سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم دسامبر 2019:… باند رجوی برای ثبوت ارادت خود به دشمنان مردم ایران، به هر کاری که میتواند دست میزند. دعوت از سربازان برای خرابکاری درمراکز حفظ سرحدات و ویکپارچگی  ارضی ایران ، بخشی ازکارهای زنجیره ای سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین است . درپیامی که ازقول این سخنگوی مجهول الهویه در رسانه های رجوی منتشر شده ، چنین آمده است: ” بزرگداشت شهیدان یک وظیفه ملی و میهنی است. بپاخیزید. سلاحها باید به جوانان شورشگر منتقل شود. سرکردگان مزدور را در ارتش بر جای خود بنشانید “. اگر این بزرگداشت یک وظیفه ی ملی ومیهنی باشد ، مجاهدین خلق که به روایت هزاران اسناد ومدارک زنده ، تروریست، خائن ومستبد اند ، نباید ازاین حرف ها بزنند واگر میزنند، حتما که خواب نما شده وفرصت طلبانه میخواهند از چیزی استفاده کنند که تحقق آن درچشم انداز نیست! سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری برای ولینعمت جدید رجوی دعوت کرد 

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردشکنجه رزمندگان؛ اوج خیانت منافقین (فرقه رجوی، مجاهدین خلق) در جنگ تحمیلی

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

دعوت مجاهدین خلق از سربازان ایران برای همسوئی با شیطنت های آمریکا

02/10/1398

باند رجوی برای ثبوت ارادت خود به دشمنان مردم ایران، به هر کاری که میتواند دست میزند.

دعوت از سربازان برای خرابکاری درمراکز حفظ سرحدات و ویکپارچگی  ارضی ایران ، بخشی ازکارهای زنجیره ای سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین است .

روزگار سیاه مجاهدین خلق . مزدوری از عراق تا آلبانی 

درپیامی که ازقول این سخنگوی مجهول الهویه در رسانه های رجوی منتشر شده ، چنین آمده است:

” بزرگداشت شهیدان یک وظیفه ملی و میهنی است. بپاخیزید. سلاحها باید به جوانان شورشگر منتقل شود. سرکردگان مزدور را در ارتش بر جای خود بنشانید “.

اگر این بزرگداشت یک وظیفه ی ملی ومیهنی باشد ، مجاهدین خلق که به روایت هزاران اسناد ومدارک زنده ، تروریست، خائن ومستبد اند ، نباید ازاین حرف ها بزنند واگر میزنند، حتما که خواب نما شده وفرصت طلبانه میخواهند از چیزی استفاده کنند که تحقق آن درچشم انداز نیست!

ضمنا سران ارتش که درمسائل داخلی، دخالتی ندارند ، سرجای خود نشسته و مرزهای کشور را رصد میکنند و درخواست شما دراصل این است که  ازحفظ سرحدات کشور سرزده تا دشمنان بتوانند براحتی درمرزهای ما جولان دهند!

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

درادامه :

” به قرارگاهها و پایگاههای ارتش و نیروی هوایی: ۴۰شلیک به‌ مناسبت چهلم شهیدان در هر کجا که می‌توانید. ترس از دشمن در همه جا باید در آتش و شلیک بسوزد و نابود شود “.

چطور است که بجای آن، آزمایش پیشرفته تر موشکی انجام دهند که پر ابهت تر باشد؟

عیب این کار درآن خواهد بود که شما واربابانتان را خواهد ترسانید!

با اطمینان خاطر بشما خاطر نشان میشود که شلیک های مورد نظر شما انجام نخواهد شد وازاین فراخوان که زیادی گل وگشاد است ، شرمنده خواهید شد .

شرمندگی ای که  دهه هاست که ازوجود شما دور ودورتر میشود.

ضمنا این ترس از دشمن، شامل دشمنان خارجی که شما هم از زوائد آن هستید ، خواهد بود؟!

دراین مورد خیالتان راحت باشد که ترسی ازاین دشمن وایادی اش ، بدون شلیک وآتش زدن هم وجود ندارد!

رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

ونیز:

” به پرسنل نیروی هوایی: هواپیما و تجهیزات دشمن را از کار بیندازید. با جوانان شورشگر و شهیدان انقلاب نوین ایران هم‌پیمان شوید و به یاری ارتش گرسنگان و بیکاران بشتابید “.

دشمن که هواپیمایی در مقرهای نظامی ما ندارد و تجهیزات موجود درپادگان های مان با پول بیت المال و کوشش دانشمندان کشور فراهم شده  وهیچکدام ازاین سلاح های سنگین برای استعمال درداخل کشور وبرعلیه مردم تهیه نشده و باصطلاح جنبه ی برون مرزی دارد وبرای جلوگیری ازحملات دشمن خارجی است.

شما چرا میخواهید که این تجهیزات نابود شده وکشور فاقد قدرت دفاعی باشد؟

مگر یک ارتش رهائی بخشی ؟؟!! بنام امپریالیزم وارتجاع منطقه در راه است که از پرسنل نیروی هوایی میخواهید که راه آنها را آب وجاروکنند؟!

من واقعا هم سراغی ازاین نمونه در تاریخ ندارم وآنرا استثنائی میدانم والبته زیاد هم تعجب نمیکنم .

چرا که میدانم مجاهدین خلق بیش از سه دهه ایست که رکورد وطن فروش ترین جریان سیاسی- فرقه ای تاریخ ایران را بنام خود ثبت کرده واین نوع آرزوها برآنان عیب نیست!

چرا مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش میگویند ایران نباید پیشرفت علمی کند؟

مجددا :

” پیام به افسران و سربازان و پرسنل مردمی: سلاحها را بردارید و از اردوی دشمن به جبهه خلق بشتابید. پرسنل ملی و میهن‌پرست ارتش باید پاسداران و بسیجی‌های سرکوبگر را بر جای خود بنشانند.جواب شلیک به مردم و جوانان وطن آتش آتش “.

این جبهه ی خلق کجاست وچه مشخصاتی دارد؟

مثلا ازکدام جریانات سیاسی تشکیل شده ، برنامه ی هریک از آنها چیست و اعضای تشکیل دهنده ی آن چه پلاتفرم مشترکی را ارائه داده اند و وجوه افتراقشان چیست؟

ازآنجا که ما درایران زندگی میکنیم ، وجود این جبهه را احساس نمیکنیم واز ضعف وتشتت اپوزیسیون خارج از کشور هم اطلاع کافی داریم!

لابد این جبهه ی موهوم سماوی وغیر قابل دسترس است که بدرد مبارزات زمینی نمیخورد وبیشتر ازهمه، ساخته وپرداخته ی مغز علیل مسعود یا مریم رجوی است!

مشکل کار دراین مورد عبارت از آنست که رجوی ها تا مغز استخوان انحصار طلبند و هیچ شریکی را قبول ندارند و عضویت درجبهه ی خلق، دور ازماهیت آنست!

صابر  تبریزی

حال و روز این روزهای فرقه رجوی – همیاری،همکاری،پولشویی،مزدوری

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

ایران اینترلینک

***

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندباند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

از گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجویاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

انسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشانانسانها را به انتخابشان میشناسند نه به حماقتشان

سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کردوطن فروشی مجاهدین خلق فرقه رجوی و ضدیت مزدور مریم رجوی  با ایران و ایرانی 

جمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلقجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

عبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردندعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

همچنین: