سخنی با اقایان روحانی و دکتر کریم قصیم

سخنی با اقایان روحانی و دکتر کریم قصیم

مریم سنجابی، هفتم ژوئن 2013: …  اگر چه ما جدا شدگان به یاری شما نیازی نداریم و صدها تن از مردان و زنان شجاع  جدا شده که سال ها طعم تلخ فرقه رجوی را نوشیده اند با شجاعت تمام خواهان این هستند و تلاش  میکنند که دیگر جوانان و دختران و پسران میهن شان اسیر چنین فرقه هایی نشوند. شما حداقل از حق خود دفاع کنید و نگذارید رجوی ها بازهم مهر سکوت بر لبان تان بزنند و حق آزادی را از شما بگیرند. سازمانی که حتی به عضو …


Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

ایران اینترلینک


متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران

قبل از هر چیر می خواستم جدا شدن شما از شورای فرمالیستی باصطلح شورای ملی مقاومت را تبریک بگویم

30 سال اسارت فرقه ای اعضا را نادیده گرفتن و به چند خط انتقادناچیز بسنده کردن مشکلی نیست

درد این است که شمایان نیز نمی توانید حتی 30 انتقاد و حرف نا گفته و فروخورده خود را از سی سال بیان کنید.

– در همان نکات ناچیز …اولین انتقاد و اشکال را به بسته بودن ارتباطات کرده و از گشایش ارتباطات سخن گفته اید .

– نکند نمی دانید که اعضان درون این سازمان در کمپ اشرف 27سال است که از ارتباط با خانواده و خارج از کمپ و هر کجای دنیا و حتی بستگان درون کمپ نیز محروم بوده اند . و آیا می دانستید دسترسی به تلفن و اینترنت و دنیای بیرون در ضوابط داخلی تشکیلات جرم محسوب می شود.

– در رابطه با افشای مسائل شخصی گفتید : آیا شما نمی دانستید این فرهنگ و اعتقاد پایه ای سازمان بود که تمامی افراد را تحت عنوان جلسات دیگ و فردیت مجبور به بیان شخصی ترین نکات زندگی شان در بین جمع های 100تا 3000 هزارنفری می کرد و سال هاست که درکمپ رجوی از کلیه اعضا اعترافات اجباری درست و غلط و…. امضا های اجباری مبنی بر ماندن درتشکیلات و غیره … گرفته می شود.

– ایا شما نمی دانستید که در سال1363و 1373 سران سازمان مجاهدین حدود 500الی 600 نفراز اعضای خود را به جرم خود ساخته نفوذی دستگیر و در درون کمپ زندانی نمود و به کتک و اذیت و آزار آنان پرداخته بطوریکه چندین نفر جان خود را در این رابطه از دست دادند و از تعداد زیادی در زیر فشار و شکنجه اعتراف واهی نفوذیی بودن گرفت در حالیکه حتی یکی از آنان نفوذی نبود. و بعدها همین را خودش اذعان نمود.

– و یا می دانید در حالیکه اقای رجوی رسما به همه نفرات در جلسات عمومی می گفت که هر مطلبی دارید بطور شخصی برای من بنویسید ولی تمامی این مطالب در قسمت پرسنلی سازمان در دسترس تمامی مسئولین سازمان بوده و در همان حال ضبط وآرشیو می شد. تا هر زمان که بخواهد برعلیه نفرات استفاده کند.

– آیا می دانستید در ایدئولوژی فرقه، رجوی می گفت هرآنچه دارید خوبی و بدی ها و تمام هستی شما از آن من است و کسی از خو د چیزی ندارد و برهمین سیاق می بایست هر چه نفرات می گفتند از آن رجوی می بود ولی این تشکیلات درتمامی سالیان بر خلاف انچه که شما هم حقوق بشر می نامید بر اساس اعترافات اجباری و …. دسته بندی های قومی و عشیرتی و… در بین افراد نموده و طبقات مختلفی درسازمان رایج شده بود و با این دید با آنها تنظیم می کردند. طبقه مرفه شورای رهبری / طبقه اسیرانی که از اردوگاه آمده بودند/ طبقه فرزندان سازمان / اهالی رمادی و……

– آیا می دانستید درحالیکه شما در فرنگ با ماهی چندین هزاردلار حقوق شورا آسوده خاطر در کنار خانواده هایتان زندگی می کردید و هر بار که یکی از نفرات بر این ظلم ونظام فرقه ای شوریده و از سازمان جدا می شد با نام شما که در شورا بودید اطلاعیه داده و حکم بر مزدور و خائن شدن و مرگ این نفرات داده می شد.

– خوب است که به خود آمدید و لی حداقل دین ندارید آزاده که هستید چرا سکوت! لب بگشایید …

اگر چه ما جدا شدگان به یاری شما نیازی نداریم و صدها تن از مردان و زنان شجاع جدا شده که سال ها طعم تلخ فرقه رجوی را نوشیده اند با شجاعت تمام خواهان این هستند و تلاش میکنند که دیگر جوانان و دختران و پسران میهن شان اسیر چنین فرقه هایی نشوند

شما حداقل از حق خود دفاع کنید و نگذارید رجوی ها بازهم مهر سکوت بر لبان تان بزنند و حق آزادی را از شما بگیرند.

سازمانی که حتی به عضو عملیات کرده خود رحم نکرد و در حالیکه او را طرد کرده و باعث دستگیری وی شد در درون برای مرگ وی مرثیه راه می انداخت

سازمانی که در بیرون اگر با شما (اعضای غیر مجاهدشورا) با احترام برخورد می کرد در درون و در جلسات درونی شما ها را با انواع و اقسام واسامی و القاب زشت خطاب قرار داده و می گفت مجبور به تحمل چنین جانورانی هستیم و….

شما از چه خبر دارید و از درون چه می دانید …

تنها بدانید که به خدا قسم جدا شدگان کم گفته و زیاد نگفته اند….

– ایا می دانید اعضای رده بالای سازمان شانسی برای خروج از سازمان نداشته و با تهدید مرگ مواجهه هستند

– آیا میدانید اعضای لیبرتی در بازداشت غیرقانونی سران خود تشکیلات هستند نه افراد دیگر….

بی تردید بی دلیل نیست این همه برافروختگی صدها تن از اعضای جدا شده سازمان که سالها عمر خود را در این فرقه گذرانده و اکنون چیزی برای از د ست دادن و یا بدست آوردن ندارند. جز اینکه ندای حق طلبانه آنان را کسی در دنیا بشنود و تا اینکه به اسم های شیک مبارزه و مبارزه خواهی دیگر کسی اسیر چنین فرقه های شوم نشود.

بهرحال رجوی در این سالیان شما را حداقل از اولیه ترین حقوق انسانی یعنی ارتباطات و تماس با خانواده و داشتن زن و همسر و فرزند ممنوع نکرد و نتوانست شما را به نشست های غسل و عملیات جاری و دیگ و تحقیر شخصیت بکشاند ولی خبر که داشتید چگونه هزاران تن از اعضای خود را در درون کمپ در بی خبری از دنیای بیرون گذاشته و اجازه حتی یک انتقاد و سخن نیز به کسی نمی داد و علاوه بر ساعت ها بیگاری کشیدن از افراد همواره آنها را به بدترین شکل مورد نکوش و مواخذه قرار داده شخصیت افراد را له می نمودند.

– حال از حق افراد درون کمپ لیبرتی سخت گفته اید که … آنها در بازداشت غیرقانونی و… هستند …

می دانید آنها فقط در بازداشت رسمی و وحشت انگیز فرقه رجوی هستند آنها در سال 2013 در دنیای ارتباطات حتی اجازه ندارند یک تلفن داشته باشند حتی اجازه ندارند به خانواده هایشان زنگ بزنند حتی رنگ یک مجله و نشریه خارجی را هم به چشم نمی بینند و اگر یک نشریه عربی هم برای قسمت روبط سازمان برود تمامی عکس های “زن ” و خبرهای هنری و دنیای بیرون آن بریده شده و سپس بقیه مطالب سیاسی مورد نیاز به دست تعداد معدودی میرسد

شما چه می دانید از این فرقه مخوف ….

افرادی که حتی برای مصاحبه با کمیساریا می روند را نیز قبل از رفتن دو ساعت آموزش می دهند که چه بگویند و چه نگویند و بعد از برگشت قرنطیه کرده و از آنها بازخواست و بازجویی و بازرسی بدنی می کنند!

اعضای کمپ لیبرتی تنها استفاده ای که برای سران دارند گونی های سنگری زنده هستند که برای محافظت خویش بکار می برند وهر وقت نیاز باشند با اسم و رسم آنها به تمامی دنیا از جمله خانواده ها و خویشان خود نیزبایستی فحش و ناسزا بدهند…. سالهای .. سال ممنوعیت ارتباطی و در بیخبری مطلق از دنیا و فرهنگ در حال تغییر و متکامل دنیا قرار دادن آنان، ظلمی آشکار است که می توانید براحتی درک کنید …

با امید به اینکه بتوانید هر چه بیشتر از بند و اسارت این فرقه مخوف رها شوید.

مریم سنجابی عضو جدا شده شورای باصطلاح ملی مقاومت

7ژوئن 2013میلادی برابربا 17خرداد1392شمسی

همچنین
طنز روزگار، مریم قجر عضدانلو کتاب حقوق زن بنویسد
تمام دنیا مزدورند جز باند رجوی  (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)
آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی کار بسیار بجا و درستی کردند ولی جای نگرانی از وضعیت گروگانهای رجوی در این اطلاعیه خالی است