سخنگویان رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم می 2019:… یکی از گماشته های رجوی ، در کسب مقبولیت برای دولت آمریکا که از دست زدن به هیچ ظلم و ستمی درمورد مردم ایران خودداری نکرده ، چنین مینویسد : ” ترامپ هم بارها گفته است که اگر رژیم به موارد … Continue reading سخنگویان رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟