سخنی با رجوی

سخنی با رجوی

علی جهانی، کانون ایران قلم، شانزدهم اکتبر 2013: … در این مدت برای ارضای قدرت پرستی و هوس بازی های سیری ناپذیری خودت از هیچ جنایت و خیانتی دریغ نکردید ؛ جنایاتی نظیر سرباز کشی و کردکشی و پول شویی و مغز شویی نیروها در مناسبات مخوف و استالینی خودت. اقای رجوی همه این جنایات را برای رسیدن به قدرت انجام دادید  و  خودت    هم بخاطر ویژگی بارز ترسو بودن تان همواره سر بزنگاه ها در رفته و بین مردم ایران …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

سخنی با رجوی

من به عنوان یک فردی که به مدت بیست از بهترین دوران عمرم را در فرقه رجوی هدر دادم و یکی از قربانیان این فرقه هستم که اکنون به لطف خداوند رهایی یافته و در دنیای ازاد به زندگی عادی مشغول هستم . می خواهم از رجوی بخواهم که دیگر دست از سر بقیه نفراتی که هنوز در تشکیلات تار عنکبوتی اش گرفتار هستند بردارند و بیش از این با جان این افراد بی گناه بازی نکند و مانند زالو خون انها را نمکد.

اقای رجوی شما در از همان ابتدای ورود تان به سازمان از انجایی که سودای رهبری در سر داشتید ؛ لذا برای نایل شدن به این خواسته خود و ارضای قدرت پرستی خود بنیان گذاران سازمان را در زندانهای شاه فروخته و به انها خیانت کردید و بدین وسیله استارت خیانت های شما زده شد.

بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم شما بدلیل قدرت پرستی سیری ناپذیری که داشتید می خواستید رهبری انقلاب را هم بدست بیاورید و برای همین در مقابل مردم قرار گرفتید و بعد هم که دیدید اوضاع بر وفق مراد نیست و احساس خطر جانی کردید عده زیادی را به کشتن دادید و خودتان فرار را بر قرار ترجیح دادید و به پاریس گریختید.

بعد هم در فرانسه با انحلال دفتر سیاسی و تشکیل شورایی دست ساز به اصطلاح شورای ملی مقاومت و راه اندازی خیمه شب بازی انقلاب ایدئولوژیک خود را رهبر عقیدتی نامیدید و با ارسال تیم های عملیاتی عده ای را به کشتن دادید.

وبعد هم به برای مزدوری صدام و شرکت در جنگ ایران و عراق در کنار صدام علیه مردم ایران به عراق رفتید و با تشکیل به اصطلاح ارتش ازادیبخش که در حقیقت ارتش کوچکی در خدمت صدام بود ؛ وبا راه اندازی عملیات مرزی به کمک ارتش صدام تعداد زیادی از نیروها را به کشتن دادید و تعداد زیادی از سربازان بی گناه ایرانی را هم کشتید ؛ که بزرگترین این عملیات ها عملیات به اصطلاح فروغ بود که بیش هزار و دویست تن از نیروها کشته شدند.

بعد هم که با اتش بس در جنگ ایران و عراق دیگر نمی توانستید با راه اندازی عملیات مرزی نیروها را به کشتن بدهید ؛ لذا تصمیم گرفتید با راه اندازی عملیات داخله و اعزام تیمهای عملیاتی به داخل و خمپاره باران مناطق مسکونی ؛ باعث کشته شدن عده ای از تیمها و مردم غیر نظامی گشتید.

بعد از سرنگونی صدام که پدر خوانده شما بود و یتیم گشتید؛ سعی نمودید خود را به دولت امریکا اویزان کنید و رو همین حساب جلوی دولت قانونی و منتخب مردم عراق ایستادید و به عنوان اپوزیسیون دولت عراق عمل کردید و تعداد زیادی را به بهانه خود ساخته و غیر واقعی حفظ اشرف به کشتن دادید و اخیرا هم که به بهانه حفظ اموال اشرف بیش از پنجاه نفر را به طرز دلخراشی به کشتن دادید.

خلاصه در این مدت برای ارضای قدرت پرستی و هوس بازی های سیری ناپذیری خودت از هیچ جنایت و خیانتی دریغ نکردید ؛ جنایاتی نظیر سرباز کشی و کردکشی و پول شویی و مغز شویی نیروها در مناسبات مخوف و استالینی خودت.

اقای رجوی همه این جنایات را برای رسیدن به قدرت انجام دادید و خودت هم بخاطر ویژگی بارز ترسو بودن تان همواره سر بزنگاه ها در رفته و بین مردم ایران به معروف به مسعود ددری شده اید و اکنون هم بیش از ده سال هست که از ترس جان خویش در سوراخ موش مخفی شده اید و جرات بیرون امدن را ندارید.

با این حال چرا دیگر دست از سر این قربانیان نگون بخت بر نمی دارید و نمی گذارید بروند دنبال زندگی خود ؟ ایا این همه از اینها به کشتن دادید و به همراه زن خود که رییس جمهور برگزیده خودت هم هست ؛ با راه اندازی دکان شهید سازی از خون انها سوء استفاده کرده اید بس نیست؟ چرا از گذشته دیکتاتورها عبرت نمی گیرید و دست از خود کامگی و دیکتاتوری بر نمی دارید ؟ مگر تا بحال توانسته اید با این جنایاتی که مرتکب شده اید بجایی برسید ؟ پس چرا دیگر از گذشته ننگین خود پند نمی گیرید و دست از سر این نگون بختان مستقر در لیبرتی بر نمی دارید تا خودشان بتوانند برای اینده خویش تصمیم بگیرند ؟

اقای رجوی اگر گوش شنوایی دارید؛ که ندارید؛ من به شما توصیه می کنم و از شما می خواهم که دیگر دست از سر این قر بانیان بردارید و دیگر بیش از این انها را برای رسیدن به مطامع شیطانی خودتان به کشتن ندهید و خودتان هم از سوراخ موش بیرو ن بیایید و به همراه زن تان اماده پاسخگویی به همان خلق قهرمانی که به دروغ سنگ انرا به سینه می زدید باشید.

به امید انروز

مشاوران بوش خواستار خروج منافقین از لیست سیاه شدند


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

تازه ترین افاضات مریم عضدانلو

2013/09/26 by

علی جهانی، ایران قلم، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۳: …  در تاریخ بیست ونه شهریور ماه برابر با بیست سپتامبر مریم عضدانلو در ادامه ولگردی های سیاسی خودش به ژنو رفته تا با بدست گرفتن عکس نفراتی که بخاطر سیاست های غلط خودش و ان شوهر فراریش در اشرف کشته شدند مظلوم نمایی کرده و […]

به کشتن دادن افراد در اشرف به بهانه حفظ اموال (+اطلاعیه محکومیت توسط کانون ایران قلم)

2013/09/04 by

علی جهانی، ایران قلم، چهارم سپتامبر ۲۰۱۳: … لذاحفظ اموال دروغی بیش نیست و مسئله رجوی اینست که به هر بهانه ای به سبب طینت و ذات خشونت گرایی خودش که از اندیشه فرقه گرایانه و قرون وسطایی اش نشات می گیرد افراد را به کشتن بدهد و فرق نمی کند چطور باشد ؛یک زمان به […]

آیا انشقاق در فرقه رجوی در چشم انداز هست؟

2013/08/27 by

علی جهانی، ایران قلم، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۳: …  بنظر می رسد در این شرایط اسف بار و فروپاشی که فرقه رجوی در آن قرار گرفته است ؛ شقه شدن در این سازمان بیش از هر زمان دیگری متصور هست و در چشم انداز نزدیک قرار گرفته است و دلایل آن هم به قرار […]

نامه سرگشاده آقای علی جهانی به مریم رجوی

2013/08/15 by

علی جهانی، ایران قلم، پانزدهم اوت ۲۰۱۳: … خانم رجوی شما در حالی از این شوهرتان تعریف می کنید و اورا پاک و معصوم می دانید که نه تنها هیجگاه مسئولیت کارهایی را که کرده نپذیرفته و پاسخگو نبوده است بلکه با رندی و شیادی خاص خودش آنها را به گردن نیروها انداخته است و […]