سخنگوی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) تحت الحمایه موساد و سیا: حساب منتقدین را مثل لاجوردی و شیرازی و صدوقی و … میرسیم

سخنگوی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) تحت الحمایه موساد و سیا: حساب منتقدین را مثل لاجوردی و شیرازی و صدوقی و … میرسیم

ایران دیدبان، چهاردهم سپتامبر 2013: …  اظهارات سخنگوی مجاهدین: «سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم … و وحوش و سگهای زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداخته اند گفت:…قاتلان جنایتکار در هر لباس و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به …

طرحهای تروریستی فرقه رجوی علیه جدا شده ها در اوور پاریس طراحی می شود (آیا مسئولیت کارهای کثیف آمریکایی ها به عهده فرانسه گذاشته شده؟)

لینک به منبع

یک روز پس از ایجاد حاشیه امن برای مجاهدین توسط سازمان ملل و آمریکا صورت گرفت:  تهدید به ترور روزنامه نگاران و مخالفین از سوی باند رجوی

مقامات سازمان ملل، آمریکا و دولت عراق نبایستی از کنار این تهدیدات بی تفاوت رد شوند و قبل از هرگونه جابجایی و اعزام این افراد خطرناک به سایر کشورها بایستی به تبعات این اقدام بیاندیشند.

ایران دیدبان

گروه تروریستی مجاهدین که به شدت از تخلیه بزرگترین اردوگاه تروریستی در منطقه عصبانی است و استراتژی خود را برباد رفته می بیند در یک واکنش هیستریک و کاملاً غیظ آلود، تمامی مقامات جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران و هر کسی که در هر گوشه جهان در مورد اخراج آنان از اردوگاه اشرف اظهار نظر کرده است را به ترور تهدید کرد و یادآور شد که آنان را به سرنوشت لاجوردی، صیاد شیرازی، صدوقی، دستغیب، هاشمی نژاد، مدنی و اشرفی اصفهانی دچار خواهد کرد و به همان شیوه از بین خواهد برد.

اظهارات سخنگوی مجاهدین:

«سخنگوی مجاهدین درباره عربده های رژیم … و وحوش و سگهای زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداخته اند گفت:…قاتلان جنایتکار در هر لباس و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به یک این خونها را مانند لاجوردی و صیاد شیرازی و آخوندهای ترکیده از قبیل صدوقی و دستغیب و اشرفی اصفهانی و هاشمی نژاد و آخوند مدنی پس خواهند داد.»

این در حالی است که مقامات سازمان ملل و آمریکا با حمایتهای خود از این گروه به دنبال ایجاد حاشیه امن در عراق برای آنان هستند و رسماً اعلام کردند که تلاش دارند این تروریستهای خطرناک را به کشورهای اروپایی اعزام کنند!!

مقامات سازمان ملل، آمریکا و دولت عراق نبایستی از کنار این تهدیدات بی تفاوت رد شوند و قبل از هرگونه جابجایی و اعزام این افراد خطرناک به سایر کشورها بایستی به تبعات این اقدام بیاندیشند.

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:

مجاهدین خلق، فرقه رجوی، مردان ما در ایران؟

… مسعود خدابنده یک کارشناس کامپیوتر مقیم انگلستان که مشاور دولت عراق است یکی از مقامات سازمان مجاهدین خلق بود که در سال ۱۹۹۶ آنرا ترک کرد. او در یک مکالمه تلفنی با من تاکید کرد که دشمن آشکار سازمان مجاهدین خلق است و علیه این گروه کار کرده است. خدابنده میگوید او از قبل از سقوط شاه به عنوان متخصص کامپیوتر با سازمان بوده و بعنوان یک متخصص کامپیوتر عمیقا با فعالیت های اطلاعاتی …

یازده سپتامبر ، مجاهدین خلق حامیان واقعی القاعده

آرش رضایی ( عضو سابق مجاهدین خلق )، نیم نگاه، دوازدهم سپتامبر 2013: …  مواضع درونی فرقه ی خشونت طلب مجاهدین در روز یازده سپتامبر و شادی بی پایان رهبر عقیدتی آن مسعود رجوی در تماشای صحنه های برخورد هواپیماها به برج های دو قلوی تجارت جهانی در نشست عمومی باقرزاده حکایت تلخ و درخوری از ذهن بیمار رهبر عقیدتی مجاهدین است. مواضع فرقه خشونت طلب مجاهدین در روز یازده سپتامبر و شادی بی …

چمدان: ‘ضامن نارنجک را کشیدم و از خدا خواستم تمامش کند’

آرش صامتی پوربی بی سی، برنامه چمدان، دوازدهم سپتامبر 2013: …  ‘ضامن نارنجک را کشیدم و از خدا خواستم تمامش کند’. آرش صامتی‌پور وقتی ۲۰ ساله بود به همراه خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کالجی در ایالت ویرجینیا مشغول تحصیل بود که با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. می‌گوید پس از عضویت برای آموزش به پادگان اشرف در عراق اعزام می‌شود و پس از آن از مرزی نزدیک اهواز وارد ایران می‌شود تا “ماموریت‌اش” را …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(Mehdi Abrishamchi and Massoud Rajavi taking orders from Saddam’s head of secret services