سرداران مشروطه و باند رجوی- قیاس مع الفارق!ا

سرداران مشروطه و باند رجوی- قیاس مع الفارق!ا

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، نوزدهم سپتامبر 2017:… دراین برهه زمانی بیش از نیم قرن ، غیر ازچند مورد انگشت شمار که ازدوران شاهنشاهی سراغ داریم که مجاهدین دست به عملیاتی دررابطه با مخالفت با جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و … زدند ، اغلب به تبلیغ هیستری وار برای بقدرت رسیدن غیرعملی خود زده ودر باقی اوقات ( حدود 40 سال) چیز خاصی  بجز … 

تبریز جای رجوی ها نیست !

https://iran-interlink.org

سرداران مشروطه و باند رجوی-  قیاس مع الفارق!

28/06/1396

محمد قرایی که خود یا امضایش در رسانه های گروه رجویه معروف است ، چنین مینویسد :

” بیش ازنیم قرن از تاسیس سازمان پرافتخارمجاهدین خلق ایران گذشت. پنجاه واندی سال است که مجاهدین با فدای بیکران در وفا به عهد و پیمان برای رهایی خلق اسیرشان سرازپا نشناخته، هزارهزازسربردارشده اند. مردم ایران ونسلهای آینده ازاین گوهرهای بی بدیل بسیارخواهند گفت و خواهند نوشت. .. “.

دراین برهه زمانی بیش از نیم قرن ، غیر ازچند مورد انگشت شمار که ازدوران شاهنشاهی سراغ داریم که مجاهدین دست به عملیاتی دررابطه با مخالفت با جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و … زدند ، اغلب به تبلیغ هیستری وار برای بقدرت رسیدن غیرعملی خود زده ودر باقی اوقات ( حدود 40 سال) چیز خاصی  بجز دست زدن به ترور ، ایجاد شکاف درصفوف متحدان انقلاب ، همکاری تمام قد با دشمن متجاوز، جاسوسی بنفع بیگانگان ، دست زدن به نوعی خاص ازنسل کشی با ازبین بردن اساس خانواده درداخل تشکیلات ،  ازاین گروه ندیده ایم که البته مجاهدین رجوی میتوانند بدان افتخار بکنند یا نکنند ودر مقابل ، ازمردم توقع آنچنانی که دارند، نداشته باشند!

ونیز :

” صداقت و شجاعت سرداران مشروطه، هوشیاری و قاطعیت مصدق، پژواک صدای دلاورسردارجنگل، سردارخیابانی، حنیف کبیر، جزنی ها و شکری ها…همه وهمه در جمع تاریخی و ماندگار سالگرد سازمان مجاهدین درشهریورنود وشش درتیرانای آلبانی حضورداشتند “!

جمع شدن دریک سالن و فیل هوا کردن های معروف ، هیچ ارتباطی با افراد ذکر شده ندارد واگر ارتباطی است ، این ارتباط درراستای بدنام کردن آنها ومایوس کردن ” خلق قهرمان ” از قهرمانان تاریخی خود است واتفاقا انجام این کار ، بیشتر ازهمه ، از باند رجویه بر میآید!

پس عمده ی این بادکنک هوا کردن ها ، جنبه ی برون مرزی داشته ، بشرحی که میخوانیم:

 ” مهمتر از همه، درخشش زنان مجاهد خلق دررهبری این جنبش سراسری، منسجم وبی نظیردرتاریخ ایران است که پس ازسرنگونی ولایت زن ستیزحاکم برایران، بشریت را یک گام اساسی درمسیرپیشرفت و تکامل اجتماعی و انسانی به پیش پرتاب خواهد کرد “.

ظاهرا نویسنده ی این مقاله نما، یا اطلاعی ازتاریخ ندارد ویااینکه دروغگوی قهاری است!

 این زن های بدبخت ، برای سرکوب نمودن وتحقیر مردان هم پایه ی رجوی در میدان اند وکار شاقی انجام نمیدهند که در یک کشور ضعیف عضو پیمان ناتو ، می درخشند!

اگر راست میگویید که این کارها بنفع زنان تمام جهان و درمسیر پیشرفت وتکامل اجتماعی است ، جریان انقلاب مریم را با زنان خود همین آلبانی درمیان بگذاریدوانگاه نتایج درخشانش را که درخواست از دولت برای اعزام سران سازمان به زندان یا تیمارستان است ، مشاهده فرمایید!!

اصلا چطور است که یک مناظره ای درآلبانی تشکیل داده شود ونمایندگانی از رهبران شما ، جدا شده ها از سازمان ومخصوصا اعضای خانواده های گرفتار حضور یافته و اطلاعات موثق خود از سازمان را ارائه دهند؟!

وبعد:

” انتخاب مسئول اولی مجاهدین آنهم برگزیدن یک زن ازمیان هزار زن مجاهد خلق درحالی است که نمایش شکست خورده آخوندها برغم قول وقرارهای دجالگرانه روحانی حتی نتوانست یک زن را بصورت فرمایشی درکابینه داشته باشد “.

شما برعکس قضیه عمل کرده و یک مرد را بعنوان 4 همردیف اول انتخاب میکردید؟!

یعنی باور کنیم که درمیان چند هزار وابسته ی رجوی ، مرد لایقی وجود ندارد؟!

اگر وجود دارد ،چرا انتخاب نکردید؟!

برای اینکه رجوی از حضور یک مرد- هرچند بی خاصیت – درصفوف رهبری واهمه دارد واین ترسوئی رجوی را بحساب درخشندگی زنانی نگذارید که برده ی جسمی وجنسی رجوی بوده اند!!

درخشندگی این زنان تیره بخت بدانجهت است که حاضر شده اند بر روی کول مردان همتراز رجوی سوار شده ورجوی هم بالاتر ازهمه باشد !

این عین تضییع خشن حقوق زنان است!

سیروس  غضنفری

عضو جدا شده ازتشکیلات رجوی

ایران

تبریز

*** 

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Regime_ChangePssst, Whisper It, Even Iran’s Enemies Don’t Want Regime Change

مزدوران فرقه رجوی مجاهدین خلق در خدمت جنگ و امریکاعکس فوق: مریم رجوی در کنار سناتور جان مک کین آمریکائی
عکس زیر: خواهران و برادران مجاهد خلق به صف در مقابل پرچم آمریکا 

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31221

باور کنید استفاده از “بمب اتمی” برای سرکوب در داخل کشور عملی نیست (باز هم محمد علی توحیدی)ا 

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:…  حکومت ها هرچه هم که فاشیست باشند ، برای سرکوب مردم درداخل کشور قادر به استفاده از سلاح اتمی نیستند وچه بسا که خود نیز دراین ترقه بازی های اتمی ازبین می روند! پس بنابراین فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران درهر راستا که بوده باشد- که من شخصا از این فعالیت های صلح آمیز علمی وفنی وکمکی که به توسعه ی کشور میکند قویا … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

https://iran-interlink.org

باور کنید استفاده از “بمب اتمی” برای سرکوب در داخل کشور عملی نیست (باز هم محمد علی توحیدی)ا

نگاهی اجمالی به ترهات محمد علی توحیدی!

۱۴شهریور ۱۳۹۶                                            

این آقا محمد علی توحیدی زیاد مصاحبه میکند ودرحالی که چیز جدیدی مطرح نمیکند ، با چاشنی شعر وشعار وگزافه گویی، سعی میکند خود را درقالب یک نظریه پرداز نشان دهد که اقلا خواننده ی روشن بین ، اورا بعنوان زیاده گوی ” چاله میدانی گونه ” میشناسد و من بدرستی نمیدانم که رهبر فرقه ی رجوی چه نظری به او دارند که حاشا نمیکند!

اودر مصاحبه ی گل وگشاد خود میگوید :

 ” محمدعلی توحیدی: اگر ما بخواهیم بحث جدی سیاسی بکنیم، بحرانی که این رژیم با آن مواجه است که یک بحران حقوقی یا توافق با طرف خارجی نیست؛ بحران، عبارت است از خوردن یک جام‌زهر در یک مسیر استراتژیکی که رژیم پیش می‌برده تا به بمب اتمی دست یابد و حاکمیت ولایت فقیه را در کشور ما تثبیت کند… قربانی این سیاست، قبل از منطقه و دیگران، مردم ایران هستند. در این چالش بر سر اتمی، این مردم و مقاومت ایران بودند که جلو این رژیم مثل داستان جنگ ایستادند … به‌خاطر تحولاتی که در همین یکی دو سال اخیر شاهدش بودیم، رژیم نه راه پیش دارد نه راه پس “.

معمولا بحران های هر حکومت ، بیشتر ازهر چیز جنبه ی داخلی وساختاری دارد و کسی اینجا تصور نمیکند که با بمب اتم میتوان مردم یک کشور را واداشت که ازحقوق خود دست بردارند!

چرا که سیستم پساانقلابی شوروی را دردرجه ی اول ، بحران های داخلی خودش فروپاشاند و داشتن اینهمه بمب وسلاخ اتمی ، ذره ای مانع این فروپاشی نشد!

حکومت ها هرچه هم که فاشیست باشند ، برای سرکوب مردم درداخل کشور قادر به استفاده از سلاح اتمی نیستند وچه بسا که خود نیز دراین ترقه بازی های اتمی ازبین می روند!

پس بنابراین فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران درهر راستا که بوده باشد- که من شخصا از این فعالیت های صلح آمیز علمی وفنی وکمکی که به توسعه ی کشور میکند قویا دفاع میکنم  – نمیتوانست در راستای سرکوب مردم باشد!

اصلا چه کشوری غیر از آمریکا ازاین سلاح وآنهم برای رقیب تسلیم شده استفاده کرده است که ایران هم دومی اش باشد؟!

پس اگر شما کاری کردید که مثلا وقفه ای در این فعالیت ها انجام داده شود ، درد مردم را نداشتید وچه بسا که با عقب ماندگی آنها ، اوضاع را بیشتر وفق مراد خود میبینید!

آخر شما چگونه میتوانید برمردم حکم برانید یا حتی درکنار آنها باشید که شرط این همزیستی ، عقب ماندگی آنها و عقبگرد بزرگ بسوی ساختار برده داری است که سیستم خود شما عین آنست؟!!

همچنین :

” الآن هم رژیم مجبور شده است جام‌زهر اتمی بخورد. با همه حقه‌بازی‌ها که دارد می‌کنند، بالاخره جرعه‌ای زهر را خورده‌اند. باید پرسید این جام‌زهر را از کی و در مقابل چه نیرویی خورده است؟ طرف خارجی که نداشته است. طرف خارجی که آن موقع دولت اوباما بوده است که خواسته یک‌جوری امتیاز بدهد و از زیر مشکل ردش کند “.

واقعا طرف خارجی ندارد؟!

اتفاقا موضوع برعکس است و نتیجه ی مشاوره های زیاد اوباما ، او ر ا باین نتیجه رساند که بین جنگ بی صرفه با ایران ونشستن بر سر مذاکرات اتمی یکی را انتخاب کند که تعدادی از مشاوران زیرک اش ، گزینه ی مذاکره را باو پیشنهاد کردند والبته مسلما که دولت پنهان هم چنین نظری داشت!

 همچنین ، درایران کسی دولت را بخاطر فعایت های اتمی مذمت نمیکرد واتفاقا این سران ایران بود ند که به استناد به منابع فقهی ، تولید بمب اتمی را حرام اعلام کردند وگرنه مردم حساسیتی به تولید سلاح هسته ای نداشتند وبعضا هم میگفتند که چیزی که برای اسرائیل متجاوز حلال است ، چرا برای ما حرام باید باشد!

کار شما دراین عرصه ،  ازتحلیل خود شما نشات میگرفت که فکر میکردید ایران صاحب سلاح اتمی، درمقابل زورگویی های سلطه گران وماشین جنگی آنها بنام اسرائیل ، مقاومت مقتدرانه ای خواهد کرد و آنگاه این اربابان نخواهند توانست حکومت را بدست شما بدهند!!

درادامه :

” … در این شرایط رژیم در رابطه با زهر اتمی، نه راه پیش دارد نه راه پس. بله، چسبیده به این‌که برجام را به هر قیمت حفظ کند… “.

راه پس را من نمیدانم که چه شکلی باید باشد اما راه پیش را که ادامه ی روند برجام است چرا!

ایران با چسبیدن  به برجام ( اعلام وفاداری به تعهدات بین المللی خود ) ، کار خوب ومنطبق با ذوق وخواست افکار عمومی جهان انجام میدهد که به نوبه ی خود کاری است درخور تحسین واین مسئله چرا باید سبب تشویش اذهان رجوی ها باشد؟!

سپس :

“… این جواد ظریف که یک عامل فاشیزم دینی در آمریکا است و در فاینانس تروریسم بوده در تمام اینها دست داشته است؛ این آدم بر سر قبر تروریستهایی که این‌جا و آنجاکشته می‌شوند، حاضر می‌شود و با بشار اسد به‌اصطلاح فالوده می‌خورد…”.

این وزیر خارجه ی با هوش وزحمتکش ما ، چنین نطر واعتقادی ندارد وبجای آن میداند که اینها شهدای راه آزادی واستقلال سوریه ای است که درمبارزه با تروریزم کشته میشوند!

کسانی که آقای ظریف بر سر مزار آنها حاضر میشود ، حامی یک دولت ضد تروریست بوده و حکومت اسد ، کارنامه ی خوبی درمبارزه با تروریزم دارد!

سیروس  غضنفری

عضو جدا شده از فرقه ی رجوی

ایران

تبریز

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31071

باند برده داری رجوی، فرق بین نظام سرمایه و نظام سرمایه داری را نمیداند!ا 

syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۷:…  این گروه تشنه ی قدرت ، اگر اینهمه امکانات خود را درخدمت آموختن خود قرار میداد و آنها را با ترور و سپس شعر و شعار از دست نمیداد ، حرف هایی نمیزد که نشان دهد ازا قتصاد و … تقریبا چیزی نمیداند! البته این حرف هم صحیح است که اگر کارهای برشمرده را به کنار می گذاشت ، ازاین امکانات کم بهره بود و بطور ساده ، اربابان با گفتن اینکه … 

اسرای مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی تیرانا زبان در بازنشستگیسنگواره‌هایی که فقط باید در غار اشرف منجمد شوند

https://iran-interlink.org

باند برده داری رجوی، فرق بین نظام سرمایه و نظام سرمایه داری را نمیداند!

۰۶/۰۶/۱۳۹۶                                                          

این گروه تشنه ی قدرت ، اگر اینهمه امکانات خود را درخدمت آموختن خود قرار میداد و آنها را با ترور و سپس شعر و شعار از دست نمیداد ، حرف هایی نمیزد که نشان دهد ازا قتصاد و … تقریبا چیزی نمیداند!

البته این حرف هم صحیح است که اگر کارهای برشمرده را به کنار می گذاشت ، ازاین امکانات کم بهره بود و بطور ساده ، اربابان با گفتن اینکه این امکانات را صرفا جهت خرابکاری درامور ایران دراختیار شما قرار داده ایم نه یاد گرفتن سواد وانتخاب راه درست،  از اهدای این کمک ها به باند رجوی دریغ می ورزیدند !

وبسایت رسمی این گروه با مناسبات برده داری مدرن درون گروهی ، در نوشته ای با تیتر ” یک جای کار عیب دارد “ مینویسد :

” بعضاً نیز «مشکلات ساختاری» اشاره به ماهیت دوگانه نظام ولایت فقیه است. نظامی با سر قرون‌وسطایی و بدنه سرمایه‌داری وابسته‌گرای بازمانده از نظام پیشین که هر کدام ایده‌آلها و اهداف جداگانه و متعارض هم دارند؛ این تعارض به‌خصوص آنجاکه پای راه‌کارها و اجرا به‌میان‌ می‌آید، به‌صورت جنگ و دعواهای پایان‌ناپذیر و فرساینده بارز شده و ته‌مانده توان رژیم را نیز می‌بلعد “.

اگر سخن شما دایر برقرون وسطایی بودن روبنای حکومت ایران را بپذیریم و با آگاهی ازاینکه مناسبات پیشنهادی شما ” برده داری ” بوده وهزاران سال عقب مانده تر ولاجرم ضدانسانی تر از مناسبات قرون وسطایی میباشد ، مگر ما عقلمان را ازدست داده ایم که روبه قهقرا گذاشته واجازه دهیم که مسعود رجوی درحرمسراهای خود که این بار درسراسر ایران برپا باید گردد ، قدر بیند وبر صدر نشیند؟!

 تعریف کلاسیک سرمایه داری آنست که درآنجا کارخانه داران صنعتی دستی بالاتر ازهمه داشته باشند و … ودرغیر اینصورت کشور مفروضی را با وجود اینکه داخل نظام سرمایه تعریف میکنند ، سرمایه داری نمی نامند وایران نیز از خصوصیات اخیر برخوردار است ونمیتوان نظام آنرا سرمایه داری معرفی کرد!

همانطور که نظریه پردازان نامی جهان ، نظام شوروی هم سرمایه داری نبود ولی داخل نظام سرمایه تعریف میشد ونام سیستم فروریخته اش را ” پسا انقلابی ” ، یا “ پسا سرمایه داری ” گذاشته اند .

واقعیت آنست که براساس تقسیم کار جهانی – که ازحدود ۴۰۰ سال پیش آغاز شده-  ایران بطور تدریجی وفزاینده ( در دوره ی پهلوی بخصوص – که درست برای نگهداشتن ایران دراین حوزه ی تقسیم کار جهانی بر سرکار آورده شده بود)، به صادر کننده ی مواد خام تبدیل شد وهرگز فرصت بدان ندادند که کالای صنعتی تولید کرده و ضمن تامین احتیاجات صنعتی خود ، قسمتی ازاین محصولات را مبادله کرده واز مبالغ بدست آمده ازاین کار ، به حل مشکلات فرعی تر خود بپردازد!

 حالا جواب سئوالتان  : ” یک جای کار عیب دارد ” را دریافته وشیر فهم شدید ودانستید که برای رفع این مشکل اصلی وتاریخی ایران ، نمیتوان با سیستم برده داری منحصر بفرد رجوی به جنگ این نقیصه ی بزرگ ،کلیدی وتاریخی رفت ؟

یا بازهم خواهید گفت که ” کره ما ازبچگی دم نداشت ” ، که بحث با چنین طرزتفکری فایده ای ندارد؟؟

سیروس غضنفری

عضو نجات یافته از سازمان استحاله شده مجاهدین خلق

تبریز، ایران

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31020

درعدم اعلام نام این رهبری ، چه مشکلی دارید؟ 

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و سوم اوت ۲۰۱۷:… شاید که شما فرق بین پایداری وزمینگیر شدن را نمیدانید ویا من از کار فرهنگستانتان سر در نمی آورم! دراین هجرت بزرگ که رهبر ذیصلاح آن موقع  بشدت مخالف آن بود ، نقش خانواده ها بی بدیل بود و حالا که انرا مفید به حال فرقه ی رجوی میدانید ، باید بخاطر فحاشی های خود برعلیه این خانواده  ها ، از آنها عذرخواهی کنید! … 

سیروس غضنفری و خانوادهمصاحبه با سیروس غضنفری عضو نجات یافته ی فرقه ی رجوی – قسمت اول و پایانی

Camp Ashraf Iraq January 13 2014

https://youtu.be/zrl9D14Wlw8

https://iran-interlink.org

درعدم اعلام نام این رهبری ، چه مشکلی دارید؟

اول شهریور ۱۳۹۶             

“تغییر رژیم  از آلبانى تا تهران “ عنوان تفسیری است که مطبوعات رجوی ارائه داده ودر آن چنین میخوانیم :   

” اعضاى رهبرى حزب جمهوری‌خواهان، سناتورهاى نزدیک به ریاست جمهورى امریکا، و عضو کمیته نیروهاى مسلح سناى امریکا به دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوى، و اعضاى مقاومت در آلبانى می‌روند “.

آیا این افراد به سراغ کسان وجریاناتی که طرفدار جدی استقلال ملی ویا زندگی بهتر وانسانی تر برای مردم هستند ، میروند؟

 چرا باید دیدار با افرادی ازاین دسته یا ازقماش آنها – که  به دیدار نئو فاشیست های اکراین ، رهبران خونریز القاعده ، داعش – ودیگران رفته، عکس های یادگاری با آنها گرفته و آنها را مفتخر به ” رزمندگان راه آزادی ” کردند ، مایه ی افتخار یک انسان باشرف باشد؟!

کسانی با این دیدارها احساس سرفرازی میکنند که خود راه ورسم آنها را پذیرفته وبرای اشاعه ی این راه ورسم ضد بشری ، سرازپا نشناسند!

کسانی مثل مسعود ومریم رجوی در زمره ی این سرفرازان هستند  ونوش جانشان باشد این افتخار وسرافرازی!

درادامه :

” این رویداد مهم نشان از فهم عملى به دو امر و واقعیت در آن ِ واحد است: اول، ضرورت پیشبرد یک سیاست مؤثر در قبال رژیم خمینى براى امریکا، غرب، و جامعه بین‌المللی، و دوم اینکه مقاومت سازمان یافته مردم ایران از صلاحیتهاى کافى و لازم براى قرار گرفتن در کانون این سیاست برخوردار است: مقاومتى پولادین، سازمان یافته، قابل اتکا، تست شده، با رهبرى ذیصلاح که قادر به تأثیرگذارى مثبت و مؤثر بر روند سیاسى داخل کشور به سوى آزادى و دمکراسى است”.

ناچارم که باین گروگان گیرهای سابق خودم این تذکر رابدهم که جامعه ی بین المللی ، فقط نئوکان های آمریکا نیست که حداکثر مدافع منافع ۵درصد از ثروتمندان جهان هستند ودرخواست کنم که این نصیحت مرا آویزه ی گوش خود قرار دهند!

این سناتور های آنچنانی ، هرکاری که میتوانستند برعلیه مردم ایران کرده وآنرا بحساب حکومت ایران گذاشتند و انجام کاری بیشتر ازاین از توانشان خارج شده و رفته رفته خارج تر هم میشود!

آنها ساعاتی ازاین سفر چند روزه وچند منظوره ی خود را در آلبانی بودند و شاید ۵درصد ازافتخارات این سفر شامل باند رجوی بشود!

من بعنوان یک فرد درد آشنا ، از تمام زوایای تشکیلات رجوی اطلاع دارم و بر عدم التزام کامل آن به دموکراسی وآزادی واقفم ودرکنار آن میدانم که این افراد نماینده ی ۵درصد متنعمان ، نمیتوانند ازدموکراسی که به معنای حکومت مردم است ، دفاع کنند که اگر بکنند هستی خبیثانه ی خود را زیر سئوال می برند!

بنابراین، گشته وپیدا کنید که منظور وهدف این سفر سرپایی چه بوده است!

دیگر اینکه من با دیدن عنوان ” رهبری ذیصلاح ” که مدام با نام مسعود رجوی میآمد واکنون چنین نیست ، دچار شک وتردید های زیادی میشوم!

آخر شما مثل جد قرن نوزدهمی من نیستید واین رهبر زن این جد من نیست که ذکر نامش موجب خشم او شود وکسی جرات ذکر نام اورا نداشته باشد!

ونیز :

” این راه حل و سیاست در حال تکوین، خود را به عنوان آخرین راه حل موجود به بازیگران در صحنه جهانى و منطقه‌ای تحمیل می‌کند. همانطور که رهبرى مقاومت عنوان نمود، سرنوشت ایران، در تهران تعیین تکلیف می‌شود…”.

عجب !

جهان یعنی این چند سناتور با این مشخصات وکارکنانی ازکاخ سفید که امنیت شغلی هم ندارند و بطور مرتب به استعفا واداشته میشوند ورئیس شان ترامپ که زیر فشار استیضاح ناشی از عدم حل بحران آمریکاست؟!

عجب دنیای کوچکی دارند این روسا وفرماندهان سابق من!!

 یعنی شما  واقعا راه حل خود را که عملا برده داری سنتی است ، به این نئوکان ها ( که برده داری مدرن را دوستتر دارند ) تحمیل کرده اید؟!

وضمنا اگر قرار است سرنوشت ایران درتهران تعیین شود ، شما که باعدم حضور درآنجا ، ول معطلید!!

و همینطور :

” دیدار سناتور مک کین از رهبرى و اعضاى مقاومت در آلبانى، دیدارى سمبولیک و نمایى کلى را از دوران نو به تصویر می‌داد. اما دیدار سناتور بلانت، سناتور کورنین، و سناتور تیلیس، گویاى شروع پروسه عملى تکوین سیاست تغییر رژیم است که بر بنیاد مستحکم مقاومت سازمان یافته مردمى ایران استوار است. بنیادى که جز با گذر از ١۴ سال پایدارى در اشرف و لیبرتى و سرانجام هجرتى بزرگ، موضوعیت پیدا نمی‌کرد و بنا نمی‌شد نهاد “.

 برابر اخبار مندرج در رسانه های متعدد غربی ،هردو دیدار ، اهدافی دیگر ازآنچه که شما درصدد باوراندن آن به ما هستید ، داشته و این لاف زنی همیشگی خود را که هرگز ” آمدی ” برای رجوی نداشته اند ، کنار بگذارید!

ضمنا  هر چه ممکن باشد، سرنگونی بدست شما- ازآنجا که در پاراگراف قبلی نوشتید که ازمسیر تهران میگذرد – ممکن نیست!

منهم در این پایداری شرکت داشتم و عملا دیدم که زمینگیر بودیم وشاید که شما فرق بین پایداری وزمینگیر شدن را نمیدانید ویا من ازکار فرهنگستان که معنای لغات را اینگونه عوض میکند ، سر در نمی آورم!

دراین هجرت بزرگ که رهبر ذیصلاح آن موقع  بشدت مخالف آن بود ، نقش خانواده ها بی بدیل بود و حالا که انرا مفید به حال فرقه ی رجوی میدانید ، باید بخاطر فحاشی های خود برعلیه این خانواده  ها ، از آنها عذرخواهی کنید!

تناقض گویی دیگر :

” سیاست تغییر رژیم با اتکاىِ به مقاومت، دیگر متکى به فرد- حتى رئیس‌جمهور امریکا، جریان و یا حزب سیاسى خاصى نیست. این سیاست، خود را به عنوان تنها راه حل واقعى، در صحنه عمل به طرفهاى ذیربط تحمیل می‌کند”.

اول نوشته ی تان که خلاف آنرا منعکس کرده و سناتورها  و … را عمده تر جلوه دادید ، درتناقض با این سه سطر هذیان گویی آخر است !

اگر اتکایی دربین نیست پس اینهمه جشن سورانی بخاط حضور سرپایی این نئوکان های ضد بشری برای چیست؟!

با کمی تفکر وخواندن نوشته ی خود وانتقادات وارده ی من ، شاید که درک کنید یاوه سرائیده و وقت خواننده های کم تعداد خود مثل مرا که برای اطلاع از وضع دوستان سابقم به رسانه هایتان مراجعه میکنم ، میگیرید واین چه نفعی برای باند رجوی دارد؟!

سیروس  غضنفری

عضو نجات یافته از باند رجوی

تبریز

ایران

*** 

Elona Gjebrea_Maryam Rajaviایلونا جبریا هماهنگ کننده مبارزه با قاچاق انسان در آلبانی، برده داری مریم رجوی را ستایش می کند

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30976

تکلیف رزمندگان ارتش آزاد سوریه ( محبوب رجوی ) چه شد؟!ا 

 Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranسیروس غضنفری، ایران اینترلینک، تبریز، بیستم اوت ۲۰۱۷:…  این خبر میتواند صحیح یا نادرست باشد که اهمییت درجه دومی دارد وآنچه که مهم است ، آنست که بانی این نوع فعالییت ها درمساجد ، حکومت عربستان بوده ودیگران اغلب به تبعیت از عربستان ، گوشه هایی ازکار را بدوش گرفته اند! عربستان تحت سیطره ی آمریکا ، در پاکستان  هزینه ی پرورش مجاهد افغانی را بوجود آورد ، القاعده را سروسامان داد … 

تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

https://iran-interlink.org

تکلیف رزمندگان ارتش آزاد سوریه ( محبوب رجوی ) چه شد؟!

۲۹/۰۵/۱۳۹۶                                                

سیروس غضنفریدرابتدای کار که داعش در عراق وسپس سوریه چهره نمود ، رجوی های خوشحال ازاینکه کلاهی ازاین نمد برای آنها نیز خواهد بود ، به هردری زدند که این گروه تکامل یافته ی القاعده ی عراق ( داعش ) را ، “عشایر انقلابی عراق ” جازده وبرای انها مشروعیت مردمی کسب کند!

اما طمع ورزی داعش ازیکسو- که طمع چاههای نفت کردستان عراق را کرد وموجب غضب آمریکا شد وجنایات بی نظیرش ازسوی دیگر ، سبب شده که حمایت مستقیم وعلنی از داعش پرهزینه باشد!

باند رجوی که مثل قماربازهای بداقبال ، اغلب بازنده ی میدان های سیاست است ، سرانجام در مطبوعات خود کم کم ازداعش فاصله گرفت وتوان خود را روی ” ارتش آزاد سوریه ” که قطر بیش ازدیگران حمایت مالی ازآنرا بعهده داشت ، گذاشت!

اما با زیاده خواهی های عربستان ، قطر معترض شد وحتی بیم آن می رفت که ارتش آزاد بجای جنگ با ارتش سوریه ، به همکاری با آن روی آورده  ودر جبهه ی ضد عربستانی به فعالیت بپردازد !

بعضی ها درآنزمان اظهار نظر کردند که این حادثه برای فرقه ی رجوی که نخواهد توانست بین ارباب اصلی (عربستان) و دوست خود ( ارتش آزاد ) به مانور بپردازد، مشکل آفرین خواهد شد !

حالا  بخاطر خالی نبودن عریضه، با وجود اینکه هنوز هم صحبت هایی ازارتش آزاد سوریه میرود ولی فرقه ی رجوی ، راه اصلی خود را که حمایت تمام قد ازعربستان است ، پیدا کرده و هرمطلبی را که بنفع عربستان باشد وبرعلیه قطر ( بطور غیر مستقیم برعلیه ارتش آزاد سوریه ) منتشر میسازد که خبر ” قطر مراکز بنیادگرایی در اسپانیا را تامین مالی می‌کند ” ازاین قبیل است.

درخبر مربوطه میخوانیم :

” روزنامه لاراثون اسپانیا در گزارشی فاش کرد که قطر در پوشش کمک به مرکزا اسلامی و مساجد اسپانیا و به ویژه در اقلیم کاتولونیا که در آن دو دو حمله مرگبار روی داده، بنیادگرایی در اسپانیا را تامین مالی می‌کند. روزنامه لاراثون گزارش کرد قطر کمک‌های مالی خود به مراکز اسلامی را از طریق تجار ثروتمند در اختیار این مراکز قرار می‌دهد؛ موضوعی که به گسترش افراط‌گرایی در اسپانیا منجر شده است “.

این خبر میتواند صحیح یا نادرست باشد که اهمییت درجه دومی دارد وآنچه که مهم است ، آنست که بانی این نوع فعالییت ها درمساجد ، حکومت عربستان بوده ودیگران اغلب به تبعیت از عربستان ، گوشه هایی ازکار را بدوش گرفته اند!

عربستان تحت سیطره ی آمریکا ، در پاکستان  هزینه ی پرورش مجاهد افغانی را بوجود آورد ، القاعده را سروسامان داد ، برای فروپاشی شوروی هزینه های تریلیونی نمود ، درجمهوری های آسیای میانه مدارس ومساجد متعددی برای تبلیغ وهابیت بوجود آورد … وحتی درجمهوری آذربایجان هم که اکثریت بزرگ شیعه  درآنجا ساکن اند، ازاین کار دست نکشید وحتی سبب درگیری های بین تندروهای وهابی شده و پلیس این کشور شد که پرتلفات هم بود!

موضوع دیگری که ممکن است درذهن خواننده ایجاد ابهام کند ، بی میلی وهابیون برای همکاری با اخوان المسلمین است که اینهم علت مشخصی دارد:

اولا اخوان المسلمین را رقیب خود درکشورهای اسلامی میداند.

ثانیا با گرایشات کم وبیشی که اخوان المسلمین به انتخابات دارد ، عربستان وهابی که گریزان ازانتخابات وهراسان از حضور مردم در مسائل اجتماعی – سیاسی است ، این رویه را نمی پذیرد!

وسرانجام اینکه :

” در اسپانیا ۱۲۶۰ مرکز اسلامی وجود دارد که ۲۵۶ مسجد از این تعداد در اقلیم کاتولونیا واقع شده‌اند “.

بقیه ی این مساجد درکجا واقع اند و عربستان چه نقشی را دراداره یاین مساجد بعهده دارد؟!

فرقه ی رجوی بخاطر وابستگی شدید مالی وسیاسی اش به عربستان ولحاظ اینکه درمنازعات موجود بین قطر وعربستان ، آمریکا جانب عربستان را گرفته ، به هرکسی که با این خط بردگی زاویه داشته باشد ، خواهد تافت!

حالا فرقی نمیکند که این کشور قطر باشد یا ایران وهرکس دیگر!

ظاهرا که مجاهدین خلق رجوی هم  بدین نتیجه رسیده که درمواردی شفاف عمل کند!

سیروس  غضنفری

عضو سابق فرقه ی رجوی

تبریز

ایران

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30927

تغییر برای باند رجوی واجب تر است!ا 

 syrous_ghazanfari_2017سیروس غضنفری، تبریز، ایران اینترلینک، هفدهم اوت ۲۰۱۷:… این اپوزیسیون بی آبرو ، باورود ۱۰۰ کیلومتری خود به خاک ایران با ساز وبرگ کافی ودرزمانی که ایران بدترین موقعیت ممکن را داشت، چه غلطی توانست بکند که بعد از صدام  وزمانی که ایران موفق به بازسازی نیروها وامکاناتش شده بود ، بکند؟ آیا منظور شما این است که به شما پروبال شکستگان کمک میکردند که به ایران ویا نیروهای دولتی عراق حمله کرده … 

حسین مدنی کمپ اشرفخوش خدمتی های فرقۀ رجوی به آمریکاییها در عراق

https://iran-interlink.org

تغییر برای باند رجوی واجب تر است!

۲۵/۰۵/۱۳۹۶

محمد اقبال بد دهن، ازطرف فرقه ی رجوی ماموریت یافته که مطلبی را که دهها نفر طی این روزها نوشته اند، بازنشخوار کند.

درنوشته ی ”  تغییر، یگانه راه حل هم براى ایران هم براى منطقه ” منسب باو چنین میخوانیم :

” … رژیم حاکم بر ایران چه مى گوید؟ مدعى است که باثبات ترین کشور منطقه است. حالا نگاه کنید به این سخنان، این حرفها از طرف یک نیروى اپوزیسیون رژیم نیست از یک مقام درجه اول رژیم است که دستش توى کار است و مى داند که در درون رژیم چه مى گذرد، یک پاسدار که سالها معاون رییس … بوده. … معاون … در دوران ریاست … وى خطاب به سردمداران رژیم مى گوید: «… به‌زودی سرنگون می‌شوند. هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. قوه … ظالم است. … دروغگوست. یک عده فاسد سر کارند. فلان‌فلان‌شده‌های بی‌انصاف… و در مقابل … رییس دفتر … جواب مى دهد: “چقدر بی‌جنبه‌اند… چند روز رفته زندان، می‌گوید این نظام سقوط می‌کند… سپس می‌گوید بروید زندانها را ببینید. انگار زندان … در عهد دقیانوس بوده و … هم رفیق بطلمیوس! که نشده در آن دوران به زندانها سر بزنند»…

دراین مورد تنها میتوان توضیح داد که طرف حرفی زده وپاسخ مناسبی را از طرف دیگر دریافته واحتیاجی به بحث اضافی نیست !

منطق صحیح حکم میکند که انسان موقع عصبانی شدن به اظهار نظر نپردازد که این مقام سابق پرداخته واین چنین جواب سختی گرفته است !

مسلما اگر مشکلاتی است ، یکشبه اتفاق نیافتاده وبریک مقام سابق شایسته نیست که در هنگام خشم وتوام با خطر دیدن منافع شخصی خود ، اینهمه درشت گویی کند!

رجوی هم بدون رعایت مصالح ملی و باانگیزه ی کسب قدرت انحصاری برای شخص خود ، قدم درراهی گذاشت که بدین غایت رسید که ای کاش چنین نمی شد!

 درنوشته ی منسوب به آقای اقبال میخوانیم :

” … اگر اوباما راه مماشات در پیش نمى گرفت و افسرانش در اشرف چشم بر روى کشتار مجاهدان نمى بستند، و اپوزیسیونى که سلاحش تنها وسیله دفاعش در برابر جلادان ولایت فقیه در عراق بود، بى دفاع و بى سلاح در برابر دژخیمان عراقى ولایت فقیه رها نمى کردند، آن وقت این رژیم در همان عراق به زباله دان تاریخ سپرده مى شد که بماند، خود عراق هم به این وضعیت نمى افتاد”.

اتفاقا زمانی که افسران اوباما درقرارگاه اشرف حضور داشتند ، اعتراضات خانواده ها درعدم صدور مجوز ملاقات با امر ونهی آنها سرکوب میشد وحتی زمانی یک تیربار وحشتناک را درمقابل اتوبوس حامل خانواده ها قرار داده و درخواست ملاقات کنندگان – اغلب زن ومرد پیر را – مورد تهدید قرار داده وگفتند که به تصمیم مسئولین کمپ دائر بر وجود یا عدم وجود ملاقات تن دردهند!

این اپوزیسیون بی آبرو ، باورود ۱۰۰ کیلومتری خود به خاک ایران با ساز وبرگ کافی ودرزمانی که ایران بدترین موقعیت ممکن را داشت، چه غلطی توانست بکند که بعد از صدام  وزمانی که ایران موفق به بازسازی نیروها وامکاناتش شده بود ، بکند؟

آیا منظور شما این است که به شما پروبال شکستگان کمک میکردند که به ایران ویا نیروهای دولتی عراق حمله کرده وکار را یکسره کنید؟!

دچار پریشان خوابی و … که نشده اید مرید محترم رجوی وهمکار سابق من؟!

پس پرداختن به شغل شریف جاسوسی ازهمان اوان کار بوده که نمونه اش چنین ذکر شده است :

” خوب خاطرم هست که در همان روزهاى اول جنگ وقتى به یک آمریکایى توضیح مى دادم که رژیم ایران در حال نفوذ در عراق است، او با کنایه مى گفت: شما پشت هر درخت یک پاسدار رژیم ایران را مى بینید! و البته که باور نمى کرد. بعدا دیدند که یکى نبود، پشت هر درخت یک گله پاسدار در حال چریدن بودند. آرى اگر این سیاست پلید، سیاست مماشات وجود نداشت، رژیم در این نقطه نبود، رژیم نمى توانست به این نقطه برسد. اما به هر حال گذشته با بهاى بسیار سنگینش گذشته است “.

شما رجویست ها درآنموقع که بطور ظاهری وابهام گونه هم که شده باشد ، صحبت هایی از ” جامعه ی بی طبقی توحیدی ” و … میکردید وآیا روا بود که درچنین وضعی برای آمریکائی ها جاسوسی بکنید ؟!

آمریکائی که عمده ترین طرفدار جامعه ی طبقاتی فاحش و دشمن سرسخت هرنوع جامعه ی بی طبقه ای است وآنگاه شما ازآمریکا توقع داشتید که به آزادی ایران وعراق کمک کند، چیزی که درذاتش وجود ندارد!

آیا درست است که آدم طوری ره گم کرده باشد که از ” بغض علی ” به ” حب معاویه ” روی آورد و حتی باوجود دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ، کشورش را دریک سینی طلائی تقدیم دشمن مردم ایران وتمام بشریت کند؟!

” … خاطرمان هست که وقتى در ایران انقلاب شد و رژیم شاه سرنگون شد تعداد کل مجاهدین آزاد شده از زندان به چند صد تن نمى رسید و تعداد «عضو»هاى آنها از چند ده تن تجاوز نمى کرد. این نیرو به برکت رهبرى مسعود رجوى توانست ظرف دو سال و اندى به بزرگترین نیروى مخالف رژیم که مى رفت رژیم را سرنگون کند تبدیل شود. اکنون به لحاظ کمى هزاران عضو و نیروى فعال مقاومت در سرتاسر جهان و با کیفیتى صدها هزار برابر آن دوران، تک به تک سرمایه هایى هستند که مى توانند کشتى آشوب زده این میهن رنج دیده را پس از سالیان به ساحل مقصود برسانند…”.

آ بارک اله!

مسعود رجوی درچنین موقعیت ضعیفی درانقلاب شرکت کرد وتوقع هم داشت که رهبری نهضت گسترده ی مردم ایران بدست او سپرده شود وآیا ذره ای انصاف دراین تمنای بی گنجایش رجوی وجود داشت؟!

جمع شدن وسیع نیرو دراطراف رجوی ، بدلیل ساختار اجتماعی ایران ( سنتی وتوسعه نیافته) وجود  نیروهای بینابینی قابل توجه میباشد!

وانگهی سازمان مجاهدین خلق چیزی جز آموزش حفظ شعارهای بی موقع ازهواداران خود درخواست نمیکرد و رفتن به میان مردم واعماق  – که لازمه اش داشتن صبر وشکیبایی زیاد است – را وظیفه ی اعضای خود نمیدانست و مخصوصا احتیاجی به دود چراغ خوردن وآموختنی درکارنبود وجان میداد برای جوانان احساساتی وکم تجربه وعجولی که میخواستند کار مملکت را دراسرع وقت یکسره کنند!

حالا دلیل این پیوستن جوانان به سازمان را فهمیدی؟!

اگر شما پیوستن جوانان را نشانه ی حقانیت یک جریان میدانید ، چرا جمهوری اسلامی را که موفق شد ده ها برابر بیشتر از شما جوانان را جذب کند ، ازاین حقانیت وافتخار محروم میکنید ؟!

سیروس غضنفری

عضو جدا شده از سازمان مجاهدین خلق

تبریز

ایران

(پایان)

*** 

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

زمان اخراج مریم رجوی از فرانسه و پایان دادن به پیام خشونت و ترور فرا رسیده است

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپالیست سرلابی اروپایی رجوی تحت عنوان “۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا” وجود خارجی نداشت و تقلبی بود

حنیف حیدر نژاد، کیهان لندن: فریبکاری‌های مریم رجوی

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیظهورنیم بند امام زمان در پاریس/دکترعلیرضا نوری زاده

آن خدابنده سینگلتون در مورد فرقه ها و تروریسم و مقابله با آ«Radicalisation Awareness (Presentation at the ICSA Conference, Bordeaux, July 2017)

تیرانا ژوئیه 2014اولین کسی که از اشرف فرار کرد

Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

فیلمی از حمله شیمیایی به حلبچه

http://youtu.be/MoVcUov9fSE

***

همچنین:

نامه سرگشاده ۵۹ تن از رها شدگان و منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران به خانم هال لوت

فریاد آزادی، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۴: … خانم هال لوت , شکستن حصارهای فرقه ای و تشکیلاتی پایه و اساس و مقدمه رهایی و نجات و خروج اعضای گرفتار در عراق است , سازمان با این حصارها اجازه فکر کردن و تصمیم گرفتن را از آنان سلب کرده است ….سازمان مجاهدین خلق به دلیل کیش شخصیت

انتقال مجاهدین به رومانی و انفعال حامیان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

حامیان امریکایی ترویسم مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۴: … واقعیت این است که اگر این حامیان به واقع درد حقوق بشر و نگران جان اعضای سازمان هستند حداقل تا اینجا می توانستند با تلاش های فردی و گروهی شمار زیادی از آنها را از عراق خارج و به کشورهای خود

پنجاه و سه امضا به آنتونیو گوترز: رهبران مجاهدین خانواده ها را از اسامی مجروحین کمپ لیبرتی مطلع کنند

پنجاه و سه امضا، وبلاگ کرمی، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۴: … همچنین ما از درخواست خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی مبنی بر سرعت بخشیدن به پروسۀ انتقال ساکنان این کمپ از جهنم عراق، که هر روز شاهد کشتار مردم بیگناه خود این کشور با اعمال تروریستی و درگیریهای فرقه ای داخلی است، به کشورهای ثالث بویژه

کشتن مسعود دلیلی آن روی سکه «رأفت رهبری»

نامه وارده، م. کرمی، وبلاگ باند رجوی، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۴:…  ما یعنی کسانی که در تشکیلات با هم رابطه «محفلی» داشتیم از این موضوع خبردار شده بودیم و حتی فرار او را در شهریور ۹۰ هم می دانستیم و با هم در این باره صحبت می کردیم. افرادی مثل علی ک و محمود ش و غیره. اما آنچه که بعد در مورد

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمت های ۳۶ و ۳۷

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  نشست مهمی تحت عنوان ” شرم ” هشت ماه پس از آزادی مریم در اشرف ترتیب داده شد . این نشست هشت روز مانده به عید نوروز سال ۸۳ برگزار شد . موضوع نشست این بود ، چرا نفرات در موقع دستگیری مریم شرم نکردند؟!! نشست شرم یکی از افتضاحات تاریخی سازمان بود که در

شستشوی مغزی یا کنترل ذهن

فرزاد ظروفچی، باشگاه علوم اجتماعی، به نقل از ویکیپدیا: شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… درمان قربانیان زورگویی از تنوع چشمگیری برخوردار است، و به پیشینه خاص آنها، شرایطی که درگیر آن بوده‌اند، و فضای درخواست کمک بستگی دارد. با اینکه هیچ مطالعه سازمان یافته‌ای در این زمینه انجام نشده است، و

رجوی از”هلهله در شهادت سردار همدانی” تا “حمایت از سلمان رشدی”

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسممجاهدین دات کام، تهران، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  انتشار خبر شهادت این امیر سرافراز با ابراز شادمانی برخی رسانه های منطقه ای وابسته به جریان تکفیری مثل العربیه نیز همراه بود. گروهک تروریستی منافقین نیز از لحظه انتشار خبر شهادت سردار همدانی در سوریه هلهله کنان اخبا