سراب مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در افشای اتمی

سراب مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در افشای اتمی

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، نوزدهم دسامبر 2013: …  راستی نمیدانم این شیاد وجادوگر چگونه دم از سرنگونی وآمادگی میزند. یا خودش در غار به سر میبرد یا بقیه را آدم حساب نمیکند. خودش معلوم نیست در کدام سوراخ موش تشریف دارد وهمین روزها است که مثل اربابش صدام اورا از سوراخ بیرون بکشند اما باز دم از آمادگی وسرنگونی میزند میخواهم به سران فرقه بگویم که آن چوب اشاره ای که در نشستها روی تابلو به …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

سراب مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در افشای اتمی

از روزی که توافقنامه ایران با امریکا شکل جدیدی به خود گرفت چوب اشاره سازمان نیز به سمت خودش برگشت خورد واین روزها سرکرده فرقه تروریستی نیز نشستهای جدیدی را برای سرگرم کردن نیروهایش طراحی کرده است وبا حیله گریهای همیشگی آنهارا فریب داده که مبادا این روزها که امریکا با دولت ایران رابطه اش بهتر شده، نیروهای وا رفته اش نیز هم صفوف فرقه را ترک کنند.

از این رو سرکرده تروریستها چنین میگوید

“خواهران وبرادان

رزم آوران راه راه آزادی

اوباما با این کار میخواست محک کند که ایران در غنی سازی اورانیوم چقدر پیش رفته است وبه همان مقصودی که داشت رسید وتمام اطلاعات را در اختیار او قرار داده اند این یک بازی سیاسی بود .

شما نیاید فریب حرفهای رژیم ایران را بخورید فکر نکنید که این توافقنامه یک طناب دار برای جریانهای سیاسی است. اتفاقاً این یک پیروزی برای جریانهای سیاسی وبخصوص سازمان خودتان است رژیم ایران در سراشیب سرنگونی است وباید آمادگی خودتان را حفظ کرده تعهدات خود را به خواهرمژگانتان داده وصفر صفر وصدصد کرده تا بتوانید در برابر خدا وخلق سربلند باشید .”

راستی نمیدانم این شیاد وجادوگر چگونه دم از سرنگونی وآمادگی میزند. یا خودش در غار به سر میبرد یا بقیه را آدم حساب نمیکند. خودش معلوم نیست در کدام سوراخ موش تشریف دارد وهمین روزها است که مثل اربابش صدام اورا از سوراخ بیرون بکشند اما باز دم از آمادگی وسرنگونی میزند

میخواهم به سران فرقه بگویم که آن چوب اشاره ای که در نشستها روی تابلو به سمت ایران نشانه رفته بودید الان به سمت خودت ودارو دسته تروریستت برگشته است. این توافقنامه دقیقا طناب داری است برای سران فرقه وهرکسی که دست در خون جوانان ایران دارد فریب حرفهای این شیاد را نخورید وتا دیر نشده از این جهنم رجوی ساخته خودتان را نجات دهید.

البته شاید شما خبر نداشته باشید که در اروپا بقول مسعود خواهران وبرادران بخش سیاسیتان همه از فرقه جدا شده اند وتنها شما گوشت جلوی توپ هستید واز دنیای بیرون خبر ندارید .

بیشتر همان خواهران وبرادان مجاهدتان الان در لباس عروسی ودر کانون گرم خانوده هستند ولی شما با فریب حرفهای مسعود نمیدانید دنیا در دست چه کسی میباشد وبا تحلیلهای آبکی این شیاد زندگی خود را حرام میکنید دیگر هیچ آبی از این سازمان تروریستی برای کسی گرم نخواهد شد .

همایون کهزادی

انجمن یاران ایران – پاریس

رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

Ashamed of your Leader? Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

همچنین:

تلاش مضحک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) برای مصادره میراث ماندلا

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، تهران، شانزدهم دسامبر 2013: … فرقه تروریستی مجاهدین خلق با این عنوان که “ميراث ماندلا در مقاومت ايران زنده است”به شکلی کاملا مضحک در چند روز اخیر تلاش کرد به نوعی میان فعالیت های خود و ماندلا ارتباط برقرار نماید!/عوامل فرقه مجاهدین خلق که به عنوان یک گروه شناخته شده تروریستی از فقدان شدید محبوبیت و مشروعیت رنج می برند می خواهند …

وظیفه انسانی قربانیان،منتقدین و جداشدگان در قبال گروه رجوی

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریس، شانزدهم دسامبر 2013: … مریم رجوی باید از زندان ها و شکنجه گاه های مجاهدین در پادگان اشرف سخن بگوید.در باره زنان ناراضی،مرگ ها،خودکشی ها و تاراج هست و نیست آنها سخن بگوید.مریم رجوی بجای سخنرانی در باره “رحم” و”مروت” و “حقوق بشر” پاسخ دهد که چرا برای اعضای ناراضی درون مجاهدین و آنهایی که خواهان جدایی بودند،حکم اعدام امضاء نموده است؟ در حکم …

چهل و دو تن شاهد وقایع کمپ اشرف کجا هستند؟

مسعود خدابنده، ایرانیان دات کام، شانزدهم دسامبر 2013: … مسعود رجوی و همسرش مریم به پیروانشان دستور داده اند که اعتصاب غذا کنند. اعتصاب غذایی که بصورتی غیر واقعی و تعجب بر انگیزی اکنون از مرز صد روز نیز گشته است. خواسته آنها بازگرداندن این هفت نفری است که درست مثل خود مسعود رجوی هیچ ردی از آنها پیدا نشده است. با توجه به این که نه محل این هفت نفر معلوم است و نه معلوم است چه کسی آنها را نگه داشته …