سرنوشت رجوی عبرت روزگار

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

سرنوشت رجوی عبرت روزگارمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه 2020:… متاسفانه بسیاری هستند از خائنینی که منافع کشور و سرزمین مادری شان را دو دستی تقدیم دشمنان تاریخی ایران میکنند. همانهایی هستند که با تحریم کنندگان مردم ایران هم آوا شدند و بر تحریم و زجر کش کردن مردم ایران شادی کردند  و از دشمنان تاریخی مردم ایران وسرزمین ایران خواستند که ایران ومردمش را بمباردمان کنند.  اما نهایتا جز ذلت خاری نصیبشان نخواهد شد.  سرنوشت مسعود رجوی و فرقه اش را بنگرید. آنها عبرت روزگار هستند. مسعود رجوی نه گور دارد و نه وجود. روزگار سیاهی که باید زیر دشداشه مرتجعین بگذراند وفرقه اش روز به روز مضمحل تر از پیش و توسری خور تر از پیش با این نکبت و ننگ بسازد.  این است سرنوشت تمام خائنین به میهن ومردم. سرنوشت رجوی عبرت روزگار 

سرنوشت رجوی عبرت روزگارMEK Assassins of Americans are holding meeting in US Senate

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

اوضاع و احوال این روزهای فرقه رجوی اصلا خوب نیست. سران فرقه رجوی گیج و مبهوت به حوادث نگاه میکنند وهمچنان در برابر ارباب بی مروتشان سرتعظیم فرود می آورند. فرقه ای که پس از پیروزی انفلاب ایران پس از یک دوره اندک تبدیل به نیروی پنجم دشمنان ایران زمین  شده است ، مسعود رجوی بعنوان رهبر این جریان ارتجاعی پس از خروج از ایران خود را در اختیار دشمنان تاریخی ایران زمین قرار داد چه ان زمان که صدام حسین بر سرکار بود وچه پس از ان عربستان سعودی وشیوخ تا مغز استخوان فاسد ومرتجع وقصاب وهمزمان نوکری ارباب بزرگترش امریکا واسرائیل بعنوان ولی نعمتانش ، رجوی در طی پروسه 41 ساله انقلاب ایران به جز ضرر وزیان برعلیه منافع ملی ومردم ایران هیچ نفعی برای مردم ایران نداشته است ، به گونه ای که  نام رجوی وفرقه اش مترادف است با  وابستگی وخیانت به سرزمین مادری ومردمش ، و سرنوشتی رغت بار که امروزه آن را میبینیم .

فرقه رجوی پس از سالها خیانت به مردم ایران وچاپلوسی برای گنده لات های کاخ سفید اینک با یک اردنگی از مشاوره نزدیک با سیاستمداران جنگ طلب محروم شده است. فرقه رجوی ومشخصا شخص رجوی سالها روی جنگ طلبان امریکائی سرمایه گذاری کرده بود

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

  به این امید که یک روزی جنگ طلبان امریکائی مجاهدین را حلوا حلوا کنان به ایران خواهند برد و کشور ایران را در اختیارشان خواهند گذاشت. اما ورق به یکباره برگشته . به گونه ای که حتی جنگ طلبان امریکائی نمیدانند چگونه از بحرانی که خود ساخته اند بیرون بیایند چه برسد به اینکه رجوی را به قدرت برسانند. در نتیجه مجاهدین خلق را با یک پس گردنی به حاشیه رانده اند .

البته اینکار جنگ طلبان امریکائی نه از زاویه خیر وصلاح مردم ایران بلکه از زاویه منافع خودشان بوده است. جنگ طلبان میدانند میتوانند همه چیز را قربانی منافعشان کنند و در این رابطه ابائی از بدور انداختن دستمال های مصرف شده ای همچون مجاهدین خلق  ندارند. برای نمونه حتی در سوریه هم وقتی امریکائی ها بین رابطه با منافع استراتژیکشان یعنی ترکیه و کردهای پ پ ک قرار گرفتند ، مثل آب خوردن به کردها گفتن بروید دنبال کارتان. این سرنوشتی که نصیب همه خائنین میشود. این تازه خوب است، اگر لازم هم باشد آنها یعنی خائنین را مثل دستمال هائی که استفاده شده و تاریخ مصرفش به پایان رسیده دور خواهند انداخت یا مورد وجه المصالحه قرار خواهند داد.

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

سیاست خارجی امریکا خارج از اینکه چه کسی  و یا کدام حزب، دمکرات یا جمهوری خواه،  حاکم باشد در جای دیگری تعئین وتکلیف میشود  و هیچ ربطی به حاکمان رسمی امریکا ندارد. در حقیقت سیاست خارجی امریکا در پشت درهای بسته تعئین وتکلیف میشود.  بر طبق اسناد رسمی و گفته های خانم کلینتون و ترامپ، این امریکا است که خالق شکل گیری تروریستهای داعش بوده است. معنی آن این است سیاستمداران پشت پرده امریکا کسانی هستند که روزی تروریستها را می آورند و روز دیگر بر اساس منافعشان آنها را میبرند. مجاهدین خلق هم  از این امر مثتثنی نیستند. امریکا با این ابزار بازی میکند. این یک بازی سیاه است که قربانیانش خائنین هستند. فرقی هم نمیکند امروز فرقه رجوی  یا قورباغه های رنگ شده صیغه ای همان آفتاب مهتابی که رنگش کرده اند ، فردا او را هم اگر لازم بدانند با یک پس گردنی دک میکنند. مهم برای سیاستمداران پشت پرده منافع استراتژیکشان است و بس .

شما مجاهدین شکست خوردید فرقه رجوی هم بارکش اربابشما مجاهدین شکست خوردید

متاسفانه بسیاری هستند از خائنینی که منافع کشور و سرزمین مادری شان را دو دستی تقدیم دشمنان تاریخی ایران میکنند. همانهایی هستند که با تحریم کنندگان مردم ایران هم آوا شدند و بر تحریم و زجر کش کردن مردم ایران شادی کردند  و از دشمنان تاریخی مردم ایران وسرزمین ایران خواستند که ایران ومردمش را بمباردمان کنند.  اما نهایتا جز ذلت خاری نصیبشان نخواهد شد.  سرنوشت مسعود رجوی و فرقه اش را بنگرید. آنها عبرت روزگار هستند. مسعود رجوی نه گور دارد و نه وجود. روزگار سیاهی که باید زیر دشداشه مرتجعین بگذراند وفرقه اش روز به روز مضمحل تر از پیش و توسری خور تر از پیش با این نکبت و ننگ بسازد.  این است سرنوشت تمام خائنین به میهن ومردم

پایان

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

سرنوشت رجوی عبرت روزگار

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رابطه-با-مجاهدین-خلق-را-قطع-کنید-اما-بیا/

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریم

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریممنصور نظری، ایران اینترلینک، نهم ژانویه 2020:… احمق های جنگ طلب تازه متوجه شده اند که همه اینها دروغ بوده وهمه برعکس است و سازمان مجاهدین خلق برای رسیدن به قدرت به امریکائی ها دروغ  گفته وآنها را به دامی کشانده که امروز میبینیم. تمام داستان ترد مجاهدین از طرف امریکا همین است و بس ، در آخر اینکه مگر میشود رئیس سازمان سیا ، پمپئو و مقامات امنیتی امریکا ندانند که گذشته سازمان مجاهدین چه بوده و یکدفعه امروز متوجه آن شده باشند؟ از زمان روی کار آمدن ترامپ او بصورت مرتب به دام دروغگویانی افتاده که دور برش را گرفته اند ومجاهدین خلق نیز یکی از این دامها بود که دولت امریکا متوجه آن شد. آنها بیشتر از همیشه متوجه شدند منابع آنها برای مشاوره که مجاهدین هم بخشی از آن بوده اند توخالی بوده مثل همان شعار رجوی که هر سال خبر از سرنگونی میدهد. رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریم 

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریممجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریم

سازمان مجاهدین خلق که در سال 1344 تاسیس شده است از همان آغاز ظهورش دست به خشونت زده  ودهها عملیاتی تروریستی در زمان حکومت شاه بر علیه موسسات و اشخاص امریکائی وخارجی داشته است ، پس از پیروزی انقلاب ایران وقتی مجاهدین متوجه شدند که دستی در قدرت نخواهند داشت دوباره همان کاری که در زمان شاه میکردند را ادامه دادند یعنی تروریسم وتا همین امروز نیز بدان متوسل شده ومبلغ ان هستند. 

سازمان مجاهدین خلق پس از صدها ترور کور در ایران به کشور عراق نزد صدام حسین کوچ کرده وهمان روش کار خود را به شکل دیگر بعنوان سرباز صدام شروع کردند ، وتا روز سرنگونی صدام حسین در سایه این دیکتاتور خونریز وضد مردم عراق وضد مردم ایران قرار داشتند تا اینکه صدام سقوط کرد وحاکمیت عراق بدست امریکائی ها افتاد.

گروگانگیری سفارت آمریکا

از آنجائی که مسعود رجوی نفر شماره یک و ایدئولوگ این دستگاه ، فردی مجنون به قدرت بود وحاظر بود برای رسیدن به قدرت دست به هر عمل کثیفی بزند ، از جمله دادن اطلاعات مناطق جنگی ایران به صدام حسین بخش کوچکی از خیانت های این مردک بزدل است ، بخش قابل توجه تر دیگر مربوط به پس از سقوط صدام حسین است که ارباب جدید یعنی امریکا عراق را به اشغال خودش دراورده بود ، دادن مهمترین اطلاعات مربوط به شخصیتهای مهم در ایران برای ترور به امریکا واسرائیل بخش دیگر این به شرم و حیا مسعود رجویست ،

اما برگردیم به سوال اصلی چرا امریکا پس از اینهمه سال حالا سازمان مجاهدین خلق را ترد میکند ومیگوید بد است راستی چرا ؟

کمی لازم است به عقب برویم به دوران اوباما وکلینتون ، از آنجا که در این دوران ، دولت امریکا یعنی  کلینتون با توجه به سابقه خطرناک این سازمان در عملیات تروریستی در زمان شاه وبعد از ان ابتدا این سازمان را در لیست تروریستی قرار داد ولی با توجه به اینکه این سازمان در عراق مسئله ساز بود تصمیم گرفتند که آنها را به آلبانی منتقل کنند و روند تبدیل یک سازمان تروریستی را به یک سازمان دیگری که تروریست خوب هستند بدهند ، البته به روش خودشان به همین دلیل آنها راخلع سلاح کرده وسپس بصورت مشروط از لیست تروریستی خارج کردند.

مخاطب علی صفوی و مریم رجوی

سازمان مجاهدین خلق تا زمان روی کار آمدن ترامپ دست بستگی های زیادی داشت ، اما با روی کار آمدن ترامپ ورق برگشت وسازمان مجاهدین خلق همان سازمانی که سرویس های امنیتی امریکا بیشترین اطلاعات را از آنها داشتند و بخوبی این سازمان را میشناختند حتی بهتر از خود رجوی ، سازمان مجاهدین را به خدمت گرفتند ، از انجا که ترامپ فردی بود که همه چیز میدانست وهمه چیز بود غیر از یک سیاستمدار، فریب اطرافیان خود نظیر بولتون ، جولیانی و دهها لابی دیگر سعودی واسرائیلی را خورد و در این دوران که از شروع کار ترامپ اغاز میشد ، سازمان مجاهدین را زیر بال و پر خود گرفتند ، در اینجا با تاکید موکد وقطع به یقین میگویم بخش قابل توجه سناریو تحریم وتشویق به تحریم توسط سازمان مجاهدین خلق ومشاوره های سازمان مجاهدین خلق انجام شده است ، حتی پیشنهاد بمباران ایران توسط همین بی شرف های پست فطرت وضد ایران وایرانی سازمان مجاهدین خلق داده شده بود  ، اما برگردیم به اصل موضوع ، بر طبق نظریه های سازمان مجاهدین حکومت ایران در اثر تحریم که بیشترین فشار ان روی دوش مردم خواهد بود با شورش های مردم سقوط خواهد کرد ، همچنین باید بگوئیم از انجا که این خائنین فارسی صحبت میکنند وخود را ایرانی مینامند بیشترین مشاوره از فضای ایران ومردم ایران را به جماعت جنگ طلب امریکا دادند ، مجاهدین گفته بودند که حکومت ایران هیچ کس پشتیبانش نیست ، مجاهدین مشاوره داده بودند که اگر تحریم کنید ، مردم گرسنه به خیابان خواهند امد مردم در اثر تحریم دارو ودرمان مجبور خواهند شد حکومت را سرنگون کنند ، مجاهدین مشاوره داده بودند که اگر راس حکومت وشخصیت های تاثیر گذار را ترور کنید وبعد هم تهدید کنید حکومت سقوط میکند ومردم حامی امریکا هستند ، ودر اخر هم پیشنهاد حمله نظامی امریکا به ایران را همین سازمان مجاهدین خفته در لجن به امریکائی ها داده بودند ، از اینگونه موارد بسیار بسیار است

مریم رجوی رودی جولیانی 4

اما احمق های جنگ طلب تازه متوجه شده اند که همه اینها دروغ بوده وهمه برعکس است و سازمان مجاهدین خلق برای رسیدن به قدرت به امریکائی ها دروغ  گفته وآنها را به دامی کشانده که امروز میبینیم. تمام داستان ترد مجاهدین از طرف امریکا همین است و بس ، در آخر اینکه مگر میشود رئیس سازمان سیا ، پمپئو و مقامات امنیتی امریکا ندانند که گذشته سازمان مجاهدین چه بوده و یکدفعه امروز متوجه آن شده باشند؟ از زمان روی کار آمدن ترامپ او بصورت مرتب به دام دروغگویانی افتاده که دور برش را گرفته اند ومجاهدین خلق نیز یکی از این دامها بود که دولت امریکا متوجه آن شد. آنها بیشتر از همیشه متوجه شدند منابع آنها برای مشاوره که مجاهدین هم بخشی از آن بوده اند توخالی بوده مثل همان شعار رجوی که هر سال خبر از سرنگونی میدهد. 

اما نکته مهم دیگر، دولت ها ی جهان باید بدانند خائنینی که به کشور خود خیانت میکنند به انها هم خیانت خواهند کرد پس خوب است همه خائین را ترد کنید وبا چشمان واقعیت ایران ومردمش را بنگرید ، وامریکا امروز به زبان بی زبانی همین را میگوید ،  سازمان مجاهدین خلق را ترد کنید .

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریم

*** 

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آنانکه-هم-از-گندم-ری-افتادند-و-هم-از-خرم/

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغدادمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هشتم دسامبر 2019:… باید به این شارلاطانها و شاگردان بن سلمان آدمکش گفت ما مخالف بسیاری ساختارهای این حکومت هستیم  و برای دگوگونی این ساختارها در راستای آزادی وعدالت و برابری از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد اما نخواهیم گذاشت که مشتی شارلاطان ومزد بگیر بن سلمان و تفاله های سرویس های امریکائی واسرائیلی کشور ما را ویران کنند. ما از تبار ستارخان وباقرخان هستیم و نه مثل شما کرم هائی که در دیسکو و قمارخانه ها زاد و ولد میکنند و در آخر اینکه از گندم ری نخواهید خورد. مردم ایران علیرغم هر مخالفتی با حکومت وظلم وستم آن، نخواهند گذاشت سرزمین مان ایران را ویران کنید. آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغداد .

آنانکه هم از گندم ری افتادند و هم از خرمای بغدادمریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

سازمان مجاهدین خلق در روزگاری نه چندان دور ونه چندان نزدیک ویا به تعبیری قریب 40 سال پیش برای تصاحب گندم ری وقدرت در ایران دست به مبارزه مسلحانه زدند وموجبات کشتار هزاران انسان از هر طرفی شدند و پس از ناکامی در بدست اوردن قدرت بوسیله جنگ مسلحانه  رو به خانه پدری شان در بغداد کردند و زیر سایه صدام حسین دیکتاتور رفتند. هم او که جنگ ضد مردمی وضد ایران وایرانی را آغاز کرد. سازمان مجاهدین در عراق بعنوان چشم و گوش و سرباز برای صدام حسین بودند و نقش ستون پنجم دشمنان ایران را بازی میکردند. سازمان مجاهدینی که گندم ری را از دست رفته می دید به خرمای بغداد روی آورد تا از آن بهره مند شوند. اما دیری نپائید که صدام حسین به تاریخ پیوست و مسعود رجوی که پیمان خون و برادری با او بسته بود خرمای بغداد را هم از دست داد. و اینک بعنوان سربازان  دنیای مجازی به دشمنان ایران پیوسته اند تا شاید از این نمد کلاهی برای خودشان بدوزند. 

تجربه چهل ساله مردم ایران برای تحقق رویاهایشان که همانا عدالت و آزادی و برادری بوده است نشان از نقش مخرب سازمان مجاهدین خلق وهمدستان نوظهورشان دارد. همانها که با همدستی با دشمنان تاریخی سرزمین ما ایران در تلاش هستند تا مردم ایران وجنبش مدنی مردم ایران به سرانجام نرسد. همانها که برای تکه پاره کردن سرزمین ما همچون کفتار به کمین این سرزمین واین مردم نشسته اند.  شارلاطانهائی که دیگر علنا میگویند میخواهند سرنوشت لیبی را بر سرمردم ایران بیاورند. مردم ایران باید هوشیار باشند. لاشخورها و کفتارهائی که برای رسیدن به رویای ویرانی ایران از هیچ کثافتکاری فرو گذار نکرده و نمیکنند.

مجاهدین خلق داعش جنایتچند هفته پیش تروریستهای داعش در عراق یا به تعبیر مجاهدین خلق نیروهای انقلاب مردمی ، همانها که در موصل ودیگر شهرهای عراق از کشته ها پشته ساختند وبا شمشیر گردن میزدند ، جوان شانزده ساله ای را پس از مصله کردن از تیربرق اویزان کردند ، صحنه ای که هیچ حیوان وحشی و درنده ای مرتکب نمیشود. اما اینان چرا. همزمان با این واقعه سازمان مجاهدین خلق که تجربه بسا شگرفی در مخفی کردن مقاصدش دارد سکوت پیشه کرد. همان سازمانی که پیاپی پیام رهبر گوربه گور شده اش را برای انقلابیون عراق یعنی همان تروریستهای بازمانده از صدام حسین  که مصله میکنند ومیکشند میداد و به آنها خط میداد و میگفت آتش جواب آتش، این است جواب شورشی ها.  بله اینها در برابر این عمل ضد انسانی و ضد بشری که تاریخ فقط از تروریستهای وهابی به چشم دیده سکوت میکنند و دم برنمی آورند. آخر اینکه خود از همان جنس هستند واگر نمیکنند دستشان نمیرسد والا اینها شناگران ماهری هستند وتجربه زیادی هم در این زمینه دارند.

از دیگر سو تعدادی شیاد وشارلاطان که خود را مدافع حقوق بشر مینامند  و دست در جیب بن سلمان دارند و از سرویس های اجنبی فرمان میگرند نیز سکوت کردند. اما در پروپاگاندای رسانه ای یشان کم نبودند آنانی که این گونه جنایات و وحشی گری ها را به مردم ایران پیشنهاد میکردند و البته سازمان مجاهدین خلق بی نام و نشان نیز اقدام به تبلیغ این نوع وحشی گری ها میکرد. در کنار مجاهدین،  سلطنت طلبها هم وارد این میدان شده بودند واینک هم همان شارلاطانها تبلیغ لیبیائی کردن ایران را میکنند. تفاله هائی که برای بدست آوردن قدرت دست به هر لوش و لجنی میزنند. نباید از یاد ببریم که تمام این جانوران و وحوش همانها هستند که خواستار تحریم مردم ایران بودند و به تحریم کنندگان سفارش کرده بودند که در اثر تحریم مردم گرسنه و زجر کشیده از گرسنگی وکمبود دارو و درمان به خیابانها خواهند ریخت. همچنین پیشنهاد بمباردمان ایران توسط همین وحوش در خفا انجام شده است که جدیدترین وعلنی ترین آن را اعلام کرده اند که ایران باید مسیر لیبی شدن را برود. 

مجاهدین خلق سوریهباید به این شارلاطانها و شاگردان بن سلمان آدمکش گفت ما مخالف بسیاری ساختارهای این حکومت هستیم  و برای دگوگونی این ساختارها در راستای آزادی وعدالت و برابری از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد اما نخواهیم گذاشت که مشتی شارلاطان ومزد بگیر بن سلمان و تفاله های سرویس های امریکائی واسرائیلی کشور ما را ویران کنند. ما از تبار ستارخان وباقرخان هستیم و نه مثل شما کرم هائی که در دیسکو و قمارخانه ها زاد و ولد میکنند و در آخر اینکه از گندم ری نخواهید خورد. مردم ایران علیرغم هر مخالفتی با حکومت وظلم وستم آن، نخواهند گذاشت سرزمین مان ایران را ویران کنید.

دولت ها و حکومت ها می آیند و میروند، اما سرزمین ما ایران پایدار و جاودان خواهد مان.د به گور خواهید برد خواب  ویرانی ایران را .

پایان

*** 

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویمحمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

حسرت به دلی رجوی برای قدرترئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

تظاهرات مردمی عراق نهایتا به ضرر اربابان رجوی استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین: