بردارد و مسأله را به گونه ای دیگر حل کند.

جنابعالی نیز همین اواخر برای برقراری صلح درسودان پای رهبرانانشان را بوسیدید تا از جنگ و خونریزی جلوگیری کنید، پس برای جلوگیری از بروز جنگی فاجعه بار بین ایران و امریکا می توانید حرکت مثبتی انجام دهید و من مطمئن هستم که حرکت جنابعالی برای جلوگیری از خونریزی بسیار تآثیر گذار خواهد بود و اطمینان دارم که واتیکان فریب چهره بزک کرده کسانی که ادعای آزادی و دمکراسی دارند را نخواهد خورد،برای خشکاندن ریشه تروریسم در جهان بهترین گزینه این است که ابتدا کشورهای اروپائی دست از حمایت چنین گروه هائی در درون کشور خود بردارند و فعالیت های آنان را بشدت محدود سازند تا چنین فرقه هائی نتوانند با فریب مردم در آنسوی دنیا دست به جنگ افروزی بزنند و باعث بر هم زدن آسایش و امنیت جوامع شوند، فرقه مجاهدین با نام آزادی و با سس دمکراسی و با لوث کردن کلماتی مانند آزادی و دمکراسی در حالیکه ذره ای اعتقاد به دمکراسی و آزادی ندارد افراد خود را درآلبانی با دروغ و حقه بازی و با سواستفاده از باورهای مذهبی آنان در اردوگاه مانز در درون تشکیلات شدیدآ قرون وسطائی خود به گروگان گرفته و حتی اجازه دیدار با خانواده هایشان را هم ممنوع کرده تا مبادا افراد با دیدن اعضای خانواده خود احساسات انسانی خود را بازیابند و از فرقه دیکتاتوری جدا شوند زیرا خانواده از نظر رهبر فرقه لانه فساد است و این چیزی است که رهبر این فرقه با استناد به همین جمله طلاق های اجباری را در درون تشکیلاتش به تمامی اعضاء تحمیل نمود، افرادی در درون فرقه مجاهدین در آلبانی می باشند که بیش از سی سال است از خانواده های خود اطلاعی ندارند و در آنسوی جهان در ایران خانواده های همین افراد تمام تلاش خود را برای دیدار عزیزانشان نموده اند که با سنگ اندازی سران فرقه مجاهدین بی اثر شده، اکنون هم افرادی که در آلبانی از فرقه مجاهدین جدا شده اند تحت شدیدترین فشارهای روانی از سوی مسئولین فرقه و متآسفانه مسئولین کمیساریای پناهندگی در تیرانا قرار دارند که اگر یک هیئت از واتیکان راهی تیرانا و اردوگاه فرقه مجاهدین شود و با افراد جدا شده ای که اکنون در آلبانی هستند و در بدترین شرایط از نظر مالی بسر میبرند دیدار کند بی شک پی به صحت تمامی موضعگیری های افراد جدا شده از این فرقه خواهد برد.

عالجناب پاپ فرانسیس:
با تشکر از شما و آرزوی سلامتی برای جنابعالی امیدوارم که در کارهایتان موفق باشید و برای برقراری صلح و آرامش در جهان تنها به دعا بسنده نکنید، دخالت و موضعگیری شما بر علیه جنگ و دخالت های نابجای امریکا در امور کشورهای دیگر می تواند جان هزاران نفر انسان بیگناه را نجات داده و از سر بر آوردن دوباره تروریسم در منطقه خاورمیانه جلوگیری کند، در هر صورت ما همگی در قبال جامعه مسئول هستیم خصوصآ کسانی که دارای قدرت و نفوذ می باشند.

با تشکر
ادوارد ترمادو
آلمان
۲۲/۰۵/۲۰۱۹

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به پاپ فرانسیس . پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

لینک به منبع

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/احمق-کسی-است-که-با-طناب-بولتون-و-پمپئو/

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رود

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رودادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هجدهم می ۲۰۱۹:… اما فرقه نامیمون مجاهدین که خود را مسخره تمام عالم کرده با خوشحالی منتظر شروع جنگ به اعضای در بند و اسیر خود وعده سرخرمن میدهد و اخبار را در سایت هایش یکطرفه انعکاس می دهد و گمان دارد که مردم مثل اعضای نگونبخت گرفتار در تشکیلات دسترسی به هیچ رسانه ای ندارد و باز گمان می کند که می تواند اخبار یکطرفه که تمامآ طرفداری از جنگ است را به خورد مردم دهد، و آنقدر احمق هستند که با طناب بولتون و پمپئو راهی چاه می شوند غافل از اینکه این طناب پوسیده است. سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد 

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رودافشای کمک مالی هنگفت عربستان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رود

پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

وبلاگ ادوارد ۱۷/۰۵/۲۰۱۹

این روزها اخبار تنش بین ایران و امریکا روی آنتن تمامی خبرگزاری هاست، عده ای در امریکا و در منطقه تلاش می کنند تا به هر شکلی جرقه جنگ بین ایران و امریکا زده شود و عده ای دیگر مخالف شدید جنگ بین دو کشور هستند، در خود امریکا و حتی در درون کاخ سفیدنما هم بین سران کشور دودستگی ایجاد شده، در این میان کسانی که تلاش دارند تا بین دو کشور جنگ افروزی کنند جان بولتون و مایک پمپئو در رآس همه آنها قرار دارند، این روزها خبرهائی که از امریکا روی آنتن می رود بی شباهت به اخبار قبل از حمله امریکا به عراق نیست، در دوران حکومت صدام هم امریکا و هم انگلستان و سازمانهای اطلاعاتیشان برای انحراف افکار عمومی کرارآ دورغ سرهم می کردند و طوری وانمود می کردند که عراق در حال ساخت بمب اتم است و این یعنی تهدید منطقه و جهان و منافع امریکا در منطقه، هم اکنون همان نمایشنامه را با سناریوی تازه ای در حال خورد دادن به مردم هستند، تخلیه کارکنان غیر ضروری سفارت امریکا در عراق و تخلیه پرسنل شامل کارکنان کنسولگری آمریکا در شهر اربیل و یا فرستادن ناو لینکلن به خلیج فارس همان جنگ روانی است که در دوران صدام به نوع دیگری برنامه ریزی شده بود.

امریکا و انگلستان هر دو سرشان در یک آخور است و یونجه را هم با هم می خورند، پس از جنگ امریکا و عراق پارلمان انگلستان از تونی بلر نخست وزیر وقت انگلستان در مورد اینکه حتی یک گرم اورانیوم درعراق پس از صدام پیدا نشد توضیع خواست و تونی بلر در مقام نخست وزیر در توجیه کسافت کاریش با امریکا گفت به ما اطلاعات غلط داده بودند همین.

امروز هم سیاست کثیف را در قبال ایران در پیش گرفته اند البته با ابن تفاوت که مقام پیشتاز در جنگ افروزی به جای ترامپ بولتون و پمپئو هستند، همین موضوع هم باعث اختلاف در کاخ سفیدنما شده که رسانه های بین المللی این روزها پشت سر هم اخبار اختلافات مقامات امریکا را منعکس می کنند، بی بی سی در گزترشی از بهمن کلباسی چنین می نویسد:

خبرنگار: آقای رئیس جمهوری آیا ما را به جنگ با ایران می‌بری؟

دونالد ترامپ در حالی که منتظر رسیدن رئیس جمهوری سوئیس بود: امیدوارم که نه.

این پاسخ رئیس جمهوری آمریکا در پایان هفته‌ای است که هر روز آن پر بود از اخبار احتمال جنگ با ایران.

جنگی که روایت رسانه‌های اصلی آمریکا از احتمال وقوع آن بر دو پایه بنا شد: یکی ادعاهای گاه متناقض مقام های عمدتا بی نام و نشان آمریکایی در مورد اطلاعات سری جدیدیست که گفتند نشان می‌دهد ایران در حال آماده شدن برای حمله به منافع آمریکا در منطقه است و دیگری اشتهای دور و دراز جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ است برای یک برخورد نظامی با ایران.
در حالی‌که مقام‌های دولت ترامپ تقریبا به صورت روزانه اطلاعات جدیدی که نشان از خطرناک‌تر شدن وضع داشت به رسانه‌ها درز می‌دادند؛ صدای اعتراض سناتورها و نمایندگان مجلس عمدتا از حزب دموکرات بلند شد. بعضی‌هایشان از اینکه بر خلاف رویه‌های معمول در جریان این اطلاعات سری قرار نگرفتند ابراز نارضایتی کردند و تعدادی هم پیش از دیدن اطلاعات مورد بحث هشدار دادند که این ماجرا بوی جنگ عراق را می‌دهد و جان بولتون دنبال راه انداختن جنگ جدیدیست. از جمله سناتورهای ارشد و شناخته شده که تعدادی از آنها کاندیدای نامزدی حزب برای مقام ریاست جمهوری هم هستند، به ترامپ در مورد جنگی جدید هشدار دادند.

این گزارش نشان از آن دارد که جان بولتون در این ماجرا کاسه داغتر از آش شده، جان بولتون در نظر دادر تا به خیال خود به فرقه مجاهدین خدمتی کرده باشد که اگر اگر موفق شد فرقه مجاهدین گاو شیرده ای برای آینده امریکا باشد، آرزوئی که هم بولتون و هم پمپئو و هم فرقه رجوی با خود به گور خواهند برد، دونالت ترامپ از اینکه جان بولتون تلاش می کند تا بین دو کشور جرقه جنگ زده شود بسیار نگران است و تحلیلگران این احتمال را می دهند که ترامپ ممکن است بولتون را کنار بگذارد.

بی بی سی در گزارش دیگری اینچنین می نویسد:

در جریان تنش اخیر واشنگتن و تهران نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مفصل به نقل از نزدیکان رئیس‌جمهور نوشت که او از دست جان بولتون کلافه شده است، چون به دنبال ارتباط مستقیم و مذاکره بار هبران ایران است، اما در عوض برخی از جمله بولتون بر طبل جنگ می‌کوبند. بولتون متهم است که با اغراق در اسناد و گزارشها درباره ایران در تلاش است تا دو کشور را به یک رویارویی نظامی بکشاند.

وقتی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رسید، نام جان بولتون به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای وزارت خارجه – شغلی که بولتون عمری به دنبالش بوده – مطرح شد. او به این پست نرسید اما یک سال و نیم بعد موفق شد به سمت مشاور امنیت ملی برسد که آن هم مقامی مناسب برای بولتون بود تا بتواند ایده‌های سیاسی خود را اجرا کرد

اما فرقه نامیمون مجاهدین که خود را مسخره تمام عالم کرده با خوشحالی منتظر شروع جنگ به اعضای در بند و اسیر خود وعده سرخرمن میدهد و اخبار را در سایت هایش یکطرفه انعکاس می دهد و گمان دارد که مردم مثل اعضای نگونبخت گرفتار در تشکیلات دسترسی به هیچ رسانه ای ندارد و باز گمان می کند که می تواند اخبار یکطرفه که تمامآ طرفداری از جنگ است را به خورد مردم دهد، و آنقدر احمق هستند که با طناب بولتون و پمپئو راهی چاه می شوند غافل از اینکه این طناب پوسیده است.

این شیاطین از جنگ بین ایران و امریکا برای خود با مزدوری و خوفروشی سیاسی کیسه ای گشاد دوخته اند که این بار اگر سرشان درون کیسه رفت بیرون آمدنی را به دنبال نخواهد داشت چون بولتون و پمپئو قافیه را خواهند باخت و دارودسته بولتون هم بایستی از کوزه شکسته آب بنوشند.

احمق کسی است که با طناب بولتون و پمپئو ته چاه می رود . پیام مسعود رجوی مرحوم به فرقه مجاهدین در آلبانی

سخنرانان کرایه ای رجوی . مک کین مرد، کندی جانشین شد 

لینک به منبع

*** 

همچنین: